Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 3. DEL

Jesus’ tjeneste i Galilæa

‘Jesus begyndte at forkynde: “Riget er kommet nær.”’ – Matthæus 4:17

Jesus’ tjeneste i Galilæa

I DENNE SEKTION

KAPITEL 20

Jesus’ andet mirakel i Kana

Jesus helbreder en dreng på en afstand af omkring 25 kilometer.

KAPITEL 21

I synagogen i Nazaret

Hvad sagde Jesus der gjorde at folk i hans hjemby ville slå ham ihjel?

KAPITEL 22

Fire disciple bliver menneskefiskere

Han opfordrer dem til at holde op med én type fiskeri og tage fat på en anden.

KAPITEL 23

Jesus gør mirakler i Kapernaum

Da Jesus uddriver dæmoner, forbyder han dem at fortælle folk at han er Guds søn. Hvorfor?

KAPITEL 24

Jesus udvider sin tjeneste i Galilæa

Folk kommer til Jesus for at blive helbredt, men Jesus forklarer at hans tjeneste faktisk har et større formål.

KAPITEL 25

Jesus helbreder medfølende en spedalsk

Med en enkel men magtfuld gestus viser Jesus at han virkelig har medfølelse med dem han helbreder.

KAPITEL 26

“Dine synder er blevet tilgivet”

Hvordan viser Jesus at synd er forbundet med sygdom?

KAPITEL 27

Matthæus bliver kaldet

Hvorfor spiser Jesus sammen med nogle der er kendt for at være syndere?

KAPITEL 28

Hvorfor faster Jesus’ disciple ikke?

Jesus bruger en illustration om skindsække som svar.

KAPITEL 29

Må man gøre godt på sabbatten?

Hvorfor forfølger jøderne Jesus for at helbrede en mand der havde været syg i 38 år?

KAPITEL 30

Jesus’ forhold til sin Far

Jøderne mener at Jesus gør sig selv lig Gud, men Jesus gør det klart at Gud er over ham.

KAPITEL 31

Disciplene plukker aks på sabbatten

Hvorfor kalder Jesus sig selv “Herre over sabbatten”?

KAPITEL 32

Hvad er tilladt på sabbatten?

Saddukæerne og farisæerne, der normalt er uenige, samles om en fælles sag.

KAPITEL 33

Opfylder Esajas’ profeti

Hvorfor forbyder Jesus dem han helbreder, at fortælle andre hvem han er, eller hvad han har gjort?

KAPITEL 34

Jesus vælger tolv apostle

Hvad er forskellen på en discipel og en apostel?

KAPITEL 35

Den berømte bjergprædiken

Få en forklaring på de vigtige punkter fra Jesus’ tale.

KAPITEL 36

En officer viser stor tro

Hvad gør denne officer der forbløffer Jesus?

KAPITEL 37

Jesus oprejser en enkes søn

De der så hans mirakel, forstod hvor betydningsfuldt det var.

KAPITEL 38

Johannes vil gerne høre fra Jesus selv

Hvorfor spørger Johannes om Jesus er Messias? Tvivler han?

KAPITEL 39

Ve over en afvisende generation

Jesus siger at det vil være lettere for Sodomas land at udholde dommens dag, end for Kapernaum, byen der har været hans base.

KAPITEL 40

En lektion i tilgivelse

Mener Jesus at det er i orden at bryde Guds lov da han siger til en kvinde der måske var prostitueret, at hendes synder var tilgivet?

KAPITEL  41

Hvem står bag miraklerne?

Jesus’ brødre tror at han er blevet vanvittig.

KAPITEL 42

Jesus irettesætter farisæerne

Hvad er “profeten Jonas’ tegn”?

KAPITEL 43

Lignelser om Riget

Jesus bruger otte lignelser til at forklare aspekter ved himlenes rige.

KAPITEL 44

Jesus får en storm til at lægge sig

Da Jesus får stormen og bølgerne til at falde til ro, lærer han os noget vigtigt om hvordan livet vil være under hans styre i Riget.

KAPITEL 45

Magt over mange dæmoner

Kan en person være besat af mere end én dæmon?

KAPITEL 46

Helbredt ved at røre Jesus’ klædning

Jesus viser sin magt og omsorg ved denne hjertevarmende hændelse.

KAPITEL 47

En pige får livet igen!

Folk ler da Jesus siger at en død pige bare sover. Hvad ved han som de ikke ved?

KAPITEL 48

Udfører mirakler, men afvises endda i Nazaret

Folk i Nazaret afviser Jesus, ikke på grund af hans undervisning eller mirakler, men af en anden grund.

KAPITEL 49

Forkynder i Galilæa og oplærer apostlene

Hvad betyder udtrykket ‘himlenes rige er kommet nær’ egentlig?

KAPITEL 50

Forberedes på at forkynde trods forfølgelse

Hvorfor siger Jesus at apostlene skal flygte når de bliver forfulgt, selvom de ikke skal frygte døden?

KAPITEL 51

Et mord under en fødselsdagsfest

Salomes dans vækker så stor begejstring hos Herodes at han lover at give hende lige hvad hun beder om. Hvad er hendes uhyggelige ønske?

KAPITEL 52

Mad til tusinder med nogle få brød og fisk

Jesus’ mirakel er så betydningsfuldt at alle fire evangelier nævner det.

KAPITEL 53

En hersker der har magt over naturkræfterne

Hvad lærer apostlene da Jesus går på vandet og får stormen til at lægge sig?

KAPITEL 54

Jesus – “livets brød”

Hvorfor irettesætter Jesus folk selvom de har gjort en stor indsats for at finde ham?

KAPITEL 55

Jesus’ ord chokerer mange

Jesus fortæller noget der er så chokerende, at mange af hans disciple forlader ham.

KAPITEL 56

Hvad gør i virkeligheden et menneske urent?

Er det det der kommer ind i munden, eller det der kommer ud af den?

KAPITEL 57

Jesus helbreder en pige og en døv mand

Hvorfor bliver en kvinde ikke fornærmet da Jesus sammenligner folk fra hendes nation med små hunde?

KAPITEL 58

Sørger for mere brød og advarer mod surdej

Jesus’ disciple forstår til sidst hvilken slags surdej han taler om.

KAPITEL 59

Hvem er Menneskesønnen?

Hvad er Rigets nøgler? Hvem bruger dem, og hvordan?

KAPITEL 60

Forvandlingen – et syn af Kristus i sin herlighed

Hvad var forvandlingen? Hvad betød den?

KAPITEL 61

Jesus helbreder en dæmonbesat dreng

Jesus forklarer at det var på grund af manglende tro at dæmonen ikke kunne uddrives. Men hvem manglede tro? Drengen, hans far eller Jesus’ disciple?

KAPITEL 62

En vigtig lektion i ydmyghed

Voksne mænd lærer en vigtig lektion ved hjælp af et lille barn.

KAPITEL 63

Jesus giver igen apostlene vigtig vejledning

Han beskriver tre skridt man må tage når der opstår alvorlige problemer mellem brødre.

KAPITEL 64

Det er nødvendigt at tilgive

Jesus viser os ved hjælp af lignelsen om den ubarmhjertige træl hvor alvorligt Gud ser på vores villighed til at tilgive andre.

KAPITEL 65

Underviser på vej til Jerusalem

I løbet af tre korte samtaler viser Jesus hvilke indstillinger der kan forhindre en person i at følge ham.