Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 17

Han underviser Nikodemus om natten

Han underviser Nikodemus om natten

JOHANNES 2:23 – 3:21

  • JESUS TALER MED NIKODEMUS

  • HVAD DET VIL SIGE AT BLIVE “FØDT IGEN”

Mens Jesus er i Jerusalem for at fejre påsken i år 30, udfører han nogle bemærkelsesværdige tegn, eller mirakler. Resultatet er at mange får tro på ham. Nikodemus, en farisæer og medlem af den jødiske højesteret, Sanhedrinet, er imponeret. For at lære mere besøger han Jesus efter mørkets frembrud, sandsynligvis fordi han er bange for at skade sit omdømme hos de andre jødiske ledere hvis nogen skulle se ham.

“Rabbi,” siger Nikodemus, “vi ved at du er kommet som lærer fra Gud, for ingen kan gøre de tegn du gør, hvis ikke Gud er med ham.” Som svar siger Jesus til Nikodemus at man må blive “født igen” for at kunne komme ind i Guds rige. – Johannes 3:2, 3.

Hvordan kan et menneske blive født igen? “Det kan da ikke komme ind i sin mors livmoder igen og blive født en gang til, vel?” spørger Nikodemus. – Johannes 3:4.

Nej, det er ikke det der menes med at blive født igen. Jesus forklarer: “Hvis et menneske ikke bliver født som følge af vand og ånd, kan det ikke komme ind i Guds rige.” (Johannes 3:5) Da Jesus blev døbt og hellig ånd kom over ham, blev han født som følge af “vand og ånd”. På det tidspunkt lød der også en stemme fra himlen: “Det er min Søn, som jeg elsker og har godkendt.” (Matthæus 3:16, 17) På den måde bekendtgjorde Gud at han havde frembragt Jesus som en åndelig søn med udsigt til at komme ind i det himmelske rige. Senere, på pinsedagen i år 33, ville andre døbte modtage den hellige ånd, og de ville på den måde blive født igen som åndelige sønner af Gud. – Apostlenes Gerninger 2:1-4.

Nikodemus har svært ved at forstå det Jesus lærer ham om Riget, så Jesus giver ham flere oplysninger omkring sin særlige rolle som Guds jordiske Søn. Han siger: “Ligesom Moses hævede slangen op i ørkenen, sådan må Menneskesønnen nødvendigvis hæves op for at enhver som tror på ham, kan få evigt liv.” – Johannes 3:14, 15.

I fortiden måtte de israelitter der blev bidt af de giftige slanger, kigge på kobberslangen for at overleve. (4. Mosebog 21:9) På samme måde må alle mennesker tro på Guds Søn for at blive befriet fra deres døende tilstand og få evigt liv. For at fremhæve Jehovas kærlige rolle i dette siger Jesus derefter til Nikodemus: “Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte Søn for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men få evigt liv.” (Johannes 3:16) Så her i Jerusalem cirka seks måneder efter at Jesus begyndte sin tjeneste, gør han det klart at han er vejen til frelse for menneskeheden.

Jesus forklarer Nikodemus: “Gud sendte nemlig ikke sin Søn til verden for at han skulle dømme verden.” Det betyder at han ikke blev sendt for at dømme alle mennesker til ødelæggelse. Som Jesus siger, var han derimod sendt “for at verden skulle frelses gennem ham”. – Johannes 3:17.

Nikodemus har på grund af frygt opsøgt Jesus i ly af mørket. Så det er tankevækkende at Jesus afslutter sin samtale med ham ved at sige: “Dette er grundlaget for dommen: Lyset [Jesus i kraft af sit liv og sin undervisning] er kommet til verden, men mennesker har elsket mørket mere end lyset, for deres handlinger har  været onde. Den som bliver ved med at gøre det der er forkert, hader lyset og kommer ikke til lyset for at hans handlinger ikke skal blive afsløret. Men den som gør det der er rigtigt, kommer til lyset for at det kan blive kendt at hans handlinger er i harmoni med Guds vilje.” – Johannes 3:19-21.

Nu er det op til denne farisæer og lærer i Israel, Nikodemus, at tænke over hvad han lige har hørt om Jesus’ rolle i Guds hensigt.