Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 12

Jesus bliver døbt

Jesus bliver døbt

MATTHÆUS 3:13-17 MARKUS 1:9-11 LUKAS 3:21, 22 JOHANNES 1:32-34

  • JESUS BLIVER DØBT OG SALVET

  • JEHOVA ERKLÆRER AT JESUS ER HANS SØN

Omkring et halvt år efter at Johannes Døber er begyndt at forkynde, kommer Jesus, der nu er cirka 30 år gammel, til ham ved Jordanfloden. Hvorfor gør han det? Jesus kommer ikke kun for at aflægge et venskabeligt besøg eller for at se hvordan det går med Johannes’ tjeneste. Nej, Jesus kommer for at blive døbt af Johannes.

Forståeligt nok indvender Johannes: “Det er mig der har brug for at blive døbt af dig, og så kommer du til mig?” (Matthæus 3:14) Johannes ved at Jesus er en særlig søn af Gud. Da Johannes stadig var i sin mors mave, havde han jo sparket af glæde da Maria, mens hun ventede Jesus, besøgte Johannes’ mor, Elisabeth. Det har Johannes’ mor uden tvivl senere fortalt ham. Og han har sikkert også hørt om Gabriels budskab til Maria angående Jesus’ fødsel, og om englene der viste sig for hyrderne den nat Jesus blev født.

Johannes ved at den dåb han foretager, er for dem der angrer deres synder. Men Jesus har aldrig syndet. På trods af Johannes’ indvending insisterer Jesus: “Gør det alligevel, for det er passende at vi på den måde gør alt det Gud har bestemt.” – Matthæus 3:15.

Hvorfor er det passende at Jesus bliver døbt? Han bliver ikke døbt som et symbol på at han har angret nogle synder. Hans dåb viser at han fremstiller sig for at gøre sin Fars vilje. (Hebræerne 10:5-7) Jesus har været tømrer, men nu er tiden inde til at han skal begynde den tjeneste som hans himmelske Far har sendt ham til Jorden for at udføre. Forventer Johannes mon at der vil ske noget usædvanligt når han døber Jesus?

Johannes fortæller senere: “Han der har sendt mig for at døbe i vand, sagde til mig: ‘Det er ham du ser ånden komme ned over og blive over, der døber i hellig ånd.’” (Johannes 1:33) Så Johannes forventer at Guds ånd vil komme over en af dem han døber. Derfor bliver Johannes måske ikke overrasket over at se “Guds ånd dale ned som en due og komme over [Jesus]” straks efter at han er kommet op af vandet. – Matthæus 3:16.

 Men det er ikke det eneste der sker da Jesus bliver døbt. ‘Himlene åbner sig’ for ham. Hvad betyder det? Det betyder højst sandsynligt at Jesus ved sin dåb bliver i stand til at huske sin tilværelse i himlen. Så nu kan Jesus erindre sit liv som en åndesøn af Jehova, deriblandt sandheder han lærte i himlen inden han kom til jorden.

Ved Jesus’ dåb er der desuden en stemme fra himlen der siger: “Det er min Søn, som jeg elsker og har godkendt.” (Matthæus 3:17) Hvis stemme er det? Det kan ikke være Jesus’ egen stemme; han er jo dér sammen med Johannes. Det er Guds stemme. Jesus er tydeligvis Guds Søn, ikke Gud selv.

Det er værd at bemærke at Jesus er en jordisk søn af Gud, ligesom det første menneske, Adam. Efter at have omtalt Jesus’ dåb skrev disciplen Lukas: “Da Jesus begyndte sin tjeneste, var han omkring 30 år gammel, og han var, mente man, søn af Josef, søn af Eli, ... søn af David, ... søn af Abraham, ... søn af Noa, ... søn af Adam, søn af Gud.” – Lukas 3:23-38.

Adam var en jordisk “søn af Gud”, og det er Jesus også. Ved sin dåb får Jesus et nyt forhold til Gud, idet han bliver Guds åndelige søn. Dermed er Jesus i stand til at undervise i sandheden fra Gud og vise vejen til livet. Jesus slår nu ind på en kurs der med tiden vil føre til at han giver sit liv som et offer for den syndige menneskehed.