Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 14

Jesus begynder at gøre disciple

Jesus begynder at gøre disciple

JOHANNES 1:29-51

  • JESUS’ FØRSTE DISCIPLE SLUTTER SIG TIL HAM

Efter 40 dage i ørkenen og inden han vender tilbage til Galilæa, tager Jesus tilbage til Johannes, der har døbt ham. Da Jesus nærmer sig, udpeger Johannes ham for de omkringstående og udbryder: “Se, Guds Lam som tager verdens synd bort! Det er om ham jeg sagde: ‘Efter mig kommer der en mand som er rykket frem foran mig, for han var til før mig.’” (Johannes 1:29, 30) Johannes er lidt ældre end Jesus, men han er klar over at Jesus har eksisteret før ham som en åndeskabning i himlen.

Da Jesus nogle få uger forinden kom for at blive døbt, var Johannes ikke sikker på at Jesus var den ventede Messias. Johannes siger nemlig: “Ikke engang jeg kendte ham, men grunden til at jeg er kommet og døber i vand, er at han skal gøres kendt for Israel.” – Johannes 1:31

Johannes fortæller så hvad der skete da han døbte Jesus: “Jeg så ånden komme ned som en due fra himlen, og den blev over ham. Ikke engang jeg kendte ham, men han der har sendt mig for at døbe i vand, sagde til mig: ‘Det er ham du ser ånden komme ned over og blive over, der døber i hellig ånd.’ Og det har jeg set, og jeg har vidnet om at han er Guds Søn.” – Johannes 1:32-34.

Johannes er sammen med to af sine disciple den næste dag da Jesus igen kommer gående. Johannes siger: “Se, Guds Lam!” (Johannes 1:36) Da de to disciple af Johannes Døber hører det, begynder de at følge Jesus. En af dem hedder Andreas. Den anden er sikkert den der nedskrev hændelsen, og som også hedder Johannes. Det ser ud til at denne Johannes er Jesus’ fætter. Hans mor, Salome, der er gift med Zebedæus, er sandsynligvis Marias søster.

Da Jesus vender sig og ser at Andreas og Johannes følger efter ham, spørger han: “Hvad vil I?”

“Rabbi,” spørger de ham, “hvor bor du?”

“Kom og se,” svarer Jesus. – Johannes 1:37-39.

Det er omkring klokken fire om eftermiddagen, og Andreas og Johannes bliver hos Jesus resten af dagen. Andreas er så begejstret at han finder sin bror Simon, også kaldt Peter, og siger til ham: “Vi har fundet Messias.” (Johannes 1:41) Andreas tager Peter med hen til Jesus. Senere begivenheder antyder at Johannes også finder sin bror Jakob og tager ham med hen til Jesus, men Johannes nævner ikke disse personlige detaljer i sin beretning.

Den næste dag møder Jesus Filip, der er fra Betsajda. Byen ligger ved Galilæasøens nordlige bred og er Andreas’ og Peters hjemby. Jesus siger til Filip: “Følg mig.” – Johannes 1:43.

 Filip finder så Nathanael, der også kaldes Bartholomæus, og siger: “Vi har fundet den som Moses har skrevet om i Loven, og som profeterne også har skrevet om – Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.” Men Nathanael er skeptisk og siger til Filip: “Kan der komme noget godt fra Nazaret?”

“Kom og se,” siger Filip indtrængende. Jesus ser Nathanael nærme sig og siger: “Se, her er en israelit man kan stole på.”

“Hvor kender du mig fra?” spørger Nathanael.

Jesus svarer: “Jeg så dig under figentræet før Filip kaldte på dig.”

Nathanael udbryder forundret: “Rabbi, du er Guds Søn, du er Israels konge.”

“Tror du på mig fordi jeg fortalte dig at jeg så dig under figentræet?” spørger Jesus ham. “Du skal få større ting at se end det.” Jesus lover dem derefter: “Jeg siger jer som sandt er: I skal se himlen åbnet og Guds engle stige op og stige ned til Menneskesønnen.” – Johannes 1:45-51.

Kort efter dette forlader Jesus Jordandalen sammen med sine nye disciple og rejser til Galilæa.