Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 95

Underviser om skilsmisse og kærlighed til børn

Underviser om skilsmisse og kærlighed til børn

MATTHÆUS 19:1-15 MARKUS 10:1-16 LUKAS 18:15-17

  • JESUS FORTÆLLER HVORDAN GUD SER PÅ SKILSMISSE

  • GAVEN AT VÆRE UGIFT

  • NØDVENDIGT AT VÆRE SOM SMÅ BØRN

Fra Galilæa krydser Jesus og hans disciple Jordanfloden og tager sydpå gennem Peræa. Sidste gang han var i Peræa, gjorde han det klart for farisæerne hvad Guds syn er på skilsmisse. (Lukas 16:18) Nu tager de det emne op for at udfordre ham.

Moses skrev at en mand kunne skille sig fra sin hustru hvis han fandt “noget anstødeligt” hos hende. (5 Mosebog 24:1) Der er forskellige meninger om hvad det indebærer. Nogle mener at det også omfatter mindre ting. Så farisæerne spørger: “Har en mand lov til at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund?” – Matthæus 19:3.

Jesus henviser nu til Guds hensigt med ægteskabet og ikke til hvad mennesker i almindelighed mener. Han siger myndigt: “Har I ikke læst at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: ‘Af den grund vil en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ét’? Altså er de ikke længere to, men ét. Derfor, hvad Gud har forenet, må intet menneske skille ad.” (Matthæus 19:4-6) Da Gud forenede Adam og Eva i ægteskabet, sørgede han ikke samtidig for en skilsmisseordning.

Farisæerne er uenige med Jesus og siger: “Hvorfor har Moses så bestemt at man kan give hende en skilsmisseattest og skille sig fra hende?” (Matthæus 19:7) Jesus siger til dem: “Fordi I er så hårdhjertede, har Moses tilladt at I kan skille jer fra jeres hustruer, men sådan har det ikke været fra begyndelsen.” (Matthæus 19:8) “Begyndelsen” henviser ikke til Moses’ tid, men til da Gud indstiftede ægteskabet i Eden.

Nu kommer Jesus med en vigtig sandhed: “Jeg siger jer at enhver der skiller sig fra sin hustru af nogen anden grund end at hun har haft et umoralsk seksuelt forhold [græsk: porneia], og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.” (Matthæus 19:9) Ifølge Skrifterne er et umoralsk seksuelt forhold altså den eneste gyldige grund til skilsmisse.

Disciplene udbryder: “Hvis det er sådan manden er stillet i forhold til sin hustru, er det bedre slet ikke at gifte sig.” (Matthæus 19:10) Ja, en der overvejer at blive gift, skal betragte ægteskabet som noget permanent!

I forbindelse med det at være ugift forklarer Jesus at nogle bliver født som eunukker og derfor ikke kan have sex. Andre bliver gjort til eunukker og er dermed heller ikke i stand til at have sex. Andre igen vælger at undertrykke deres lyst til et seksuelt forhold og forbliver ugifte. De gør det fordi de på den måde kan fokusere mere på det der har med Riget at gøre. “Lad den der kan give rum for det [at være ugift], give rum for det.” – Matthæus 19:12.

Nu begynder nogle forældre at komme hen til Jesus med deres små børn. Men disciplene skælder forældrene ud, sikkert fordi de gerne vil forhindre at Jesus bliver ulejliget. Da Jesus ser det, bliver han vred og siger til dem: “Lad de små børn komme hen til mig; prøv ikke at forhindre dem i det, for Guds rige tilhører dem der er som disse børn. Det siger jeg jer: Den der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, vil slet ikke komme ind i det.” – Markus 10:14, 15; Lukas 18:15.

Det er virkelig noget man kan lære af! For at ‘tage imod Guds rige’ må vi være ydmyge og lærevillige ligesom små børn. Ved at tage børnene i sine arme og velsigne dem viser Jesus hvor meget han elsker dem. Og han har en sådan dyb kærlighed til alle der “tager imod Guds rige ligesom et lille barn”. – Lukas 18:17.

Lær mere

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Tillader Bibelen skilsmisse?

Find ud af hvad Gud tillader, og hvad han hader.

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

Spørgsmål fra læserne — november 2012

Hvad betyder Jesu ord om den gave at forblive ugift?