MATTHÆUS 19:16-30 MARKUS 10:17-31 LUKAS 18:18-30

  • EN RIG MAND SPØRGER HVORDAN HAN KAN FÅ EVIGT LIV

Jesus er stadig på vej gennem Peræa mod Jerusalem. En rig ung mand løber hen og falder på knæ for ham. Han er “en af jødernes ledere”, måske synagogeforstander eller medlem af Sanhedrinet. “Gode Lærer, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?” spørger han. – Lukas 8:41; 18:18; 24:20.

“Hvorfor kalder du mig god?” svarer Jesus. “Der er kun én der er god, og det er Gud.” (Lukas 18:19) Den unge mand bruger sikkert ordet “god” som en formel titel sådan som rabbinerne gør. Jesus er selvfølgelig god til at undervise, men som han forklarer manden, er det kun Gud der har ret til titlen “god”.

“Men hvis du gerne vil gå ind til livet, så fortsæt med at overholde buddene,” råder Jesus ham. Så spørger den unge mand: “Hvilke bud?” Jesus citerer fem af De Ti Bud – om mord, ægteskabsbrud, tyveri, falsk vidneforklaring og at vise sine forældre ære. Og så tilføjer han et endnu vigtigere bud: “Du skal elske dit medmenneske som dig selv.” – Matthæus 19:17-19.

“Dem holder jeg allerede,” svarer manden. “Hvad mere skal jeg gøre?” (Matthæus 19:20) Han tror måske at han mangler at gøre et eller andet helt specielt, en eller anden bedrift, der vil kvalificere ham til at få evigt liv. Jesus kan fornemme at han er oprigtig, og får “kærlighed til ham”. (Markus 10:21) Men der er noget der hindrer manden.

Han er nært knyttet til sine materielle ting, så Jesus siger: “Én ting mangler hos dig: Gå hen og sælg hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have værdier i himlen, og kom så og følg mig.” Ja, manden kunne give sine penge til de fattige, der ikke kan betale ham tilbage, og blive en af Jesus’ disciple. Men Jesus ser sikkert  medlidende på manden, der bedrøvet rejser sig og går. Hans kærlighed til rigdom, de ‘mange ting han ejer’, gør ham blind for den sande rigdom. (Markus 10:21, 22) Jesus siger: “Hvor vil det være vanskeligt for dem der har penge, at komme ind i Guds rige!” – Lukas 18:24.

Disciplene er overraskede over disse ord og over det næste Jesus siger: “Det er faktisk lettere for en kamel at komme igennem øjet i en synål end for en rig at komme ind i Guds rige.” Det får disciplene til at spørge: “Hvem kan så blive frelst?” Er det så svært at blive frelst at det slet ikke kan lade sig gøre for mennesker? Jesus ser direkte på dem og svarer: “Det der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.” – Lukas 18:25-27.

Peter gør opmærksom på at de har truffet et andet valg end den rige mand: “Hør! Vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi ud af det?” Jesus fortæller hvad det endelige resultat vil blive af deres rigtige valg: “I genskabelsen, når Menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone, skal I som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.” – Matthæus 19:27, 28.

Jesus tænker tydeligvis på fremtiden hvor der på jorden vil ske en genskabelse af de forhold der var i Edens Have. Peter og de andre disciple vil blive belønnet ved at de skal herske sammen med Jesus over det jordiske paradis, en belønning der helt opvejer ethvert offer de måtte bringe!

Men belønningerne hører ikke kun fremtiden til. Allerede nu bliver hans disciple belønnet. Jesus erklærer: “Der er ikke nogen der har forladt hus eller hustru eller brødre eller forældre eller børn for Guds riges skyld, som ikke vil få mange gange mere i denne tid – og i den kommende verdensordning evigt liv.” – Lukas 18:29, 30.

Ja, uanset hvor hans disciple tager hen, kan de glæde sig over at være en del af et brodersamfund med trosfæller der står dem nærmere og er dem mere kære end deres familiemedlemmer. Sørgeligt nok lader det til at den rige unge leder ikke får del i den velsignelse og heller ikke kommer til at leve i Guds himmelske rige.

Jesus tilføjer: “Men mange af de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første.” (Matthæus 19:30) Hvad mener han?

Den rige unge leder er blandt “de første” fordi han er en af jødernes ledere. Eftersom han allerede overholder Guds bud, er det naturligt at forvente at han vil blive en discipel af Jesus. Men han sætter rigdom og ejendele over alt andet i sit liv. I modsætning hertil kan det jævne folk se at Jesus’ undervisning er sandheden og vejen til livet. De har været “de sidste” så at sige, men nu bliver de “de første”. De kan se frem til at sidde på troner i himlen sammen med Jesus og herske over den paradisiske jord.