Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 93

Menneskesønnen vil blive åbenbaret

Menneskesønnen vil blive åbenbaret

LUKAS 17:20-37

  • RIGET ER MIDT IBLANDT DEM

  • HVORDAN VIL DET VÆRE NÅR JESUS ÅBENBARES?

Jesus er stadig enten i Samaria eller Galilæa. Nu stiller nogle farisæere ham et spørgsmål angående Rigets komme, som de forventer vil finde sted med stor pomp og pragt. Men han svarer: “Guds rige kommer ikke på en iøjnefaldende måde; folk vil heller ikke sige: ‘Se her!’ eller: ‘Dér!’ For Guds rige er iblandt jer [eller “i jeres midte”].” – Lukas 17:20, 21, fodnoten.

Nogle opfatter måske det Jesus siger, som om Riget kun er en tilstand i Guds tjeneres hjerte. Det kan dog ikke være tilfældet, for Jesus henvender dette til farisæerne, og de har bestemt ikke Riget i deres hjerte. Men det er i deres midte fordi den udvalgte konge i Guds rige, Jesus, er lige her midt iblandt dem. – Matthæus 21:5.

Efter at farisæerne sikkert er gået, giver Jesus disciplene flere detaljer om Guds riges komme. Angående sin nærværelse som konge i Riget giver han den her advarsel: “Der vil komme en tid hvor I længes efter at se en af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den.” (Lukas 17:22) Jesus peger på at det er i fremtiden Menneskesønnen vil herske som konge i Riget. Inden da vil nogle disciple måske længselsfuldt spejde efter det, men de må blive ved med at vente indtil Guds tid er inde til at Menneskesønnen skal komme.

Jesus fortsætter: “Folk vil sige til jer: ‘Se dér!’ eller: ‘Se her!’ Gå ikke derud, og løb ikke efter dem. For ligesom lynet glimter fra én del af himlen til en anden del af himlen, sådan vil det være på Menneskesønnens dag.” (Lukas 17:23, 24) Hvordan vil Jesus’ disciple være beskyttet mod at følge nogle der giver sig ud for at være Messias? Jesus siger at når den rigtige Messias kommer, vil det være som lyn der ses over et stort område. Når Jesus er nærværende som konge i Guds rige, vil det være tydeligt for alle der er årvågne.

Jesus sammenligner så denne fremtidige periode med nogle fortidige begivenheder for at vise hvordan folks indstilling vil være til den tid: “Som det var i Noas dage, sådan vil det også være i Menneskesønnens dage ... Eller som det gik i Lots dage: De spiste, de drak, de købte, de solgte, de plantede, de byggede. Men den dag Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. Det vil være det samme den dag Menneskesønnen åbenbares.” – Lukas 17:26-30.

Det Jesus siger, er ikke at folk på Noas tid og på Lots tid blev udslettet fordi de var optaget af normale ting som at spise, drikke, købe, sælge, plante eller bygge. Noa og Lot og deres familier gjorde nogle af de samme ting. Men de  andre gjorde det helt uden at tænke over hvad Guds vilje var, og de tog sig ikke af hvad det var for en tid de levede på. Så Jesus opfordrer sine disciple til at være interesseret i Guds vilje og optaget af at gøre den. Han gør dem opmærksom på at de ved at gøre det, kan bevare livet når Gud griber ind.

Disciplene må ikke blive distraheret af verden omkring dem. Jesus siger: “På den dag skal den der er på taget men har sine ting i huset, ikke gå ned for at hente dem, og den der er ude på marken, skal heller ikke gå hjem efter sine ting. Husk på Lots hustru.” (Lukas 17:31, 32) Hun blev til en saltstøtte.

Jesus fortsætter med at beskrive hvordan situationen vil være når Menneskesønnen regerer som konge. Han fortæller sine disciple: “I den nat vil der være to i én seng; den ene vil blive taget med, men den anden vil blive efterladt.” (Lukas 17:34) Nogle vil blive frelst, andre vil blive efterladt, altså miste livet.

Disciplene spørger: “Hvor, Herre?” Jesus svarer: “Hvor liget er, dér vil ørnene også samles.” (Lukas 17:37) De der vil blive taget med, sammenlignes med ørne, der har et skarpt syn. Disse trofaste disciple vil samles om Kristus, Menneskesønnen. Når det sker, vil han give sine disciple del i livreddende sandheder.

Lær mere

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Er Guds rige i dit hjerte?

Hvad betyder det når Bibelen siger at “Guds rige er inden i jer“?