Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 100

Lignelsen om de ti miner

Lignelsen om de ti miner

LUKAS 19:11-28

  • JESUS’ LIGNELSE OM DE TI MINER

Selvom Jesus er på vej mod Jerusalem, opholder han sig måske stadig hos Zakæus sammen med sine disciple. De tror at “Guds rige” snart vil blive oprettet med Jesus som konge. (Lukas 19:11) Men det har de misforstået, ligesom de heller ikke har forstået at Jesus skal dø. Så han fortæller en lignelse for at hjælpe dem til at se at Rigets oprettelse stadig ligger langt ude i fremtiden.

Han siger: “En mand fra en fornem familie rejste til et fjernt land for at modtage kongemagt og så vende tilbage.” (Lukas 19:12) Sådan en rejse ville tage noget tid. Det er tydeligt at det er Jesus der er ‘manden fra en fornem familie’ som rejser til “et fjernt land”, til himlen, hvor hans Far vil give ham kongemagt.

Før manden rejser afsted, tilkalder han ti trælle, giver hver af dem en sølvmine og siger til dem: “Gør forretning med dem indtil jeg kommer.” (Lukas 19:13) En sølvmine er noget meget værdifuldt. En mine svarer til det en landarbejder tjener på lidt over tre måneder.

Måske fornemmer disciplene at de er som de ti trælle i lignelsen, for Jesus har allerede sammenlignet dem med høstarbejdere. (Matthæus 9:35-38) Men det er selvfølgelig ikke korn han har bedt dem om at høste. Nej, høsten består af andre disciple der kan få en plads i Guds rige. Disciplene bruger deres tid, kræfter og endda materielle midler for at gøre flere til arvinger af Riget.

Hvad nævner Jesus ellers i denne lignelse? Han siger at mandens landsmænd “hadede ham og sendte en delegation efter ham for at sige: ‘Vi vil ikke have dig som konge over os.’” (Lukas 19:14) Disciplene ved at jøderne ikke anerkender Jesus – nogle vil endda dræbe ham. Efter at Jesus er død og steget til himlen, viser jøderne i almindelighed deres syn på ham ved at forfølge hans disciple. Disse modstandere gør det klart at de ikke vil have Jesus som konge. – Johannes 19:15, 16; Apostlenes Gerninger 4:13-18; 5:40.

Men hvordan bruger de ti trælle deres miner indtil ‘manden fra en fornem familie’ modtager “kongemagt” og vender tilbage? Jesus beretter: “Da han til sidst kom tilbage efter at have fået kongemagten, kaldte han på de trælle som han havde givet pengene, så han kunne få at vide hvad de havde tjent ved at gøre forretning. Så trådte den første frem og sagde: ‘Herre, din mine har indtjent ti miner.’ Han sagde til ham: ‘Flot klaret, gode træl! Du har vist dig trofast i en meget lille sag, derfor får du myndighed over ti byer.’ Nu kom den anden og sagde: ‘Herre, din mine har indbragt fem miner.’ Til ham sagde han: ‘Du skal være over fem byer.’” – Lukas 19:15-19.

Hvis disciplene forstår at det er dem der bliver sammenlignet med de flittige trælle i lignelsen fordi de bruger deres tid, kræfter og midler fuldt ud på at gøre disciple, kan de hvile i forsikringen om at Jesus vil værdsætte det. Og de kan have tillid til at de vil blive belønnet for at være så flittige. Disciplene har selvfølgelig ikke de samme omstændigheder og heller ikke de samme muligheder og evner. Men Jesus, der får “kongemagt”, vil sætte pris på og velsigne deres loyale bestræbelser for at gøre disciple. – Matthæus 28:19, 20.

Men bemærk kontrasten i slutningen af lignelsen. Jesus siger: “Men så kom endnu en [træl] og sagde: ‘Herre, her er din mine, som jeg har haft skjult i et tørklæde. Ser du, jeg var bange for dig, for du er en streng mand. Du tager ud hvad du ikke har sat ind, og du høster hvad du ikke har sået.’ Han sagde til ham: ‘Efter dine  egne ord dømmer jeg dig, onde træl. Du vidste altså at jeg er en streng mand, der tager ud hvad jeg ikke har sat ind, og høster hvad jeg ikke har sået? Hvorfor satte du så ikke mine penge i en bank? Så kunne jeg have hævet dem med renter da jeg kom.’ Han sagde så til dem der stod der: ‘Tag minen fra ham og giv den til ham der har de ti miner.’” – Lukas 19:20-24.

Denne træl har ikke arbejdet på at forøge sin herres rigdom, og derfor mister han det han har. Apostlene ser frem til at Jesus vil regere i Guds rige, så ud fra det han siger om denne træl, forstår de sikkert at de ikke vil få en plads i Riget hvis de er dovne.

Jesus’ ord tilskynder helt sikkert hans loyale disciple til at gøre en ekstra indsats. Han konkluderer: “Jeg siger jer at enhver der har, vil få mere, men fra den der ikke har, vil man tage selv den smule han har.” Han tilføjer at hans fjender, der ‘ikke vil have ham som konge’, vil blive henrettet. Derefter går Jesus videre mod Jerusalem. – Lukas 19:26-28.