Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 99

Jesus helbreder to blinde og hjælper Zakæus

Jesus helbreder to blinde og hjælper Zakæus

MATTHÆUS 20:29-34 MARKUS 10:46-52 LUKAS 18:35 – 19:10

  • JESUS HELBREDER TO BLINDE MÆND VED JERIKO

  • SKATTEOPKRÆVEREN ZAKÆUS ANGRER

Jesus og de der rejser sammen med ham, kommer til Jeriko, der ligger cirka en dagsrejse fra Jerusalem. I en vis forstand er Jeriko en dobbeltby; den gamle jødiske by ligger omkring halvanden kilometer fra den nyere romerske by. Mens Jesus og de mange mennesker der følger ham, er på vej ud af den ene by og nærmer sig den anden, er der to blinde tiggere der hører støjen fra dem. En af dem hedder Bartimæus.

Da Bartimæus og den anden blinde tigger hører at Jesus passerer forbi dem, begynder de at råbe: “Herre, Davids Søn, vis os barmhjertighed!” (Matthæus 20:30) Nogle skælder dem ud og siger at de skal tie stille, men de råber bare endnu højere. Da Jesus hører postyret, standser han op. Han beder dem der er sammen med ham, om at kalde på dem der råber. De går så hen til tiggerne og siger til den ene af dem: “Vær ikke bange! Rejs dig; han kalder på dig.” (Markus 10:49) Ivrigt kaster den blinde mand sin yderklædning fra sig, springer op og går hen til Jesus.

“Hvad ønsker I at jeg skal gøre for jer?” spørger Jesus. Begge de blinde mænd siger: “Herre, vil du ikke nok åbne vores øjne?” (Matthæus 20:32, 33) Fuld af medfølelse rører Jesus ved deres øjne, og især henvendt til den ene af dem siger han: “Du kan gå hjem. Din tro har gjort dig rask.” (Markus 10:52) De to blinde tiggere får synet igen, og begge begynder uden tvivl at ophøje Gud. Det samme gør de der har set hvad der er sket. Mændene der er blevet helbredt, begynder nu at følge Jesus.

En kæmpestor menneskemængde følges med Jesus da han går gennem Jeriko. Alle vil gerne se ham der har helbredt de blinde mænd. Folk maser sig ind på Jesus fra alle sider, så nogle har svært ved bare at få et glimt af ham. Det gælder for eksempel Zakæus, der er overskatteopkræver i og omkring Jeriko. Fordi han ikke er så høj, kan han ikke se hvad der foregår, så han løber i forvejen og klatrer op i et morbærfigentræ der står på den vej Jesus kommer gående ad. Herfra har Zakæus et godt overblik over det hele. Da Jesus kommer nærmere og ser Zakæus oppe i træet, siger han: “Zakæus, skynd dig at komme ned, for i dag vil jeg være gæst i dit hus.” (Lukas 19:5) Zakæus skynder sig ned og tager hjem for at tage imod sin fornemme gæst.

Da folk ser hvad der sker, begynder de at mumle vredt. De synes ikke det er passende for Jesus at være gæst hos en mand de betragter som en synder. Zakæus er blevet rig på en uærlig måde ved at afpresse penge af folk mens han opkrævede skat.

Folk brokker sig da de ser at Jesus går ind i Zakæus’ hjem: “Han er gået ind for at besøge en mand der er en synder.” Men Jesus kan se at der er sandsynlighed for at Zakæus vil angre sine  synder. Og Jesus bliver ikke skuffet. Zakæus rejser sig og siger til ham: “Se! Halvdelen af hvad jeg ejer, Herre, giver jeg til de fattige, og hvad jeg end har afpresset nogen, giver jeg firdobbelt tilbage.” – Lukas 19:7, 8.

Zakæus viser her på en virkelig god måde at hans anger er oprigtig. Han kan sikkert beregne ud fra sine skatteoptegnelser hvor mange penge han har modtaget fra forskellige jøder, og han aflægger et løfte om at give dem det firdobbelte tilbage. Det er endda mere end man skal give ifølge Guds lov. (2 Mosebog 22:1; 3 Mosebog 6:2-5) Og derudover lover Zakæus at give halvdelen af hvad han ejer, til de fattige.

Jesus er meget glad for at se at Zakæus angrer, og han siger: “I dag er der kommet frelse til dette hus, for han er også en søn af Abraham. Menneskesønnen er nemlig kommet for at opsøge og frelse dem der er blevet væk.” – Lukas 19:9, 10.

For nylig fortalte Jesus lignelsen om sønnen der var væk og vendte tilbage, for at vise hvordan situationen er for dem der har forladt Jehova. (Lukas 15:11-24) Nu har han givet et eksempel fra virkelighedens verden på en der var væk men blev fundet igen. De religiøse ledere og deres tilhængere klager måske over Jesus og kritiserer ham fordi han viser folk som Zakæus opmærksomhed. Men det får ikke Jesus til at holde op med at lede efter de af Abrahams sønner der er blevet væk, og hjælpe dem tilbage.