Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 5. DEL

Jesus fortsætter sin tjeneste øst for Jordan

‘Mange får tro på Jesus.’ – Johannes 10:42

Jesus fortsætter sin tjeneste øst for Jordan

I DENNE SEKTION

KAPITEL 82

Jesus’ tjeneste i Peræa

Jesus forklarer sine tilhørere hvad man må gøre for at blive frelst. Hans råd var vigtige dengang. Hvad med i dag?

KAPITEL 83

Invitationer til et måltid

Mens Jesus besøger en farisæer, kommer han med en lignelse om en stor festmiddag. Han har en vigtig lektion til alle der tilhører Guds folk. Hvad er det?

KAPITEL 84

Hvad indebærer det at være en discipel?

Det er et stort ansvar at være en af Jesus’ disciple. Jesus gør det klart hvad det indebærer. Nogle der gerne ville følge ham, er måske chokerede over hans ord.

KAPITEL 85

Glæde over en synder der angrer

Farisæerne og de skriftlærde kritiserer Jesus for at omgås jævne folk. Som reaktion fortæller Jesus to lignelser om hvordan Gud ser på angrende syndere.

KAPITEL 86

Sønnen der var væk, vender tilbage

Hvad kan vi lære af Jesus’ lignelse om sønnen der vender tilbage?

KAPITEL 87

Læg planer for fremtiden

Jesus’ lignelse om en udspekuleret, korrupt husholder lærer os en overraskende sandhed.

KAPITEL 88

En forandring for den rige mand og for Lazarus

For at kunne forstå Jesus’ lignelse må man finde ud af hvem de to hovedpersoner repræsenterer.

KAPITEL 89

Underviser i Peræa på vej til Judæa

Han fremhæver en egenskab der kan hjælpe os til tilgive selv dem der synder mod os gentagne gange.

KAPITEL  90

“Opstandelsen og livet”

Hvad mente Jesus da han sagde at de der tror på ham, aldrig skal dø?

KAPITEL 91

Lazarus får livet igen

To omstændigheder gør det umuligt for Jesus’ modstandere at benægte dette mirakel.

KAPITEL 92

Ti helbredes, men kun én viser taknemmelighed

Manden der blev helbredt, viser ikke blot taknemmelighed over for Jesus men også over for en anden.

KAPITEL 93

Menneskesønnen vil blive åbenbaret

Hvordan vil Kristus’ nærværelse være som lyn?

KAPITEL 94

Det er vigtigt med bøn og ydmyghed

I lignelse om enken og dommeren understreger Jesus vigtigheden af en bestemt egenskab.

KAPITEL 95

Underviser om skilsmisse og kærlighed til børn

Jesus’ syn på børn er meget forskelligt fra disciplenes. Hvorfor?

KAPITEL 96

Jesus svarer en rig ung mand

Hvad får Jesus til at sige at det er lettere for en kamel at komme igennem øjet i en synål end for en rig at komme ind i Guds rige?

KAPITEL 97

Lignelsen om arbejderne i vingården

Hvordan bliver de første de sidste, og de sidste de første?

KAPITEL 98

Apostlene ønsker stadig en fremtrædende stilling

Jakob og Johannes beder om en fremtrædende plads i Riget, men de er ikke de eneste der har det ønske.

KAPITEL 99

Jesus helbreder to blinde mænd og hjælper Zakæus

Hvordan kan man forklare de tilsyneladende modsigelser i de to beretninger om den blinde mand som Jesus helbreder i nærheden af Jeriko?

KAPITEL 100

Lignelsen om de ti miner

Hvad mente Jesus da han sagde: “Enhver der har, skal der gives mere, men fra den der ikke har, skal selv det han har, tages fra ham”?