Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 137

Flere hundrede ser ham inden Pinsedagen

Flere hundrede ser ham inden Pinsedagen

MATTHÆUS 28:16-20 LUKAS 24:50-52 APOSTLENES GERNINGER 1:1-12; 2:1-4

  • JESUS VISER SIG FOR MANGE

  • HAN STIGER TIL HIMLEN

  • JESUS UDGYDER HELLIG ÅND OVER OMKRING 120 DISCIPLE

Efter at Jesus er blevet oprejst, aftaler han med sine 11 apostle at de skal mødes med ham på et bjerg i Galilæa. Der er også andre disciple til stede, omkring 500, og nogle af dem tvivler stadig. (Matthæus 28:17; 1. Korinther 15:6) Men det Jesus nu siger, er med til at overbevise dem alle sammen om at han virkelig er i live.

Jesus fortæller dem at Gud har givet ham al myndighed i himlen og på jorden. Han siger så: “Gå derfor ud og gør folk fra alle nationer til mine disciple – døb dem i Farens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem at holde alt hvad jeg har befalet jer.” (Matthæus 28:18-20) Ja, ikke alene er Jesus i live, men han er stadig optaget af at den gode nyhed skal forkyndes.

Alle Jesus’ disciple – mænd, kvinder og børn – får denne opgave med at gøre andre til disciple. Modstandere vil måske forsøge at standse deres forkyndelse og undervisning, men Jesus forsikrer dem: “Jeg har fået al myndighed i himlen og på jorden.” Hvad betyder det for hans disciple? Han siger til dem: “Husk at jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på denne verdensordning.” Jesus siger ikke at alle der er med til at forkynde den gode nyhed, vil kunne gøre mirakler. Men den hellige ånd vil støtte og hjælpe dem.

Jesus viser sig gennem 40 dage efter sin genopstandelse i forskellige kroppe og underviser sine disciple om “Guds rige”. Derved giver han dem mange beviser for at han er i live. – Apostlenes Gerninger 1:3; 1. Korinther 15:7.

Apostlene er åbenbart stadig i Galilæa da Jesus beder dem om at vende tilbage til Jerusalem. Da han møder dem i byen, siger han: “Forlad ikke Jerusalem, men bliv ved med at vente på det Faren har lovet, det som I har hørt af mig, for Johannes døbte med vand, men om nogle dage vil I blive døbt med hellig ånd.” – Apostlenes Gerninger 1:4, 5.

Senere mødes Jesus igen med sine apostle. Han fører dem “ud af byen helt til Betania” på Oliebjergets østlige skråning. (Lukas 24:50) På trods af alt det Jesus har sagt om at han vil forlade dem, tror de stadig at hans rige på en eller anden måde skal være her på jorden. – Lukas 22:16, 18, 30; Johannes 14:2, 3.

Apostlene spørger Jesus: “Herre, er det nu du genopretter riget for Israel?” Han siger til dem at de ikke behøver at kende de tider og perioder som Faren har fastsat. Så fremhæver han igen det arbejde de skal udføre: “I skal få kraft når den hellige ånd kommer over jer, og I skal være vidner om mig i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria og til de fjerneste dele af jorden.” – Apostlenes Gerninger 1:6-8.

Apostlene befinder sig på Oliebjerget sammen med Jesus da han begynder at stige op mod himlen. Snart kan de ikke længere se ham, for han bliver skjult bag en sky. I tiden efter at han var blevet oprejst fra de døde, viste han sig i forskellige kroppe. Men han stiger ikke til himlen i en menneskekrop, men som en åndeskabning. (1. Korinther 15:44, 50; 1. Peter 3:18) Mens de trofaste apostle kigger efter ham, viser “to mænd i hvide dragter” sig ved siden af dem. Det er materialiserede engle, og de spørger: “Galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op mod himlen? Den Jesus som blev taget fra jer og op til himlen, vil komme på samme måde som I har set ham tage til himlen.” – Apostlenes Gerninger 1:10, 11.

Jesus forlod jorden uden at der var stor opmærksomhed omkring det; kun hans trofaste disciple så til. Han vil vende tilbage “på samme måde” – uden stor opmærksomhed; det vil kun  være trofaste kristne der forstår at han er nærværende som konge i Riget.

Apostlene vender tilbage til Jerusalem. I de følgende dage samles de med andre disciple, deriblandt Jesus’ mor, Maria, og hans brødre. (Apostlenes Gerninger 1:14) De er meget optaget af at bede til Gud. Noget af det de beder om, er hvilken discipel der skal erstatte Judas Iskariot så der igen kan være 12 apostle. (Matthæus 19:28) De vil gerne have at det bliver en der har været øjenvidne til det Jesus har gjort, og til hans genopstandelse. Man kaster lod for at se hvad der er Guds vilje, og det er sidste gang at den fremgangsmåde nævnes i Bibelen. (Salme 109:8; Ordsprogene 16:33) Mattias, der måske var en af de 70 som Jesus sendte ud, bliver udvalgt og betragtet som en af apostlene, sammen med de 11. – Apostlenes Gerninger 1:26.

Ti dage efter at Jesus er steget til himlen, finder den jødiske pinse i år 33 sted. Omkring 120 disciple er forsamlet i et rum ovenpå i Jerusalem. Pludselig lyder der støj ligesom en voldsom vind der kommer farende, og den fylder hele huset. Noget der ligner ildtunger, kommer til syne, og der sætter sig en på hver af dem. Alle disciplene begynder at tale på andre sprog. Som Jesus lovede, er den hellige ånd nu blevet udgydt over dem! – Johannes 14:26.