Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 119

Jesus – vejen, sandheden og livet

Jesus – vejen, sandheden og livet

JOHANNES 14:1-31

  • JESUS GÅR HEN FOR AT GØRE EN PLADS KLAR

  • HAN LOVER SINE DISCIPLE EN HJÆLPER

  • FAREN ER STØRRE END JESUS

Jesus er stadig i rummet ovenpå sammen med apostlene efter mindemåltidet, og han opmuntrer dem med ordene: “Lad ikke jeres hjerte blive foruroliget. Tro på Gud, og tro på mig.” – Johannes 13:36; 14:1.

Jesus hjælper sine trofaste apostle til ikke at være foruroligede over at han skal væk: “I min Fars hus er der mange boliger. ... Når jeg er gået hen og har gjort en plads klar til jer, vil jeg komme igen og tage jer med så I også kan være hvor jeg er.” Men apostlene forstår ikke at han taler om at han vil tage til himlen. Thomas spørger: “Herre, vi ved ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi kende vejen?” – Johannes 14:2-5.

“Jeg er vejen og sandheden og livet,” svarer Jesus. Kun ved at anerkende ham og hans undervisning og efterligne ham kan man komme ind i hans Fars hus i himlen. Jesus siger: “Det er kun gennem mig man kan komme til Faren.” – Johannes 14:6.

Filip, der lytter meget opmærksomt, siger: “Herre, vis os Faren, og det er nok for os.” Filip vil tilsyneladende gerne have at Gud på en eller anden måde manifesterer sig for dem, ligesom han gjorde i de syn Moses, Elias og Esajas fik. Men apostlene har noget der er bedre end det. Det slår Jesus fast ved at sige: “Filip, har du ikke lært mig at kende, selv efter at jeg har været hos jer i så lang tid? Den der har set mig, har også set Faren.” Jesus afspejler til fuldkommenhed sin Fars personlighed, så det at være sammen med Jesus og betragte hans måde at være på er som at se Faren. Faren er selvfølgelig større end Sønnen, og det understreger Jesus med ordene: “Det jeg siger til jer, siger jeg ikke ud fra mine egne idéer.” (Johannes 14:8-10) Apostlene kan se at Jesus giver sin Far al æren for sin undervisning.

Jesus’ apostle har set ham gøre fantastiske ting, og de har hørt ham forkynde den gode  nyhed om Guds rige. Nu siger han til dem: “Den der tror på mig, vil også gøre de gerninger jeg gør – og han vil gøre endnu større gerninger.” (Johannes 14:12) Jesus mener ikke at de vil udføre større mirakler end han har gjort. De vil dog forkynde i meget længere tid, i et meget større område og for mange flere mennesker.

Jesus vil forlade dem, men de vil ikke blive ladt alene, for han lover dem: “Hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.” Han siger desuden: “Jeg vil bede Faren, og han vil give jer en anden hjælper som skal være hos jer for evigt, sandhedens ånd.” (Johannes 14:14, 16, 17) Han lover dem at de vil få “en anden hjælper” – den hellige ånd. Det sker på Pinsedagen.

“Om kort tid skal verden ikke se mig mere,” siger Jesus, “men I vil se mig, for jeg lever, og I skal leve.” (Johannes 14:19) Jesus vil ikke alene vise sig for apostlene efter sin opstandelse, men i fremtiden vil han oprejse dem som åndeskabninger så de kan være sammen med ham i himlen.

Nu kommer Jesus med en grundlæggende sandhed: “Den der tager imod mine bud og holder dem, det er den der elsker mig. Og den der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil elske ham og vil vise mig tydeligt for ham.” Så spørger apostlen Judas, der også bliver kaldt Thaddæus: “Herre, hvad er der sket siden du vil vise dig tydeligt for os og ikke for verden?” Jesus svarer: “Hvis nogen elsker mig, vil han overholde mit ord, og min Far vil elske ham ... Den der ikke elsker mig, overholder ikke mine ord.” (Johannes 14:21-24) Modsat disciplene vil verden ikke anerkende at Jesus er vejen, sandheden og livet.

Hvordan vil disciplene kunne huske alt det Jesus har lært dem, når han ikke er hos dem mere? Han forklarer: “Hjælperen, den hellige ånd, som Faren vil sende i mit navn, han vil lære jer alt og minde jer om alt hvad jeg har fortalt jer.” Det trøster apostlene, for de har set hvor meget den hellige ånd kan udrette. Jesus tilføjer: “Jeg efterlader jer fred; jeg giver jer min fred. ... Lad ikke jeres hjerte blive foruroliget, og vær ikke bange.” (Johannes 14:26, 27) Disciplene har altså ingen grund til at blive foruroliget – Jesus’ Far vil vejlede og beskytte dem.

Beviserne på Guds beskyttelse vil snart kunne ses tydeligt. Jesus siger: “Verdens hersker kommer, og han har ingen magt over mig.” (Johannes 14:30) Det var muligt for Djævelen at gå i Judas og få magt over ham. Men Jesus er syndfri og har ikke nogen svaghed som Satan kan udnytte til at vende ham mod Gud. Djævelen vil heller ikke være i stand til at fastholde Jesus i døden. Hvorfor ikke? Jesus slår fast: “Jeg [gør] som Faren har påbudt mig.” Han er sikker på at hans Far vil oprejse ham fra de døde. – Johannes 14:31.

Lær mere

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL

Hvorfor bede i Jesus’ navn?

Læs om hvordan det at bede i Jesus’ navn ærer Faderen og viser at du respekterer Jesus.