Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 121

“Vær modige! Jeg har besejret verden”

“Vær modige! Jeg har besejret verden”

JOHANNES 16:1-33

  • SNART VIL APOSTLENE IKKE SE JESUS MERE

  • APOSTLENES SORG VIL BLIVE VENDT TIL GLÆDE

Jesus og apostlene skal til at forlade rummet ovenpå hvor de har holdt påske. Jesus har givet dem vejledning om mange vigtige ting og tilføjer nu: “Jeg har fortalt jer de ting for at I ikke skal snuble.” Hvorfor er den advarsel på sin plads? Han siger til dem: “Man vil udelukke jer af synagogen. Ja, den tid kommer hvor enhver der dræber jer, vil mene at han har udført en hellig tjeneste for Gud.” – Johannes 16:1, 2.

Det må være skræmmende nyheder for apostlene. Jesus havde tidligere sagt at verden ville hade dem, men han havde ikke fortalt dem direkte at de også kunne blive dræbt. Hvorfor ikke? “De ting fortalte jeg jer ikke om i begyndelsen fordi jeg jo var hos jer,” siger han. (Johannes 16:4) Nu advarer han dem inden han forlader dem. Det kan hjælpe dem til at undgå at snuble senere.

Jesus fortsætter: “Nu går jeg til ham der har sendt mig. Alligevel er der ingen af jer der spørger mig: ‘Hvor går du hen?’” Tidligere på aftenen havde de spurgt ham hvor han ville gå hen. (Johannes 13:36; 14:5; 16:5) Men det han nu har sagt om forfølgelse, har chokeret dem, og de er opslugt af deres egen sorg. Derfor stiller de ikke flere spørgsmål om den herlighed der venter ham, eller hvad det vil betyde for sande tilbedere. Jesus bemærker: “Fordi jeg har fortalt jer de ting, er jeres hjerte fyldt med bedrøvelse.” – Johannes 16:6.

Så forklarer Jesus: “Det er til gavn for jer at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, vil hjælperen ikke komme til jer, men når jeg går, vil jeg sende ham til jer.” (Johannes 16:7) Kun ved at Jesus dør og får en opstandelse, kan hans disciple få den hellige ånd, som han kan sende som en hjælper til sit folk uanset hvor på jorden de befinder sig.

Den hellige ånd vil “give verden overbevisende vidnesbyrd om synd og om retfærdighed og om dom”. (Johannes 16:8) Ja, det vil blive tydeligt at verden ikke tror på Guds Søn. Jesus’ opstandelse til himlen vil være et klart bevis på hans retfærdighed og vil vise hvorfor Satan, “denne verdens hersker”, fortjener at få en hård dom. – Johannes 16:11.

“Jeg har stadig meget at sige til jer,” fortsætter Jesus, “men I kan ikke rumme det lige nu.” Når han udgyder den hellige ånd, vil den hjælpe dem til at forstå “hele sandheden”, og de vil være i stand til at leve efter den sandhed. – Johannes 16:12, 13.

Apostlene undrer sig over det Jesus nu siger: “Om kort tid ser I mig ikke mere, og igen om kort tid skal I se mig.” De spørger hinanden om hvad det mon er han mener. Jesus er klar over at de gerne vil spørge ham om det, så han forklarer: “Jeg siger jer som sandt er: I skal græde og klage, men verden vil glæde sig. I vil sørge, men jeres sorg vil blive vendt til glæde.” (Johannes 16:16, 20) Da Jesus bliver dræbt den følgende eftermiddag, glæder de religiøse ledere sig over det, men disciplene sørger. Deres sorg bliver imidlertid vendt til glæde da Jesus bliver oprejst! Og de oplever også stor glæde da han udgyder Guds hellige ånd over dem.

Jesus sammenligner den situation apostlene befinder sig i, med en kvinde der har stærke smerter under en fødsel: “Når en kvinde føder, har hun smerter fordi hendes time er kommet, men når hun har født barnet, husker hun ikke længere smerten af glæde over at et menneske er kommet til verden.” Jesus opmuntrer sine apostle med ordene: “Det gælder også jer – nu sørger I, men jeg skal se jer igen, og jeres hjerte  vil glæde sig, og ingen vil tage glæden fra jer.” – Johannes 16:21, 22.

Indtil nu har apostlene aldrig bedt i Jesus’ navn. Nu siger han: “Den dag vil I bede til Faren i mit navn.” Er det fordi Faren er uvillig til at besvare deres bønner? Nej, for Jesus siger: “Faren selv holder nemlig af jer fordi I har holdt af mig ... som repræsentant for Gud.” – Johannes 16:26, 27.

Det er sikkert Jesus’ opmuntrende ord der får apostlene til at udbryde: “Derfor tror vi på at du er kommet fra Gud.” Inden længe vil denne tro blive sat på prøve. Jesus beskriver hvad der snart vil ske: “Den tid kommer, ja, den er kommet, hvor hver eneste af jer vil løbe hjem til sig selv og efterlade mig alene.” Men han giver dem denne forsikring: “Jeg har fortalt jer de ting så I kan have fred ved hjælp af mig. I verden vil I få trængsler, men vær modige! Jeg har besejret verden.” (Johannes 16:30-33) Jesus lader dem ikke i stikken. Han er sikker på at de kan besejre verden, ligesom han har gjort, ved trofast at gøre Guds vilje på trods af at Satan og hans verden forsøger at få dem til at bryde deres integritet.