Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 112

En lignelse om at være forberedt – Jomfruerne

En lignelse om at være forberedt – Jomfruerne

MATTHÆUS 25:1-13

  • JESUS FORTÆLLER LIGNELSEN OM DE TI JOMFRUER

Jesus har svaret på apostlenes spørgsmål angående tegnet på hans nærværelse og afslutningen på verdensordningen. Med det i tanke giver han dem nu en advarsel ved hjælp af en lignelse mere. De der lever under hans nærværelse, vil kunne se opfyldelsen af den.

Han indleder lignelsen ved at sige: “Himlenes rige [kan] sammenlignes med ti jomfruer der tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var ufornuftige, og fem var kloge.” – Matthæus 25:1, 2.

Jesus mener ikke at den ene halvdel af hans disciple der er arvinger til himlenes rige, er ufornuftige, og at den anden halvdel er kloge. Nej, han mener at hver enkelt af hans disciple i forbindelse med Riget har mulighed for at vælge at være forberedt eller at blive distraheret. Jesus er dog ikke i tvivl om at hver af hans tjenere kan være trofaste og få hans Fars velsignelse.

I lignelsen går alle ti jomfruer ud for at tage imod brudgommen og være med i brudefølget. Når han ankommer, vil de oplyse vejen med deres lamper og på den måde vise ham ære mens han fører sin brud til hendes nye hjem. Men hvad sker der?

Jesus forklarer: “De ufornuftige tog ... deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog derimod både deres lamper og olieflasker med. Brudgommen var længe om at komme, så de  blev alle trætte og faldt i søvn.” (Matthæus 25:3-5) Brudgommen kommer ikke så tidligt som forventet. Det kunne virke som om han er forsinket, og i mellemtiden falder jomfruerne i søvn. Apostlene husker måske at Jesus fortalte om en mand fra en fornem familie der rejste væk og “til sidst kom tilbage efter at have fået kongemagten”. – Lukas 19:11-15.

I lignelsen beskriver Jesus hvad der sker da brudgommen endelig kommer: “Midt om natten lød der et råb: ‘Her er brudgommen! Gå ud for at møde ham.’” (Matthæus 25:6) Er jomfruerne forberedte og parate?

Jesus fortsætter: “Så rejste alle jomfruerne sig op og gjorde deres lamper klar. De ufornuftige sagde til de kloge: ‘Giv os noget af jeres olie, for vores lamper er ved at gå ud.’ De kloge svarede: ‘Måske er der ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til dem der sælger den, og køb jer noget.’” – Matthæus 25:7-9.

De fem ufornuftige er altså ikke parate og har ikke forberedt sig på at brudgommen kommer. De mangler olie til deres lamper og må forsøge at skaffe noget. Jesus beretter: “Mens de gik hen for at købe olie, kom brudgommen. De jomfruer der var parate, gik med ham ind til bryllupsfesten, og døren blev lukket. Bagefter kom de andre jomfruer også, og de sagde: ‘Herre, Herre, luk op for os!’ Han svarede: ‘Jeg siger jer ligeud: Jeg kender jer ikke.’” (Matthæus 25:10-12) Hvilket tragisk udfald!

Apostlene er klar over at brudgommen i lignelsen må være Jesus. Tidligere har han endda sammenlignet sig selv med en brudgom. (Lukas 5:34, 35) Hvem er så de kloge jomfruer? Da Jesus talte om den “lille hjord” der ville få Riget, sagde han: “Vær klædt på og parate, og lad jeres lamper brænde.” (Lukas 12:32, 35) Så apostlene forstår at Jesus her i lignelsen om jomfruerne refererer til trofaste disciple som dem selv. Hvad er det han vil fortælle med denne lignelse?

Jesus sørger for at der ikke er nogen tvivl om det. Han afslutter lignelsen ved at sige: “Hold jer derfor vågne, for I kender hverken dagen eller timen.” – Matthæus 25:13.

Det er tydeligt at Jesus tilskynder sine trofaste disciple til i forbindelse med hans nærværelse at ‘holde sig vågne’. Han vil komme, og de må være forberedte og parate – ligesom de fem kloge jomfruer – for ikke at miste deres fantastiske håb af syne og gå glip af deres belønning.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Vi lever i „de sidste dage“

Overvej om folks handlinger og indstilling generelt viser at vi nu lever i det Bibelen kalder „de sidste dage“.

VAGTTÅRNET

Hvad er formålet med Kristi genkomst?

Hvad er formålet med Kristi genkomst? I hvilket legeme vender han tilbage, og hvad vil han da gøre?

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

Vil du ‘holde dig vågen’?

Denne artikel indeholder en klarere forståelse af Jesu lignelse om de ti jomfruer, hvor der fokuseres på lignelsens enkle og vigtige budskab.