Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 120

Disciplene skal bære frugt og være Jesus’ venner

Disciplene skal bære frugt og være Jesus’ venner

JOHANNES 15:1-27

  • DEN SANDE VINSTOK OG GRENENE

  • HVORDAN MAN BLIVER I JESUS’ KÆRLIGHED

Jesus har i en fortrolig samtale opmuntret sine apostle. Det er sent, måske efter midnat, og Jesus kommer nu med en motiverende sammenligning:

“Jeg er den sande vinstok, og min Far er vinavleren,” indleder han. (Johannes 15:1) Hans sammenligning minder om det der var blevet sagt flere hundrede år tidligere om Israels nation, der blev omtalt som Jehovas vinstok. (Jeremias 2:21; Hoseas 10:1, 2) Men Jehova vil forkaste den nation. (Matthæus 23:37, 38) Så Jesus introducerer en ny tanke. Han er vinstokken som hans Far har passet siden han salvede ham med hellig ånd i år 29. Jesus viser dog at vinstokken ikke kun symboliserer ham, med ordene:

“[Min Far] fjerner enhver gren på mig som ikke bærer frugt, og han renser enhver som bærer frugt, så den kan bære mere frugt. ... Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv hvis den ikke forbliver på vinstokken, kan I heller ikke bære frugt hvis I ikke forbliver nært forbundet med mig. Jeg er vinstokken; I er grenene.” – Johannes 15:2-5.

Jesus har lovet sine trofaste disciple at han vil sende dem en hjælper, den hellige ånd, når han har forladt dem. Da apostlene og andre 51 dage senere modtager ånden, bliver de grene på vinstokken. Og alle “grenene” må forblive nært forbundet med Jesus. Med hvilket formål?

Han siger: “Den der forbliver nært forbundet med mig og jeg med ham, han bærer meget frugt; for skilt fra mig kan I slet ikke gøre noget.” Jesus’ trofaste disciple – “grenene” – vil bære meget frugt ved at efterligne hans egenskaber, flittigt fortælle andre om Guds rige og gøre disciple. Hvad vil der ske hvis nogen ikke forbliver nært forbundet med ham og ikke bærer frugt? Han forklarer: “Hvis nogen ikke forbliver nært forbundet med mig, bliver han smidt væk.” Men han siger også: “Hvis I bliver ved med at være nært forbundet med mig og mine udtalelser bliver i jer, så bed om hvad I vil, og det vil ske for jer.” – Johannes 15:5-7.

Nu vender Jesus tilbage til noget han har omtalt to gange før – at holde hans bud. (Johannes 14:15, 21) Han siger: “Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt Farens bud og bliver i hans kærlighed.” Jesus beskriver derefter hvordan disciplene kan vise at de holder hans bud. Han siger: “Dette er mit bud: at I skal elske hinanden ligesom jeg har elsket jer. Ingen har større kærlighed end den der giver sit liv for sine venner. I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer.” – Johannes 15:10-14.

Om nogle få timer vil Jesus vise sin kærlighed ved at give sit liv for alle der har tro på ham. Hans eksempel bør få hans disciple til at vise en lignende selvopofrende kærlighed til hinanden. Som Jesus sagde tidligere, vil denne kærlighed være deres kendetegn: “Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle vide at I er mine disciple.” – Johannes 13:35.

Apostlene skal lægge mærke til at Jesus kalder dem “venner”. Han fortæller dem hvorfor de er det: “Jeg har kaldt jer venner, for jeg har fortalt jer alt hvad jeg har hørt fra min Far.” Hvilket dyrebart venskab – at have Jesus som sin nære ven og vide hvad Faren har fortalt ham! Men for at bevare dette forhold må de “blive ved med at bære frugt”. Hvis de gør det, vil ‘Faren give dem hvad som helst de beder ham om i Jesus’ navn’. – Johannes 15:15, 16.

Den kærlighed der er mellem hans disciple, “grenene”, vil hjælpe dem til at klare det der vil  komme. Han advarer dem om at verden vil hade dem, men trøster dem også med ordene: “Når verden hader jer, ved I at den har hadet mig før jer. Hvis I var en del af verden, ville verden holde af jer som sine egne. Men I er ikke en del af verden ... Derfor hader verden jer.” – Johannes 15:18, 19.

Jesus uddyber hvorfor verden vil hade dem: “De vil gøre alt det mod jer på grund af mit navn, for de kender ikke Ham som har sendt mig.” Jesus siger at hans mirakuløse gerninger på en måde dømmer dem der hader ham: “Hvis jeg ikke havde gjort de gerninger blandt dem som ingen anden har gjort, ville de ikke have haft nogen synd; men nu har de set mig og hadet både mig og min Far.” Faktisk er deres had en opfyldelse af nogle profetier. – Johannes 15:21, 24, 25; Salme 35:19; 69:4.

Igen lover Jesus at sende hjælperen, den hellige ånd. Denne magtfulde kraft er til rådighed for alle der følger ham, og kan hjælpe dem til at bære frugt, at “vidne”. – Johannes 15:27.