Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 102

Kongen rider ind i Jerusalem på et føl

Kongen rider ind i Jerusalem på et føl

MATTHÆUS 21:1-11, 14-17 MARKUS 11:1-11 LUKAS 19:29-44 JOHANNES 12:12-19

  • JESUS RIDER IND I JERUSALEM I TRIUMF

  • JERUSALEMS ØDELÆGGELSE FORUDSIGES

Den næste dag, søndag den 9. nisan, forlader Jesus og hans disciple Betania og tager mod Jerusalem. Da de nærmer sig Betfage på Oliebjerget, siger Jesus til to af sine disciple:

“Gå ind i landsbyen derovre. Så snart I kommer derind, vil I se et æsel der står bundet og har et føl hos sig. Løs dem, og kom med dem til mig. Hvis nogen siger noget til jer, skal I sige: ‘Herren skal bruge dem.’ Så vil han straks lade jer tage dem med.” – Matthæus 21:2, 3.

Disciplene forstår ikke at Jesus’ anvisninger har at gøre med en bibelprofeti. Men senere indser de at det er en opfyldelse af Zakarias’ profeti. Zakarias forudsagde at Guds lovede konge ydmygt ville ride ind i Jerusalem på et æselføl. – Zakarias 9:9.

Da disciplene kommer til Betfage og tager føllet og dets mor, siger nogle der står i nærheden: “Hvad laver I? Løser I føllet?” (Markus 11:5) Men da de hører at Herren skal bruge dyrene, lader de disciplene tage dem med til Jesus. Disciplene lægger deres yderklæder på æslet og føllet, og Jesus sætter sig på føllet.

Der kommer flere og flere mennesker til mens Jesus rider mod Jerusalem. Mange breder deres yderklæder ud på vejen. Andre skærer grene af træerne eller “grønne grene af på markerne” og lægger dem ud. De råber: “Frels ham, beder vi! Velsignet er den der kommer i Jehovas navn! Velsignet er vores far Davids kommende rige!” (Markus 11:8-10) Farisæerne i folkemængden bliver vrede over at folk råber dette. De siger til Jesus: “Lærer, irettesæt dine disciple.” Jesus svarer: “Hvis de ikke sagde noget, ville stenene råbe.” – Lukas 19:39, 40.

Da Jesus betragter Jerusalem, begynder han at græde og siger: “Hvis du, ja, du, på denne dag havde været klar over hvad der fører til fred – men nu er det skjult for dine øjne.” Jerusalem vil betale prisen for med overlæg at have været ulydig. Jesus forudsiger: “Dine fjender vil bygge en barriere af spidse pæle omkring dig, omringe dig og belejre dig fra alle sider. De vil jævne dig og dine børn i dig med jorden, og de vil ikke lade sten på sten tilbage i dig.” (Lukas 19:42-44) Jesus’ profeti går i opfyldelse i år 70, hvor Jerusalem bliver ødelagt.

Da Jesus kommer ind i Jerusalem, ‘er hele byen på den anden ende og siger: “Hvem er han?”’ Og folkeskarerne bliver ved med at sige: “Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa!” (Matthæus 21:10, 11) De i folkemængden der har set Jesus oprejse Lazarus, fortæller andre om miraklet. Farisæerne beklager sig over at de ikke kan stille noget op. De siger til hinanden: “Hele verden løber jo efter ham.” – Johannes 12:18, 19.

Jesus går hen for at undervise i templet som han plejer når han er i Jerusalem, og han helbreder de blinde og halte. Da de øverste præster og de skriftlærde ser de ting han gør, og hører drengene råbe: “Frels Davids Søn, beder vi!”, bliver de vrede. De religiøse ledere spørger Jesus: “Hører du hvad de siger?” Han svarer: “Har I aldrig læst: ‘Med ord fra børns og spædes mund har du sørget for lovprisning’?” – Matthæus 21:15, 16.

Jesus ser rundt på alt det der er i templet. Det er nu blevet sent, så han tager derfra sammen med apostlene. Før den 10. nisan begynder, går han tilbage til Betania, hvor han tilbringer søndag nat.