Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 128

Fundet uskyldig af både Pilatus og Herodes

Fundet uskyldig af både Pilatus og Herodes

MATTHÆUS 27:12-14, 18, 19 MARKUS 15:2-5 LUKAS 23:4-16 JOHANNES 18:36-38

  • JESUS BLIVER FORHØRT AF PILATUS OG HERODES

Jesus forsøger ikke at skjule for Pilatus at han er en konge, men hans rige udgør ikke nogen trussel mod Rom. “Mit rige er ikke en del af denne verden,” siger Jesus. “Hvis mit rige var en del af denne verden, ville mine tjenere have kæmpet for at jeg ikke skulle overgives til jøderne. Men nu er mit rige ikke herfra.” (Johannes 18:36) Ja, Jesus er konge i et rige, men ikke et jordisk rige.

Pilatus lader det ikke blive ved det. Han spørger: “Du er altså en konge?” Jesus viser Pilatus at han er nået frem til den rigtige konklusion, ved at sige: “Du siger selv at jeg er en konge. Jeg er blevet født og er kommet til verden for at vidne om sandheden. Enhver der er på sandhedens side, lytter til det jeg siger.” – Johannes 18:37.

Tidligere har Jesus sagt til Thomas: “Jeg er vejen og sandheden og livet.” Nu får også Pilatus at vide at formålet med at Jesus er kommet til jorden, er at han skal vidne om “sandheden”, det vil sige sandheden om hans rige. Jesus er fast besluttet på at være trofast mod denne sandhed, selv hvis det koster ham livet. Pilatus spørger: “Hvad er sandhed?” Men han venter ikke på at få en yderligere forklaring. Han synes han har hørt nok til at afsige sin dom over Jesus. – Johannes 14:6; 18:38.

Pilatus går tilbage til folkeskaren, der venter uden for paladset. Jesus står åbenbart ved siden af ham da han siger til de øverste præster og dem der er sammen med dem: “Jeg kan ikke se at denne mand er skyldig i noget.” Den beslutning gør dem vrede, og de bliver ved med at påstå: “Han ophidser folket ved at undervise i hele Judæa, ja, helt fra Galilæa og hertil.” – Lukas 23:4, 5.

Jødernes blinde fanatisme må forbløffe Pilatus. Mens de øverste præster og de ældste bliver ved med at råbe, spørger han Jesus: “Hører du ikke alt det de anklager dig for?” (Matthæus 27:13) Jesus forholder sig tavs. Pilatus er overrasket over at han kan være så rolig trods de alvorlige beskyldninger.

Pilatus hæfter sig ved jødernes udtalelse om at Jesus har undervist “helt fra Galilæa”. Efter at have spurgt ind til det finder han ud af at Jesus faktisk er galilæer. Han øjner nu en mulighed for at slippe for at dømme Jesus. Herodes Antipas (søn af Herodes den Store) er hersker i Galilæa og befinder sig i Jerusalem under påsken. Så Pilatus sender Jesus til Herodes. Det var Herodes Antipas der fik Johannes Døber halshugget. Og da han senere hørte at Jesus udførte mirakler, var han bange for at Jesus måske var Johannes der var oprejst fra de døde. – Lukas 9:7-9.

Herodes glæder sig over at han nu får mulighed for at se Jesus. Det er ikke fordi han ønsker at hjælpe Jesus eller at gøre et oprigtigt forsøg på at finde ud af om anklagerne imod ham er reelle. Herodes er ganske enkelt nysgerrig og håber “at se ham udføre et mirakel”. (Lukas 23:8) Men Jesus tilfredsstiller ikke Herodes’ nysgerrighed. Faktisk siger han ikke et ord da han bliver udspurgt af ham. Herodes er skuffet, og både han og hans soldater ‘håner Jesus’. (Lukas 23:11) De giver ham en flot dragt på og gør nar af ham, og han bliver derefter sendt tilbage til Pilatus. Herodes og Pilatus har tidligere været fjender, men nu bliver de gode venner.

Da Jesus er kommet tilbage, kalder Pilatus de øverste præster, jødernes ledere og folket sammen og siger: “Jeg [har] forhørt ham foran jer, og jeg kan ikke se at denne mand er skyldig i noget af det I anklager ham for. Det kunne Herodes heller ikke, for han sendte ham tilbage til os.  Han har ikke gjort noget der kræver dødsstraf. Jeg vil derfor piske ham og løslade ham.” – Lukas 23:14-16.

Pilatus vil meget gerne lade Jesus gå, for han er klar over at præsterne har udleveret ham fordi de er misundelige. Han får nu endnu en god grund til at løslade Jesus; mens han sidder på dommersædet, sender hans hustru ham følgende besked: “Hav ikke noget med denne retfærdige mand at gøre, for jeg har haft det forfærdeligt i dag på grund af en drøm [åbenbart fra Gud] jeg har haft om ham.” – Matthæus 27:19.

Hvordan kan Pilatus gøre det rigtige og få denne uskyldige mand løsladt?