Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 139

Jesus genopretter Paradiset

Jesus genopretter Paradiset

1 KORINTHER 15:24-28

  • FÅRENES OG GEDERNES FREMTID

  • MANGE VIL KOMME TIL AT LEVE I PARADISET PÅ JORDEN

  • JESUS VIL ALTID VÆRE VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

Kort efter sin dåb stod Jesus over for en fjende der var fast besluttet på at få ham til at fejle inden han overhovedet var begyndt sin tjeneste. Ja, Djævelen forsøgte gentagne gange at friste Jesus. Senere sagde Jesus om ham: “Verdens hersker kommer, og han har ingen magt over mig.” – Johannes 14:30.

Apostlen Johannes fik et syn af det der vil ske med ‘den store drage, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan’. Denne onde fjende af menneskeheden ville blive kastet ud af himlen og have “stor harme” vel vidende at han kun har “en kort tidsperiode”. (Åbenbaringen 12:9, 12) Kristne har god grund til at tro at de lever i denne ‘korte tidsperiode’, og at “dragen, slangen fra fortiden”, snart vil blive bundet i afgrunden og passiviseret i 1.000 år mens Jesus hersker i Guds rige. – Åbenbaringen 20:1, 2.

Hvad vil der ske på jorden, vores hjem, i den periode? Hvem vil bo her, og hvordan vil forholdene være? Jesus svarede selv på det. I sin lignelse om fårene og gederne viste han hvad fremtiden vil bringe for dem der er som får – retfærdige mennesker der samarbejder med Jesus’ brødre og behandler dem godt. Han viste også hvad der venter dem der gør det modsatte, dem der er som geder. Jesus sagde: “De [gederne] skal gå bort til evig død, men de retfærdige [fårene] til evigt liv.” – Matthæus 25:46.

Det hjælper os til at forstå det Jesus sagde til forbryderen der hang på pælen ved siden af ham. Jesus havde tidligere lovet sine trofaste apostle at de ville blive en del af det himmelske rige. Men det var ikke det håb han gav den angrende forbryder. I stedet lovede han ham dette: “Det siger jeg dig i dag: Du skal være med mig i Paradiset.” (Lukas 23:43) Manden fik altså  udsigt til at leve i Paradiset – en smuk naturpark eller have. De der i fremtiden viser sig at være som får og modtager “evigt liv”, vil også få lov at leve i dette paradis.

Det harmonerer med den beskrivelse apostlen Johannes gav af de forhold der vil være på jorden til den tid. Han sagde: “Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.” – Åbenbaringen 21:3, 4.

For at forbryderen kan komme til at leve i Paradiset, skal han først oprejses fra de døde. Det vil han ikke være den eneste der bliver. Det slog Jesus fast da han sagde: “Den tid kommer hvor alle der er i mindegravene, skal høre hans stemme og komme ud, de som har gjort det der er godt, til en livets opstandelse, og de som har gjort det der er ondt, til en dommens opstandelse.” – Johannes 5:28, 29.

Men hvad med de trofaste apostle og de andre der vil være sammen med Jesus i himlen? Bibelen siger: “De skal være Guds og Messias’ præster og skal herske som konger sammen med ham i de tusind år.” (Åbenbaringen 20:6) De der bliver medregenter sammen med Kristus, vil have levet som mænd og kvinder på jorden. Der er derfor ingen tvivl om at disse himmelske regenter vil være medfølende og forstående. – Åbenbaringen 5:10.

Jesus vil ved hjælp af det offer han bragte som en løsesum, befri mennesker for den nedarvede synd. Han og hans medregenter vil hjælpe trofaste mennesker til at blive fuldkomne. Ja, mennesker kommer endelig til at leve på den måde der var Jehovas hensigt fra starten da han sagde til Adam og Eva at de skulle få børn og fylde jorden. Selv den død der er et resultat af Adams synd, vil ikke findes længere.

Dermed vil Jesus have fuldført alt det Jehova har bedt ham om. Ved slutningen af sit tusindårige styre vil Jesus overdrage myndigheden over Riget og den fuldkomne menneskeslægt til sin Far. Om denne enestående ydmyge handling fra Jesus’ side skrev Paulus: “Når alt er blevet ham underlagt, så vil også Sønnen selv underlægge sig Ham der har underlagt ham alt, for at Gud kan være alt for alle.” – 1 Korinther 15:28.

Ja, Jesus har helt bestemt en central rolle i gennemførelsen af Guds vidunderlige hensigter. Og mens disse hensigter fortsætter med at blive åbenbaret i al evighed, vil Jesus leve fuldstændigt op til den beskrivelse han gav af sig selv: “Jeg er vejen og sandheden og livet.” – Johannes 14:6.

Lær mere

GODE NYHEDER FRA GUD!

Hvad er Guds hensigt med jorden?

Bibelen forklarer hvorfor Gud skabte jorden, hvornår lidelserne vil ophøre, og hvad fremtiden bringer for jorden og dem der bor på den.