Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 114

Kongen Kristus dømmer fårene og gederne

Kongen Kristus dømmer fårene og gederne

MATTHÆUS 25:31-46

  • JESUS FORTÆLLER LIGNELSEN OM FÅRENE OG GEDERNE

På Oliebjerget har Jesus lige fortalt lignelsen om de ti jomfruer og om talenterne. Hvordan afslutter han sit svar på apostlenes spørgsmål angående tegnet på hans nærværelse og afslutningen på verdensordningen? Det gør han med en sidste lignelse, der handler om får og geder.

Jesus giver først nogle indledende oplysninger: “Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed sammen med alle englene, vil han sætte sig på sin herligheds trone.” (Matthæus 25:31) Jesus gør det helt tydeligt at han er hovedpersonen i lignelsen, for han har ofte omtalt sig selv som “Menneskesønnen”. – Matthæus 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Hvornår vil lignelsen blive opfyldt? Det sker når Jesus “kommer i sin herlighed” sammen med englene og sætter sig “på sin herligheds trone”. Han har allerede talt om at ‘Menneskesønnen kommer på himlens skyer med magt og stor herlighed’ og med sine engle. Hvornår vil det ske? “Straks efter trængslerne i de dage.” (Matthæus 24:29-31; Markus 13:26, 27; Lukas 21:27) Lignelsen vil altså blive opfyldt når Jesus i fremtiden kommer i sin herlighed. Hvad vil han så gøre?

“Når Menneskesønnen kommer,” forklarer Jesus, “[skal] alle nationerne ... samles foran ham, og han vil skille folk fra hinanden, ligesom en hyrde skiller fårene fra gederne. Og han vil stille fårene ved sin højre side og gederne ved sin venstre.” – Matthæus 25:31-33.

Hvad vil der ske med fårene? Jesus siger: “Så vil Kongen sige til dem ved sin højre side: ‘Kom, I som min Far har velsignet, arv det rige som har været forberedt til jer siden verden blev grundlagt.’” (Matthæus 25:34) Hvorfor bliver fårene godkendt af Kongen?

 Kongen forklarer: “Jeg blev sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog gæstfrit imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg blev syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig.’” Når fårene, “de retfærdige”, spørger på hvilken måde de har gjort de her gode ting, svarer han: “Det I har gjort for en af de mindste af mine brødre dér, har I gjort for mig.” (Matthæus 25:35, 36, 40, 46) Der er ingen syge eller sultne i himlen, så det kan ikke være der de gør disse gode gerninger. Det må være noget de gør for Kristus’ brødre på jorden.

Hvad med gederne på den venstre side? Jesus siger: “Så vil [Kongen] sige til dem ved sin venstre side: ‘Gå væk fra mig, I som er forbandede, til den evige ild som venter Djævelen og hans engle. For jeg blev sulten, men I gav mig intet at spise. Jeg var tørstig, men I gav mig intet at drikke. Jeg var fremmed, men I tog ikke gæstfrit imod mig. Jeg var nøgen, men I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, men I tog jer ikke af mig.’” (Matthæus 25:41-43) Gederne har fortjent denne dom fordi de ikke behandlede Kristus’ brødre på jorden venligt som de burde have gjort.

Apostlene bliver klar over at den fremtidige dom vil have evige konsekvenser, for Jesus fortæller dem: “Så vil [Kongen] svare dem: ‘Jeg skal sige jer: Det I ikke har gjort for en af de mindste dér, har I heller ikke gjort for mig.’ Og de skal gå bort til evig død, men de retfærdige til evigt liv.” – Matthæus 25:45, 46.

Jesus’ svar på apostlenes spørgsmål giver alle hans disciple meget at tænke over, og det hjælper dem til at ransage deres indstilling og handlinger.