Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 118

En diskussion om hvem der er størst

En diskussion om hvem der er størst

MATTHÆUS 26:31-35 MARKUS 14:27-31 LUKAS 22:24-38 JOHANNES 13:31-38

  • APOSTLENE FÅR HJÆLP TIL AT HAVE DET RIGTIGE SYN PÅ SIG SELV

  • JESUS FORUDSIGER AT PETER VIL NÆGTE AT KENDES VED HAM

  • KÆRLIGHED SKAL KENDETEGNE JESUS’ DISCIPLE

Under sin sidste aften sammen med apostlene har Jesus givet dem en lektion i ydmyghed ved at vaske deres fødder. Hvorfor er det på sin plads? Fordi de har vist at de har en svaghed. De elsker Gud, men de går også op i hvem af dem der er den største. (Markus 9:33, 34; 10:35-37) Den svaghed dukker op igen denne aften.

Der opstår ‘en voldsom diskussion mellem apostlene om hvem af dem der er den største’. (Lukas 22:24) Hvor må Jesus være ked af at se dem skændes igen! Hvad gør han?

I stedet for at skælde apostlene ud for deres indstilling og opførsel ræsonnerer Jesus tålmodigt med dem: “Konger spiller herrer over deres folk, og de der har myndighed, bliver kaldt velgørere. Sådan skal I ikke være. ... For hvem er størst – den der spiser ved bordet, eller den der serverer?” Så minder han dem om at han hele tiden har været et eksempel for dem: “Men blandt jer er jeg som den der serverer.” – Lukas 22:25-27.

Trods deres ufuldkommenheder er apostlene blevet hos Jesus i mange svære situationer. Så han siger: “Jeg indgår en pagt med jer om et rige – ligesom min Far har indgået en pagt med mig.” (Lukas 22:29) Disse mænd er Jesus’ loyale disciple, og han forsikrer dem om at de gennem en pagt med ham skal være med i Riget og få del i hans kongemagt.

Selvom apostlene går denne fantastiske fremtid i møde, er de stadig blot mennesker, og de er stadig ufuldkomne. Jesus siger til dem: “Satan har forlangt at få jer alle sammen for at sigte jer som hvede.” Hvede bliver spredt når det sigtes. (Lukas 22:31) Han advarer også: “I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet: ‘Jeg vil slå hyrden, og fårene i hjorden vil blive spredt.’” – Matthæus 26:31; Zakarias 13:7.

Peter indvender selvsikkert: “Selvom alle de andre svigter dig, vil jeg aldrig svigte dig!” (Matthæus 26:33) Jesus fortæller Peter at før en hane galer anden gang den nat, vil Peter nægte at kendes ved ham. Men Jesus tilføjer: “Jeg har bedt for dig, for at din tro ikke må svigte, og når du engang er vendt om, så styrk dine brødre.” (Lukas 22:32) Men Peter erklærer: “Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg bestemt ikke nægte at kendes ved dig.” (Matthæus 26:35) De andre apostle siger det samme.

Jesus siger til sine disciple: “Jeg er hos jer lidt endnu. I vil lede efter mig, og som jeg har sagt til jøderne, siger jeg nu også til jer: ‘Hvor jeg går hen, kan I ikke komme.’” Så tilføjer han: “Jeg giver jer et nyt bud: I skal elske hinanden. Ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle forstå at I er mine disciple.” – Johannes 13:33-35.

Da Peter hører Jesus sige at han vil være hos dem lidt endnu, spørger han: “Herre, hvor går du hen?” Jesus svarer: “Der hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig senere.” Peter spørger undrende: “Herre, hvordan kan det være at jeg ikke kan følge dig nu? Jeg vil give mit liv for dig.” – Johannes 13:36, 37.

Nu henviser Jesus til dengang han sendte apostlene ud på en forkyndertur i Galilæa uden penge eller madpose. (Matthæus 10:5, 9, 10) Han spørger dem om de manglede noget. Til det svarer de: “Nej!” Men hvad skal de gøre i tiden fremover? Jesus giver dem denne vejledning:  “Nu skal den der har en pengepung, tage den med, og også en madpose, og den der ikke har noget sværd, skal sælge sin yderklædning og købe et. For jeg siger jer at det der står skrevet, nødvendigvis må opfyldes på mig, nemlig: ‘Han blev regnet med blandt lovløse.’ For ordene bliver opfyldt på mig.” – Lukas 22:35-37.

Jesus hentyder til det tidspunkt hvor han vil blive naglet til en pæl ved siden af lovløse. Efter det vil hans disciple blive udsat for hård forfølgelse. De føler sig forberedte og siger: “Herre, se, her er to sværd.” Han svarer: “Det er nok.” (Lukas 22:38) De to sværd vil snart give Jesus mulighed for endnu en gang at lære dem noget vigtigt.