Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 6. DEL

Den sidste del af Jesus’ tjeneste

“Din konge kommer til dig.” – Matthæus 21:5

Den sidste del af Jesus’ tjeneste

I DENNE SEKTION

KAPITEL 101

Et måltid hos Simon i Betania

Maria, Lazarus’ søster, gør noget som vækker irritation hos disciplene, men Jesus tager hende i forsvar.

KAPITEL 102

Kongen rider ind i Jerusalem på et føl

Han opfylder en 500 år gammel profeti.

KAPITEL 103

Templet renses igen

De der sælger i templet, gør umiddelbart ikke noget ulovligt, så hvorfor kalder Jesus dem røvere?

KAPITEL 104

Jøderne hører Guds stemme, men vil de få tro?

Er der forskel på det at tro på Jesus og det at handle efter troen?

KAPITEL 105

Et figentræ bliver brugt i en lektion om tro

Jesus lærer sine disciple hvor stærk tro kan være, og forklarer hvorfor Gud forkaster Israels nation.

KAPITEL 106

To lignelser om vingårde

Lær betydningen af lignelserne om manden der bad sine sønner om at arbejde i sin vingård, og om manden der lejede sin vingård ud til onde vinbønder.

KAPITEL 107

En konge indbyder til bryllupsfest

Jesus’ lignelse er faktisk en profeti.

KAPITEL 108

Jesus afværger forsøg på at fange ham i ord

Han lukker først munden på farisæerne, så saddukæerne og til sidst en sammenslutning af hans fjender.

KAPITEL 109

Fordømmer religiøse modstandere

Hvorfor tolererer Jesus ikke religiøse afvigelser?

KAPITEL 110

Jesus’ sidste dag i templet

Den fattige enke er et godt eksempel.

KAPITEL 111

Apostlene beder om et tegn

Hans profeti fik sin første opfyldelse i det første århundrede. Får profetien en større og senere opfyldelse?

KAPITEL 112

En lignelse om at være forberedt – Jomfruerne

Sagde Jesus at halvdelen af disciplene er ufornuftige og den anden halvdel kloge?

KAPITEL 113

En lignelse om at være flittig – Talenterne

Jesus’ lignelse forklarer hans ord: ‘Enhver der har, vil få mere.’

KAPITEL 114

Kongen Kristus dømmer fårene og gederne

Ved hjælp af en lignelse forklarer Jesus grundlaget for en dom med evige konsekvenser.

KAPITEL 115

Jesus’ sidste påske nærmer sig

Hvorfor er det bemærkelsesværdigt at de religiøse ledere tilbyder at betale Judas 30 sølvstykker for at forråde Jesus?

KAPITEL 116

Underviser i ydmyghed under den sidste påske

Han overrasker apostlene ved at udføre en opgave som en træl normalt udfører.

KAPITEL 117

Herrens aftensmåltid

Jesus indstifter en mindehøjtid som hans disciple skal holde den 14. nisan hvert år.

KAPITEL 118

En diskussion om hvem der er størst

Apostlene har allerede glemt det Jesus lærte dem tidligere på aftenen.

KAPITEL 119

Jesus – vejen, sandheden og livet

Jesus fortæller en vigtig sandhed om hvordan man nærmer sig Gud.

KAPITEL 120

Disciplene skal bære frugt og være Jesus’ venner

Hvordan skal Jesus’ disciple “bære frugt”?

KAPITEL 121

“Vær modige! Jeg har besejret verden”

Hvordan kan Jesus have besejret verden når verden henrettede ham?

KAPITEL 122

Jesus’ afsluttende bøn i rummet ovenpå

Han gør det tydeligt at han har gjort noget der er meget vigtigere end at give mennesker mulighed for at blive frelst.

KAPITEL 123

Dybt bedrøvet beder Jesus til Gud

Hvorfor beder Jesus: “Tag dette bæger fra mig?” Prøver han at slippe for sin vigtige opgave som løskøber?

KAPITEL 124

Jesus forrådes og arresteres

Judas finder Jesus selvom det er midt om natten.

KAPITEL 125

Jesus bliver ført til Annas og derefter til Kajfas

Jesus’ retssag var dybt uretfærdig.

KAPITEL 126

Peter nægter at kendes ved Jesus

Hvordan kunne Peter, en mand der havde tro og kærlighed til Gud, så hurtigt vende Jesus ryggen?

KAPITEL 127

Stilles for Sanhedrinet og føres så til Pilatus

De jødiske religiøse ledere afslører hvad det er de i virkeligheden ønsker.

KAPITEL 128

Fundet uskyldig af både Pilatus og Herodes

Hvorfor sender Pilatus Jesus til Herodes for at blive dømt? Har Pilatus ikke bemyndigelse til at dømme Jesus?

KAPITEL 129

Pilatus erklærer: “Se! Mennesket!”

Pilatus beundrer de gode egenskaber som Jesus viser.

KAPITEL 130

Jesus bliver udleveret og ført væk for at dø

Hvorfor siger Jesus til de sørgende kvinder at de skal græde over dem selv og deres børn i stedet for at græde over ham?

KAPITEL 131

En uskyldig konge lider på pælen

Jesus giver en af de forbrydere der bliver henrettet sammen med ham, et løfte som har stor betydning.

KAPITEL 132

“Dette menneske var virkelig Guds Søn”

Mørket midt på dagen, det kraftige jordskælv og det flængede forhæng fører til den samme konklusion.

KAPITEL 133

Jesus bliver begravet

Hvorfor haster det med at få Jesus begravet før solnedgang?

KAPITEL 134

Graven er tom – Jesus lever!

Efter at Jesus er blevet oprejst fra de døde, viser han sig først for nogle af sine kvindelige disciple, og ikke for sine apostle.

KAPITEL 135

Mange ser Jesus efter at han er blevet oprejst

Hvordan overbeviser Jesus sine disciple om at han er blevet oprejst?

KAPITEL 136

På bredden ved Galilæas Sø

Peter bliver tre gange mindet om hvordan han kan vise sin kærlighed til Jesus.

KAPITEL 137

Flere hundrede ser ham inden Pinsedagen

Efter at Jesus er blevet oprejst, og inden han stiger til himlen, forklarer han flere gange sine disciple hvad de vil få, og hvordan de skal bruge den.

KAPITEL 138

Jesus ved Guds højre hånd

Hvad ville Jesus gøre i den tid hvor han ventede på at gribe ind over for sine fjender?

KAPITEL 139

Jesus genopretter Paradiset og fuldfører sin opgave

Han har stadig meget at gøre inden han overdrager Riget til sin Gud og Far.