Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 11

Johannes Døber baner vejen

Johannes Døber baner vejen

MATTHÆUS 3:1-12 MARKUS 1:1-8 LUKAS 3:1-18 JOHANNES 1:6-8, 15-28

  • JOHANNES BEGYNDER AT FORKYNDE OG DØBE

  • MANGE BLIVER DØBT, MEN IKKE ALLE

Der er gået omkring 17 år siden Jesus som 12-årig stillede spørgsmål til lærerne i templet. Det er foråret år 29. Mange taler om Jesus’ slægtning Johannes, der går og forkynder i hele området vest for Jordanfloden.

Johannes gør indtryk både med sit udseende og sin tale. Hans tøj er lavet af kameluld, og han har et læderbælte om livet. Han spiser græshopper og vild honning. Hvad er hans budskab? “I må angre, for himlenes rige er kommet nær.” – Matthæus 3:2.

Johannes’ budskab virker stærkt på dem der er kommet for at høre ham. Mange indser at de må angre, det vil sige ændre deres indstilling og handlemåde og afvise deres tidligere, forkerte måde at leve på. De der kommer til ham, er fra “Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen”. (Matthæus 3:5) Der er mange af dem der kommer ud til Johannes, der angrer, og han døber dem ved at nedsænke dem i Jordanfloden. Hvorfor bliver de døbt?

Han døber folk som et symbol på, eller i anerkendelse af, deres oprigtige anger over deres synder mod Lovpagten, som de havde indgået med Gud. (Apostlenes Gerninger 19:4) Det er dog ikke alle der opfylder betingelserne for at blive døbt. Da nogle religiøse ledere, farisæere og saddukæere, kommer til Johannes, kalder han dem “giftslangeyngel”. Han siger: “Vis ... i handling at I har angret. Tro ikke at I kan sige til jer selv: ‘Vi er Abrahams børn.’ For jeg siger jer at Gud er i stand til at gøre disse sten til Abrahams børn. Øksen ligger allerede ved foden af træerne. De træer som ikke giver god frugt, vil altså blive fældet og kastet i ilden.” – Matthæus 3:7-10.

Fordi Johannes tiltrækker sig stor opmærksomhed, har et stærkt budskab og døber mange, bliver præsterne og levitterne sendt ud for at spørge ham: “Hvem er du?”

“Jeg er ikke Kristus,” siger Johannes.

“Hvem er du så? Er du Elias?” spørger de.

Han svarer: “Det er jeg ikke.”

“Er du Profeten?” spørger de og hentyder til den store profet som Moses sagde ville komme. – 5. Mosebog 18:15, 18.

“Nej!” svarer Johannes.

Nu insisterer de på at få svar: “Hvem er du? Fortæl os det så vi kan give et svar til dem der har sendt os. Hvad siger du om dig selv?” Johannes siger så: “Jeg er en stemme der råber i ørkenen: ‘Gør Jehovas vej lige’, sådan som profeten Esajas har sagt.” – Johannes 1:19-23.

“Hvorfor døber du så, hvis du ikke er Kristus eller Elias eller Profeten?” vil de vide. Han giver et godt svar: “Jeg døber i vand. Der er en blandt jer som I ikke kender, den der kommer efter mig.” – Johannes 1:25-27.

Ja, Johannes er klar over at han baner vejen ved at hjælpe folk til at få den rigtige hjerteindstilling så de vil tage imod den lovede Messias, den der skal være konge. Om ham siger Johannes: “Den der kommer efter mig, er stærkere end mig, og jeg er ikke engang god nok til at tage hans sandaler af.” (Matthæus 3:11) Johannes siger endda: “Den der kommer efter mig, er rykket frem foran mig, for han var til før mig.” – Johannes 1:15.

Så Johannes’ budskab: “I må angre, for himlenes rige er kommet nær”, er i høj grad på sin plads. (Matthæus 3:2) Det er en offentlig bekendtgørelse af at Jehovas kommende konge, Jesus Kristus, skal til at begynde sin tjeneste.