Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 1

To budskaber fra Gud

To budskaber fra Gud

LUKAS 1:5-33

  • ENGLEN GABRIEL FORUDSIGER JOHANNES DØBERS FØDSEL

  • GABRIEL FORTÆLLER MARIA AT HUN SKAL FØDE JESUS

Vi kan faktisk betragte hele Bibelen som et budskab fra Gud. Vores himmelske Far har givet os den som vejledning. Men læg mærke til to særlige budskaber der blev overbragt for mere end 2.000 år siden. De blev overbragt af en engel ved navn Gabriel, som “tjener foran Gud”. (Lukas 1:19) Under hvilke omstændigheder formidlede englen de vigtige budskaber?

Det er omkring år 3 f.v.t. Hvor overbringer Gabriel det første budskab? I Judæas bjergland, sikkert ikke langt fra Jerusalem, bor Zakarias og hans hustru, Elisabeth. De er ikke unge længere, og de har ingen børn. Det er Zakarias’ tur til at tjene som præst i Guds tempel i Jerusalem. Mens han er i templet, viser Gabriel sig pludseligt ved siden af røgelsesaltret.

Forståeligt nok bliver Zakarias bange. Men englen beroliger ham og siger: “Vær ikke bange, Zakarias, for Gud har hørt din bøn, og din hustru, Elisabeth, skal føde dig en søn, og du skal kalde ham Johannes.” Gabriel tilføjer at Johannes “skal være stor i Jehovas øjne”, og at han vil “gøre et folk klar til Jehova”. – Lukas 1:13-17.

Det har Zakarias svært ved at tro på. Hvorfor det? På grund af hans og Elisabeths alder. Så Gabriel siger til ham: “Nu vil du blive stum, og du vil ikke kunne tale igen før den dag de ting sker, for du troede ikke på mine ord.” – Lukas 1:20.

Imens undrer folk sig over hvorfor Zakarias er så længe derinde. Endelig kommer han ud, men han kan ikke tale. Han kan kun gøre tegn med hænderne. Det er tydeligt at han har set noget overnaturligt mens han var inde i templet.

Efter at Zakarias er færdig med sin tjeneste ved templet, tager han hjem. Kort tid efter bliver Elisabeth gravid. I de næste fem måneder af sin graviditet holder hun sig derhjemme, væk fra andre mennesker.

Så viser Gabriel sig for anden gang. Denne gang for en ung, ugift kvinde ved navn Maria, som bor oppe nordpå i byen Nazaret i det område der hedder Galilæa. Hvad siger englen til hende? Han siger: “Du har Guds godkendelse,” og fortsætter: “Du vil blive gravid og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.” Han tilføjer: “Han skal være stor og kaldes Den Højestes Søn, ... og han skal herske som konge over Jakobs slægt for evigt, og hans rige skal aldrig ophøre.” – Lukas 1:30-33.

Vi kan sagtens forestille os hvor privilegeret Gabriel må have følt sig fordi han fik lov til at overbringe de to budskaber. Når vi læser mere om Johannes og Jesus, vil det være tydeligt hvorfor disse budskaber fra Gud er så vigtige.