Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

I denne bog kan du læse om alle begivenheder i Jesus’ liv omtalt i Bibelen.

INDLEDNING

Vejen, sandheden og livet

Jesus’ undervisning og tjeneste, som er beskrevet i evangelierne, kan forandre dit liv.

KAPITEL 1

To budskaber fra Gud

Englen Gabriel overbragte budskaber der var svære at tro på.

KAPITEL 2

Jesus bliver æret før han er født

Hvordan ærede både Elisabeth og hendes ufødte barn Jesus?

KAPITEL 3

Der fødes en der skal bane vejen

Så snart Zakarias mirakuløst får evnen til at tale igen, udtaler han en vigtig profeti.

KAPITEL 4

Maria – gravid men ugift

Tror Josef Maria da hun fortæller at hun er gravid, ikke med en anden mand men ved hellig ånd?

KAPITEL 5

Hvor og hvornår bliver Jesus født?

Hvordan ved vi at Jesus ikke blev født i december?

KAPITEL 6

Barnet der er givet løfte om

Da Josef og Maria tager barnet Jesus med til templet, er der to ældre israelitter der profeterer om Jesus’ fremtid.

KAPITEL 7

Astrologer besøger Jesus

Hvorfor førte den stjerne de så i Østen, dem ikke først til Jesus, men til den morderiske kong Herodes?

KAPITEL 8

De slipper bort fra en ond hersker

Tre bibelprofetier om Kristus bliver opfyldt tidligt i Jesus’ liv.

KAPITEL 9

Vokser op i Nazaret

Hvor mange brødre og søstre havde Jesus?

KAPITEL 10

Jesus’ familie rejser til Jerusalem

Josef og Maria leder febrilsk efter Jesus, som er væk, og han undrer sig over at de ikke vidste hvor de kunne finde ham.

KAPITEL 11

Johannes Døber baner vejen

Da nogle saddukæere og farisæere kommer ud til Johannes, fordømmer han dem. Hvorfor?

KAPITEL 12

Jesus bliver døbt

Hvorfor blev Jesus døbt når han aldrig havde syndet?

KAPITEL 13

Lær af hvordan Jesus klarede fristelser

Beretningen hvor Jesus bliver fristet, viser to vigtige ting om Djævelen.

KAPITEL 14

Jesus begynder at gøre disciple

Hvad overbeviste Jesus’ seks første disciple om at de havde fundet Messias?

KAPITEL 15

Hans første mirakel

Jesus viser sin mor at han ikke bør lade sig diktere af hende, men af sin himmelske far.

KAPITEL 16

Jesus brænder for den sande tilbedelse

Loven giver rum for at folk kan købe offerdyr i Jerusalem, så hvorfor blev Jesus vred på de handlende i templet?

KAPITEL 17

Han underviser Nikodemus om natten

Hvad det vil sige at blive “født igen”?

KAPITEL 18

Jesus bliver større, og Johannes bliver mindre

Johannes Døbers disciple er misundelige selvom Johannes ikke er det.

KAPITEL 19

Underviser en samaritansk kvinde

Jesus fortæller hende noget han højst sandsynligt ikke har sagt til nogen andre.

KAPITEL 20

Jesus’ andet mirakel i Kana

Jesus helbreder en dreng på en afstand af omkring 25 kilometer.

KAPITEL 21

I synagogen i Nazaret

Hvad sagde Jesus der gjorde at folk i hans hjemby ville slå ham ihjel?

KAPITEL 22

Fire disciple bliver menneskefiskere

Han opfordrer dem til at holde op med én type fiskeri og tage fat på en anden.

KAPITEL 23

Jesus gør mirakler i Kapernaum

Da Jesus uddriver dæmoner, forbyder han dem at fortælle folk at han er Guds søn. Hvorfor?

KAPITEL 24

Jesus udvider sin tjeneste i Galilæa

Folk kommer til Jesus for at blive helbredt, men Jesus forklarer at hans tjeneste faktisk har et større formål.

KAPITEL 25

Jesus helbreder medfølende en spedalsk

Med en enkel men magtfuld gestus viser Jesus at han virkelig har medfølelse med dem han helbreder.

KAPITEL 26

“Dine synder er blevet tilgivet”

Hvordan viser Jesus at synd er forbundet med sygdom?

KAPITEL 27

Matthæus bliver kaldet

Hvorfor spiser Jesus sammen med nogle der er kendt for at være syndere?

KAPITEL 28

Hvorfor faster Jesus’ disciple ikke?

Jesus bruger en illustration om skindsække som svar.

KAPITEL 29

Må man gøre godt på sabbatten?

Hvorfor forfølger jøderne Jesus for at helbrede en mand der havde været syg i 38 år?

KAPITEL 30

Jesus’ forhold til sin Far

Jøderne mener at Jesus gør sig selv lig Gud, men Jesus gør det klart at Gud er over ham.

KAPITEL 31

Disciplene plukker aks på sabbatten

Hvorfor kalder Jesus sig selv “Herre over sabbatten”?

KAPITEL 32

Hvad er tilladt på sabbatten?

Saddukæerne og farisæerne, der normalt er uenige, samles om en fælles sag.

KAPITEL 33

Opfylder Esajas’ profeti

Hvorfor forbyder Jesus dem han helbreder, at fortælle andre hvem han er, eller hvad han har gjort?

KAPITEL 34

Jesus vælger tolv apostle

Hvad er forskellen på en discipel og en apostel?

KAPITEL 35

Den berømte bjergprædiken

Få en forklaring på de vigtige punkter fra Jesus’ tale.

KAPITEL 36

En officer viser stor tro

Hvad gør denne officer der forbløffer Jesus?

KAPITEL 37

Jesus oprejser en enkes søn

De der så hans mirakel, forstod hvor betydningsfuldt det var.

KAPITEL 38

Johannes vil gerne høre fra Jesus selv

Hvorfor spørger Johannes om Jesus er Messias? Tvivler han?

KAPITEL 39

Ve over en afvisende generation

Jesus siger at det vil være lettere for Sodomas land at udholde dommens dag, end for Kapernaum, byen der har været hans base.

KAPITEL 40

En lektion i tilgivelse

Mener Jesus at det er i orden at bryde Guds lov da han siger til en kvinde der måske var prostitueret, at hendes synder var tilgivet?

KAPITEL  41

Hvem står bag miraklerne?

Jesus’ brødre tror at han er blevet vanvittig.

KAPITEL 42

Jesus irettesætter farisæerne

Hvad er “profeten Jonas’ tegn”?

KAPITEL 43

Lignelser om Riget

Jesus bruger otte lignelser til at forklare aspekter ved himlenes rige.

KAPITEL 44

Jesus får en storm til at lægge sig

Da Jesus får stormen og bølgerne til at falde til ro, lærer han os noget vigtigt om hvordan livet vil være under hans styre i Riget.

KAPITEL 45

Magt over mange dæmoner

Kan en person være besat af mere end én dæmon?

KAPITEL 46

Helbredt ved at røre Jesus’ klædning

Jesus viser sin magt og omsorg ved denne hjertevarmende hændelse.

KAPITEL 47

En pige får livet igen!

Folk ler da Jesus siger at en død pige bare sover. Hvad ved han som de ikke ved?

KAPITEL 48

Udfører mirakler, men afvises endda i Nazaret

Folk i Nazaret afviser Jesus, ikke på grund af hans undervisning eller mirakler, men af en anden grund.

KAPITEL 49

Forkynder i Galilæa og oplærer apostlene

Hvad betyder udtrykket ‘himlenes rige er kommet nær’ egentlig?

KAPITEL 50

Forberedes på at forkynde trods forfølgelse

Hvorfor siger Jesus at apostlene skal flygte når de bliver forfulgt, selvom de ikke skal frygte døden?

KAPITEL 51

Et mord under en fødselsdagsfest

Salomes dans vækker så stor begejstring hos Herodes at han lover at give hende lige hvad hun beder om. Hvad er hendes uhyggelige ønske?

KAPITEL 52

Mad til tusinder med nogle få brød og fisk

Jesus’ mirakel er så betydningsfuldt at alle fire evangelier nævner det.

KAPITEL 53

En hersker der har magt over naturkræfterne

Hvad lærer apostlene da Jesus går på vandet og får stormen til at lægge sig?

KAPITEL 54

Jesus – “livets brød”

Hvorfor irettesætter Jesus folk selvom de har gjort en stor indsats for at finde ham?

KAPITEL 55

Jesus’ ord chokerer mange

Jesus fortæller noget der er så chokerende, at mange af hans disciple forlader ham.

KAPITEL 56

Hvad gør i virkeligheden et menneske urent?

Er det det der kommer ind i munden, eller det der kommer ud af den?

KAPITEL 57

Jesus helbreder en pige og en døv mand

Hvorfor bliver en kvinde ikke fornærmet da Jesus sammenligner folk fra hendes nation med små hunde?

KAPITEL 58

Sørger for mere brød og advarer mod surdej

Jesus’ disciple forstår til sidst hvilken slags surdej han taler om.

KAPITEL 59

Hvem er Menneskesønnen?

Hvad er Rigets nøgler? Hvem bruger dem, og hvordan?

KAPITEL 60

Forvandlingen – et syn af Kristus i sin herlighed

Hvad var forvandlingen? Hvad betød den?

KAPITEL 61

Jesus helbreder en dæmonbesat dreng

Jesus forklarer at det var på grund af manglende tro at dæmonen ikke kunne uddrives. Men hvem manglede tro? Drengen, hans far eller Jesus’ disciple?

KAPITEL 62

En vigtig lektion i ydmyghed

Voksne mænd lærer en vigtig lektion ved hjælp af et lille barn.

KAPITEL 63

Jesus giver igen apostlene vigtig vejledning

Han beskriver tre skridt man må tage når der opstår alvorlige problemer mellem brødre.

KAPITEL 64

Det er nødvendigt at tilgive

Jesus viser os ved hjælp af lignelsen om den ubarmhjertige træl hvor alvorligt Gud ser på vores villighed til at tilgive andre.

KAPITEL 65

Underviser på vej til Jerusalem

I løbet af tre korte samtaler viser Jesus hvilke indstillinger der kan forhindre en person i at følge ham.

KAPITEL 66

I Jerusalem til løvhyttefesten

Hvad fik dem der lyttede til Jesus, til at tro at han var dæmonbesat?

KAPITEL 67

“Aldrig har noget menneske talt på den måde”

Praktisk taget alle fra den jødiske højesteret er modstandere af Jesus, men ét medlem vover at forsvare ham.

KAPITEL 68

“Verdens lys” – Guds Søn

Jesus sagde at ‘sandheden ville gøre dem frie’. Frie af hvad?

KAPITEL 69

Er det Abraham eller Djævelen der er deres far?

Jesus fortæller hvordan man kan identificere Abrahams børn, og hvem der virkelig er hans Far.

KAPITEL 70

Jesus helbreder en mand der er født blind

Disciplene spørger hvorfor manden er blind. Har han syndet? Har hans forældre syndet? Folk reagerer forskelligt da Jesus helbreder ham.

KAPITEL 71

Farisæerne udspørger manden der har været blind

Den tidligere blinde mands logik gør farisæerne rasende. Som hans forældre frygtede, bliver han bortvist fra synagogen.

KAPITEL 72

Jesus sender 70 disciple ud for at forkynde

Jesus sender de 70 disciple ud to og to i Judæa som forkyndere af Riget. Hvor skal disciplene opsøge folk – i synagogerne eller i folks hjem?

KAPITEL 73

En samaritaner der er et sandt medmenneske

Hvordan bruger Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner til at understrege en vigtig pointe?

KAPITEL 74

Jesus taler om gæstfrihed og bøn

Jesus besøger Maria og Martha i deres hjem. Hvad lærer han dem om gæstfrihed? Og hvad fortæller han senere sine disciple at de skal bede om?

KAPITEL 75

Jesus fortæller hvad der giver lykke

Jesus svarer sine kritikere og fortæller dem om ‘Guds finger’ og hvordan Guds rige har overrasket dem. Han fortæller også hvad der giver ægte lykke.

KAPITEL 76

Spiser hos en farisæer

Jesus afslører farisæernes og de skriftlærdes hykleri. Hvilke tunge byrder presser de folket til at bære?

KAPITEL 77

Jesus giver vejledning om rigdom

Jesus fortæller en lignelse om en rig mand der byggede større lader. Hvilken vejledning gentager han om faren ved at søge sig rigdom?

KAPITEL 78

Hold dig parat, trofaste forvalter!

Jesus viser sin interesse for at hans disciple er åndeligt velnærede. Hvad er forvalterens opgave? Hvorfor er vejledningen om at holde sig parat så vigtig?

KAPITEL 79

Hvorfor ødelæggelsen er nær

Jesus siger at dem han prøver at hjælpe, vil dø hvis de ikke angrer. Vil de tage ved lære af den vigtige pointe Jesus forsøger at understrege angående deres forhold til Gud?

KAPITEL 80

Den rigtige hyrde og fårefoldene

Forholdet mellem en hyrde og hans får illustrerer meget godt hvordan Jesus har det med sine disciple. Vil de anerkende hans lære og følge ham?

KAPITEL 81

Hvordan er Jesus og Faren ét?

Nogle af Jesus’ kritikere anklager ham for blasfemi. Hvordan afviser han mesterligt deres falske anklager?

KAPITEL 82

Jesus’ tjeneste i Peræa

Jesus forklarer sine tilhørere hvad man må gøre for at blive frelst. Hans råd var vigtige dengang. Hvad med i dag?

KAPITEL 83

Invitationer til et måltid

Mens Jesus besøger en farisæer, kommer han med en lignelse om en stor festmiddag. Han har en vigtig lektion til alle der tilhører Guds folk. Hvad er det?

KAPITEL 84

Hvad indebærer det at være en discipel?

Det er et stort ansvar at være en af Jesus’ disciple. Jesus gør det klart hvad det indebærer. Nogle der gerne ville følge ham, er måske chokerede over hans ord.

KAPITEL 85

Glæde over en synder der angrer

Farisæerne og de skriftlærde kritiserer Jesus for at omgås jævne folk. Som reaktion fortæller Jesus to lignelser om hvordan Gud ser på angrende syndere.

KAPITEL 86

Sønnen der var væk, vender tilbage

Hvad kan vi lære af Jesus’ lignelse om sønnen der vender tilbage?

KAPITEL 87

Læg planer for fremtiden

Jesus’ lignelse om en udspekuleret, korrupt husholder lærer os en overraskende sandhed.

KAPITEL 88

En forandring for den rige mand og for Lazarus

For at kunne forstå Jesus’ lignelse må man finde ud af hvem de to hovedpersoner repræsenterer.

KAPITEL 89

Underviser i Peræa på vej til Judæa

Han fremhæver en egenskab der kan hjælpe os til tilgive selv dem der synder mod os gentagne gange.

KAPITEL  90

“Opstandelsen og livet”

Hvad mente Jesus da han sagde at de der tror på ham, aldrig skal dø?

KAPITEL 91

Lazarus får livet igen

To omstændigheder gør det umuligt for Jesus’ modstandere at benægte dette mirakel.

KAPITEL 92

Ti helbredes, men kun én viser taknemmelighed

Manden der blev helbredt, viser ikke blot taknemmelighed over for Jesus men også over for en anden.

KAPITEL 93

Menneskesønnen vil blive åbenbaret

Hvordan vil Kristus’ nærværelse være som lyn?

KAPITEL 94

Det er vigtigt med bøn og ydmyghed

I lignelse om enken og dommeren understreger Jesus vigtigheden af en bestemt egenskab.

KAPITEL 95

Underviser om skilsmisse og kærlighed til børn

Jesus’ syn på børn er meget forskelligt fra disciplenes. Hvorfor?

KAPITEL 96

Jesus svarer en rig ung mand

Hvad får Jesus til at sige at det er lettere for en kamel at komme igennem øjet i en synål end for en rig at komme ind i Guds rige?

KAPITEL 97

Lignelsen om arbejderne i vingården

Hvordan bliver de første de sidste, og de sidste de første?

KAPITEL 98

Apostlene ønsker stadig en fremtrædende stilling

Jakob og Johannes beder om en fremtrædende plads i Riget, men de er ikke de eneste der har det ønske.

KAPITEL 99

Jesus helbreder to blinde mænd og hjælper Zakæus

Hvordan kan man forklare de tilsyneladende modsigelser i de to beretninger om den blinde mand som Jesus helbreder i nærheden af Jeriko?

KAPITEL 100

Lignelsen om de ti miner

Hvad mente Jesus da han sagde: “Enhver der har, skal der gives mere, men fra den der ikke har, skal selv det han har, tages fra ham”?

KAPITEL 101

Et måltid hos Simon i Betania

Maria, Lazarus’ søster, gør noget som vækker irritation hos disciplene, men Jesus tager hende i forsvar.

KAPITEL 102

Kongen rider ind i Jerusalem på et føl

Han opfylder en 500 år gammel profeti.

KAPITEL 103

Templet renses igen

De der sælger i templet, gør umiddelbart ikke noget ulovligt, så hvorfor kalder Jesus dem røvere?

KAPITEL 104

Jøderne hører Guds stemme, men vil de få tro?

Er der forskel på det at tro på Jesus og det at handle efter troen?

KAPITEL 105

Et figentræ bliver brugt i en lektion om tro

Jesus lærer sine disciple hvor stærk tro kan være, og forklarer hvorfor Gud forkaster Israels nation.

KAPITEL 106

To lignelser om vingårde

Lær betydningen af lignelserne om manden der bad sine sønner om at arbejde i sin vingård, og om manden der lejede sin vingård ud til onde vinbønder.

KAPITEL 107

En konge indbyder til bryllupsfest

Jesus’ lignelse er faktisk en profeti.

KAPITEL 108

Jesus afværger forsøg på at fange ham i ord

Han lukker først munden på farisæerne, så saddukæerne og til sidst en sammenslutning af hans fjender.

KAPITEL 109

Fordømmer religiøse modstandere

Hvorfor tolererer Jesus ikke religiøse afvigelser?

KAPITEL 110

Jesus’ sidste dag i templet

Den fattige enke er et godt eksempel.

KAPITEL 111

Apostlene beder om et tegn

Hans profeti fik sin første opfyldelse i det første århundrede. Får profetien en større og senere opfyldelse?

KAPITEL 112

En lignelse om at være forberedt – Jomfruerne

Sagde Jesus at halvdelen af disciplene er ufornuftige og den anden halvdel kloge?

KAPITEL 113

En lignelse om at være flittig – Talenterne

Jesus’ lignelse forklarer hans ord: ‘Enhver der har, vil få mere.’

KAPITEL 114

Kongen Kristus dømmer fårene og gederne

Ved hjælp af en lignelse forklarer Jesus grundlaget for en dom med evige konsekvenser.

KAPITEL 115

Jesus’ sidste påske nærmer sig

Hvorfor er det bemærkelsesværdigt at de religiøse ledere tilbyder at betale Judas 30 sølvstykker for at forråde Jesus?

KAPITEL 116

Underviser i ydmyghed under den sidste påske

Han overrasker apostlene ved at udføre en opgave som en træl normalt udfører.

KAPITEL 117

Herrens aftensmåltid

Jesus indstifter en mindehøjtid som hans disciple skal holde den 14. nisan hvert år.

KAPITEL 118

En diskussion om hvem der er størst

Apostlene har allerede glemt det Jesus lærte dem tidligere på aftenen.

KAPITEL 119

Jesus – vejen, sandheden og livet

Jesus fortæller en vigtig sandhed om hvordan man nærmer sig Gud.

KAPITEL 120

Disciplene skal bære frugt og være Jesus’ venner

Hvordan skal Jesus’ disciple “bære frugt”?

KAPITEL 121

“Vær modige! Jeg har besejret verden”

Hvordan kan Jesus have besejret verden når verden henrettede ham?

KAPITEL 122

Jesus’ afsluttende bøn i rummet ovenpå

Han gør det tydeligt at han har gjort noget der er meget vigtigere end at give mennesker mulighed for at blive frelst.

KAPITEL 123

Dybt bedrøvet beder Jesus til Gud

Hvorfor beder Jesus: “Tag dette bæger fra mig?” Prøver han at slippe for sin vigtige opgave som løskøber?

KAPITEL 124

Jesus forrådes og arresteres

Judas finder Jesus selvom det er midt om natten.

KAPITEL 125

Jesus bliver ført til Annas og derefter til Kajfas

Jesus’ retssag var dybt uretfærdig.

KAPITEL 126

Peter nægter at kendes ved Jesus

Hvordan kunne Peter, en mand der havde tro og kærlighed til Gud, så hurtigt vende Jesus ryggen?

KAPITEL 127

Stilles for Sanhedrinet og føres så til Pilatus

De jødiske religiøse ledere afslører hvad det er de i virkeligheden ønsker.

KAPITEL 128

Fundet uskyldig af både Pilatus og Herodes

Hvorfor sender Pilatus Jesus til Herodes for at blive dømt? Har Pilatus ikke bemyndigelse til at dømme Jesus?

KAPITEL 129

Pilatus erklærer: “Se! Mennesket!”

Pilatus beundrer de gode egenskaber som Jesus viser.

KAPITEL 130

Jesus bliver udleveret og ført væk for at dø

Hvorfor siger Jesus til de sørgende kvinder at de skal græde over dem selv og deres børn i stedet for at græde over ham?

KAPITEL 131

En uskyldig konge lider på pælen

Jesus giver en af de forbrydere der bliver henrettet sammen med ham, et løfte som har stor betydning.

KAPITEL 132

“Dette menneske var virkelig Guds Søn”

Mørket midt på dagen, det kraftige jordskælv og det flængede forhæng fører til den samme konklusion.

KAPITEL 133

Jesus bliver begravet

Hvorfor haster det med at få Jesus begravet før solnedgang?

KAPITEL 134

Graven er tom – Jesus lever!

Efter at Jesus er blevet oprejst fra de døde, viser han sig først for nogle af sine kvindelige disciple, og ikke for sine apostle.

KAPITEL 135

Mange ser Jesus efter at han er blevet oprejst

Hvordan overbeviser Jesus sine disciple om at han er blevet oprejst?

KAPITEL 136

På bredden ved Galilæas Sø

Peter bliver tre gange mindet om hvordan han kan vise sin kærlighed til Jesus.

KAPITEL 137

Flere hundrede ser ham inden Pinsedagen

Efter at Jesus er blevet oprejst, og inden han stiger til himlen, forklarer han flere gange sine disciple hvad de vil få, og hvordan de skal bruge den.

KAPITEL 138

Jesus ved Guds højre hånd

Hvad ville Jesus gøre i den tid hvor han ventede på at gribe ind over for sine fjender?

KAPITEL 139

Jesus genopretter Paradiset og fuldfører sin opgave

Han har stadig meget at gøre inden han overdrager Riget til sin Gud og Far.

Efterlign Jesus ved at være ...

Otte egenskaber som Jesus viser gennem hele sit liv.

Register over bibelvers

Brug dette register til at finde det sted i bogen hvor hvert enkelt vers i evangelierne er behandlet.

Register over lignelser og illustrationer

Find ud af hvor de enkelte lignelser behandles i bogen.

Messianske profetier

Sammenlign begivenheder i Jesus’ liv med bibelprofetier der beviser at han er Messias, og se kapitlerne i denne bog hvor de behandles.

Områderne hvor Jesus boede og underviste

Dette kort viser hvor Jesus udførte sin tjeneste.