Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 LEKTION 19

Hvem er den trofaste og kloge træl?

Hvem er den trofaste og kloge træl?

Vi får alle gavn af den åndelige føde

Kort før sin død havde Jesus en samtale med fire af sine disciple — Peter, Jakob, Johannes og Andreas. Da Jesus fremsatte profetien om tegnet på sin nærværelse i de sidste dage, stillede han et vigtigt spørgsmål: „Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad i rette tid?“ (Mattæus 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Jesus forsikrede her sine tilhørere om at han som deres „herre“ ville udnævne nogle til at sørge for en stadig forsyning af åndelig føde til sine disciple i endens tid. Hvem skulle udgøre denne træl?

Det er en lille gruppe salvede disciple af Jesus. Trællen er identisk med Jehovas Vidners Styrende Råd. Den uddeler nødvendig åndelig mad til alle der tilbeder Jehova. Vi er afhængige af at denne trofaste træl bliver ved med at give os vores „madration i rette tid“. — Lukas 12:42.

Den sørger for Guds husstand. (1 Timoteus 3:15) Jesus gav trællen det betydningsfulde ansvar at føre tilsyn med det arbejde der udføres af den jordiske del af Jehovas organisation — at administrere organisationens materielle aktiver, lede forkyndelsen og undervise os gennem vores menigheder. For at give os det vi har brug for, når vi har brug for det, uddeler „den trofaste og kloge træl“ derfor åndelig føde ved hjælp af de publikationer vi bruger i forkyndelsen, og gennem den undervisning vi får ved møder og stævner.

Trællen er trofast over for de bibelske sandheder og opgaven med at forkynde den gode nyhed, og den er klog i forbindelse med den måde hvorpå den varetager Kristi interesser på jorden. (Apostelgerninger 10:42) Jehova velsigner det arbejde den udfører, hvilket ses af at hans folk har fremgang og får rigelig åndelig føde. — Esajas 60:22; 65:13.

  • Hvem udnævnte Jesus til at give sine disciple åndelig føde?

  • I hvilken forstand er trællen både trofast og klog?