Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 LEKTION 3

Hvordan blev sandheden fra Bibelen genopdaget?

Hvordan blev sandheden fra Bibelen genopdaget?

Bibelstudenter, 1870’erne

Første nummer af The Watchtower, 1879

Bladet Vagttårnet i dag

Bibelen forudsagde at der efter Jesu død ville fremstå falske lærere blandt de første kristne som ville forvanske sandheden fra Bibelen. (Apostelgerninger 20:29, 30) Og det var netop hvad der skete. De blandede Jesu lære med hedenske religiøse opfattelser, og som følge deraf opstod der en falsk form for kristendom. (2 Timoteus 4:3, 4) Hvordan kan vi være sikre på at vi i dag forstår hvad Bibelen virkelig lærer?

Jehovas tid var inde til at åbenbare sandheden. Jehova havde forudsagt at ’kundskaben ville blive stor’ i endens tid. (Daniel 12:4) I 1870 blev en lille gruppe sandhedssøgende mennesker klar over at mange af kirkernes læresætninger ikke var bibelske. De begyndte derfor at studere Bibelen for at søge efter dens oprindelige lære, og Jehova hjalp dem med at få åndelig forståelse.

Oprigtige mænd studerede Bibelen omhyggeligt. Disse seriøse bibelstudenter, vores forgængere, anvendte en studiemetode som vi stadig bruger i dag. De undersøgte Bibelen emne for emne. Når de stødte på skriftsteder som var svære at forstå, ledte de efter andre skriftsteder som kunne forklare dem. Når de så kom til en konklusion der harmonerede med resten af Bibelen, blev den skrevet ned. Ved på den måde at lade Bibelen fortolke sig selv genopdagede de sandheden om Guds navn og rige, hans hensigt med menneskene og jorden, de dødes tilstand og opstandelseshåbet. Deres søgen frigjorde dem fra mange falske skikke og læresætninger. — Johannes 8:31, 32.

I 1879 var bibelstudenterne blevet klar over at tiden var inde til at gøre sandheden kendt vidt og bredt. Derfor begyndte de i det år at udgive et tidsskrift som vi stadig udgiver, nemlig Vagttårnet — forkynder af Jehovas rige. I dag forkynder vi de bibelske sandheder for mennesker i 240 lande og på over 750 sprog. Aldrig før har kundskaben fra Bibelen været så stor!

  • Hvad skete der med sandheden fra Bibelen efter Jesu død?

  • Hvad har hjulpet os til at genopdage sandheden fra Guds ord?