Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 LEKTION 15

Hvad gør de ældste for menigheden?

Hvad gør de ældste for menigheden?

Finland

Undervisning

Hyrdearbejde

Forkyndelse

Vi har ikke et betalt præsteskab i vores organisation. I stedet har vi, ligesom i de første kristne menigheder, kvalificerede tilsynsmænd der er udnævnt „til at vogte Guds menighed“. (Apostelgerninger 20:28) Disse tilsynsmænd, eller ældste, er åndeligt modne mænd som fører an i menigheden og virker som hyrder, „ikke tvungent, men villigt; heller ikke af kærlighed til uærlig vinding, men af iver“. (1 Peter 5:1-3) Hvilket arbejde gør de til gavn for os?

De tager sig af os og beskytter os. De ældste giver menigheden åndelig vejledning og hjælper den til at holde sig nær til Jehova. De er bevidste om at det er Gud der har betroet dem denne vigtige opgave, og derfor spiller de ikke herrer over hans folk, men bidrager derimod til at vi er glade og har det godt. (2 Korinther 1:24) Ligesom en hyrde viser stor omsorg for hvert eneste af sine får, sådan forsøger de ældste at lære hvert eneste medlem af menigheden godt at kende. — Ordsprogene 27:23.

De lærer os hvordan man kan gøre Guds vilje. Hver uge leder de ældste menighedens møder så vi kan få styrket vores tro. (Apostelgerninger 15:32) Disse selvopofrende mænd fører også an i forkyndelsen ved at arbejde sammen med os og oplære os i alle grene af denne tjeneste.

De opmuntrer hver enkelt af os. For at hjælpe os åndeligt dér hvor vi personligt måtte have behov, vil de ældste måske besøge os derhjemme eller tale med os i rigssalen for at give os hjælp og trøst fra Bibelen. — Jakob 5:14, 15.

Foruden deres tjeneste i menigheden har de fleste ældste også et job og forskellige familieforpligtelser som kræver deres tid og opmærksomhed. Disse flittige brødre fortjener vores respekt. — 1 Thessaloniker 5:12, 13.

  • Hvad er de ældstes opgave i menigheden?

  • På hvilke måder viser de ældste os personlig interesse?