Malawi

Tjenestegruppe

Forkyndelse

Ældstemøde

De Kristne Græske Skrifter nævner ofte Paulus og Barnabas. Disse mænd tjente som rejsende tilsynsmænd og besøgte de første kristne menigheder. Hvorfor? Fordi de var oprigtigt interesseret i hvordan det gik deres trosfæller. Paulus sagde at han ønskede at „vende tilbage og besøge brødrene“ for at se hvordan de havde det. Han var villig til at rejse hundreder af kilometer for at styrke dem. (Apostelgerninger 15:36) De rejsende tilsynsmænd i dag har det samme stærke ønske.

De kommer for at opmuntre os. Hver kredstilsynsmand besøger omkring 20 menigheder og tilbringer en uge i hver menighed to gange om året. Vi kan få stor gavn af disse brødres og deres eventuelle ægtefælles erfaring. De bestræber sig for at lære både unge og gamle at kende, og de er meget interesseret i at komme med os i forkyndelsen og at tage med os på vores bibelstudier. Disse tilsynsmænd aflægger hyrdebesøg sammen med de ældste, og de holder trosstyrkende og opmuntrende foredrag ved møder og stævner. — Apostelgerninger 15:35.

De viser interesse for alle. Kredstilsynsmændene er stærkt interesseret i menighedernes åndelige tilstand. De mødes med de ældste og menighedstjenerne for at drøfte hvilke fremskridt der er sket, og for at give dem praktiske råd i forbindelse med varetagelsen af deres ansvarsopgaver. De hjælper pionererne med at blive dygtigere til at forkynde, og de er også glade for at lære de nye i menigheden at kende og høre om deres åndelige fremskridt. Disse brødre giver villigt og med glæde af sig selv som ’medarbejdere til gavn for os’. (2 Korinther 8:23) Vi bør efterligne deres tro og deres hengivenhed for Gud. — Hebræerne 13:7.

  • Hvad er formålet med at kredstilsynsmænd besøger menighederne?

  • Hvordan kan du få udbytte af deres besøg?