Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Hvem gør Jehovas vilje i dag?

 LEKTION 20

Hvordan fungerer Det Styrende Råd i dag?

Hvordan fungerer Det Styrende Råd i dag?

Det styrende råd i det første århundrede

Brevet fra det styrende råd læses op

I det første århundrede var der en lille gruppe, „apostlene og de ældste i Jerusalem“, der fungerede som et styrende råd. Dette råd traf vigtige afgørelser på vegne af hele den salvede kristne menighed. (Apostelgerninger 15:2) Når disse mænd traf en afgørelse, havde de forinden drøftet hvad Skrifterne sagde, og ladet sig lede af Guds ånd. (Apostelgerninger 15:25) Den samme fremgangsmåde følges i dag.

Det bruges af Gud til at udføre hans vilje. De salvede brødre i Det Styrende Råd nærer dyb interesse for Guds ord og har stor erfaring i at varetage praktiske og åndelige anliggender. Hver uge mødes de for at drøfte de behov der er i det verdensomspændende brodersamfund. Ligesom i det første århundrede sørger dette råd for bibelsk vejledning, enten gennem breve eller rejsende tilsynsmænd og andre. Det hjælper Guds tjenere til at være enige i tanke og handling. (Apostelgerninger 16:4, 5) Det Styrende Råd står for udarbejdelsen af den åndelige føde, fremmer forkyndelsesarbejdet og fører tilsyn med udnævnelsen af brødre der kan bestride ansvarsposter.

Det følger Guds ånds ledelse. Det Styrende Råd ser hen til universets øverste Hersker, Jehova, og til menighedens hoved, Jesus, efter vejledning. (1 Korinther 11:3; Efeserne 5:23) Medlemmerne af dette råd betragter sig ikke som lederne af Guds folk. Sammen med alle de andre salvede kristne bliver de „ved med at følge Lammet [Jesus] hvor det end går hen“. (Åbenbaringen 14:4) Brødrene i Det Styrende Råd værdsætter at vi beder for dem.

  • Hvem udgjorde det styrende råd i det første århundrede?

  • Hvordan lader Det Styrende Råd i dag sig lede af Gud?