Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Hvem gør Jehovas vilje i dag?

 LEKTION 22

Hvad foregår der på et afdelingskontor?

Hvad foregår der på et afdelingskontor?

Salomonøerne

Canada

Sydafrika

Betelfamiliens medlemmer virker i forskellige afdelinger og er med til at fremme forkyndelsen i et eller flere lande. Nogle er med på et oversætterhold, andre trykker blade, indbinder bøger, tager sig af litteraturlageret, producerer audio/video-publikationer eller har en anden opgave.

Et udvalg på afdelingskontoret fører tilsyn med arbejdet. Det Styrende Råd overlader ledelsen af hvert enkelt afdelingskontor til et lokalt udvalg der består af tre eller flere velkvalificerede ældste. Udvalgene holder Det Styrende Råd underrettet om hvordan det går med forkyndelsesarbejdet i de lande de har ansvaret for, og om de problemer der kunne være. Den slags rapporter hjælper Det Styrende Råd til at afgøre hvilke emner der skal behandles i kommende publikationer og ved møderne og stævnerne. Repræsentanter for Det Styrende Råd besøger regelmæssigt afdelingskontorerne og giver afdelingskontorernes udvalg råd og vejledning angående udførelsen af deres opgaver. (Ordsprogene 11:14) Under besøget af denne repræsentant for Hovedkontoret er der arrangeret et særligt program med et opmuntrende foredrag for dem der bor i det pågældende land.

Der ydes hjælp til menighederne. Ansvarshavende brødre på afdelingskontoret godkender oprettelsen af nye menigheder. Der er også brødre der fører tilsyn med de pionerer, missionærer og kredstilsynsmænd som tjener i det område der sorterer under afdelingskontoret. De organiserer desuden stævner, koordinerer opførelsen af nye rigssale og sikrer sig at menighederne får de nødvendige forsyninger af litteratur. Alt det der gøres på et afdelingskontor, bidrager til at forkyndelsesarbejdet kan blive udført „med orden“. — 1 Korinther 14:33, 40.

  • Hvordan hjælper afdelingskontorernes udvalg Det Styrende Råd?

  • Hvilke ansvarsopgaver bliver varetaget på et afdelingskontor?