Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Hvem gør Jehovas vilje i dag?

 LEKTION 5

Hvad vil du kunne opleve ved vores kristne møder?

Hvad vil du kunne opleve ved vores kristne møder?

Argentina

Sierra Leone

Belgien

Malaysia

Mange er holdt op med at gå til religiøse møder fordi de føler at deres behov for trøst eller åndelig vejledning ikke bliver dækket. Hvorfor skulle du så overvære de møder som Jehovas Vidner holder? Hvad vil du komme til at opleve dér?

Glæden ved at være blandt kærlige og omsorgsfulde mennesker. I det første århundrede var de kristne organiseret i menigheder, og de holdt møder for at tilbede Gud, studere Skrifterne og opmuntre hinanden. (Hebræerne 10:24, 25) I en sådan kærlig atmosfære følte de at de var blandt sande venner — deres åndelige brødre. (2 Thessaloniker 1:3; 3 Johannes 14) Vi følger de første kristnes eksempel og oplever den samme glæde.

Glæden ved at lære hvordan man kan bruge Bibelens principper. Ligesom på Bibelens tid er det både mænd, kvinder og børn der kommer til møderne. Ud fra Bibelen hjælper kvalificerede lærere os til at se hvordan vi kan anvende dens principper i hverdagen. (5 Mosebog 31:12; Nehemias 8:8) Alle må deltage i drøftelserne og synge med på sangene og på den måde give udtryk for deres kristne håb. — Hebræerne 10:23.

Glæden ved at få sin tro på Gud styrket. Apostelen Paulus skrev til en af datidens menigheder: „Jeg længes efter at se jer . . . for at vi hos jer sammen kan opmuntres ved hinandens tro, både jeres og min.“ (Romerne 1:11, 12) Den regelmæssige kontakt vi har med vores trosfæller ved møderne, styrker vores tro og vores beslutning om at leve efter de bibelske principper.

Du er velkommen til at overvære det næste møde der holdes i den lokale menighed, så du selv kan opleve hvordan det er. Du vil blive taget godt imod. Der er fri adgang til møderne, og der indsamles ikke penge.

  • Hvis eksempel følger vi i forbindelse med vores menighedsmøder?

  • Hvordan kan det gavne os at overvære disse møder?