Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Hvem gør Jehovas vilje i dag?

 LEKTION 21

Hvad er Betel?

Hvad er Betel?

Illustrationsafdelingen, USA

Tyskland

Kenya

Colombia

„Betel“ kommer fra hebraisk og betyder „Guds hus“. (1 Mosebog 28:17, 19, fodnote) Det er en passende betegnelse for de bygningskomplekser Jehovas Vidner har rundt om på jorden, og hvorfra forkyndelsesarbejdet ledes og støttes. Det Styrende Råd tjener på hovedkontoret i staten New York, USA, og fører tilsyn med de mange afdelingskontorer i hele verden. De der virker på et afdelingskontor, kaldes en betelfamilie. De bor, arbejder og spiser sammen ligesom en familie, og de studerer også Bibelen sammen. — Salme 133:1.

Et enestående sted med en selvopofrende familie. Alle mænd og kvinder der tjener på Betel, ønsker at gøre Guds vilje og at støtte Rigets arbejde på heltidsbasis. (Mattæus 6:33) Ingen af dem får løn, men de får kost og logi og en godtgørelse til dækning af personlige udgifter. Alle på Betel har en arbejdsopgave, for eksempel på kontoret, i køkkenet eller i spisesalen. Der er også nogle der arbejder på et trykkeri eller i et bogbinderi, og andre gør rent, vasker tøj, tager sig af forskellige former for vedligeholdelse eller udfører andre opgaver.

Et travlt sted der fremmer forkyndelsen af Riget. Alt det arbejde der udføres på Betel, tager sigte på at gøre sandheden fra Bibelen kendt for så mange som muligt. Denne brochure er et eksempel på det. Den blev udarbejdet under tilsyn af Det Styrende Råd, overført elektronisk til hundreder af oversætterhold i hele verden, trykt på vores hurtige trykkemaskiner og sendt ud til mere end 110.000 menigheder. I alt dette er betelfamilierne med til at støtte den vigtigste af alle opgaver — forkyndelsen af den gode nyhed. — Markus 13:10.

  • Hvem tjener på Betel, og hvordan bliver der sørget for dem?

  • Hvilket vigtigt arbejde støtter de der er på Betel?