Den Dominikanske Republik

Japan

Haiti

Når der sker katastrofer, sørger Jehovas Vidner straks for nødhjælp til deres trosfæller i de berørte områder. Det er et udtryk for den ægte kærlighed vi har til hinanden. (Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 3:17, 18) På hvilke måder yder vi hjælp?

Vi giver økonomisk hjælp. Da der opstod en stor hungersnød i Judæa i det første århundrede, sendte de kristne i Antiochia økonomisk hjælp til deres åndelige brødre. (Apostelgerninger 11:27-30) Når vi i dag hører at vores trosfæller et sted i verden har et desperat behov for hjælp, sender vi bidrag gennem vores lokale menighed til at dække deres materielle behov. — 2 Korinther 8:13-15.

Vi sørger for praktisk hjælp. Ældstebrødre der befinder sig i et katastrofeområde, søger at komme i kontakt med alle i menigheden for at sikre sig at de er i god behold. Ofte vil der være en nødhjælpskomité der sørger for at de katastroferamte får mad, rent drikkevand, tøj, husly og lægehjælp. Mange Jehovas Vidner der har de nødvendige færdigheder, melder sig til for egen regning at rejse til området for at deltage i nødhjælpsarbejdet eller for at reparere ødelagte boliger og rigssale. Den enhed vi har inden for vores organisation, og den erfaring vi har fået i at arbejde sammen, sætter os i stand til hurtigt at iværksætte nødhjælp når det er påkrævet. Selvom vi først og fremmest tager os af „dem der er beslægtede med os i troen“, hjælper vi også andre hvis det er muligt, uanset hvilken tro de har. — Galaterne 6:10.

Vi yder åndelig og følelsesmæssig støtte. Ofre for en katastrofe har i særlig grad brug for trøst. I sådanne situationer henter vi styrke hos Jehova, „al trøsts Gud“. (2 Korinther 1:3, 4) Vi er glade for at kunne fortælle de nødstedte om Bibelens løfter og forsikre dem om at Guds rige snart vil fjerne alt det der forårsager smerte og lidelse. — Åbenbaringen 21:4.

  • Hvorfor er Jehovas Vidner i stand til hurtigt at komme til hjælp når der sker katastrofer?

  • Hvordan kan vi ud fra Bibelen trøste de overlevende?