DAGLIG udsættes mange for det etiske dilemma at skulle tage stilling til organtransplantation, abort eller "retten til at dø“. Forhåbentlig bliver den slags aldrig aktuelt for dig.

Men der er ét spørgsmål som kræver din opmærksomhed: Hvordan kan blod være livreddende?

Mange spekulerer nu, af gode grunde, på hvor risikofrit det er at modtage blod. Men blodtransfusion er ikke kun et lægeligt spørgsmål. Det har bragt Jehovas Vidner i nyhedsmedierne. Har du tænkt på hvorfor disse mennesker, der ellers ikke afviser lægebehandling, nægter at modtage blod?

Som du vil få at se, har de medicinske og moralske aspekter i dette direkte betydning for hvordan du kan redde det dyrebareste du ejer — LIVET.