Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL NI

Vi lever i „de sidste dage“

Vi lever i „de sidste dage“
 • Hvilke begivenheder og verdensforhold i vor tid er forudsagt i Bibelen?

 • Hvordan ville folk ifølge Guds ord være i „de sidste dage“?

 • Hvilke positive forandringer har Bibelen forudsagt ville kendetegne „de sidste dage“?

1. Hvor kan vi få noget at vide om fremtiden?

NÅR du har set nyhederne på tv, har du da somme tider spurgt dig selv hvad der skal blive af den verden vi lever i? Tragiske begivenheder indtræffer så pludseligt og uventet at ingen mennesker kan forudse hvad der vil ske i morgen. (Jakob 4:14) Men Jehova ved hvad der vil ske i fremtiden. (Esajas 46:10) I sit ord, Bibelen, har han for længe siden ikke bare forudsagt de forfærdelige ting der sker i dag, men også de vidunderlige ting der vil ske i den nærmeste fremtid.

2, 3. Hvilket spørgsmål stillede disciplene Jesus, og hvordan lød hans svar?

2 Jesus Kristus fortalte om Guds rige, som vil gøre ende på al ondskab og omdanne jorden til et paradis. (Lukas 4:43) Folk ville naturligvis gerne vide hvornår dette rige ville komme. Jesu disciple stillede ham spørgsmålet: „Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ (Mattæus 24:3) Jesus svarede at det kun var Jehova Gud der vidste præcis hvornår afslutningen på denne tingenes ordning ville komme. (Mattæus  24:36) Men Jesus forudsagde forskellige verdensforhold og begivenheder som ville kendetegne tiden umiddelbart før Guds rige ville skabe fred og sikkerhed på jorden. Og de begivenheder finder sted i dag!

3 Inden vi analyserer tegnet på at vi lever i den periode der kaldes „afslutningen på tingenes ordning“, vil vi kort beskæftige os med en krig som intet menneske har haft mulighed for at være vidne til. Den fandt sted i den usynlige åndeverden, men dens udfald berører os.

EN KRIG I HIMMELEN

4, 5. (a) Hvad skete der i himmelen kort tid efter at Jesus blev indsat som konge? (b) Hvilke følger ville krigen i himmelen få ifølge Åbenbaringen 12:12?

4 I året 1914 blev Jesus Kristus indsat som konge i himmelen, som forklaret i det foregående kapitel. (Daniel 7:13, 14) Kort efter skred han til handling. „Der udbrød krig i himmelen,“ siger Bibelen. „Mikael [et andet navn for Jesus] og hans engle kæmpede mod dragen [Satan Djævelen], og dragen og dens engle kæmpede.“ * Satan og hans onde engle, dæmonerne, tabte krigen og blev kastet ud af himmelen og ned til jorden. Guds trofaste engle glædede sig over at Satan og hans dæmoner nu var borte. Men for menneskene var det noget andet. Bibelens forudsigelse lød: „Ve jorden . . . for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.“ — Åbenbaringen 12:7, 9, 12.

5 Læg mærke til de følger krigen i himmelen ville få. Satan ville i raseri bringe veer, eller trængsler, over jordens beboere. Som det vil fremgå af det følgende, lever vi netop nu i denne tid med ’veer’. Men der ville kun være tale om „en kort tidsperiode“ — altså et relativt kort tidsrum. Det  er Satan også klar over. Bibelen kalder denne periode for „de sidste dage“. (2 Timoteus 3:1) Vi kan være glade for at Gud snart vil sætte en stopper for Djævelens indflydelse på jorden. Lad os se på nogle af de ting Bibelen har forudsagt; begivenheder som er indtruffet i vor tid og fortsat sker for øjnene af os. De beviser at vi lever i de sidste dage, og at Guds rige snart vil sørge for evige velsignelser til dem der elsker Jehova. Først vil vi se på fire dele af det tegn Jesus sagde ville markere afslutningen på denne tingenes ordning.

FORHOLDENE I VERDEN I DE SIDSTE DAGE

6, 7. Hvordan opfyldes Jesu ord om krig og fødevaremangel i vor tid?

6 „Nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige.“ (Mattæus 24:7) Krige har i løbet af de sidste 100 år kostet millioner af mennesker livet. En britisk historiker har skrevet: „Det 20. århundrede var det blodigste i historisk tid. . . . Det var et århundrede med krig, kun afbrudt af få, korte perioder uden organiseret, væbnet konflikt et eller andet sted på jorden.“ I en rapport fra Worldwatch Institute siges der: „Der var tre gange så mange krigsofre i [det 20.] århundrede som i samtlige krige fra det første århundrede  til 1899.“ Siden 1914 har mere end 100 millioner mistet livet som følge af krig. Millioner af mennesker har derfor erfaret den sorg og smerte det fører med sig at miste en af sine nærmeste i krig.

7 „Der skal være tilfælde af hungersnød.“ (Mattæus 24:7) Forskere siger at der er sket en stor stigning i fødevareproduktionen i løbet af de sidste 30 år. Ikke desto mindre sulter mange stadig fordi de ikke har penge nok til mad eller til jord hvor de kan dyrke afgrøder. I mindre udviklede lande må mere end en milliard mennesker klare sig for en indtægt på en dollar eller mindre om dagen. Hovedparten af dem lider af kronisk sult. Verdenssundhedsorganisationen anslår at underernæring og fejlernæring er en af hovedårsagerne til at mere end fem millioner børn dør hvert år.

8, 9. Hvad viser at Jesu profeti om jordskælv og pestlignende sygdomme er gået i opfyldelse?

8 „Der skal være store jordskælv.“ (Lukas 21:11) Ifølge USA’s geologiske institut forventes det at der i gennemsnit vil indtræffe 19 større jordskælv om året. De vil være så kraftige at de vil beskadige bygninger og få jorden til at slå revner. Jordskælv kraftige nok til at jævne bygninger med jorden er  forekommet gennemsnitlig én gang om året. Tilgængelige optegnelser viser at siden 1900 har jordskælv kostet over to millioner menneskeliv. En kilde siger: „De teknologiske fremskridt har kun ført til en beskeden reduktion i antallet af dødsofre.“

9 „Der skal være . . . tilfælde af pest.“ (Lukas 21:11) Trods lægevidenskabelige fremskridt plages menneskeheden af både nye og gamle sygdomme. Det fremgår af en rapport at 20 velkendte sygdomme — deriblandt tuberkulose, malaria og kolera — er blevet mere almindelige i de sidste årtier, og at visse sygdomme bliver stadig sværere at helbrede ved hjælp af lægemidler. Desuden er der dukket mindst 30 nye infektionssygdomme op. Nogle af dem er dødelige, og man kender ingen behandling.

HVORDAN VILLE FOLK VÆRE I DE SIDSTE DAGE?

10. Hvilke egenskaber som Paulus forudsagde i Andet Timoteusbrev 3:1-5, har du lagt mærke til hos folk i dag?

10 Ud over at give en beskrivelse af visse forandringer i verdensforholdene har Bibelen også forudsagt at de sidste dage ville være kendetegnet af en holdningsændring i menneskesamfundet. Apostelen Paulus beskrev  hvordan folk i almindelighed ville være. I Andet Timoteusbrev 3:1-5 læser vi: „I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her.“ Paulus sagde blandt andet at folk ville være

 • egenkærlige

 • pengekære

 • ulydige mod forældre

 • illoyale

 • uden naturlig hengivenhed

 • uden selvbeherskelse

 • vilde

 • venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud

 • præget af en ydre form for gudhengivenhed, men være en benægtelse af dens kraft

11. Hvordan beskriver Salme 92:7 hvad der vil ske med de onde?

11 Er folk også blevet sådan der hvor du bor? Folk med dårlige karakteregenskaber findes overalt, og det viser at Gud snart vil gribe ind i forholdene. Bibelen siger nemlig: „Når de ugudelige skyder op som planter og alle der øver ondt sætter blomst, er det for at de kan blive tilintetgjort for evigt.“ — Salme 92:7.

 POSITIVE FORANDRINGER!

12, 13. Hvordan er „kundskaben“ blevet „stor“ i denne „endens tid“?

12 Vor tid er kendetegnet af veer, nøjagtig som Bibelen har forudsagt. Men midt i denne problemfyldte verden sker der positive forandringer blandt Jehovas tilbedere.

13 „Kundskaben vil blive stor,“ har Bibelen forudsagt. Hvornår ville det ske? I „endens tid“. (Daniel 12:4) Især siden 1914 har Jehova hjulpet dem som virkelig ønsker at tjene ham, til at få større forståelse af Bibelen. Deres forståelse af de dyrebare sandheder om Guds navn og hensigt, Jesu Kristi genløsningsoffer, de dødes tilstand og opstandelsen er vokset. Desuden har Jehovas tilbedere lært hvordan de kan leve deres liv på en måde som gavner dem selv og er til pris for Gud. De har også fået en klarere forståelse af hvad Guds rige vil udrette, og hvordan det vil bringe orden i forholdene på jorden. Hvad gør de med denne kundskab? Det spørgsmål bringer os ind på en anden profeti som er ved at gå i opfyldelse i disse sidste dage.

„Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord.“ — Mattæus 24:14

14. Hvor udbredt er forkyndelsen af den gode nyhed om Riget i dag, og hvem er det der forkynder dette budskab?

14 „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord,“ sagde Jesus i sin profeti om „afslutningen på tingenes ordning“. (Mattæus 24:3, 14) Overalt på jorden bliver den gode nyhed om Riget forkyndt. Hvad Riget er, hvad det vil udrette, og hvordan vi kan få del i dets velsignelser, bliver forkyndt i mere end 230 lande og på mere end 400 sprog. Millioner af Jehovas Vidner forkynder nidkært den gode nyhed om Riget. De kommer fra „alle nationer og stammer og folk og tungemål“. (Åbenbaringen 7:9) De leder gratis bibelstudier med millioner af mennesker som gerne vil vide hvad Bibelen virkelig lærer. Profetien er blevet opfyldt i et imponerende omfang, ikke mindst i betragtning af at sande kristne, som Jesus forudsagde, er blevet „genstand for alles had“. — Lukas 21:17.

 HVAD VIL DU GØRE?

15. (a) Tror du vi lever i de sidste dage, og i så fald hvorfor? (b) Hvilken betydning vil „enden“ få for dem der modstår Jehova, og for dem som underlægger sig Guds riges herredømme?

15 Hvordan påvirker det dig når du kan se at alle disse bibelprofetier er blevet opfyldt i vor tid? Får det ikke også dig til at mene at vi lever i de sidste dage? Når den gode nyhed er blevet forkyndt i den udstrækning Jehova ønsker det, vil „enden“ helt sikkert komme. (Mattæus 24:14) „Enden“ er det tidspunkt hvor Jehova vil fjerne al ondskab på jorden. Ved hjælp af Jesus og mægtige engle vil han udslette alle som selvrådigt og med overlæg modstår ham. (2 Thessaloniker 1:6-9) Satan og hans dæmoner vil ikke længere vildlede nationerne. Derefter vil Guds rige udøse store velsignelser over alle som underlægger sig dets retfærdige herredømme. — Åbenbaringen 20:1-3; 21:3-5.

16. Hvad vil det være klogt af dig at gøre?

16 Eftersom Satans ordning nærmer sig sin afslutning, må vi hver især spørge os selv: ’Hvad bør jeg gøre?’ Det er klogt at fortsætte med at lære mere om Jehova og de krav han stiller til os. (Johannes 17:3) Studér Bibelen flittigt. Gør det til en vane regelmæssigt at komme sammen med andre som bestræber sig for at gøre Jehovas vilje. (Hebræerne 10:24, 25) Tilegn dig den kundskab som Jehova så rigeligt har gjort tilgængelig for mennesker overalt på jorden, og gør de forandringer i dit liv som er nødvendige for at opnå hans godkendelse. — Jakob 4:8.

17. Hvorfor vil udslettelsen af de onde komme som en overraskelse for de fleste?

17 Jesus forudsagde at de fleste mennesker ville ignorere tegnene på at vi lever i de sidste dage. Udslettelsen af de onde vil komme pludseligt og uventet. For de fleste vil det ske lige så uventet som når en tyv bryder ind om natten. (1 Thessaloniker 5:2) Jesus sagde advarende: „Ligesom  Noas dage var, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være. For som de var i de dage før vandfloden: de spiste og drak, mænd giftede sig og kvinder bortgiftedes, indtil den dag Noa gik ind i arken, og de gav ikke agt før vandfloden kom og rev dem alle bort, sådan vil Menneskesønnens nærværelse være.“ — Mattæus 24:37-39.

18. Hvilken advarsel som Jesus kom med, bør vi tage alvorligt?

18 Af den grund sagde Jesus følgende til sine tilhørere: „Vær opmærksomme på jer selv, så jeres hjerter aldrig bliver tynget af frådseri og drikkeri og det daglige livs bekymringer, og den dag pludselig, i et øjeblik, er over jer som en snare. For den vil komme over alle dem der bor på hele jordens flade. Våg da, idet I hele tiden beder, så I må være i stand til at undslippe alle disse ting som skal ske, og til at bestå over for Menneskesønnen.“ (Lukas 21:34-36) Det er klogt at tage Jesu ord alvorligt. Hvorfor? Fordi de der opnår Jehova Guds og ’Menneskesønnens’, Jesu Kristi, godkendelse, kan se frem til at overleve afslutningen på Satans tingenes ordning og leve evigt i den storslåede nye verden som nu er nær. — Johannes 3:16; 2 Peter 3:13.

^ par. 4 Oplysninger som viser at Mikael er et andet navn for Jesus Kristus, findes på side 218-19 i tillægget.