Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Hvad er det Bibelen virkelig lærer?

 KAPITEL ET

Hvad er sandheden om Gud?

Hvad er sandheden om Gud?
  • Er Gud interesseret i dig?

  • Hvordan er Gud? Har han et navn?

  • Er det muligt at nærme sig Gud?

1, 2. Hvorfor er det ofte godt at stille spørgsmål?

HAR du lagt mærke til hvordan små børn stiller spørgsmål? Mange begynder på det så snart de har lært at tale. De kigger op på dig med store øjne og spørger: Hvorfor er himmelen blå? Hvad er stjernerne lavet af? Hvem har lært fuglene at synge? Du svarer så godt du kan, men det er ikke altid let. Selv det bedste svar fører ofte til et nyt: „Hvorfor?“

2 Men det er ikke kun små børn der stiller spørgsmål. Under opvæksten fortsætter vi med at stille spørgsmål, for eksempel for at kunne finde vej, for at få at vide hvilke farer vi skal være opmærksomme på, eller bare for at tilfredsstille vores nysgerrighed. Men mange holder åbenbart op med at stille spørgsmål; især de vigtigste spørgsmål. De holder i hvert fald op med at søge efter svarene.

3. Hvorfor opgiver mange at få besvaret de vigtigste spørgsmål her i livet?

3 Tænk engang over spørgsmålet på forsiden af denne bog, spørgsmålene i forordet eller i begyndelsen af dette kapitel. Det er nogle af de vigtigste  spørgsmål man overhovedet kan stille. Alligevel har mange opgivet at få dem besvaret. Hvad er grunden? Findes svarene i Bibelen? Nogle mener at de svar Bibelen giver, ikke er til at forstå. Andre er forlegne og føler at det er flovt at spørge om den slags. Andre igen mener at sådanne spørgsmål bør overlades til religiøse ledere og lærere. Hvad mener du?

4, 5. Nævn nogle af livets vigtigste spørgsmål, og forklar hvorfor vi bør prøve at finde svaret på dem.

4 Du vil sandsynligvis gerne have svar på livets store spørgsmål. Indimellem har du sikkert spurgt dig selv: ’Hvad er meningen med livet? Er dette liv alt? Hvordan er Gud egentlig?’ Det er fornuftigt at stille den slags spørgsmål, og det er vigtigt at man ikke giver op før man har fundet nogle tilfredsstillende og troværdige svar. Jesus Kristus sagde: „Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer; bliv ved med at søge, og I vil finde; bliv ved med at banke på, og der vil blive lukket op for jer.“ — Mattæus 7:7.

5 Hvis du ’bliver ved med at søge’ efter svarene på de vigtige spørgsmål, vil du opdage at det er anstrengelserne værd. (Ordsprogene 2:1-5) Uanset hvad andre har fortalt dig, er der svar at hente på disse spørgsmål, og du har mulighed for at finde dem — i Bibelen. Svarene er ikke så komplicerede at de ikke er til at forstå. Og hvad der er endnu bedre: De giver håb og glæde. Desuden kan de hjælpe dig til at få et lykkeligt og meningsfyldt liv allerede nu. Lad os begynde med et spørgsmål som mange har spekuleret over.

ER GUD UFØLSOM OG HÅRDHJERTET?

6. Hvorfor mener mange at Gud er ufølsom over for menneskers lidelser?

6 Mange vil nok mene at svaret er ja. ’Hvis Gud var interesseret i os, ville forholdene her på jorden så ikke være helt anderledes?’ spørger de. Verden omkring os er fyldt med  krig, had og elendighed. Og som enkeltpersoner må vi leve med sygdom, lidelser og dødsfald blandt vores nærmeste. Af den grund spørger mange: ’Hvis Gud var interesseret i os og vores problemer, ville han så ikke forhindre alt dette?’

7. (a) Hvordan har religiøse lærere fået folk til at tro at Gud er hårdhjertet? (b) Hvad siger Bibelen om de onde ting der rammer os?

7 Endnu værre er det når religiøse lærere får folk til at tro at Gud er hårdhjertet. Når mennesker pludselig rammes af ulykke, siger sådanne lærere at det var Guds vilje. I virkeligheden siger de at Gud er skyld i de onde ting der sker. Giver det et rigtigt billede af Gud? Hvad lærer Bibelen? Jakob 1:13 svarer: „Lad ingen sige når han prøves: ’Jeg prøves af Gud.’ Med ondt kan Gud nemlig ikke prøves, og selv prøver han ingen med noget ondt.“ Gud står altså aldrig bag de onde ting der sker i verden omkring os. (Job 34:10-12) Han tillader dem; dét er korrekt. Men der er stor forskel på at tillade noget og at være årsag til det.

8, 9. (a) Hvordan kan man illustrere forskellen på at tillade ondskab og være årsag til den? (b) Hvorfor vil det være forkert af os at kritisere Gud fordi han har tilladt menneskeheden at følge sine egne veje?

8 Forestil dig en klog og kærlig familiefar der har en voksen søn som stadig bor hjemme. Da sønnen gør oprør og beslutter at flytte hjemmefra, prøver hans far ikke at standse ham. Sønnen begynder at føre et udsvævende liv og kommer i vanskeligheder. Er hans far årsag til hans problemer? Selvfølgelig ikke. (Lukas 15:11-13) Gud stopper heller ikke mennesker som vælger at handle ondt, men det betyder ikke at han er årsag til de vanskeligheder de kommer ud i. Det ville derfor være uretfærdigt at give Gud skylden for menneskehedens problemer.

9 Der er gode grunde til at Gud har tilladt og stadig tillader menneskeheden at følge en forkert kurs, og som den vise og magtfulde Skaber behøver han ikke stå os til regnskab  for disse grunde. Alligevel har han i sin kærlighed valgt at oplyse os om dem. I kapitel 11 vil du få mere at vide om disse grunde. Men du kan være helt sikker på at det ikke er Gud der er ansvarlig for vores problemer. Han er derimod den eneste der har givet os håb om en løsning på dem. — Esajas 33:2.

10. Hvorfor kan vi være sikre på at Gud vil råde bod på alt det ondskaben har forvoldt?

10 Gud er fuldstændig ren og hellig. (Esajas 6:3) Der er ingen ondskab at finde hos ham. Derfor kan vi have fuldstændig tillid til ham. Det er mere end man kan sige om mennesker, som kan være tilbøjelige til at blive korrupte. Og selv de ærligste myndighedspersoner kan sjældent rette op på de skader onde mennesker har forvoldt. Gud er derimod almægtig. Han både kan og vil råde bod på alle de skadelige konsekvenser ondskaben har haft for menneskeheden. Når Gud griber ind, vil han én gang for alle gøre ende på ondskab! — Salme 37:9-11.

HVORDAN SER GUD PÅ DE URETFÆRDIGHEDER VI UDSÆTTES FOR?

11. (a) Hvordan ser Gud på uretfærdighed? (b) Hvordan er hans syn på menneskers lidelser?

11 Men hvordan ser Gud på det der sker i verden og med os personligt indtil han griber ind? Bibelen siger at Gud „elsker ret“. (Salme 37:28) Han lægger derfor nøje mærke til det der foregår — både det rette og det urette. Han hader al uretfærdighed. Da verden i fortiden blev fyldt med ondskab, „følte [han] sig såret i sit hjerte“. (1 Mosebog 6:5, 6) Gud har ikke forandret sig. (Malakias 3:6) Han føler stærk afsky når han betragter de lidelser som mennesker i hele verden bliver udsat for. Han hader at se folk lide ondt. „Han har omsorg for jer,“ siger Bibelen. — 1 Peter 5:7, den danske autoriserede oversættelse.

Bibelen lærer os at Jehova er universets kærlige Skaber

12, 13. (a) Hvorfor har vi gode egenskaber som for eksempel kærlighed, og hvordan påvirker kærligheden vores syn på det der sker i verden? (b) Hvorfor kan vi være sikre på at Gud vil gøre noget for at løse problemerne i verden?

 12 Hvordan kan vi være sikre på at Gud hader at se mennesker lide? Her kommer endnu et argument. Bibelen lærer at mennesket blev skabt i Guds billede. (1 Mosebog 1:26) Når vi har gode egenskaber, er det fordi Gud har gode egenskaber. Piner det dig at se uskyldige mennesker lide? Hvis det er tilfældet, kan du være sikker på at det piner Gud endnu mere.

13 En af de mest positive egenskaber vi mennesker har, er vores evne til at vise kærlighed. Også på det område ligner vi Gud. I Bibelen står der: „Gud er kærlighed.“ (1 Johannes 4:8) Vi har denne egenskab fordi Gud har den. Ville din kærlighed få dig til at gøre ende på lidelserne og uretfærdighederne i verden hvis du havde magt til det? Ja, selvfølgelig! Du kan være lige så sikker på at Gud vil sætte en stopper for disse ting. Løfterne i forordet til denne bog er ikke blot ønsketænkning eller falske forhåbninger. Gud vil helt sikkert indfri sine løfter. Men for at få tillid til dét må du have mere at vide om den Gud der har givet disse løfter.

GUD ØNSKER DU SKAL LÆRE HAM AT KENDE

Hvis du gerne vil have at en anden skal lære dig at kende, ville du så ikke fortælle vedkommende hvad du hedder? Gud fortæller os sit navn i Bibelen

14. Hvad er Guds navn, og hvorfor bør vi bruge det?

14 Hvad gør man hvis man gerne vil have at en anden skal lære én at  kende? Vil man ikke allerførst fortælle hvad man hedder? Har Gud et navn? I mange religioner kalder man ham bare „Gud“ eller „Herren“, men det er ikke personnavne; det er titler, ligesom betegnelserne „konge“ eller „præsident“. Ifølge Bibelen har Gud mange titler, deriblandt „Gud“ og „Herren“, men Bibelen lærer også at Gud har et personligt navn: Jehova. I Salme 83:18 står der: „Du, hvis navn er Jehova, du alene er den Højeste over hele jorden.“ Hvis dette navn ikke står i den bibeloversættelse du bruger, er der en forklaring på det i tillægget, på side 195-97 i denne bog. I gamle bibelhåndskrifter forekommer Guds navn tusinder  af gange. Jehova ønsker at du skal lære hans navn at kende og bruge det. Han præsenterer sig så at sige for os gennem Bibelen.

15. Hvad betyder navnet Jehova?

15 Gud har givet sig selv et meget betydningsfuldt navn. Hans navn, Jehova, betyder at han kan opfylde et hvilket som helst løfte han giver, og gennemføre en hvilken som helst hensigt han har. * Guds navn er unikt, noget helt enestående. Det tilhører kun ham. Jehova er unik på mange områder. Hvordan skal det forstås?

16, 17. Hvad lærer følgende titler os om Jehova: (a) „den Almægtige“? (b) „evighedens Konge“? (c) „Skaberen“?

16 Vi læste i Salme 83:18: „Du alene er den Højeste.“  Svarende til det er Jehova også den eneste der i Bibelen omtales som „den Almægtige“. I Åbenbaringen 15:3 står der: „Store og vidunderlige er dine gerninger, Jehova Gud, du Almægtige. Retfærdige og sande er dine veje, du evighedens Konge.“ Titlen „den Almægtige“ lærer os at Jehova er det mægtigste væsen der findes. Hans kraft er uden sidestykke; den overgår alt andet. Titlen „evighedens Konge“ minder os om at Jehova også er unik i en anden forstand. Han er den eneste der altid har eksisteret. Salme 90:2 siger: „Fra den fjerne fortid til den fjerne fremtid er du Gud.“ Er det ikke en tanke der fylder én med ærefrygt?

17 Jehova er også unik fordi han er Skaberen af alting. I Åbenbaringen 4:11 siger Bibelen: „Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting, og på grund af din vilje var de til og blev de skabt.“ Alt hvad man overhovedet kan forestille sig — lige fra himmelens usynlige åndeskabninger og nattens stjerner til frugten på træerne og fiskene i havene og floderne — eksisterer kun fordi Jehova har skabt det; fordi han er Skaberen!

KAN MAN KOMME NÆR TIL JEHOVA?

18. Hvorfor føler nogle at de aldrig vil kunne nærme sig Jehova, men hvad siger Bibelen om det?

18 Nogle bliver lidt foruroligede over at læse om Jehovas ærefrygtindgydende egenskaber. De er bange for at Gud er så ophøjet i forhold til dem at de aldrig vil kunne nærme sig ham eller have nogen betydning i hans øjne. Men er det korrekt? Bibelen siger faktisk lige det modsatte. Den siger at „han ikke er langt borte fra en eneste af os“. (Apostelgerninger 17:27) Og i Jakob 4:8 får vi mennesker følgende opfordring: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“

19. (a) Hvordan kan man nærme sig Gud, og hvad kan man opnå ved det? (b) Hvilke af Guds egenskaber tiltaler dig mest?

 19 Hvordan kan du komme nær til Jehova? For det første skal du fortsætte med at gøre det du er i gang med lige nu — du skal lære mere om Gud. Jesus sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Bibelen siger altså at det at lære Jehova og Jesus at kende kan føre til „evigt liv“. Som allerede nævnt siger den også at „Gud er kærlighed“. (1 Johannes 4:16) Men Jehova har mange andre smukke og tiltalende egenskaber. Bibelen siger for eksempel at Jehova er „en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed“. (2 Mosebog 34:6) Han er „god og rede til at tilgive“. (Salme 86:5) Han er tålmodig. (2 Peter 3:9) Han er loyal. (Åbenbaringen 15:4) Efterhånden som du får læst mere i Bibelen, vil du opdage hvordan Jehova har vist at han har både disse og mange andre gode egenskaber.

20-22. (a) Er det at vi ikke kan se Gud, ensbetydende med at vi ikke kan komme nær til ham? Begrund dit svar. (b) Hvad vil nogle velmenende mennesker måske opfordre dig til at gøre, og bør du lytte til deres råd?

20 Sandt nok kan vi ikke se Gud, for han er en usynlig ånd. (Johannes 1:18; 4:24; 1 Timoteus 1:17) Men ved hjælp af Bibelen kan vi lære ham at kende som person. Som en af Bibelens salmister har sagt, kan vi „betragte Jehovas liflighed“. (Salme 27:4; Romerne 1:20) Jo mere du lærer om Jehova, jo mere virkelig vil han blive for dig, og jo større grund vil du få til at elske ham og føle dig nært knyttet til ham.

Den kærlighed en god far har til sine børn, afspejler den endnu større kærlighed vores himmelske Fader har til os

21 Lidt efter lidt vil du komme til at forstå hvorfor Bibelen lærer os at vi skal betragte Jehova som vores Far. (Mattæus 6:9) Ikke alene har vi fået livet af ham; han ønsker os det bedst mulige liv — ligesom enhver anden kærlig far ville gøre. (Salme 36:9) Bibelen siger også at vi mennesker  kan blive Jehovas venner. (Jakob 2:23) Tænk engang — du kan blive ven med universets Skaber!

22 Mens du er i færd med at lære mere om Bibelen, kan du komme ud for at velmenende mennesker indtrængende råder dig til at holde op. Måske er de bange for at du skal ændre tro eller livssyn. Men lad ingen hindre dig i at opnå det bedste venskab du nogen sinde vil kunne få.

23, 24. (a) Hvorfor bør du fortsat stille spørgsmål angående det du lærer? (b) Hvad handler det næste kapitel om?

23 Selvfølgelig vil der nok i begyndelsen være ting du ikke forstår. Det kan kræve ydmyghed at bede om hjælp, men du må endelig ikke holde dig tilbage. Jesus sagde at det var godt at være ydmyg ligesom små børn er det. (Mattæus 18:2-4) Og små børn stiller spørgsmål. Mange spørgsmål. Gud ønsker at du skal finde svarene. Bibelen roser nogle som var ivrige efter at lære Gud at kende. De undersøgte Skrifterne nøje for at sikre sig at det de lærte, var sandt. — Apostelgerninger 17:11.

24 Den bedste måde at lære Jehova at kende på er ved at undersøge Bibelen. Den er anderledes end alle andre bøger. På hvilken måde? Det spørgsmål vil blive behandlet i det næste kapitel.

^ par. 15 På side 195-97 i tillægget kan du finde flere oplysninger om hvad Guds navn betyder, og hvordan det udtales.