KAPITLET FOKUSERER PÅ

Verdensomspændende byggeri fremmer Rigets arbejde

1, 2. (a) Hvad har Jehovas tjenere længe glædet sig over at gøre? (b) Hvad værdsætter Jehova?

JEHOVAS loyale tjenere har længe glædet sig over at opføre bygninger der bringer hans navn ære. For eksempel deltog israelitterne entusiastisk i opførelsen af teltboligen og bidrog gavmildt med materialer. — 2 Mos. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 Det er ikke selve byggematerialerne der ærer Jehova, og det er heller ikke dem han sætter størst pris på. (Matt. 23:16, 17) Det Jehova værdsætter, det der først og fremmest ærer ham, er den tilbedelse hans tjenere yder ham, deres villige ånd og nidkære arbejde. (2 Mos. 35:21; Mark. 12:41-44; 1 Tim. 6:17-19) Det er en vigtig sandhed. Hvorfor? Fordi bygninger kommer og går. For eksempel eksisterer teltboligen og templet ikke længere. Men Jehova har ikke glemt sine loyale tjeneres gavmildhed og den arbejdsindsats de ydede ved byggeprojekterne. — Læs 1 Korinther 15:58; Hebræerne 6:10.

3. Hvad vil vi se på i dette kapitel?

3 Jehovas tjenere i nutiden har også lagt meget arbejde i at opføre tilbedelsessteder. Og det vi har udrettet under vores konge Jesus Kristus, er helt ekstraordinært! Det er tydeligt at Jehova har velsignet vores anstrengelser. (Sl. 127:1) I dette kapitel vil vi se på bare noget af det arbejde der er blevet udført, og på hvordan det har bragt ære til Jehova. Vi vil også høre fra nogle af dem der har været med på byggeprojekter.

Rigssalsbyggerier

4. (a) Hvorfor har vi brug for flere tilbedelsessteder? (b) Hvorfor er forskellige afdelingskontorer blevet slået sammen? (Se rammen „ Byggeri af afdelingskontorer — skiftende behov“).

4 Som behandlet i kapitel 16 kræver Jehova at vi kommer sammen for at tilbede ham. (Hebr. 10:25) Vores møder styrker ikke kun vores tro men øger også vores entusiasme for forkyndelsesarbejdet. Jo længere frem vi kommer i de sidste dage, jo mere speeder Jehova dette arbejde op. Hundredtusinder strømmer derfor til hans organisation  hvert år. (Es. 60:22) I takt med at Riget får flere undersåtter, stiger behovet for trykkerifaciliteter hvor der kan produceres bibelsk litteratur. Vi har også brug for flere tilbedelsessteder.

5. Hvorfor er navnet „rigssal“ passende? (Se også rammen „ Nyt Lys-kirken“).

5 Jehovas folk i nyere tid så hurtigt behovet for at få deres egne tilbedelsessteder. Det ser ud til at en af de første mødesale Bibelstudenterne byggede, var i West Virginia, USA, i 1890. Da man nåede til 1930’erne, havde Jehovas folk bygget eller renoveret en lang række sale, men disse mødesteder havde endnu ikke fået et bestemt navn. I 1935 besøgte bror Rutherford så Hawaii, hvor man var ved at bygge en sal i tilknytning til et nyt afdelingskontor. Da bror Rutherford blev spurgt hvad bygningen skulle kaldes, svarede han: „Synes du ikke at vi skal kalde den ’rigssal’, eftersom det er det vi gør — forkynder den gode nyhed om Riget?“ (Matt. 24:14)  Snart ville denne passende betegnelse ikke kun blive brugt om denne specifikke sal men om de fleste af de mødesteder Jehovas folks menigheder brugte i hele verden.

6, 7. Hvad har opførelsen af hurtigbyggede rigssale ført til?

6 I 1970’erne voksede behovet for rigssale hastigt. Brødre i USA udviklede derfor en effektiv metode til at opføre smukke, funktionelle bygninger på kun nogle få dage. I 1983 var der blevet bygget omkring 200 af den slags rigssale i USA og Canada. For at få arbejdet udført begyndte man at nedsætte regionale byggeudvalg. Denne metode var så effektiv at Det Styrende Råd i 1986 formaliserede ordningen, og i 1987 var der 60 regionale byggeudvalg i USA. * I 1992 var der også blevet nedsat regionale byggeudvalg i lande som Argentina, Australien, Danmark, Frankrig, Japan, Mexico, Spanien, Sydafrika og Tyskland. Der er ingen tvivl om at de hårdtarbejdende brødre der bygger rigssale og stævnehaller, fortjener vores støtte, for det arbejde de udfører, er hellig tjeneste.

7 Disse hurtigbyggede rigssale førte til at der blev aflagt et fantastisk vidnesbyrd i lokalsamfundene. For eksempel bragte en avis i Spanien en artikel med overskriften: „Troen flytter bjerge.“ Som en kommentar til opførelsen af en hurtigbygget rigssal i byen Martos spurgte avisen: „Hvordan kan det i denne selviske verden lade sig gøre at få frivillige fra forskellige egne [af Spanien] til uselvisk  at rejse til Martos for at opføre en bygning der slår alle rekorder når det gælder hastighed, perfektion og organisering?“ Artiklen besvarede spørgsmålet med et citat fra en af de frivillige byggearbejdere: „Det skyldes simpelt hen at vi er et folk der er oplært af Jehova.“

Byggerier i lande med begrænsede midler

8. Hvilket nyt program godkendte Det Styrende Råd i 1999, og hvorfor?

8 I slutningen af det 20. århundrede strømmede folk til Jehovas organisation i lande hvor brødrene har begrænsede midler. De lokale menigheder gjorde hvad de kunne for at opføre rigssale. Men i nogle lande måtte brødrene udholde fordom og latterliggørelse fordi de lokale rigssale var meget primitive i sammenligning med andre trossamfunds bygninger. I 1999 godkendte Det Styrende Råd imidlertid et program der skulle sætte skub i byggeriet af rigssale i udviklingslande. Midler fra mere velstående lande blev stillet til rådighed så der kunne finde en „udligning“ sted. (Læs 2 Korinther 8:13-15). Og brødre og søstre fra andre lande meldte sig til at hjælpe med arbejdet.

9. Hvilken opgave virkede overvældende, men hvad blev der udrettet?

Til at begynde med virkede opgaven overvældende. I 2001 viste en rapport at der var behov for over 18.300 rigssale i 88 udviklingslande. Men med hjælp fra Guds ånd og vores konge Jesus Kristus er ingen opgave umulig.  (Matt. 19:26) I løbet af 15 år, fra 1999 til 2013, havde Guds folk bygget 26.849 rigssale som et led i dette program. * Jehova fortsætter med at velsigne forkyndelsesarbejdet, så i 2013 var der stadig behov for omkring 6.500 rigssale i disse lande, og i øjeblikket vokser behovet med flere hundrede hvert år.

Der er nogle helt særlige udfordringer forbundet med at bygge rigssale i lande med begrænsede midler

10-12. Hvordan har rigssalsbyggerier bragt Jehovas navn ære?

10 Hvordan har opførelsen af disse nye rigssale bragt ære til Jehovas navn? I en rapport fra Afdelingskontoret i Zimbabwe lød det: „De steder hvor der er blevet bygget en rigssal, stiger mødedeltagelsen ofte til det dobbelte i løbet af den første måned.“ I mange lande virker det som om folk afholder sig fra at komme sammen med os indtil vi får et passende tilbedelsessted. Men når først rigssalen er blevet bygget, bliver den hurtigt fyldt op, og så er der behov for endnu en. Det er dog ikke kun de smukke bygninger der drager folk til Jehova. Den ægte kristne kærlighed der vises af dem der bygger rigssalene, er også noget der påvirker folks syn på hans organisation. Lad os se nogle få eksempler på det.

11 Indonesien. Efter at have betragtet et rigssalsbyggeri og fundet ud af at alle arbejderne var frivillige, sagde en mand: „I er bare helt utrolige! Jeg har lagt mærke til at I alle sammen arbejder helhjertet og med glæde selvom I ikke får penge for det. Jeg tror ikke at der findes nogen anden religiøs organisation som jeres!“

12 Ukraine. En kvinde der hver dag gik forbi et rigssalsbyggeri, regnede ud at arbejderne var Jehovas Vidner, og at det var en rigssal der blev opført. Hun sagde: „Jeg havde hørt om Jehovas Vidner gennem min søster der selv var blevet et Vidne. Mens jeg iagttog byggeprojektet, besluttede jeg at jeg også ville være en del af denne åndelige familie. Her har jeg set kærlighed vist i praksis.“ Kvinden sagde ja til at studere Bibelen og blev døbt i 2010.

13, 14. (a) Hvad lærer du af den måde et ægtepar reagerede på efter at have iagttaget et rigssalsbyggeri? (b) Hvordan kan du sikre dig at den lokale rigssal bringer Jehovas navn ære?

13 Argentina. Ved et rigssalsbyggeri kom et ægtepar hen til broren der havde ansvaret for byggeriet. Manden sagde: „Vi har fulgt nøje med i jeres byggeaktiviteter, og ... vi har besluttet at vi gerne vil lære om Gud her.“ Så spurgte han: „Hvordan kan vi kvalificere os til at overvære jeres møder?“ Parret tog imod tilbuddet om et bibelstudium, på den betingelse at hele familien måtte være med. Det kunne brødrene godt gå med til.

14 Det er ikke sikkert at du har haft det privilegium at være med til at opføre den rigssal du kommer i, men  alligevel kan du gøre meget til at den bringer ære til Jehovas navn. For eksempel kan du entusiastisk invitere dem du studerer med, dine genbesøg og andre til at overvære møderne sammen med dig i rigssalen. Du kan også hjælpe til med rengøring og vedligeholdelse. Med god planlægning kan du måske give bidrag til driften af den lokale rigssal eller til rigssalsbyggerier i andre dele af verden. (Læs 1 Korinther 16:2). Alt dette er med til at prise Jehovas navn.

Arbejdere der „møder villigt frem“

15-17. (a) Hvem udfører en stor del af byggearbejdet? (b) Hvad lærer du af kommentarer fra ægtepar der har arbejdet på internationale byggeprojekter?

15 Meget af det arbejde der udføres ved byggeri af rigssale, stævnehaller og afdelingskontorer, bliver klaret af lokale brødre og søstre. Men ofte får de hjælp af brødre og søstre fra andre lande der har erfaring med byggeri. Nogle af disse frivillige har lagt deres forhold sådan til rette at de kan arbejde på et internationalt projekt i flere uger. Andre har meldt sig til at tjene i flere år, og når ét byggeprojekt er overstået, tager de videre til det næste.

Timo og Lina Lappalainen (Se paragraf 16)

16 Internationalt byggearbejde indebærer nogle helt særlige udfordringer men giver også mange glæder. Timo og Lina, for eksempel, har rejst til lande i Asien, Europa og Sydamerika for at være med til at opføre rigssale, stævnehaller og afdelingskontorer. Timo siger: „I de sidste 30 år har jeg gennemsnitlig fået en ny opgave hvert andet år.“ Lina, der blev gift med Timo for 25 år siden, siger: „Jeg har tjent sammen med Timo i ti forskellige lande. Det kræver temmelig  meget tid og energi at vænne sig til en ny slags mad, et nyt klima, et nyt sprog og et nyt distrikt og at få nye venner.“ * Har det været indsatsen værd? „Udfordringerne,“ siger Lina, „har resulteret i de største velsignelser. Vi har oplevet kristen kærlighed og gæstfrihed og har mærket Jehovas kærlige omsorg. Vi har også set opfyldelsen af det løfte Jesus gav sine disciple, som står i Markus 10:29, 30. Vi har fået hundrede gange mere i form af åndelige brødre, søstre og mødre.“ Timo siger: „Det giver os dyb tilfredsstillelse at bruge vores færdigheder til det mest ophøjede man kan tænke sig — at være med til at udvide Kongens besiddelser.“

17 Darren og Sarah, der har været med på byggeprojekter i Afrika, Asien, Centralamerika, Europa, Stillehavsområdet og Sydamerika, føler at de har fået mere end de har givet. Trods udfordringerne siger Darren: „Det har været et privilegium at arbejde sammen med brødre fra forskellige dele af verden. Jeg har set at vores kærlighed til Jehova er som et bånd der går hele vejen rundt om kloden og knytter os sammen.“ Sarah siger: „Jeg har lært så meget af brødre og søstre fra forskellige kulturer! At se de ofre de bringer for at tjene Jehova, motiverer mig til at blive ved med at give det bedste jeg har.“

18. Hvordan opfyldes profetien i Salme 110:1-3?

18 Kong David profeterede at selvom Guds riges undersåtter ville komme ud for udfordringer, ville de ’møde villigt frem’ for at støtte Rigets sag. (Læs Salme 110:1-3). Alle der er engageret i Rigets aktiviteter, er med til at opfylde disse profetiske ord. (1 Kor. 3:9) De snesevis af afdelingskontorer, hundredvis af stævnehaller og titusinder af rigssale jorden over er håndgribelige beviser på at Guds rige er en realitet, og at det nu hersker. Hvor er det et stort privilegium at vi kan tjene kongen Jesus Kristus ved at udføre et arbejde der bringer Jehova den ære han virkelig fortjener!

^ par. 6 I 2013 var over 230.000 frivillige udnævnt til at arbejde sammen med de 132 regionale byggeudvalg i USA. I dette land koordinerede udvalgene hvert år byggeriet af omkring 75 nye rigssale og hjalp med renovering eller ombygning af omkring 900 sale.

^ par. 9 Dette tal omfatter ikke de mange rigssale der blev bygget i lande uden for programmet.

^ par. 16 Internationale tjenere og frivillige bruger hovedparten af deres tid på byggepladsen, men de støtter også de lokale menigheder i forkyndelsen i weekenderne eller om aftenen.