Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Guds rige hersker!

 KAPITEL 1

„Lad dit rige komme“

„Lad dit rige komme“

KAPITLET FOKUSERER PÅ

Hvad Jesus lærte andre om Guds rige

1, 2. Hvad hørte tre af Jesu apostle Jehova sige, og hvordan reagerede apostlene?

HVORDAN ville du reagere hvis Jehova personligt pålagde dig at gøre noget? Uanset hvad han bad dig om, ville du helt sikkert være ivrig efter at følge hans anvisning.

2 Efter påsken i år 32 kom tre af Jesu apostle — Peter, Jakob og Johannes — ud for netop den situation. (Læs Mattæus 17:1-5). Mens de var sammen med deres Herre på „et højt bjerg“, fik de et profetisk syn af Jesus som herliggjort himmelsk konge. Synet forekom dem så virkeligt at Peter prøvede at engagere sig aktivt i det. Mens Peter talte, dannede der sig en sky over dem. Derefter hørte Peter og de andre helt klart hvad kun nogle få mennesker nogen sinde har haft det privilegium at lytte til — Jehovas egen stemme. Efter at have bekræftet at Jesus var hans søn, sagde Jehova direkte: „Hør på ham.“ Apostlene fulgte denne befaling fra Gud. De lyttede til Jesu lære og tilskyndede andre til at gøre det samme. — Apg. 3:19-23; 4:18-20.

Jesus talte mere om Guds rige end om noget andet emne

3. Hvorfor ønsker Jehova at vi skal lytte til hans søn, og hvilket emne gør vi derfor klogt i at undersøge?

3 Disse ord — „hør på ham“ — blev nedskrevet i Bibelen til gavn for os. (Rom. 15:4) Hvorfor? Fordi Jesus er Jehovas talsmand, og hver gang han underviste, fortalte han andre hvad hans Far ønskede at de skulle vide. (Joh. 1:1, 14) Jesus talte mere om Guds rige — det messianske herredømme der udøves fra himlen af Jesus Kristus og hans 144.000 medregenter — end om noget andet. Derfor gør vi klogt i nøje at undersøge dette vigtige emne. (Åb. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Men lad os først overveje hvorfor Jesus talte så meget om Guds rige.

„Af hjertets overflod ...“

4. Hvoraf fremgår det at Riget er en hjertesag for Jesus?

4 Guds rige er en hjertesag for Jesus. Hvordan kan vi vide det? Fordi det man siger, er et udtryk for hvad der bor i ens hjerte. Vores ord afslører altså hvad der virkelig betyder noget for os. Jesus sagde: „Af hjertets overflod taler munden.“ (Matt. 12:34) Når som helst Jesus havde mulighed for det,  talte han om Riget. I de fire evangelier omtales Guds rige mere end 100 gange, de fleste steder af Jesus. Da han sagde: „Jeg må nødvendigvis også forkynde den gode nyhed om Guds rige for de andre byer; det er jo dette jeg er sendt ud for“, var Riget helt klart det centrale i hans forkyndelse. (Luk. 4:43) Selv efter sin opstandelse talte Jesus fortsat med sine disciple om Guds rige. (Apg. 1:3) Jesu værdsættelse af Guds rige var så stor at han slet ikke kunne lade være med at tale om det.

5-7. (a) Hvordan ved vi at Riget står Jehovas hjerte nær? Forklar. (b) Hvordan viser vi at Riget er en hjertesag for os?

5 Riget står også Jehovas hjerte nær. Hvordan ved vi det? Det var Jehova der sendte sin enestefødte søn til verden, og han er kilden til alt hvad Jesus sagde og lærte andre. (Joh. 7:16; 12:49, 50) Jehova er også kilden til alt det der er nedskrevet i de fire evangelier om Jesu liv og tjeneste. Tænk engang over hvilken betydning det har.

Vi bør hver især spørge os selv: ’Er Guds rige en hjertesag for mig?’

6 Forestil dig at du er i gang med at sætte billeder i et familiealbum. Du har masser af billeder at vælge imellem, men der er ikke plads til dem alle sammen. Hvad gør du så? Du vælger de billeder du helst vil have med. På en måde er evangelierne ligesom et fotoalbum der giver os et klart billede af Jesus. Jehova inspirerede ikke evangelisterne til at nedskrive alt hvad Jesus sagde og gjorde mens han var på jorden. (Joh. 20:30; 21:25) Nej, gennem sin hellige ånd ledte han dem til at nedskrive de ord og omtale de gerninger som hjælper os til at forstå formålet med Jesu tjeneste, og hvad der er det vigtigste for Jehova. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Pet. 1:21) Eftersom evangelierne er fyldt med Jesu lære om Guds rige, kan vi godt slå fast at Riget står Jehovas hjerte nær. Ja, Jehova ønsker at vi skal forstå hvad hans rige drejer sig om!

7 Vi bør hver især spørge os selv: ’Er Guds rige en hjertesag for mig?’ I så fald vil vi være ivrige efter at lytte til hvad Jesus sagde om dette rige — om dets betydning, og hvordan og hvornår det vil komme.

„Lad dit rige komme“ — hvordan?

8. Hvordan beskrev Jesus at Riget er noget vigtigt?

8 Tænk engang på Fadervor. I denne bøn beskrev Jesus klart og enkelt hvor vigtigt Guds rige er, ved at fortælle hvad det vil udrette. Bønnen består af syv anmodninger. De tre første har at gøre med Jehovas hensigt — helligelsen af hans navn, hans riges komme og gennemførelsen af hans vilje på jorden som i himlen. (Læs Mattæus 6:9, 10). Disse tre anmodninger er nært forbundet med hinanden. Det er ved hjælp af det messianske rige at Jehova vil hellige sit navn og gennemføre sin vilje.

9, 10. (a) Hvad indebærer Guds riges komme? (b) Hvilket bibelsk løfte ser du frem til skal blive opfyldt?

 9 Hvad indebærer Guds riges komme? Hver gang vi beder „lad dit rige komme“, anmoder vi om at Guds rige vil gå i aktion. Når Riget kommer, vil det udstrække sin fulde magt til jorden. Det vil fjerne den nuværende onde tingenes ordning, inklusive alle menneskeskabte regeringer, og etablere en retfærdig ny verden. (Dan. 2:44; 2 Pet. 3:13) Derefter vil hele jorden blive til et paradis under Rigets herredømme. (Luk. 23:43) De som er i Guds erindring, vil blive bragt til live igen og forenet med deres kære. (Joh. 5:28, 29) Mennesker der adlyder Gud, vil opnå fuldkommenhed og kunne glæde sig over et evigt liv. (Åb. 21:3-5) Alt hvad der sker på jorden, vil så være i fuld harmoni med det der sker i himlen! Længes du ikke efter at se disse bibelske løfter blive til virkelighed? Husk at du, hver gang du beder om at Guds rige må komme, beder om at disse dyrebare løfter vil blive opfyldt.

10 Det er tydeligt at Guds rige endnu ikke er ’kommet’ som en opfyldelse af det vi beder om i Fadervor. Det er stadig menneskeskabte regeringer der styrer, og den retfærdige nye verden er endnu ikke kommet. Men der er godt nyt. Som det vil fremgå af næste kapitel, er Guds rige allerede oprettet. Lad os nu se nærmere på hvad Jesus sagde om hvornår Riget ville blive oprettet, og hvornår det ville komme.

Hvornår ville Guds rige blive oprettet?

11. Hvad antydede Jesus i forbindelse med oprettelsen af Guds rige?

11 Jesus antydede at Riget ikke ville blive oprettet i det første århundrede, til trods for at nogle af hans disciple forventede det. (Apg. 1:6) Lad os kigge nærmere på to forskellige lignelser som han fortalte med mindre end to års mellemrum.

12. Hvordan antyder lignelsen om hveden og ukrudtet at Riget ikke blev oprettet i det første århundrede?

12 Lignelsen om hveden og ukrudtet. (Læs Mattæus 13:24-30). Efter at Jesus havde fortalt denne lignelse, måske i foråret 31, forklarede han den for sine disciple. (Matt. 13:36-43) Her følger et resumé af lignelsen og dens betydning: Efter apostlenes død såede Djævelen ukrudt (falske kristne) blandt hveden („rigets sønner“, eller salvede kristne). Hveden og ukrudtet ville i vækstperioden få lov til at gro sammen indtil høsten, som er „en afslutning på en tingenes ordning“. Når høsttiden var begyndt, ville ukrudtet blive samlet fra. Derefter ville hveden blive samlet ind. Lignelsen antyder altså at Riget ikke ville blive oprettet i det første århundrede, men først når vækstperioden var endt. Det har vist sig at vækstperioden sluttede i 1914, og at høsttiden derefter begyndte.

13. Hvordan illustrerede Jesus at han ikke ville blive indsat som messiansk konge umiddelbart efter at han var vendt tilbage til himlen?

 13 Lignelsen om minerne. (Læs Lukas 19:11-13). Jesus fortalte denne lignelse i år 33 mens han var på vej til Jerusalem for sidste gang. Nogle af hans tilhørere mente at han ville oprette sit rige så snart de kom til Jerusalem. For at korrigere denne opfattelse og vise at oprettelsen af Riget lå langt ude i fremtiden, sammenlignede Jesus sig selv med „en mand af fornem herkomst“ som måtte rejse „til et fjernt land for at sikre sig kongemagt“. * I Jesu tilfælde var det ’fjerne land’ himlen, hvor han ville få tildelt kongemagt af sin Far. Men Jesus vidste at han ikke ville blive indsat som messiansk konge umiddelbart efter at han var vendt tilbage til himlen. Han skulle i stedet sidde ved Guds højre hånd og vente indtil den fastsatte tid. Det viste sig at denne ventetid kom til at vare mange hundrede år. — Sl. 110:1, 2; Matt. 22:43, 44; Hebr. 10:12, 13.

Hvornår vil Guds rige komme?

14. (a) Hvilket svar gav Jesus på det spørgsmål som fire af hans apostle stillede ham? (b) Hvad fortæller opfyldelsen af Jesu profeti os om hans nærværelse og Riget?

14 Nogle få dage før Jesu død stillede fire af hans apostle ham spørgsmålet: „Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ (Matt. 24:3; Mark. 13:4) Som svar fremsatte Jesus den omfattende profeti der er nedskrevet i Mattæus, kapitlerne 24 og 25. Jesus omtalte flere specifikke verdensomspændende fænomener som ville udgøre et markant tegn på en periode der blev  kaldt hans „nærværelse“. Begyndelsen på Jesu nærværelse ville falde sammen med oprettelsen af Riget, og kulminationen på hans nærværelse ville falde sammen med Rigets komme. Vi har utallige vidnesbyrd om at Jesu profeti begyndte at få sin opfyldelse i 1914. * Dette år markerede altså begyndelsen på Jesu nærværelse og oprettelsen af Riget.

15, 16. Hvem henviser udtrykket „denne generation“ til?

15 Men hvornår kommer Guds rige så? Jesus afslørede ikke det nøjagtige tidspunkt. (Matt. 24:36) Han sagde imidlertid noget der bør overbevise os om at det er meget nær. Jesus fortalte at Riget ville komme efter at „denne generation“ havde været vidne til opfyldelsen af det tegn han havde profeteret om. (Læs Mattæus 24:32-34). Hvem refererede udtrykket „denne generation“ til? Lad os se nærmere på hvad Jesus sagde.

16 „Denne generation.“ Tænkte Jesus på ikketroende mennesker? Nej. Husk hvem han talte til. Jesus fremsatte denne profeti for nogle få apostle som ’kom hen til ham da de var for sig selv’. (Matt. 24:3) Ikke længe efter denne begivenhed ville de blive salvet med hellig ånd. Læg også mærke til sammenhængen. Før Jesus omtalte „denne generation“, sagde han: „Lær følgende af billedet med figentræet: Så snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved I at sommeren er nær. Således ved I også, når I ser alt dette, at han er nær for døren.“ Det var Jesu salvede disciple — ikke folk uden tro — der ville se de ting Jesus havde forudsagt, og være opmærksomme på deres betydning, nemlig at han var „nær for døren“. Da Jesus talte om „denne generation“, var det altså sine salvede disciple han havde i tanke.

17. Hvad mente Jesus med ordet „generation“ og udtrykket „alt dette“?

17 „Skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ Hvordan vil disse ord gå i opfyldelse? For at besvare det spørgsmål må vi have kendskab til to ting: hvad Jesus mente med „generation“ og „alt dette“. I Bibelen refererer ordet „generation“ ofte til mennesker af forskellig alder hvis levetid overlapper hinanden i en vis periode. Den tid en generation varer, er ikke meget lang, og den får en afslutning. (2 Mos. 1:6) Udtrykket „alt dette“ omfatter alle de fænomener Jesus havde forudsagt ville indtræffe under hans nærværelse, fra den begyndte i 1914 og til kulminationen af den i ’den store trængsel’. — Matt. 24:21.

18, 19. Hvordan skal vi tilsyneladende forstå udtrykket „denne generation“, og hvad kan vi derfor konkludere?

18 Hvordan skal vi så forstå Jesu udtalelse om „denne generation“? Generationen består af to grupper af salvede hvis levetid overlapper hinanden — først en gruppe som var vidne til at tegnet begyndte at få sin opfyldelse i 1914, og dernæst en gruppe som i en periode levede samtidig med den første gruppe. Nogle af dem der hører til den anden  gruppe, vil leve længe nok til at se begyndelsen af den kommende trængsel. Eftersom disse to salvede gruppers levetid overlapper hinanden i en periode, udgør de én generation. *

19 Hvad er så konklusionen? Opfyldelsen af tegnet på Jesu nærværelse som konge i Riget fremgår tydeligt af det der sker rundt om på jorden. Vi kan også se at de salvede som stadig er i live og udgør en del af „denne generation“, er ved at komme op i årene. Alligevel vil de ikke alle sammen dø før den store trængsel begynder. Derfor kan vi godt konkludere at Guds rige meget snart vil komme og udøve sit styre over jorden. Det bliver spændende at opleve opfyldelsen af det Jesus lærte os at bede om da han sagde: „Lad dit rige komme.“

20. Hvilke vigtige spørgsmål fokuserer denne bog på, og hvad vil vi se på i det følgende kapitel?

20 Vi må aldrig glemme de ord Jehova udtalte fra himlen angående sin søn: „Hør på ham.“ Som sande kristne ønsker vi helt afgjort at følge denne vejledning. Vi er meget interesseret i alt hvad Jesus sagde og lærte andre om Guds rige. Denne bog fokuserer på følgende vigtige spørgsmål: Hvad har Guds rige allerede udrettet, og hvad vil det gøre i fremtiden? I det næste kapitel vil vi se på den spændende udvikling der fandt sted i forbindelse med Rigets fødsel i himlen.

^ par. 13 Jesu lignelse har muligvis mindet hans tilhørere om Herodes den Stores søn Arkelaus. Før Herodes døde, udnævnte han Arkelaus som sin efterfølger til at herske over Judæa og andre områder. Men før Arkelaus kunne begynde at regere, måtte han foretage en lang rejse til Rom for at sikre sig kejser Augustus’ godkendelse.

^ par. 18 Hvis en kristen er blevet salvet efter at den sidste af de salvede som hørte til den første gruppe, er død — altså den gruppe der så en „begyndelse til veer“ i 1914 — hører vedkommende ikke til „denne generation“. — Matt. 24:8.