Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Guds rige hersker!

 KAPITEL 22

Riget gennemfører Guds vilje på jorden

Riget gennemfører Guds vilje på jorden

KAPITLET FOKUSERER PÅ

Riget opfylder alle Guds løfter angående menneskene og jorden

1, 2. (a) Hvorfor kan det nogle gange være svært at se Paradiset som en realitet? (b) Hvad kan hjælpe os til at styrke vores tro på Guds løfter?

EN TROFAST bror kommer til møde, træt efter en stresset dag. Han er blevet groft behandlet af sin krævende chef, udfordringerne ved at skulle tage sig af familien går ham på, og han er dybt bekymret fordi hans kone er syg. Da musikken til den indledende sang begynder, drager han et lettelsens suk, lykkelig over at være i rigssalen sammen med sine brødre og søstre. Sangen handler om håbet om liv i Paradiset, og teksten opfordrer ham til at se den nye verden for sig, at se sig selv i Paradiset. Han har altid elsket denne sang, og mens han synger den sammen med sin familie, lindrer håbet hans foruroligede hjerte.

2 Har du nogen sinde følt sådan? Det har de fleste af os. Men det skal indrømmes at livet i denne gamle verden kan gøre det meget svært for os at se det kommende paradis som en realitet. Det er „kritiske tider som er vanskelige at klare“, og den verden vi lever i, er alt andet end paradisisk. (2 Tim. 3:1) Hvad kan hjælpe os til at se vores håb som noget virkeligt? Ja, hvordan ved vi at Guds rige snart vil herske over alle mennesker? Lad os gennemgå nogle få af de profetier fra Jehova som hans folk så blive opfyldt i den fjerne fortid. Derefter vil vi se hvordan disse og lignende profetier får en spændende opfyldelse lige nu. Når vores tro på denne måde er blevet styrket, vil vi til sidst fokusere på hvad sådanne profetier betyder for vores fremtid.

Hvordan Jehova opfyldte sine løfter i den fjerne fortid

3. Hvilket løfte trøstede de jøder der var i eksil i Babylon?

3 Forestil dig hvordan livet var for de jøder der levede i eksil i Babylon tilbage i det sjette århundrede f.v.t. Mange voksede op i eksil, ligesom deres forældre havde gjort, og livet var hårdt. Babylonierne hånede dem for deres tro på Jehova. (Sl. 137:1-3) I alle årene blev loyale jøder ved med at klynge sig til dette skønne håb: Jehova havde lovet at føre sit folk tilbage til dets hjemland. Jehova sagde at  forholdene dér ville være vidunderlige. Han sammenlignede endda det genopbyggede Juda med Edens Have — et paradis! (Læs Esajas 51:3). Sådanne løfter havde Gud tydeligvis givet sit folk for at fjerne den tvivl der kunne nage dem. Lad os se på nogle specifikke profetier.

4. Hvilke trygge forhold lovede Jehova at der ville være i jødernes hjemland?

4 Tryghed. Det var ikke et bogstaveligt paradis jøderne ville vende tilbage til, men et fjernt land der havde været ubeboet i 70 år, et land de færreste af dem havde set. Løver var almindelige i Bibelens lande dengang, og det var ulve, leoparder og andre rovdyr også. En familiefar kunne have tænkt: ’Hvordan skal jeg beskytte min kone og mine børn? Og hvordan skal jeg passe på vores får og vores kvæg?’ Den slags bekymringer ville være helt naturlige. Tænk så på Guds løfte der er nedskrevet i Esajas 11:6-9, og på hvor beroligende det må have virket. (Læs). Med disse smukke poetiske ord forsikrede Jehova jøderne om at de og deres husdyr ville være i sikkerhed. Løven ville æde halm i den forstand at den ikke ville angribe jødernes kvæg. Trofaste jøder ville ikke behøve at frygte sådanne rovdyr. Jehova lovede at hans folk ville være i sikkerhed i det genopbyggede Juda, selv i ørkenen og i skovene. — Ez. 34:25.

5. Hvilke profetier hjalp de hjemvendende jøder til at stole på at Jehova rigeligt ville dække deres behov?

5 Overflod. Der kunne også opstå andre bekymringer. ’Vil jeg kunne forsørge min familie i vores hjemland? Hvor skal vi bo? Vil der være noget arbejde at få, og vil det være bedre end det slavearbejde babylonierne satte os til?’ Gennem inspirerede profetier besvarede Jehova også disse spørgsmål. Han lovede at hans lydige folk ville få de rette mængder regn; derfor ville jorden give brød der var „fedt og rigt på olie“. (Es. 30:23) Hvad angår bolig og meningsfyldt arbejde, lovede Jehova: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise.“ (Es. 65:21, 22) På mange måder ville livet blive vidunderligt i sammenligning med deres eksiltilværelse i det hedenske Babylon. Men hvad med deres alvorligste problemer — dem der oprindelig var årsag til at de kom i eksil?

6. Hvilken type helbredsproblemer havde Guds folk længe haft, og hvad lovede Jehova de hjemvendende jøder?

6 Åndelig sundhed. Længe inden eksilet i Babylon var Guds folk blevet åndeligt sygt. Gennem profeten Esajas sagde Jehova om sit folk: „Hele hovedet er sygt, og hele hjertet er sløjt.“ (Es. 1:5) Åndeligt var de blinde og døve, for de blev ved med at stoppe ørerne til for Jehovas vejledning og at lukke øjnene for det lys han tilbød. (Es. 6:10; Jer. 5:21; Ez. 12:2) Hvis de samme problemer skulle plage de hjemvendende  jøder, hvilken sikkerhed ville de så have? Ville de ikke bare miste Jehovas godkendelse igen? Hvor må Jehovas løfte have trøstet dem: „På den dag skal de døve høre bogens ord, og fra mulmet og fra mørket skal de blindes øjne se.“ (Es. 29:18) Ja, Jehova ville helbrede sit angrende folk åndeligt. Så længe de blev ved med at være modtagelige og lydige, ville han sørge for livgivende vejledning og lys.

7. Hvordan blev Guds løfter til hans folk i eksil opfyldt, og hvordan skulle det styrke vores tro?

7 Levede Jehova op til det han havde lovet? Svaret fremgår af den historiske beretning. De jøder der vendte tilbage til deres hjemland, blev velsignet med tryghed, overflod og åndelig sundhed. For eksempel beskyttede Jehova dem mod omkringboende folkeslag der var stærkere og mere talrige end dem, og rovdyr udryddede ikke deres husdyr. Selvfølgelig så disse jøder kun en begrænset opfyldelse af de paradisiske profetier der var blevet nedskrevet af mænd som Esajas, Jeremias og Ezekiel — men den opfyldelse Guds folk så, var spændende og lige hvad de havde brug for på det tidspunkt. Når vi reflekterer over hvad Jehova gjorde for sit folk dengang, styrker det vores tro. Hvis den første, begrænsede opfyldelse af disse profetier var spændende, hvad så med den større opfyldelse? Tænk over hvad Jehova har gjort for os i dag.

Hvordan Jehova er begyndt at opfylde sine løfter her i vores tid

8. Hvilket „land“ kan Guds folk i dag glæde sig over?

8 I dag udgør Jehovas folk ikke en bogstavelig nation, og de bor heller ikke alle i det samme fysiske land. Derimod udgør salvede kristne en åndelig nation, „Guds Israel“. (Gal. 6:16) De „andre får“ slutter sig til dem i et åndeligt „land“, hvor de sammen tilbeder Jehova Gud. Denne tilbedelse er det deres liv drejer sig om. (Joh. 10:16; Es. 66:8) Hvordan er det „land“ Jehova har givet os? Det er et åndeligt paradis. Her har Guds løfter om paradisiske forhold fået en vidunderlig åndelig opfyldelse. Lad os se nogle eksempler på det.

9, 10. (a) Hvordan bliver profetien i Esajas 11:6-9 opfyldt i dag? (b) Hvilket bevis på fred ser vi blandt Guds folk?

9 Tryghed. Profetien i Esajas 11:6-9 maler et dejligt billede af harmoni og fred — vilde dyr færdes fredeligt sammen med mennesker og husdyr. Får dette billede en åndelig opfyldelse i dag? Ja! I vers 9 ser vi hvordan det kan være at sådanne vilde dyr ikke vil volde skade eller forårsage ødelæggelse: „Jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.“ Ændrer „kundskab om Jehova“ dyrs adfærd? Nej, det er mennesker der forvandles når de lærer den højeste Gud at kende og begynder at  efterligne hans fredelige måde at være på. Det er derfor vi i vores åndelige paradis kan se en rørende opfyldelse af denne profeti. Under Rigets styre lærer Kristi disciple at aflægge deres vilde, dyriske egenskaber og leve i fred og harmoni med deres åndelige brødre og søstre.

10 For eksempel har vi i denne bog set på spørgsmålet om kristen neutralitet — både det bibelske grundlag for vores forståelse og den forfølgelse vi som Guds folk er blevet udsat for på grund af vores neutrale standpunkt. Er det ikke tankevækkende at der i denne voldelige verden findes en stor „nation“ af mennesker der, selv når det kan koste dem livet, nægter at tage del i nogen som helst form for vold? Det er et bemærkelsesværdigt bevis på at den messianske Konges undersåtter nyder en fred som den Esajas beskrev! Jesus erklærede at hans disciple ville være kendt for deres kærlighed til hinanden. (Joh. 13:34, 35) Kristus bruger tålmodigt sin „trofaste og kloge træl“ til at lære alle sande kristne i menigheden at være fredelige, kærlige og milde. — Matt. 24:45-47.

11, 12. Hvilken form for sult plager verden i dag, men hvilken overflod har Jehova givet sit folk?

11 Overflod. Verden sulter åndeligt. Bibelen advarede om hvad der ville ske: „’Se! Der kommer dage,’ lyder den  suveræne Herre Jehovas udsagn, ’da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød og ikke tørst efter vand, men efter at høre Jehovas ord.’“ (Amos 8:11) Sulter borgerne i Guds rige også? Jehova forudsagde følgende kontrast mellem sit folk og sine fjender: „Mine tjenere skal spise, men I skal sulte. Se! Mine tjenere skal drikke, men I skal tørste. Se! Mine tjenere skal fryde sig, men I skal beskæmmes.“ (Es. 65:13) Har du set disse ord blive opfyldt?

12 Åndelige forsyninger bliver ved med at strømme til os som en flod der bliver stadig bredere og dybere. Vores bibelbaserede publikationer udgør sammen med vores lydindspilninger og film, vores møder og stævner og materialet på vores hjemmeside en strøm af åndelig føde i denne åndeligt udsultede verden. (Ez. 47:1-12; Joel 3:18) Fryder du dig ikke over hver dag at se Jehovas løfter om overflod blive opfyldt? Spiser du regelmæssigt ved Jehovas bord?

Vores menigheder hjælper os til at være åndeligt velnærede, trygge og sunde

13. Hvordan har du set Jehova opfylde sit løfte om at åbne blinde øjne og lukke døve ører op?

13 Åndelig sundhed. Åndelig blindhed og døvhed er i dag som en pandemi. (2 Kor. 4:4) Men over hele jorden helbreder Kristus skavanker og sygdomme. Har du set blinde øjne blive åbnet og døve ører blive lukket op? Hvis du har set folk få nøjagtig kundskab ud fra Guds ord og give slip på religiøse løgne der tidligere gjorde dem blinde og døve for sandheden, har du set dette løfte blive opfyldt: „På den dag skal de døve høre bogens ord, og fra mulmet og fra mørket skal de blindes øjne se.“ (Es. 29:18) Jorden over bliver hundredtusinder hvert år åndeligt helbredt på denne måde. Hvert eneste menneske der forlader Babylon den Store for sammen med os at tilbede Gud i vores åndelige paradis, er et levende bevis på at Jehovas løfter er blevet opfyldt!

14. Hvad vil det være trosstyrkende at meditere over?

14 Hvert kapitel i denne bog indeholder stærke vidnesbyrd om at Kristus her i endens tid har ført sine disciple ind i et ægte åndeligt paradis. Lad os blive ved med at meditere over alle de måder vi velsignes på i dette paradis i dag. Det vil gøre vores tillid til Jehovas løfter angående fremtiden endnu stærkere.

„Lad dit rige komme“

15. Hvordan kan vi være sikre på at jorden vil blive et paradis?

15 Det har længe været Jehovas hensigt at gøre jorden til et globalt paradis. Han satte Adam og Eva i en paradisisk have, og han befalede dem at fylde jorden med deres efterkommere og at tage sig af dyrene. (1 Mos. 1:28) I stedet sluttede Adam og Eva sig til Satan i hans oprør og styrtede alle deres efterkommere ud i ufuldkommenhed, synd og død. Men Guds hensigt ændrede sig ikke. Når først et  ord er gået ud af hans mund, vil det blive gennemført til mindste detalje. (Læs Esajas 55:10, 11). Vi kan derfor være sikre på at efterkommere af Adam og Eva vil fylde denne jord, underlægge sig den og kærligt tage sig af Jehovas skaberværk i et globalt paradis. Til den tid vil de profetier om et liv under paradisiske forhold der oprindelig blev givet til jøderne i eksil, få deres endelige opfyldelse! Lad os se på nogle eksempler.

16. Hvordan beskriver Bibelen den tryghed vi vil kunne glæde os over i Paradiset?

16 Tryghed. Langt om længe vil det skønne billede der males i Esajas 11:6-9, få sin fulde opfyldelse, selv bogstaveligt. Mænd, kvinder og børn vil trygt og sikkert kunne færdes alle steder på kloden. Ingen, hverken mennesker eller dyr, vil udgøre nogen trussel. Forestil dig en tid hvor du vil betragte hele planeten som dit hjem, hvor du trygt kan svømme i floderne, søerne og havene, krydse bjergkæderne og vandre i vildmarken. Og når mørket falder på, vil du ikke være bange. Ordene i Ezekiel 34:25 vil blive opfyldt, så det vil endda være muligt for Guds folk at „bo trygt i ørkenen og sove i skovene“.

17. Hvordan kan vi være sikre på at Jehova til overflod vil dække vores behov når Riget hersker over hele jorden?

17 Overflod. Se en tid for dig hvor der hverken vil være fattigdom, fejlernæring, sult eller velfærdssystemer. Den åndelige overflod Guds folk i dag glæder sig over, er en garanti for at den messianske Konge vil mætte sine undersåtter på enhver måde. Da Jesus var på jorden, viste han i lille målestok at han kan opfylde sådanne løfter, for han bespiste tusinder af sultne mennesker med blot nogle få brød og fisk. (Matt. 14:17, 18; 15:34-36; Mark. 8:19, 20) Når Guds rige hersker over hele jorden, vil profetier som denne få en bogstavelig opfyldelse: „Han vil give regn til din såsæd hvormed du tilsår agerjorden, og som afgrøde af agerjorden brød der bliver fedt og rigt på olie. Den dag græsser din hjord på en vidtstrakt græsgang.“ — Es. 30:23.

18, 19. (a) Hvad betyder profetien i Esajas 65:20-22 for dig? (b) Hvordan vil vores dage blive „som træets dage“?

18 I dag kan mange knap nok forestille sig hvordan det vil være at have et komfortabelt hjem eller et meningsfyldt og tilfredsstillende arbejde. I denne korrupte verden føler mange at de knokler hårdt og længe uden at de selv eller deres familie får ret meget ud af det, mens det er de rige og grådige der høster alle fordelene. Forestil dig hvordan det vil være når denne profeti får en global opfyldelse: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise. For som træets dage skal mit folks dage blive; og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud.“ — Es. 65:20-22.

 19 Hvad betyder det at vores dage vil blive „som træets dage“? Når du står ved foden af et enormt træ, føler du dig så overvældet ved tanken om hvor lang tid det har levet? Måske eksisterede det længe før dine oldeforældre blev født. Det slår dig måske at hvis du skulle forblive i din nuværende ufuldkomne tilstand, ville et sådant træ sandsynligvis overleve dig og fortsætte sin lange, fredfyldte eksistens længe efter at du var blevet et fjernt minde. Hvor er det kærligt af Jehova at forsikre os om at vores egne dage i det kommende paradis vil blive mange og fredfyldte! (Sl. 37:11, 29) Den tid kommer hvor selv træer der kan blive meget gamle, vil virke lige så flygtige som græs — de kommer og går, mens vi lever videre i al evighed!

20. Hvordan vil Rigets loyale undersåtter få et fuldkomment helbred?

20 Fuldkommen sundhed. I dag kaster sygdom og død en mørk skygge over alle sider af tilværelsen. På en måde er vi alle syge — smittet med en dødelig sygdom kaldet synd. Det eneste middel mod den er Kristi genløsningsoffer. (Rom. 3:23; 6:23) I tusindårsriget vil Jesus sammen med sine medregenter hjælpe mennesker til at få fuld gavn af dette offer ved gradvis at fjerne alle spor af synd i dem. Esajas’ profeti vil da få sin fuldstændige opfyldelse: „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’ Folket som bor i landet har fået sin brøde tilgivet.“ (Es. 33:24) Forestil dig en tid hvor ingen vil være blind, døv eller invalid. (Læs Esajas 35:5, 6). Der vil ikke være nogen sygdomme Jesus ikke kan helbrede — hverken fysiske, mentale eller psykiske. Rigets loyale undersåtter vil have et fuldkomment helbred!

21. Hvad vil der ske med døden, og hvorfor trøster dette løfte dig?

21 Men hvad med den almindelige følge af sygdom, syndens uundgåelige konsekvens — døden? Den er vores „sidste fjende“, den fjende som alle ufuldkomne mennesker før eller siden kommer til at stå magtesløse over for. (1 Kor. 15:26) Men er døden også en skræmmende fjende for Jehova? Læg mærke til hvad Esajas forudsagde: „Han vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter.“ (Es. 25:8) Kan du se det for dig? Ikke flere begravelser, ikke flere kirkegårde, ikke flere tårer på grund af sorg! Tværtimod — der vil være glædestårer når Jehova opfylder sit storslåede løfte om at oprejse de døde! (Læs Esajas 26:19). Endelig vil alle de smertelige sår døden har forvoldt, blive helet.

22. Hvad vil der ske når det messianske rige har gennemført Guds vilje på jorden?

22 Når de tusind år er til ende, vil Riget have gennemført Guds vilje på jorden, og Kristus vil overgive herredømmet til sin Far. (1 Kor. 15:25-28) Menneskene, som nu endelig er fuldkomne, vil være klar til en sidste prøve når  Satan bliver løst fra sin inaktive tilstand i afgrunden. Derefter vil Kristus langt om længe knuse den onde slange og alle der følger ham. (1 Mos. 3:15; Åb. 20:3, 7-10) Men alle der loyalt elsker Jehova, vil gå en lys fremtid i møde. Det kan ikke siges smukkere end det gøres i det inspirerede løfte om at trofaste mennesker vil opnå „Guds børns herlige frihed“. — Rom. 8:21.

Riget vil opfylde alle Jehovas løfter angående menneskene og jorden

23, 24. (a) Hvorfor vil Guds løfter med sikkerhed blive opfyldt? (b) Hvad er du besluttet på?

23 Disse løfter bygger ikke kun på forhåbninger, ønsker eller drømme. Jehovas løfter vil med sikkerhed blive opfyldt! Hvordan ved vi det? Husk de ord af Jesus som vi gennemgik i det første kapitel i denne bog. Han lærte sine disciple at bede Jehova om følgende: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Matt. 6:9, 10) Guds rige er ikke et produkt af en eller andens fantasi. Det er en realitet! Det hersker i himlen lige nu. I 100 år har det opfyldt Jehovas løfter på måder vi tydeligt kan se i den kristne menighed. Vi kan derfor være sikre på at alle Jehovas løfter vil blive opfyldt når Guds rige kommer for at udøve sin fulde magt over jorden!

24 Vi ved at Guds rige vil komme. Vi ved at hvert eneste løfte Jehova har givet, vil blive opfyldt. Hvorfor? Fordi GUDS RIGE HERSKER! Det spørgsmål vi må stille os selv, er: ’Hersker Riget over mig?’ Lad os gøre alt hvad vi kan, for at leve som loyale undersåtter i dette rige nu så vi kan få gavn af dets fuldkomne, retfærdige styre for evigt!

Lær mere

KOM NÆR TIL JEHOVA

Magt til at genoprette — Jehova „gør alting nyt“

Jehova har allerede genoprettet den sande tilbedelse. Hvad vil han genoprette i fremtiden?

VAGTTÅRNET (STUDIEUDGAVE)

Hav en klippefast tro på Riget

Ved hjælp af seks pagter garanterer Jehova at hans rige vil gennemføre hans hensigt. Hvordan kan disse pagter styrke vores tro?