Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Guds rige hersker!

 KAPITEL 8

Forkyndelsesredskaber — Litteratur til hele verden

Forkyndelsesredskaber — Litteratur til hele verden

KAPITLET FOKUSERER PÅ

Jehova sørger fortsat for at vi får de redskaber der er nødvendige for at undervise enkeltpersoner i hver nation og stamme og af hvert tungemål

1, 2. (a) Hvad var medvirkende til at den gode nyhed i det første århundrede blev udbredt til hele det romerske imperium? (b) Hvilke vidnesbyrd er der om at Jehova støtter os i vores tid? (Se også rammen „ Den gode nyhed på mere end 670 sprog“).

DE BESØGENDE i Jerusalem kunne næppe tro deres egne ører. De hørte galilæere tale fremmede sprog flydende, og det budskab de kom med, fængslede deres tilhørere. Det var på pinsedagen år 33, og disciplene havde mirakuløst fået gaven til at kunne tale forskellige sprog — et bevis på at de havde Guds opbakning. (Læs Apostelgerninger 2:1-8, 12, 15-17). Den gode nyhed de forkyndte den dag, blev hørt af mennesker med vidt forskellig baggrund og blev derefter udbredt i hele det romerske imperium. — Kol. 1:23.

2 I dag kan Guds tjenere ikke mirakuløst tale forskellige sprog. Ikke desto mindre oversætter de Rigets budskab til mere end 670 sprog, hvilket er langt flere end de tungemål disciplene mirakuløst kunne tale i det første århundrede. (Apg. 2:9-11) Guds folk har fremstillet litteratur i så store mængder og på så mange sprog at Rigets budskab er nået ud til jordens fjerneste egne. * Det er endnu et tydeligt vidnesbyrd om at Jehova bruger kongen Jesus Kristus til at lede vores forkyndelsesarbejde. (Matt. 28:19, 20) Mens vi ser på nogle af de redskaber vi har benyttet for at kunne udføre dette arbejde i de sidste 100 år, bør du lægge mærke til hvordan Kongen i stigende grad aktivt har oplært os til at interessere os for enkeltpersoner og tilskyndet os til at være lærere som underviser andre i Guds ord. — 2 Tim. 2:2.

Kongen udruster sine tjenere til at så sandhedens sæd

3. Hvorfor bruger vi flere forskellige redskaber i vores forkyndelse?

3 Jesus sammenlignede „Rigets ord“ med såsæd og en persons hjerte med jordbund. (Matt. 13:18, 19) Ligesom en gartner kan bruge forskellige redskaber til at blødgøre jorden og gøre den klar inden sæden bliver sået, har Jehovas folk brugt mange forskellige redskaber som har hjulpet dem til at berede millioner af menneskers hjerte på at modtage budskabet om Riget. Nogle af disse redskaber var brugbare i en periode. Andre, eksempelvis bøger og blade, er stadig effektive.  I modsætning til de fleste af de massekommunikationsmetoder vi omtalte i det foregående kapitel, har alle de redskaber vi her taler om, hjulpet Rigets forkyndere til at kontakte folk som enkeltpersoner. — Apg. 5:42; 17:2, 3.

Fremstilling af grammofoner og lydudstyr i Toronto, Canada

4, 5. Hvordan benyttede man grammofonen, men hvilken mangel havde den?

4 Indspillede foredrag. I 1930’erne og et stykke ind i 1940’erne havde forkynderne rejsegrammofoner som de benyttede til at afspille plader med bibelske foredrag. Hver indspilning varede mindre end fem minutter. Somme tider havde pladerne korte titler som „Treenigheden“, „Skærsilden“ og „Riget“. Hvordan brugte man disse plader? Bror Clayton Woodworth, jr., der blev døbt i 1930 i USA, har fortalt: „Jeg havde en lille grammofon i en kuffert. Den var udstyret med fjederoptræk og en aftagelig arm som, hvis pladen skulle afspilles korrekt, måtte placeres med nålen i den helt rigtige stilling i kanten af pladen. Jeg gik hen til døren, åbnede kufferten, satte grammofonarmen det rigtige sted og ringede på. Når den besøgte åbnede døren, sagde jeg: ’Jeg har et vigtigt budskab jeg gerne vil have De skal høre.’“ Hvordan reagerede folk? „Ofte var den besøgte positiv,“ fortsatte bror Woodworth. „Andre gange lukkede folk bare døren. Det skete også at nogle troede jeg kom for at sælge grammofoner.“

I 1940 var mere end 90 foredrag tilgængelige på grammofonplade, og der var blevet fremstillet over en million plader

5 I 1940 var der fremstillet mere end en million grammofonplader, og man kunne lytte til over 90 forskellige foredrag. John E. Barr, der på det tidspunkt var pioner i Storbritannien, og som senere blev medlem af Det Styrende Råd, har fortalt: „I perioden fra 1936 til 1945 var grammofonen min trofaste følgesvend. Dengang følte jeg mig faktisk helt fortabt  uden den. Det var altid så opmuntrende at høre bror Rutherfords foredrag når man stod ved en dør; det var som om han selv var til stede. Men selvfølgelig manglede man aspektet med undervisning når man arbejdede med grammofonen; og det er vigtigt når det gælder om at nå folks hjerte.“

6, 7. (a) Hvilke fordele og ulemper havde vidnesbyrdskortet? (b) På hvilken måde har Jehova ’lagt ordene i munden på os’?

6 Vidnesbyrdskort. I 1933 blev forkynderne opfordret til at bruge vidnesbyrdskort i deres hus til hus-forkyndelse. Et vidnesbyrdskort havde en størrelse på cirka 8 gange 13 centimeter. På kortet var der et bibelsk budskab og en beskrivelse af bibelsk litteratur som den besøgte kunne erhverve sig. Forkynderen rakte ganske enkelt den besøgte kortet og bad ham læse det. Lilian Kammerud, som på et tidspunkt var missionær i Puerto Rico og Argentina, har fortalt: „Jeg var glad for arbejdet med vidnesbyrdskortet.“ Hvorfor? „Det var ikke os alle der kunne præsentere budskabet på en god måde. Ved hjælp af kortet vænnede jeg mig til at kontakte folk.“

Vidnesbyrdskort (Italien)

7 Bror David Reusch, der blev døbt i 1918, har fortalt: „Vidnesbyrdskortet hjalp brødrene, for det var kun få af os der følte at vi var i stand til at sige det rigtige.“ Men det var et redskab der havde sine begrænsninger. Bror Reusch fortalte videre: „Nogle gange mødte vi folk som troede at vi ikke kunne tale. Og på en måde var der mange af os der ikke kunne tale. Men Jehova forberedte os på at kontakte folk som forkyndere af Riget. Snart ville han lægge ordene i munden på os ved at lære os at bruge Bibelen ved døren. Dette mål blev nået ved hjælp af Den Teokratiske Skole som begyndte i 1940’erne.“ — Læs Jeremias 1:6-9.

8. Hvordan kan du lade dig oplære af Kristus?

8 Bøger. Siden 1914 har Jehovas folk fremstillet over 100 forskellige bøger om bibelske emner. Nogle af disse bøger blev udarbejdet specielt med henblik på at oplære Guds folk til at blive dygtige forkyndere. Anna Larsen fra Danmark, som har været forkynder i omkring 70 år, fortæller: „Jehova sørgede for at vi blev dygtigere og mere effektive forkyndere ved hjælp af Den Teokratiske Skole der blev indført i menighederne, og vi fik også undervisningsmateriale i forbindelse med denne skole. Jeg kan huske at den første brochure vi fik, var Kursus i teokratisk Tjeneste der udkom i 1945. Derefter kom bogen ’Dygtiggjort til al god Gerning’ i 1948. Og nu har vi fået Den Teokratiske Skole — til gavn for kristne forkyndere som kom i 2001.“ Den Teokratiske Skole og de bøger der blev brugt på skolen, har helt bestemt spillet en stor rolle efterhånden som Jehova ’har gjort os tilstrækkelig egnede til at være hans tjenere’. (2 Kor. 3:5, 6) I dag bliver vi oplært i forkyndelsesarbejdet ved vores midtugemøde. Hver måned får vi et nyt arbejdshæfte til mødet Livet og tjenesten som kristne. Bruger du dette arbejdshæfte fuldt ud? I så fald lader du Kristus oplære dig til at blive en bedre lærer. — 2 Kor. 9:6; 2 Tim. 2:15.

9, 10. Hvilken rolle har bøger spillet i forbindelse med at så og vande sandhedens sæd?

 9 Jehova har også hjulpet os ved at lade sin organisation sørge for bøger der kan hjælpe forkynderne med at forklare grundlæggende bibelske lærepunkter. Bogen Sandheden der fører til evigt liv var et særligt effektivt redskab. Den blev udgivet i 1969 og havde med det samme stor gennemslagskraft. I Rigets Tjeneste for maj 1969 stod der: „Efterspørgselen efter denne nye bog har været så stor at Selskabets trykkeri i Brooklyn i september begyndte at arbejde på toskift.“ Artiklen forklarede videre: „På et tidspunkt i august manglede man halvanden million ’Sandhedsbøger’ for at kunne klare efterspørgselen!“ I 1982 var bogen blevet udgivet på 116 sprog og trykt i mere end 100 millioner eksemplarer. I løbet af fjorten år, fra 1968 til 1982, var ’Sandhedsbogen’ med til at føje mere end en million forkyndere af Riget til vores rækker. *

10 I 2005 blev der udgivet endnu et bemærkelsesværdigt hjælpemiddel til bibelstudium, nemlig bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Den er allerede udgivet på 256 sprog og trykt i hen ved 200 millioner eksemplarer. Hvilken virkning har den haft? I løbet af blot syv år, fra 2005 til 2012, er antallet af forkyndere af den gode nyhed vokset med omkring 1,2 millioner. I samme periode er antallet af dem vi studerer Bibelen med, vokset fra cirka 6 millioner til over 8,7 millioner. Jehova velsigner helt sikkert de bestræbelser vi gør os for at så og vande sandhedens sæd. — Læs 1 Korinther 3:6, 7.

11, 12. Hvilke forskellige målgrupper er vores blade, i harmoni med de anførte skriftsteder, rettet mod?

11 Blade. Oprindelig var den primære målgruppe for Vagttårnet den „lille hjord“, altså dem der havde „den himmelske kaldelse“. (Luk. 12:32; Hebr. 3:1) Den 1. oktober 1919 begyndte Jehovas organisation at udgive endnu et blad. Det var møntet på et andet publikum, nemlig offentligheden. Bladet blev så populært både blandt Bibelstudenterne og andre at det i mange år var langt mere udbredt end Vagttårnet. Oprindelig hed bladet The Golden Age. I 1937 blev titlen ændret til Consolation, og i 1946 kom bladet til at hedde Awake!

12 I årenes løb har Vagttårnet og Vågn op! forandret sig hvad stil og format angår, men formålet er stadig det samme — at forkynde Guds rige og hjælpe folk til at få tillid til Bibelen. I dag findes Vagttårnet både i en studieudgave og i en udgave som henvender sig til offentligheden. Målgruppen for studiebladet er ’tjenestefolkene’ — det vil sige både den „lille hjord“ og de „andre får“. * (Matt. 24:45; Joh. 10:16) Den offentlige udgave er udarbejdet med henblik på dem der endnu ikke kender sandheden, men har respekt for Bibelen og for Gud. (Apg. 13:16) Vågn op! fokuserer på læsere som kun har et begrænset kendskab til Bibelen og den sande Gud, Jehova. — Apg. 17:22, 23.

13. Hvad synes du er bemærkelsesværdigt ved vores blade? (Drøft indholdet i rammen „ Verdensrekorder for publikationer“).

 13 I begyndelsen af 2014 blev der hver måned trykt mere end 44 millioner eksemplarer af Vågn op! og omkring 46 millioner eksemplarer af Vagttårnet. Vågn op! blev oversat til cirka 100 sprog, og Vagttårnet til over 200 sprog, hvilket gjorde disse blade til de mest udbredte tidsskrifter i verden. At det forholder sig sådan, er imponerende, men det bør ikke overraske os. Bladene indeholder det budskab Jesus sagde ville blive forkyndt på hele den beboede jord. — Matt. 24:14.

14. Hvad har vi flittigt fremmet, og hvorfor?

14 Bibelen. I 1896 ændrede bror Russell og hans medarbejdere betegnelsen på det selskab de benyttede i forbindelse med udgivelsen af litteratur, så navnet kom til at indeholde ordet bibel. Selskabet blev kendt som Watch Tower Bible and Tract Society (Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab). Det var en fornuftig forandring eftersom Bibelen altid har været det vigtigste redskab i forbindelse med udbredelsen af den gode nyhed om Riget. (Luk. 24:27) I harmoni med navnet på det juridiske selskab har Guds tjenere nidkært fremmet både udbredelsen og læsningen af Bibelen. I 1926 blev The Emphatic Diaglott, en oversættelse af De Kristne Græske Skrifter af Benjamin Wilson, for eksempel trykt på vores egne trykkemaskiner. I 1942 begyndte vi at trykke og distribuere omkring 700.000 eksemplarer af hele King James Version. Blot to år efter gik vi i gang med at trykke American Standard Version, som bruger Jehovas navn 6.823 steder. I 1950 var der blevet uddelt mere end 250.000 eksemplarer.

15, 16. (a) Hvad sætter du pris på ved Ny Verden-Oversættelsen? (Drøft også rammen „ Arbejdet med bibeloversættelse intensiveres“). (b) Hvordan kan du lade Jehova tale til dit hjerte?

15 New World Translation of the Christian Greek Scriptures blev udgivet i 1950. Den komplette udgave af New World Translation of the Holy Scriptures udkom i ét bind i 1961. På dansk blev den komplette udgave udgivet i 1985. Ny Verden-Oversættelsen ærer Jehova ved at indsætte hans navn alle de steder hvor det forekommer i den hebraiske grundtekst. I denne oversættelse forekommer Guds navn også 237 gange i hovedteksten i De Kristne Græske Skrifter. For at sikre at den er så nøjagtig og letlæselig som muligt, er New World Translation blevet revideret flere gange, senest i 2013. I det år var den blevet udgivet i sin helhed eller delvis i mere end 201 millioner eksemplarer på 121 sprog.

16 Hvordan har nogle reageret når de har fået mulighed for at læse Ny Verden-Oversættelsen på deres eget sprog? En mand fra Nepal har sagt: „For mange var den gamle nepalesiske oversættelse vi havde, svær at forstå eftersom den brugte det traditionelle sprog. Nu forstår vi Bibelen meget bedre fordi den benytter vores hverdagssprog.“ Da en kvinde i Den Centralafrikanske Republik begyndte at læse  Ny Verden-Oversættelsen oversat til sango, græd hun og sagde: „Det er det sprog der taler til mit hjerte.“ Ligesom denne kvinde kan vi alle lade Jehova tale til vores hjerte ved at læse i hans ord hver dag. — Sl. 1:2; Matt. 22:36, 37.

Taknemmelige for redskaberne og oplæringen

17. Hvordan kan du vise at du værdsætter de redskaber og den oplæring du får, og hvad vil resultatet blive hvis du gør det?

17 Værdsætter du de redskaber og den fremadskridende oplæring som kongen Jesus Kristus har givet os? Tager du dig tid til at læse den litteratur der kommer fra Guds organisation, og bruger du litteraturen til at hjælpe andre? Hvis det er tilfældet, vil du fuldt ud kunne forstå en udtalelse søster Opal Betler kom med. Søster Betler, der blev døbt den 4. oktober 1914, har fortalt: „I årenes løb har min mand [Edward] og jeg brugt grammofonen og vidnesbyrdskortene. Vi har forkyndt fra hus til hus med bøger, brochurer og blade. Vi har deltaget i kampagner og informationsmarcher og uddelt trykte proklamationer. Senere blev vi oplært til at gå på genbesøg og studere Bibelen med de interesserede i deres hjem. Det har været et travlt og lykkeligt liv.“ Jesus lovede at hans undersåtter ville være travlt optaget af at så, høste og fryde sig sammen. Millioner kan ligesom Opal bekræfte at det løfte er gået i opfyldelse. — Læs Johannes 4:35, 36.

18. Hvilket stort privilegium har vi fået?

18 Mange som endnu ikke tjener Kongen, opfatter måske Guds folk som „ulærde og almindelige mennesker“. (Apg. 4:13) Men tænk engang over dette! Kongen har udvirket at „almindelige mennesker“ har iværksat en dynamisk forlagsvirksomhed som udgiver nogle af de mest udbredte og oversatte publikationer i historien! Og hvad der er mere vigtigt: Han har oplært og motiveret os til at bruge disse redskaber til at udbrede den gode nyhed til folk af alle nationer. Det er et stort privilegium at virke sammen med Kristus i arbejdet med at så sandhedens sæd og høste disciple!

^ par. 2 Alene i de sidste ti år har Jehovas folk fremstillet mere end 20 milliarder bibelske publikationer. Derudover er vores hjemmeside, jw.org, nu tilgængelig for de mere end 2,7 milliarder i hele verden som har adgang til internettet.

^ par. 9 Nogle andre hjælpemidler til bibelstudium som har hjulpet forkynderne til at undervise folk i sandheden fra Bibelen, var bøgerne Guds Harpe (udgivet på engelsk i 1921), Gud Maa Være Sanddru (udgivet på engelsk i 1946), Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden (udkom i 1982) og Kundskab der fører til evigt liv (udkom i 1995).

^ par. 12 Se Vagttårnet for 15. juli 2013, side 23, paragraf 13. Her omtales vores klarere forståelse af hvem ’tjenestefolkene’ er

Lær mere

UDGIVERVIRKSOMHED

Betroet at oversætte “Guds hellige udsagn” – Romerne 3:2

Jehovas Vidner har benyttet sig af mange forskellige bibeloversættelser i løbet af det sidste århundrede. Hvorfor har de oversat Bibelen til moderne engelsk?