Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Guds rige hersker!

Millioner har fundet glæde og tryghed under Guds fuldkomne styre. Kunne du tænke dig at blive borger i Guds rige?

Et brev fra Det Styrende Råd

Hvordan har C.T. Russells spændende bekendtgørelse den 2. oktober 1914 vist sig at være sand?

KAPITEL 1

„Lad dit rige komme“

Jesus talte mere om Guds rige end om noget andet emne. Hvornår og hvordan vil det komme?

KAPITEL 2

Guds rige fødes i himlen

Hvem hjalp med at gøre Jesu sande disciple parate til Riget? Hvilke faktorer viser at Riget er en virkelig regering?

KAPITEL 3

Jehova åbenbarer sin hensigt

Var Riget en del af Guds oprindelige hensigt? Hvordan kastede Jesus lys over Riget?

KAPITEL 4

Jehova ophøjer sit navn

Hvad har Riget udrettet i forbindelse med Guds navn? Hvordan kan du personligt være med til at hellige Jehovas navn?

KAPITEL 5

Kongen kaster lys over Riget

Få en klarere forståelse af hvad Guds rige er, hvem dets regenter og undersåtter er, og hvad der kræves for at være loyal.

KAPITEL 6

De mennesker der forkynder — Guds folk møder villigt frem

Hvorfor havde Jesus tillid til at han ville have en hær af villige forkyndere i de sidste dage? Hvordan kan du vise at du søger dette rige først?

KAPITEL 7

Forkyndelsesmetoder — Alle midler tages i brug for at nå ud til folk

Lær om de nye teknologier Guds folk har benyttet for at nå så mange som muligt med den gode nyhed inden enden kommer.

KAPITEL 8

Forkyndelsesredskaber — Litteratur til hele verden

Hvordan fremgår det af vores oversættelsesarbejde at vi har Jesu opbakning? Hvilke kendsgerninger vedrørende vores publikationer viser dig at Riget er noget virkeligt?

KAPITEL 9

Resultater af forkyndelsen — „Markerne ... er hvide til høst“

Jesus lærte sin disciple to vigtige ting om den store åndelige høst. Hvordan påvirker det os i dag?

KAPITEL 10

Kongen renser sit folk åndeligt

Hvad har julen og korset tilfælles?

KAPITEL 11

Renselse af moralsk art genspejler Guds hellighed

Vagtrummene og indgangen i Ezekiels tempelsyn har haft en særlig betydning for Guds folk siden 1914.

KAPITEL 12

Organiseret til at tjene „fredens Gud“

Ifølge Bibelen er modsætningen til uorden ikke orden, men fred. Hvorfor? Og hvordan påvirker svaret kristne i dag?

KAPITEL 13

Forkyndere går rettens vej

I dag har nogle dommere ved højere retsinstanser samme holdning som den fortidige lovlærer Gamaliel.

KAPITEL 14

Støt loyalt Guds rige og intet andet styre

En ’flod’ af forfølgelse mod Jehovas Vidner på grund af deres politiske neutralitet er blevet opslugt af en uventet kilde.

KAPITEL 15

Kampen for trosfrihed

Guds folk har kæmpet for retten til at adlyde loven — Guds riges lov.

KAPITEL 16

Møder med henblik på tilbedelse

Hvordan kan vi få størst gavn af møderne med henblik på at tilbede Jehova?

KAPITEL 17

Oplæring af Rigets tjenere

Hvordan har teokratiske skoler forberedt Rigets tjenere til at varetage deres opgaver?

KAPITEL 18

Hvordan Rigets aktiviteter finansieres

Hvor kommer pengene fra? Hvordan bruges de?

KAPITEL 19

Byggerier der ærer Jehova

Tilbedelsessteder bringer Gud ære, men der er noget han sætter endnu mere pris på.

KAPITEL 20

Nødhjælpstjeneste

Hvordan ved vi at nødhjælpsarbejde er en del af vores hellige tjeneste for Jehova?

KAPITEL 21

Guds rige fjerner sine fjender

Du kan forberede dig på Harmagedonkrigen nu.

KAPITEL 22

Riget gennemfører Guds vilje på jorden

Hvordan kan du være sikker på at Jehovas løfter vil blive opfyldt?