„Gør alt til Guds ære.“ — 1 KORINTHER 10:31.

1, 2. Hvilket valg må vi træffe når det gælder underholdning?

FORESTIL dig at du skal til at tage en bid af en indbydende frugt og du så opdager at noget af den er rådden. Hvad gør du? Du kunne spise hele frugten, også den dårlige del; du kunne smide hele frugten væk; eller du kunne skære det dårlige væk og spise den gode del. Hvad ville du vælge?

2 Noget lignende gør sig gældende i forbindelse med valg af underholdning. Af og til har du sikkert lyst til at slappe af med en eller anden form for adspredelse, men du er godt klar over at meget af den underholdning der findes i dag, er dårlig, endda rådden, i moralsk henseende. Så hvad vil du gøre? Nogle vil måske tolerere det der er dårligt og acceptere al den underholdning som verden har at tilbyde. Andre holder sig måske fra alle former for underholdning for ikke at blive udsat for noget skadeligt. Andre igen undgår omhyggeligt nedbrydende underholdning, men indimellem nyder de forskellige former for adspredelse som er relativt gode og sunde. Hvilket valg bør du træffe for at bevare dig selv i Guds kærlighed?

3. Hvad vil vi nu se nærmere på?

3 De fleste af os vil nok vælge den tredje mulighed. Vi erkender at vi har behov for adspredelse, men vi ønsker kun at lade os underholde af noget der er moralsk rent.  Derfor er det vigtigt at finde ud af hvordan vi kan afgøre hvad der er sund underholdning, og hvad der ikke er. Men lad os først se nærmere på hvordan vores valg af underholdning kan indvirke på vores tilbedelse af Jehova.

„GØR ALT TIL GUDS ÆRE“

4. Hvordan bør vores indvielse påvirke vores valg af underholdning?

4 Et ældre Jehovas vidne som blev døbt i 1946, sagde for nogen tid siden: „Jeg sørger altid for at overvære dåbsforedraget ved stævnerne og lytte meget opmærksomt, som om det var mig selv der skulle døbes.“ Hvorfor? Han fortæller: „Det at min indvielse hele tiden står klart for mig, hjælper mig til at forblive trofast.“ Du er sikkert enig i denne udtalelse. Når du minder dig selv om at du har lovet Jehova at bruge hele dit liv på at tjene ham, motiverer det dig til at holde ud. (Prædikeren 5:4; Hebræerne 10:7) At grunde over din indvielse vil ikke alene påvirke din indstilling til den kristne forkyndelse, men også til alle andre områder af livet — herunder underholdning. Apostelen Paulus understregede denne sandhed da han skrev følgende til de kristne på hans tid: „Hvad enten I spiser eller drikker eller gør noget andet, gør alt til Guds ære.“ — 1 Korinther 10:31.

5. Hvordan hjælper Tredje Mosebog 22:18-20 os til at forstå den indirekte advarsel der ligger i Romerbrevet 12:1?

 5 Alt hvad du foretager dig i livet, er forbundet med din tilbedelse af Jehova. I sit brev til romerne brugte Paulus et stærkt udtryk for at indprente sine trosfæller denne sandhed. Han gav dem følgende tilskyndelse: „[Fremstil] jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt slagtoffer: jeres fornuftmæssige hellige tjeneste.“ (Romerne 12:1) Dit legeme indbefatter dit sind, dit hjerte og din fysiske styrke. Det er alt sammen noget du bruger i tilbedelsen af Gud. (Markus 12:30) Paulus beskrev en sådan helhjertet tjeneste som et slagtoffer. I dette ord ligger der en indirekte advarsel. Under Moseloven blev et offer der var fejl ved, afvist af Gud. (3 Mosebog 22:18-20) Hvis de åndelige ofre en kristen bringer, på en eller anden måde har nogle ’fejl’, vil de også blive afvist af Gud. Hvordan kunne det ske?

6, 7. Hvordan kunne en kristen besmitte sit legeme, og med hvilke konsekvenser?

6 Paulus gav de kristne i Rom denne formaning: „Fortsæt . . . ikke med at fremstille jeres lemmer for synden.“ Han sagde også at de skulle ’bringe død over legemets forehavender’. (Romerne 6:12-14; 8:13) Tidligere i sit brev havde han nævnt eksempler på nogle af „legemets forehavender“. Om syndige mennesker læser vi: „Deres mund er fuld af banden.“ „De er hurtige på fødderne til at udgyde blod.“ „Der er ikke gudsfrygt for deres øjne.“ (Romerne 3:13-18) Hvis en kristen brugte sine „lemmer“, eller legemsdele, til sådanne syndige forehavender, ville han besmitte sit legeme. En kristen der for eksempel bevidst ser på moralsk fordærvet materiale som pornografi eller lader sig underholde af sadistisk vold, ’fremstiller [sine øjne] for synden’, og besmitter derved hele sit legeme. Uanset hvad han gør i tilbedelsen af Gud,  er hans ofre ikke længere hellige og dermed ikke antagelige for Jehova. (5 Mosebog 15:21; 1 Peter 1:14-16; 2 Peter 3:11) Det må sandelig siges at være en høj pris at betale for at vælge nedbrydende underholdning!

7 En kristens valg af underholdning kan tydeligvis få store konsekvenser. Derfor ønsker vi uden tvivl at vælge underholdning som kan forbedre, ikke besmitte, vores ofre til Gud. Lad os nu se nærmere på hvordan vi kan afgøre hvad der er sund underholdning, og hvad der ikke er.

„AFSKY DET ONDE“

8, 9. (a) Hvilke to kategorier kan underholdning i store træk deles op i? (b) Hvilke former for underholdning tager vi afstand fra, og hvorfor?

8 Underholdning kan i store træk deles op i to kategorier. Den ene er underholdning som kristne blankt afviser; den anden er underholdning som nogle kristne finder acceptabelt, andre ikke. Lad os se på den første kategori — underholdning som kristne undgår.

9 Som nævnt i kapitel 1 fremhæver nogle former for underholdning og adspredelse forskellige handlinger som helt klart fordømmes i Bibelen. Der er for eksempel websteder, film, tv-programmer og musik som skildrer sadisme, dæmonisme og pornografi eller opfordrer til afskyelige, umoralske handlinger. Da sådanne fordærvede former for underholdning stiller handlinger som går imod Bibelens love og principper, i et positivt lys, bør sande kristne tage klart afstand fra dem. (Apostelgerninger 15:28, 29; 1 Korinther 6:9, 10; Åbenbaringen 21:8) Ved at gøre det kan man vise Jehova at man af hele sit hjerte ’afskyr det onde’ og altid ’vender sig bort fra det onde’. Så har man en „tro uden hykleri“. — Romerne 12:9; Salme 34:14; 1 Timoteus 1:5.

10. Hvilket ræsonnement angående underholdning er farligt, og hvorfor?

 10 Men nogle synes at det er ganske harmløst at lade sig underholde af noget som åbenlyst skildrer umoralsk adfærd. De siger: ’Det kan godt være at jeg ser det i film og på tv, men jeg kunne aldrig finde på selv at gøre sådan noget.’ Et sådant ræsonnement er bedragerisk og farligt. (Jeremias 17:9) Hvis vi synes at det er underholdende at se på noget som Jehova fordømmer, kan man så virkelig sige at vi ’afskyr det onde’? Hvis vi gentagne gange udsætter os selv for den slags, bliver vores sanser efterhånden sløvet. (Salme 119:70; 1 Timoteus 4:1, 2) Og det kan påvirke vores handlinger og vores syn på andres syndige adfærd.

11. Hvordan har ordene i Galaterbrevet 6:7 vist sig at være sande med hensyn til underholdning?

11 Nogle kristne er faktisk bukket under for et sådant ræsonnement. De har begået umoralitet fordi de var blevet påvirket af det de havde for vane at lade sig underholde af. De har af bitter erfaring lært at „hvad et menneske end sår, dette skal han også høste“. (Galaterne 6:7) Men så galt behøver det ikke at gå. Hvis man omhyggeligt sår noget sundt og godt i sit sind, vil man også høste noget godt. — Se rammen „ Hvad skal jeg vælge?

PERSONLIGE VALG BASERET PÅ BIBELENS PRINCIPPER

12. Hvordan kan ordene i Galaterbrevet 6:5 anvendes på underholdning, og hvilken vejledning kan vi gøre brug af når vi skal træffe afgørelser?

12 Nu vil vi se nærmere på den anden kategori — underholdning der drejer sig om noget der hverken direkte fordømmes eller direkte godkendes i Guds ord. Når kristne vælger underholdning fra denne kategori, er  det op til den enkelte at vurdere hvad der er godt, og hvad der er dårligt. (Galaterne 6:5) Vi står dog ikke uden vejledning. Bibelen indeholder principper, eller grundsandheder, som hjælper os til at forstå Jehovas syn på tingene. Ved at tage sådanne principper i betragtning kan vi „forstå hvad Jehovas vilje er“ på alle områder, også hvad angår valg af underholdning. — Efeserne 5:17.

13. Hvad vil motivere os til at undgå underholdning som mishager Jehova?

 13 Forståeligt nok har ikke alle kristne i samme grad udviklet deres moralske opfattelsesevne, eller skelneevne. (Filipperne 1:9) Kristne erkender også at smag og behag varierer. Derfor skal man ikke forvente at alle kristne træffer lige præcis de samme afgørelser. Men jo mere vi lader vores sind og hjerte blive påvirket af Bibelens principper, jo større lyst vil vi få til at undgå enhver form for underholdning som mishager Jehova. — Salme 119:11, 129; 1 Peter 2:16.

14. (a) Hvilken faktor bør vi tage i betragtning når det gælder valg af underholdning? (b) Hvad kan hjælpe os til fortsat at sætte Rigets interesser først i livet?

14 Der er også en anden vigtig faktor du skal tage i betragtning når det gælder valg af underholdning, og det er din tid. Mens indholdet af den underholdning du vælger, fortæller noget om hvad du finder acceptabelt, fortæller den tid du bruger på det, noget om hvad du synes er vigtigt. Det vigtigste for kristne er selvfølgelig de åndelige værdier. (Mattæus 6:33) Hvad kan du gøre for at sikre dig at Rigets interesser bliver ved med at være det mest betydningsfulde i dit liv? Apostelen Paulus sagde: „Se . . . nøje til hvordan I vandrer, at det ikke er som uvise men som vise, idet I køber jer den belejlige tid.“ (Efeserne 5:15, 16) Hvis du sætter klare grænser for hvor meget tid du vil bruge på underholdning, vil du kunne få tid nok til „de mere vigtige ting“ — aktiviteter som kan hjælpe dig til at forbedre din åndelige sundhed. — Filipperne 1:10.

15. Hvorfor er det godt at være på den sikre side når man skal vælge underholdning?

15 Det er også klogt at sørge for at være på den sikre side når man skal vælge underholdning. Hvordan? Jo, tænk igen på illustrationen med frugten. For at undgå at  spise noget der er råddent, skærer man ikke kun det dårlige væk, men også det omkringliggende. Noget lignende gør sig gældende når man vælger underholdning. En forstandig kristen undgår ikke kun underholdning som helt tydeligt er i modstrid med Bibelens principper, men også underholdning som er tvivlsom, eller som synes at have elementer i sig der kunne skade én åndeligt. (Ordsprogene 4:25-27) En hjælp til at gøre det er at følge Guds ord nøje.

„ALT HVAD DER ER RENT“

Vi beskyttes mod at lide åndelig skade når vi følger Guds principper i vores valg af underholdning

16. (a) Hvordan kan vi vise at vi har Jehovas syn på moral? (b) Hvordan kan det at følge Bibelens principper blive en livsform for dig?

16 Når sande kristne vælger underholdning, tager de først og fremmest Jehovas syn på tingene i betragtning. Bibelen fortæller meget om Jehovas følelser og normer. For eksempel anfører kong Salomon adskillige ting som Jehova hader, blandt andet „løgnetunge, hænder som udgyder uskyldigt blod, et hjerte der finder på onde anslag, fødder som løber hurtigt efter ondt“. (Ordsprogene 6:16-19) Hvordan bør dette påvirke dig? Salmisten tilskynder: „I som elsker Jehova, had det onde.“ (Salme 97:10) Det bør klart fremgå af dit valg af underholdning at du virkelig hader det Jehova hader. (Galaterne 5:19-21) Og husk at det mere er det du foretager dig privat, end det du foretager dig når du er sammen med andre, der  fortæller hvordan du er som person. (Salme 11:4; 16:8) Så hvis du har et oprigtigt ønske om i alle aspekter af dit liv at genspejle Jehovas moralnormer, vil du altid træffe valg som er i overensstemmelse med Bibelens principper. Det vil blive en livsform for dig. — 2 Korinther 3:18.

17. Hvad bør vi spørge os selv om før vi vælger underholdning?

17 Hvad mere kan du gøre for at sikre dig at dit valg af underholdning er i overensstemmelse med Jehovas syn på tingene? Du kunne stille dig selv spørgsmålet: ’Hvordan vil dette påvirke mig og mit forhold til Gud?’ For eksempel kunne du før du beslutter dig til at se en bestemt film, spørge dig selv: ’Hvordan vil denne film berøre min samvittighed?’ Lad os se på nogle principper som er relevante i den forbindelse.

18, 19. (a) Hvordan kan princippet i Filipperbrevet 4:8 hjælpe os til at afgøre om den underholdning vi vælger, er god og sund? (b) Hvilke andre principper kan være en hjælp til at vælge opbyggende underholdning? (Se fodnoten).

18 Filipperbrevet 4:8 indeholder et vigtigt princip som lyder: „Alt hvad der er sandt, alt hvad der er af alvorlig betydning, alt hvad der er retfærdigt, alt hvad der er rent, alt hvad der er værd at holde af, alt hvad der tales godt om, hvad der er dydigt og hvad der er rosværdigt, dette skal I fortsat have i tanke.“ Paulus talte ganske vist ikke om underholdning, men om det hjertet grunder over, som bør være noget der behager Gud. (Salme 19:14) Men Paulus’ ord kan i princippet også anvendes på underholdning. Hvordan?

19 Spørg dig selv: ’Er dét jeg vælger af film, computerspil, musik eller andre former for underholdning og adspredelse med til at fylde mit sind med „alt hvad der er rent“?’ Når du for eksempel har set en film, prøv da at tænke over hvilke billeder den efterlader i dit sind. Hvis  de er behagelige, rene og velgørende, så ved du at det var god og sund underholdning. Hvis filmen derimod fik dig til at tænke på noget som ikke er rent, så var underholdningen nedbrydende, måske ligefrem skadelig. (Mattæus 12:33; Markus 7:20-23) Hvordan det? Jo, umoralske tanker forstyrrer din indre fred, gør din bibeloplærte samvittighed mindre følsom og kan ødelægge dit forhold til Gud. (Efeserne 5:5; 1 Timoteus 1:5, 19) Da den slags underholdning har en skadelig indvirkning på dig, må du være besluttet på at undgå den. * (Romerne 12:2) Vær ligesom salmisten der i bøn til Jehova sagde: „Lad mine øjne vige fra at se på det der er uden værdi.“ — Salme 119:37.

SØG DET DER ER TIL BEDSTE FOR ANDRE

20, 21. Hvordan kan princippet i Første Korintherbrev 10:23, 24 hjælpe os til at vælge god og sund underholdning?

20 Paulus nævnte et vigtigt princip som vi bør huske når vi skal træffe afgørelser. Han sagde: „Alt er tilladt; men ikke alt opbygger. Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste.“ (1 Korinther 10:23, 24) Hvordan kan du anvende dette princip når du skal vælge god og sund underholdning? Ved at stille dig selv spørgsmålet: ’Hvordan vil mit valg af underholdning indvirke på andre?’

21 Måske er en bestemt slags underholdning ifølge din samvittighed „tilladt“, eller acceptabel. Men hvis du opdager at en sådan underholdning vækker anstød hos nogle af dine trosfæller som har en mere restriktiv samvittighed, vil du måske finde det bedst at vælge den fra. Hvorfor? Fordi du ikke vil ’synde imod dine brødre’ — og da slet ikke ’synde mod Kristus’, som Paulus sagde — ved at gøre det sværere for dine trosfæller at forblive trofaste  mod Gud. Du ønsker at adlyde formaningen: „Undgå at blive årsag til snublen og fald.“ (1 Korinther 8:12; 10:32) Sande kristne i dag følger Paulus’ kærlige og forstandige vejledning ved at undgå underholdning som måske nok er „tilladt“, men som ikke „opbygger“. — Romerne 14:1; 15:1.

22. Hvorfor giver kristne rum for at de indbyrdes kan se forskelligt på tingene?

22 Men der er et andet aspekt i forbindelse med det at søge medmenneskets bedste. En kristen med en mere restriktiv samvittighed bør ikke insistere på at alle i den kristne menighed skal følge hans strengere syn på hvad der er passende underholdning. I så fald vil han være som en bilist der insisterer på at alle de andre bilister på vejen skal holde den fart han foretrækker. Det ville ikke være rimeligt. En der har en mere restriktiv samvittighed, må i kristen kærlighed respektere trosfæller med et andet syn på underholdning der ligger inden for rammerne af de kristne principper. Derved lader han sin „rimelighed blive kendt for alle mennesker“. — Filipperne 4:5; Prædikeren 7:16.

23. Hvordan kan du sikre dig at du vælger god og sund underholdning?

23 Lad os opsummere: Hvordan kan du sikre dig at du vælger god og sund underholdning? Afvis enhver form for underholdning der åbenlyst skildrer fordærvede, umoralske handlinger som Guds ord tydeligt fordømmer. Følg de principper i Bibelen der kan anvendes på former for underholdning som den ikke omtaler specifikt. Undgå underholdning der skader din samvittighed, og vær villig til at sige nej til underholdning som kunne vække anstød hos andre, især dine trosfæller. Din faste beslutning om at gøre dette vil være til ære for Gud og bevare dig og din familie i hans kærlighed.