Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 16

Stå fast over for Djævelen og hans listige anslag

Stå fast over for Djævelen og hans listige anslag

„Stå Djævelen imod, og han vil flygte.“ — JAKOB 4:7.

1, 2. For hvem er dåbshandlinger en glædelig begivenhed?

HVIS du har tjent Jehova i mange år, har du uden tvivl hørt en del dåbsforedrag ved kreds- og områdestævner. Men uanset hvor ofte du har været til stede ved sådanne lejligheder, bliver du sikkert stadig følelsesmæssigt berørt hver gang du ser dåbskandidaterne på de forreste rækker rejse sig for at fremstille sig til dåb. I det øjeblik går der måske et begejstringens sus gennem tilskuerne, efterfulgt af bifald. Her står endnu en gruppe som har stillet sig på Jehovas side, og det kalder måske tårerne frem hos dig. Sådanne oplevelser fylder os med stor glæde!

2 Vi overværer som regel kun nogle få dåbshandlinger om året, men englene har den forret at overvære mange, mange flere. Kan du forestille dig hvor stor „glæde i himmelen“ der må være når de hver uge ser tusinder af mennesker verden over slutte sig til den synlige del af Jehovas organisation? (Lukas 15:7, 10) Der er nok ingen tvivl om at englene fryder sig over at være vidne til en sådan vækst! — Haggaj 2:7.

DJÆVELEN „GÅR OMKRING SOM EN BRØLENDE LØVE“

3. Hvorfor går Satan omkring „som en brølende løve“, og hvad er han ude på?

3 I skarp modsætning hertil er der åndeskabninger som raser over sådanne dåbshandlinger. Det piner Satan  og dæmonerne at se tusinder af mennesker vende ryggen til denne fordærvede verden. Satan har jo frækt påstået at mennesker ikke tjener Jehova af ægte kærlighed, og at ingen vil forblive trofast under svære prøver. (Job 2:4, 5) Hver gang nogen beslutter at indvi sig til Jehova, er det et bevis på at Satan har uret. Det er som om Satan får et slag i ansigtet tusinder af gange hver eneste uge året rundt. Intet under at han „går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge“! (1 Peter 5:8) Denne „løve“ er meget ivrig efter at opsluge os åndeligt ved at få os til at skade eller helt ødelægge vores forhold til Gud. — Salme 7:1, 2; 2 Timoteus 3:12.

Hver gang nogen indvier sig til Jehova og bliver døbt, er det et bevis på at Satan har uret

4, 5. (a) På hvilke to måder har Jehova begrænset Satans indflydelse? (b) Hvad kan sande kristne være forvissede om?

4 Selvom vi er oppe imod en grusom fjende, har vi ingen  grund til at blive overvældet af frygt. Hvorfor ikke? Fordi Jehova har begrænset denne ’brølende løves’ magt på to måder. Hvilke? For det første har Jehova forudsagt at „en stor skare“ af sande kristne vil overleve den kommende „store trængsel“. (Åbenbaringen 7:9, 14) Eftersom Guds profetier aldrig slår fejl, må selv Satan vide at Guds folk som et hele er uden for hans rækkevidde.

5 Den anden måde Jehova har begrænset Satans indflydelse på, fremgår af en grundlæggende sandhed der blev udtalt af en af Guds trofaste tjenere i fortiden. Profeten Azarja sagde til kong Asa: „Jehova er med jer så længe I er med ham.“ (2 Krønikebog 15:2; 1 Korinther 10:13) Af utallige eksempler fra fortiden kan man se at det aldrig er lykkedes Satan at opsluge dem af Guds tjenere som holdt sig nær til Gud. (Hebræerne 11:4-40) I dag kan kristne der holder sig nær til Gud, stå Djævelen imod og endog sejre over ham. Guds ord giver os denne forsikring: „Stå Djævelen imod, og han vil flygte fra jer.“ — Jakob 4:7.

EN KAMP „IMOD ONDSKABENS ÅNDEMAGTER“

6. Hvordan kæmper Satan imod den enkelte kristne?

6 Satan kan ikke vinde den åndelige krig, men han kan besejre os som enkeltpersoner hvis vi ikke passer på. Han ved at han kan opsluge os hvis han på en eller anden måde kan svække det nære forhold vi har til Jehova. Hvordan forsøger han at gøre det? Ved intense angreb, ved angreb mod os personligt og ved underfundige angreb. Lad os se nærmere på disse tre strategier.

7. Hvorfor retter Satan intense angreb mod Jehovas folk?

7 Intense angreb. Apostelen Johannes sagde: „Hele verden ligger i den ondes magt.“ (1 Johannes 5:19) I disse ord ligger der en advarsel til alle sande kristne. Da Satan allerede har opslugt hele den onde menneskeverden, kan han nu koncentrere sig om og forstærke sine angreb mod dem som  indtil nu har formået at undslippe ham, nemlig Jehovas tjenere. (Mika 4:1; Johannes 15:19; Åbenbaringen 12:12, 17) Han „har stor harme“ fordi han ved at hans tid er ved at løbe ud. Det er derfor han har øget presset. I dag står vi over for hans sidste grusomme og ødelæggende rasen. Af den grund er det vigtigere end nogen sinde at vi ’forstår tiderne’ så vi ved ’hvad vi bør gøre’. — 1 Krønikebog 12:32.

8. Hvad mener Paulus med at vi kæmper ’en kamp’ mod onde ånder?

8 Angreb mod os personligt. Apostelen Paulus gav sine medkristne denne advarsel: „For os er kampen . . . imod ondskabens åndemagter i det himmelske.“ (Efeserne 6:12) Det ord der i den græske grundtekst bruges om den kamp vi er med i, henleder tanken på en brydekamp. Ved at benytte dette ord viser Paulus at vi hver især så at sige er i nærkamp med de onde ånder. Uanset om vi lever i et land hvor troen på onde ånder er udbredt eller ej, må vi aldrig glemme at vi om ikke før så i hvert fald ved vores indvielse til Jehova bliver deltager i en form for brydekamp. Det er ikke så mærkeligt at Paulus fandt det nødvendigt tre gange at tilskynde de kristne i Efesus til at „stå fast“. — Efeserne 6:11, 13, 14.

9. (a) Hvorfor gør Satan og dæmonerne brug af forskellige slags „listige anslag“? (b) Hvorfor prøver Satan at fordærve vores tankegang, og hvordan kan vi modstå ham? (Se rammen „ Tag dig i agt for Satans underfundighed!“). (c) Hvilket listigt anslag vil vi nu se på?

9 Underfundige metoder. Paulus formaner de kristne til at „stå fast over for Djævelens listige anslag“. (Efeserne 6:11) Læg mærke til Paulus’ brug af flertalsformen. De onde ånder benytter ikke kun én listig metode, men mange forskellige — og det er der en grund til. I tidens løb har nogle kristne stået fast under én slags prøvelse, men er bukket under for en anden slags. Djævelen og dæmonerne iagttager os derfor nøje for at finde vores svageste punkt. Derefter udnytter de enhver åndelig svaghed vi måtte have. Heldigvis  kender vi mange af Djævelens metoder, for de er klart beskrevet i Bibelen. (2 Korinther 2:11) Tidligere i denne bog har vi behandlet nogle af Satans fælder såsom materialisme, dårligt selskab og kønslig umoralitet. Lad os nu se lidt nærmere på endnu et af Satans listige anslag — hans anvendelse af okkultisme og spiritisme.

OKKULTISME OG SPIRITISME ER FORRÆDERI MOD JEHOVA

10. (a) Hvad er okkultisme og spiritisme? (Se også fodnoten). (b) Hvordan betragter Jehova noget sådant, og hvordan ser du på det?

10 Okkultisme og spiritisme bringer en i direkte kontakt med de onde ånder. * Det omfatter dét at drive spådomskunst, øve trolddom, binde andre med en besværgelse og henvende sig til de døde. Som vi ved, er noget sådant „en vederstyggelighed“ i Jehovas øjne. (5 Mosebog 18:10-12; Åbenbaringen 21:8) Da også vi skal „afsky det onde“, er det utænkeligt at vi vil søge at komme i kontakt med onde åndemagter. (Romerne 12:9) Det ville i allerhøjeste grad være forræderi mod vores himmelske Far, Jehova!

11. Hvorfor ville det være en stor sejr for Satan hvis han kunne lokke os til at beskæftige os med okkultisme eller spiritisme? Belys med et eksempel.

11 Netop fordi det er en dybt forræderisk handling mod Jehova at beskæftige sig med okkultisme og spiritisme, er Satan fast besluttet på at lokke nogle af os til at gøre det. Hver gang han får en kristen til at beskæftige sig med okkultisme, vinder han en stor sejr. Hvordan det? Tænk over denne sammenligning: Hvis en soldat kunne overtales til at desertere fra sin hærafdeling og slutte sig til fjenden, ville det fryde den øverstkommanderende for de fjendtlige  styrker. Han ville måske ligefrem vise forræderen frem som en slags trofæ for at fornærme denne soldats tidligere øverstkommanderende. En kristen der beskæftiger sig med okkultisme, svigter ligeledes Jehova med vidende og vilje og stiller sig direkte under Satans kommando. Forestil dig hvor meget det ville fryde Satan at vise en sådan desertør frem som et vidnesbyrd om sin sejr! Ville nogen af os bryde os om at give Djævelen en sådan sejr? Selvfølgelig ikke! Vi er ikke forrædere.

SATAN REJSER SPØRGSMÅL FOR AT SÅ TVIVL

12. Hvilken metode bruger Satan for at påvirke vores syn på okkultisme og spiritisme?

12 Så længe vi afskyr okkultisme og spiritisme, kan Satan ikke overmande os ved at gøre brug af dette lokkemiddel. I stedet vil han prøve at forandre vores tankegang. Hvordan? Ved på forskellige måder at forsøge at forvirre os så meget at nogle af os til sidst „kalder ondt for godt og godt for ondt“. (Esajas 5:20) Til det formål tyr Satan ofte til en af sine gennemprøvede metoder — at stille spørgsmål for at så tvivl.

13. Hvordan har Satan brugt metoden med at stille spørgsmål for at så tvivl?

13 Læg mærke til hvordan Satan gjorde brug af denne taktik i fortiden. I Eden spurgte han Eva: „Er det virkelig rigtigt at Gud har sagt I ikke må spise af hvert eneste træ i haven?“ På Jobs tid stillede Satan følgende spørgsmål engang da englene var forsamlede: „Er det for intet Job frygter Gud?“ Og i begyndelsen af Jesu jordiske tjeneste udfordrede Satan ham ved at sige: „Hvis du er søn af Gud, så sig til disse sten at de skal blive til brød.“ Tænk engang. Satan dristede sig til at nedgøre den selv samme udtalelse som Jehova var kommet med omkring seks uger tidligere: „Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt“! — 1 Mosebog 3:1; Job 1:9; Mattæus 3:17; 4:3.

14. (a) Hvordan skaber Satan tvivl omkring det okkulte? (b) Hvad vil vi nu se på?

 14 I dag anvender Satan en lignende taktik i et forsøg på at skabe tvivl om hvorvidt okkultisme virkelig er skadeligt. Sørgeligt nok er det lykkedes ham at så tvivl hos nogle kristne. De er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved om visse former for okkultisme og spiritisme virkelig er så farlige. I realiteten tænker de: ’Er det virkelig rigtigt?’ (2 Korinther 11:3) Hvordan kan vi hjælpe sådanne til at justere deres tankegang? Hvordan kan vi selv undgå at blive offer for Satans listige taktik? For at få svar på dette vil vi se på to områder som Satan meget underfundigt har tilført okkulte elementer — underholdning og sygdomsbehandling.

UDNYTTER VORES ØNSKER OG BEHOV

15. (a) Hvilken holdning til okkultisme har mange i den vestlige verden? (b) Hvordan er nogle kristne blev påvirket af verdens syn på okkultisme?

15 Især i den vestlige verden er spiritisme, trolddom og andre former for okkultisme noget mange ikke tager særlig alvorligt. Film, bøger, tv-programmer og computerspil skildrer i stigende grad okkulte handlinger som noget der er sjovt, smart og harmløst. Nogle film og bøger hvis handling er centreret om det okkulte, er blevet så populære at folk ligefrem har oprettet fanklubber. Det er tydeligvis lykkedes dæmonerne at bagatellisere farerne ved okkultisme. Er det noget der har påvirket Guds tjenere? Det har det i nogle tilfælde. På hvilken måde? For at give et eksempel sagde en kristen efter at have set en film der fokuserede på det okkulte: „Jeg så filmen, men jeg udførte ikke selv nogle af de okkulte handlinger.“ Hvorfor er en sådan tanke farlig?

16. Hvorfor er det farligt at vælge underholdning som centrerer sig om okkulte handlinger?

16 Der er forskel på selv at øve okkulte handlinger og at se andre gøre det, men det betyder bestemt ikke at det er helt ufarligt at være tilskuer til noget sådant. Hvorfor  ikke? Tænk over dette: Der er ikke noget i Guds ord der tyder på at Satan og hans dæmoner kan læse vores tanker. * Så hvis de onde ånder ønsker at finde ud af hvad vi tænker, og om vi har en åndelig svaghed, må de som tidligere nævnt omhyggeligt studere vores adfærd — herunder vores valg af underholdning. Når en kristen ved sin adfærd viser at han godt kan lide film eller bøger der handler om åndemedier, trolddom, dæmonbesættelse eller lignende okkulte emner, sender han et signal til de onde ånder. Han gør dem faktisk selv opmærksomme på hvor han har et svagt punkt! Det giver dæmonerne mulighed for at sætte yderligere ind på vedkommende og ’brydes’ med ham indtil de så at sige har fået ham ned på ryggen. Nogle hvis interesse for det okkulte blev vakt gennem underholdning hvor det overnaturlige var det fremtrædende tema, er med tiden selv begyndt at praktisere det. — Galaterne 6:7.

Hent støtte hos Jehova når du rammes af sygdom

17. Hvilket listigt anslag gør Satan undertiden brug af over for syge?

17 Satan forsøger ikke kun at udnytte vores lyst til adspredelse, men også vores behov i forbindelse med sygdomsbehandling. En kristen hvis helbred går ned ad bakke trods hans mange forsøg på at blive kureret, kan let blive fortvivlet. (Markus 5:25, 26) Det er en situation som Satan og dæmonerne kan udnytte. De er udmærket klar over at Guds ord advarer imod at benytte sig af „det som er en hjælp for dem der gør fortræd“. (Esajas 31:1, 2) For at få en kristen til at ignorere denne advarsel, vil dæmonerne måske udnytte den syges desperate situation ved at prøve at få vedkommende til at benytte sig af behandlingsmetoder der har tilknytning til „onde magter“, eller som fodnoten i ’Studiebibelen’ siger, „overnaturlige (mystiske) magter“ — noget  som gør stor fortræd. (Esajas 1:13) Hvis dette listige anslag fra dæmonerne lykkes, kunne det svække den syges forhold til Gud. Hvordan?

18. Hvad undgår kristne i forbindelse med sygdomsbehandling, og hvorfor?

18 Jehova sagde advarende til de israelitter som gjorde brug af „onde magter“: „Når I breder jeres håndflader ud, skjuler jeg mine øjne for jer. Selv om I beder mange bønner, hører jeg ikke efter.“ (Esajas 1:15) Vi ønsker selvfølgelig at holde os fra alt hvad der kunne hindre vores bønner og afskære os fra den støtte vi kan hente hos Jehova — især under en sygdomsperiode. (Salme 41:3) Så hvis noget tyder på at der indgår okkulte elementer i en diagnosticeringsmetode eller behandling, bør sande kristne undgå den. * (Mattæus 6:13) De kan da være sikre på Jehovas støtte. — Se rammen „ Har det noget med okkultisme og spiritisme at gøre?“.

VOGT DIG FOR HISTORIER OM DÆMONER

19. (a) Hvad har Djævelen narret mange til at tro om den magt han har? (b) Hvilken slags historier bør sande kristne undgå?

19 Mens mange i de vestlige lande bagatelliserer Satans magt, er det modsatte tilfældet i andre dele af verden. Dér  har Djævelen narret mange til at tro at han har mere magt end han i virkeligheden har. Nogle mennesker lever, spiser, arbejder og sover i frygt for de onde ånder. Historier om kraftige gerninger udført af dæmoner er meget udbredte. Mange nyder at fortælle sådanne historier, og folk fascineres af dem. Ville det være rigtigt af os at sprede den slags? Nej. Det er noget som tjenere for den sande Gud undgår af to gode grunde.

20. Hvordan kunne man, måske uden at vide af det, sprede Satans propaganda?

20 Den ene grund er at vi ved at sprede historier om dæmonernes bedrifter i virkeligheden fremmer Satans interesser. Hvordan det? Guds ord bekræfter at Satan er i stand til at udføre kraftige gerninger, men advarer også om at han bruger „løgnagtige tegn“ og „bedrag“. (2 Thessaloniker 2:9, 10) Da Satan er ærkebedrageren, ved han hvordan han kan påvirke sindet hos dem der føler sig tiltrukket af det okkulte.  Han ved også hvordan han kan få dem til at tro på noget der ikke er sandt. Sådanne mennesker er måske helt sikre på at de har set eller hørt visse sære ting, og de fortæller deres oplevelser ud fra den overbevisning at de er sande. Efterhånden som historierne bliver fortalt igen og igen, kan de blive overdrevet. En kristen der fortæller sådanne historier videre, går i virkeligheden Djævelens, „løgnens faders“, ærinde. Han er med til at sprede Satans propaganda. — Johannes 8:44; 2 Timoteus 2:16.

21. Hvad bør vores samtaler dreje sig om?

21 Selv hvis en kristen tidligere har haft erfaringer med onde ånder, bør han afholde sig fra gentagne gange at underholde sine trosfæller med sådanne oplevelser. Hvorfor? Vi bliver formanet til at ’se ufravendt hen til vor tros hovedformidler og fuldender, Jesus’. (Hebræerne 12:2) Ja, den anden grund til ikke at sprede historier om dæmoner er altså at vi skal rette vores opmærksomhed mod Jesus, ikke Satan. Det er værd at lægge mærke til at Jesus ikke underholdt sine disciple med historier om onde ånder, selvom han kunne have fortalt meget om hvad Satan kan og ikke kan. Jesus fokuserede på budskabet om Riget. Vi ønsker ligesom Jesus og apostlene at lade vores samtaler dreje sig om „Guds storslåede gerninger“. — Apostelgerninger 2:11; Lukas 8:1; Romerne 1:11, 12.

22. Hvordan kan vi bidrage til ’glæden i himmelen’?

22 Det er sandt at Satan bruger forskellige listige anslag, herunder okkultisme, i sit forsøg på at ødelægge vores forhold til Jehova. Men hvis vi afskyr det onde og holder os til det gode, giver vi ikke Djævelen mulighed for at svække vores beslutning om at afvise enhver form for okkultisme. (Efeserne 4:27) Forestil dig hvilken stor „glæde i himmelen“ der vil være hvis vi bliver ved med at „stå fast over for Djævelens listige anslag“ lige indtil han ikke findes mere! — Efeserne 6:11.

^ par. 10 Okkultisme er troen på eller læren om mystiske og uforklarlige fænomener der tilskrives overnaturlige kræfter. Spiritisme er troen på at levende mennesker kan komme i forbindelse med afdøde menneskers ånder, for eksempel gennem et medium eller under en seance.

^ par. 16 Det fremgår ikke af nogen af de beskrivende betegnelser der bruges om Satan (modstander, bagvasker, bedrager, frister, løgner), at han kan ransage vores hjerte og sind. Jehova, derimod, beskrives som „den der ransager hjerter,“ og Jesus som „den der ransager nyrer og hjerter“. — Ordsprogene 17:3; Åbenbaringen 2:23.

^ par. 18 Yderligere oplysninger findes i artiklen „En helbredstest for dig?“ i Vagttårnet for 15. december 1994, side 19-22, og i artiklen „Hvad siger Bibelen? Har det nogen betydning hvilken lægebehandling man vælger?“ i Vågn op! for 8. januar 2001, side 26-27.