Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 17

’Opbyg jer selv på jeres allerhelligste tro’

’Opbyg jer selv på jeres allerhelligste tro’

„Idet I opbygger jer selv på jeres allerhelligste tro . . . skal I bevare jer selv i Guds kærlighed.“ — JUDAS 20, 21.

1, 2. Hvilket byggeprojekt er du involveret i, og hvorfor er kvaliteten af dit arbejde så vigtig?

DU ARBEJDER ihærdigt på et byggeprojekt. Byggearbejdet har stået på i nogen tid og vil fortsætte langt ud i fremtiden. Indtil nu har arbejdet været vanskeligt, men tilfredsstillende. Uanset hvad der sker, er du besluttet på aldrig at give op eller blive forsømmelig, for kvaliteten af dit arbejde vil få indflydelse på dit liv og din fremtid. Den bygning der er under opførelse, er nemlig dig selv!

2 Disciplen Judas understregede vigtigheden af at vi opbygger os selv. Da han tilskyndede de kristne til at ’bevare sig selv i Guds kærlighed’, nævnte han i samme passage hvordan de bedst kunne gøre det: De skulle ’opbygge sig selv på deres allerhelligste tro’. (Judas 20, 21) Hvordan kan du opbygge dig selv og styrke din tro så du kan forblive i Guds kærlighed? Lad os se på tre aspekter af det åndelige byggeprojekt du er i gang med.

BLIV VED MED AT OPBYGGE TILLID TIL JEHOVAS RETFÆRDIGE KRAV

3-5. (a) Hvordan ønsker Satan at vi skal betragte Jehovas krav? (b) Hvilken indstilling skal vi have til Guds krav, og hvordan bør det berøre vores følelser? Belys med et eksempel.

3 For det første må du styrke din tillid til Guds lov. Under dit studium af denne bog har du set på en række af Jehovas retfærdige krav angående adfærd. Hvordan ser du på disse  krav? Satan ønsker at få dig til at føle at Jehovas love, principper og normer er for restriktive, ja, endog undertrykkende. Denne taktik har han brugt lige siden han brugte den med held i Edens Have. (1 Mosebog 3:1-6) Vil hans taktik virke på dig? Det kommer meget an på den indstilling du har.

4 Det kan belyses på denne måde: Forestil dig at du, mens du går tur i en smuk park, lægger mærke til et højt hegn som afspærrer en del af parken. Det afspærrede område ser indbydende ud. Lige umiddelbart føler du at hegnet udgør en unødig begrænsning af din frihed til at gå rundt i parken som du har lyst. Men så får du øje på en glubsk løve bag hegnet som er ude efter bytte! Nu forstår du hvad formålet med hegnet er — at beskytte. Er det muligt at du i dette øjeblik bliver forfulgt af et farligt rovdyr? Guds ord advarer: „Vær ædru, hold jer vågne. Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge.“ — 1 Peter 5:8.

5 Satan er et glubsk rovdyr. Da Jehova ikke ønsker at vi skal blive et bytte for Satan, har han opstillet love for at beskytte os mod denne onde åndeskabnings mange „listige anslag“. (Efeserne 6:11) Så hver gang vi grunder over Guds love, bør vi se dem som et udtryk for vores himmelske Fars kærlighed til os. Gør vi det, vil disse love resultere i at vi føler os glade og trygge. Disciplen Jakob skrev: „Den der spejder ind i frihedens fuldkomne lov og bliver ved dermed . . . [skal] være lykkelig.“ — Jakob 1:25.

6. Hvad er den bedste måde hvorpå vi kan opbygge tillid til Guds retfærdige love og principper? Giv et eksempel.

6 At følge Guds bud er den bedste måde hvorpå vi kan opbygge vores tillid til Lovgiveren og visdommen i hans love. For eksempel indbefatter „Messias’ lov“ det bud Jesus gav om at lære andre „alt det [han] har befalet“. (Galaterne 6:2; Mattæus 28:19, 20) Kristne adlyder desuden  befalingen om at blive ved med at komme sammen for at tilbede Jehova og opmuntre hinanden. (Hebræerne 10:24, 25) Med til Guds bud hører også formaningen om at bede hyppigt til Jehova af et oprigtigt hjerte. (Mattæus 6:5-8; 1 Thessaloniker 5:17) Når vi følger disse bud, forstår vi endnu tydeligere hvor kærlige sådanne retningslinjer er. At adlyde dem giver os en glæde og tilfredshed som vi aldrig vil kunne finde andre steder i denne problemfyldte verden. Når du grunder over hvordan det har gavnet dig personligt at følge Guds love, styrker det så ikke din tillid til dem?

7, 8. Hvilken forsikring giver Guds ord dem der er bekymrede for om de kan blive ved med at følge en retfærdig kurs?

7 Nogle er undertiden bekymrede for om de vil være i stand til at adlyde Jehovas love år efter år. De er bange for at de på en eller anden måde vil svigte Gud. Hvis du på et tidspunkt skulle føle sådan, så mind dig selv om disse ord: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå. Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ (Esajas 48:17, 18) Har  du nogen sinde givet dig tid til at tænke over den opmuntring der ligger i disse ord?

8 Her minder Jehova os om at det er til gavn for os at adlyde ham. Han lover at vi vil blive velsignet på to måder. For det første vil vi opnå en fred der er lige så rolig, rigelig og konstant som vandet i en flod. For det andet vil vores retfærdighed være ligesom havets bølger. Når du står på en strand og ser den ene bølge efter den anden rulle ind mod land, giver det dig sikkert en fornemmelse af noget uforanderligt. Du ved at bølgerne vil blive ved med at brydes mod kysten i utallige tidsaldre fremover. Jehova siger at din retfærdighed, eller din rette adfærd, kan blive sådan. Så længe du bestræber dig for at være trofast over for ham, vil han hjælpe dig så du ikke svigter! (Salme 55:22) Styrker sådanne kærlige løfter ikke din tillid til Jehova og hans retfærdige krav?

’LAD OS SKYNDE OS FREM TIL MODENHED’

9, 10. (a) Hvorfor er dét at blive en moden kristen et særdeles godt mål? (b) Hvordan hjælper dét at have en åndelig indstilling os til at finde glæde?

9 Et andet aspekt af dit byggeprojekt fremgår af disse inspirerede ord: „Lad os . . . skynde os frem til modenhed.“ (Hebræerne 6:1) At blive en moden kristen er et særdeles godt mål. I modsætning til fuldkommenhed, som ingen mennesker kan opnå på nuværende tidspunkt, er modenhed et mål alle kan nå frem til. Kristne oplever desuden større glæde ved at tjene Jehova efterhånden som de bliver mere modne. Hvordan det?

10 En moden kristen er åndeligsindet. Han betragter tingene som Jehova gør. (Johannes 4:23) Paulus skrev: „De der er i overensstemmelse med kødet, retter deres sind mod det der hører kødet til, men de der er i overensstemmelse med ånden, mod det der hører ånden til.“ (Romerne 8:5) En kødelig indstilling fører ikke til særlig stor  glæde, for den er ofte selvcentreret, kortsynet og materialistisk. En åndelig indstilling fører derimod til stor glæde, for så er ens tanker rettet mod Jehova, ’den lykkelige Gud’. (1 Timoteus 1:11) Et åndeligsindet menneske er ivrigt efter at glæde Jehova og kan selv under prøve fryde sig. Hvorfor? Fordi prøvelser giver én lejlighed til at opdyrke loyalitet og bevise at Satan er en løgner, noget der glæder vores himmelske Fars hjerte. — Ordsprogene 27:11; Jakob 1:2, 3.

11, 12. (a) Hvad sagde Paulus om den kristnes „opfattelsesevne“, og hvad betyder det ord der gengives med „opøvet“? (b) Hvilken opøvelse må kroppen gennemgå for at udvikle sig?

11 Det kræver en indsats at blive et åndeligsindet og modent menneske. Læg mærke til dette vers: „Den faste føde er for de modne, for dem som gennem brugen har fået deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret.“ (Hebræerne 5:14) Da Paulus talte om at vores opfattelsesevne skulle ’opøves’, brugte han et græsk ord der uden tvivl var velkendt blandt dem der dyrkede idræt i det første århundredes Grækenland, for det kan gengives med ’opøvet som en gymnast’. Overvej engang hvad en sådan opøvelse, eller træning, indbefatter.

En gymnasts krop er opøvet gennem brugen

12 Et nyfødt barn er ikke trænet i at bruge sin krop. Et spædbarn er jo knap nok i stand til at opfatte hvor dets små arme og ben befinder sig i forhold til resten af kroppen. Derfor fægter det ofte med armene og kommer til at ramme sig selv i ansigtet, til stor bestyrtelse og utilfredshed for det. Men gennem brugen bliver kroppen efterhånden opøvet, eller trænet. Det lille barn lærer først at kravle, så begynder det at gå, og senere kan det løbe omkring. * Tænk så på en gymnast. Når du ser en gymnast  springe højt og vende rundt i luften med stor ynde og præcision, er du ikke i tvivl om at han har fuld kontrol over sin krop. Men du ved at hans færdigheder ikke er kommet af sig selv — det har krævet mange, mange timers træning. Bibelen siger at en sådan legemlig opøvelse er „gavnlig til lidt“. Hvor langt større betydning har det ikke at opøve vores åndelige opfattelsesevne! — 1 Timoteus 4:8.

13. Hvordan kan vi opøve vores opfattelsesevne?

13 I denne bog har vi drøftet mange ting der kan hjælpe dig til at opøve din opfattelsesevne så du som et åndeligsindet menneske kan forblive trofast over for Jehova. Grund over hans principper og love under bøn når du skal træffe afgørelser. Spørg dig selv: ’Hvilke bibelske love eller principper gælder på dette område? Hvordan kan jeg anvende dem? Hvad ville glæde min himmelske Far?’ (Ordsprogene 3:5, 6; Jakob 1:5) Hver gang du tager Bibelens love og principper i betragtning når du skal træffe afgørelser, vil din opfattelsesevne blive opøvet. En sådan opøvelse vil hjælpe dig til at blive — og forblive — et åndeligsindet menneske.

14. Hvad bør vi altid hige efter for at kunne vokse åndeligt, men hvad må vi vogte os for?

14 Mens det er muligt at nå frem til modenhed, er åndelig vækst en vedvarende proces. For at vokse må man have næring. Paulus sagde: „Den faste føde er for de modne.“ For at opbygge din tro er det meget vigtigt at du indtager fast åndelig føde. At anvende det du lærer, er visdom, og  Bibelen siger: „Vigtigst er visdommen.“ Vi må derfor hige efter, eller udvikle en stærk appetit efter, de dyrebare sandheder vores Far giver os del i. (Ordsprogene 4:5-7; 1 Peter 2:2) Men dét at opnå større kundskab og visdom fra Gud giver os selvfølgelig ingen grund til at være selvtilfredse eller hovmodige. Vi bør jævnlig ransage os selv for at hindre at stolthed eller andre svagheder slår rod og vokser i vores hjerte. Paulus skrev: „Bliv ved med at prøve jer selv, om I er i troen, bliv ved med at bedømme jer selv.“ — 2 Korinther 13:5.

15. Hvorfor er kærlighed en forudsætning for at vokse åndeligt?

15 Selvom et hus er færdigbygget, vil der stadig være ting der skal gøres. Der skal foretages vedligeholdelse og reparationer, og med tiden vil det måske blive nødvendigt at bygge til. Hvad behøver vi for at opnå modenhed og forblive åndeligt sunde? Først og fremmest kærlighed. Vi må blive ved med at vokse i kærlighed til Jehova og vores trosfæller. Hvis ikke vi har kærlighed, vil al vores kundskab og alt det vi gør, være uden værdi — som en masse enerverende støj. (1 Korinther 13:1-3) Men hvis vi har kærlighed, kan vi opnå kristen modenhed og fortsætte med at vokse i åndelig henseende.

HOLD SINDET RETTET MOD DET HÅB JEHOVA HAR GIVET OS

16. Hvilken tankegang fremmer Satan, og hvad har Jehova givet os som en beskyttelse?

16 Lad os se på endnu et aspekt af dit byggeprojekt. For at opbygge dig selv som en sand discipel af Kristus må du være opmærksom på din tankegang. Satan, denne verdens hersker, er en mester i at få folk til at give efter for negative tanker, pessimisme, mistillid og håbløshed. (Efeserne 2:2) En sådan negativ tankegang udgør lige så stor en fare for kristne som svamp udgør for en træbygning. Jehova har dog lykkeligvis givet os noget der kan beskytte os, nemlig håbet.

17. Hvordan illustrerer Guds ord vigtigheden af håbet?

 17 Bibelen nævner de forskellige dele af den åndelige rustning vi behøver i vores kamp mod Satan og denne verden. En vigtig del af rustningen er hjelmen, „frelseshåbet“. (1 Thessaloniker 5:8) En soldat på Bibelens tid vidste at han ikke ville overleve særlig længe i kamp uden sin hjelm. Takket være hjelmen, som ofte var lavet af metal og blev båret uden på en hue af filt eller læder, ville de fleste slag mod hovedet prelle af uden at volde særlig stor skade. Ligesom en hjelm beskytter hovedet, kan håbet beskytte dit sind, din tankegang.

18, 19. Hvordan var Jesus det største eksempel med hensyn til at bevare håbet, og hvordan kan vi efterligne ham?

18 Jesus er det største eksempel med hensyn til at bevare håbet. Tænk på hvad han måtte gennemgå den sidste nat han levede på jorden. En nær ven forrådte ham for en sum penge. En anden nægtede at kendes ved ham. De andre forlod ham og flygtede. Hans egne landsmænd vendte sig imod ham og krævede at han skulle lide en pinefuld død for de romerske soldaters hånd. Man kan vist roligt sige at Jesus kom ud for større trængsler end vi nogen sinde vil blive udsat for. Hvad var det der hjalp ham? Hebræerbrevet 12:2 giver svaret: „For den glæde der lå foran ham, udholdt [han] en marterpæl, idet han foragtede skammen, og . . . har taget sæde ved højre side af Guds trone.“ Jesus tabte aldrig „den glæde der lå foran ham“ af syne.

19 Hvilken glæde var det der lå foran Jesus? Han vidste at han ved at udholde prøvelser ville være med til at hellige Jehovas navn. Dermed ville han give det største bevis på at Satan er en løgner. Intet andet håb kunne give Jesus større glæde! Han vidste også at Jehova ville belønne ham rigt for hans trofasthed — at der lige foran ham lå en vidunderlig tid hvor han ville være genforenet med sin Far. Jesus holdt sit sind rettet mod dette glædelige håb under  de værst tænkelige forhold. Det samme må vi gøre. Vi har også en glæde der ligger foran os. Jehova lader os få den ære og forret at være med til at hellige hans store navn. Vi kan bevise at Satan er en løgner ved at vælge Jehova som vores suveræne Hersker og bevare os selv i sikkerhed i Faderens kærlighed uanset hvilke trængsler og fristelser vi udsættes for.

20. Hvad kan hjælpe dig til at bevare håbet og en positiv indstilling?

20 Jehova er ikke kun villig til, men ligefrem ivrig efter, at belønne sine trofaste tjenere. (Esajas 30:18; Malakias 3:10) Han finder stor glæde ved at give sine tjenere dét deres hjerte med rette ønsker. (Salme 37:4) Hold derfor dit sind rettet mod det håb der ligger foran dig. Giv aldrig efter for den negative, nedbrydende og fordrejede tankegang der er i Satans gamle verden. Hvis du føler at dit sind eller hjerte er ved at blive påvirket af verdens ånd, så bed inderligt Jehova om at give dig hans „fred, som overgår al forstand“. Denne fred fra Gud vil beskytte dit hjerte og dit sind. — Filipperne 4:6, 7.

21, 22. (a) Hvilket herligt håb glæder de der tilhører ’den store skare’, sig over? (b) Hvilken del af det kristne håb betyder mest for dig, og hvad er du besluttet på?

21 Hvor er det et fantastisk håb vi har! Hvis du tilhører  ’den store skare’ der vil ’komme ud af den store trængsel’, så tænk på den tilværelse du snart vil få. (Åbenbaringen 7:9, 14) Satan og hans dæmoner vil være fjernet, og du vil derfor føle en lettelse som kan være svær at forestille sig i dag. Der er trods alt ingen af os der har levet et liv uden presset fra Satans fordærvende indflydelse. Tænk på hvor skønt det bliver når det pres er væk og vi kan begynde at omdanne jorden til et paradis under ledelse af Jesus og hans 144.000 himmelske medregenter! Vi fryder os over udsigten til at alle skavanker og sygdomme vil være borte, til at byde vores kære tilbage fra graven og til at leve sådan som Gud oprindelig havde i tanke. Efterhånden som vi nærmer os fuldkommenheden, vil en endnu større belønning være inden for rækkevidde, nemlig det der loves i Romerbrevet 8:21 — „Guds børns herlige frihed“.

22 Jehova ønsker at du skal opnå større frihed end du overhovedet kan forestille dig. For at få en sådan frihed må du adlyde ham. Er alle de anstrengelser du dag efter dag gør dig for at adlyde Jehova, ikke indsatsen værd? Jo, bestemt. Bliv derfor ved med at opbygge dig selv på din allerhelligste tro så du kan forblive i Guds kærlighed i al evighed!

^ par. 12 Forskere siger at vi mennesker udvikler en særlig sans der kaldes den proprioceptive sans, eller stillingssansen. Denne sans registrerer kroppens stilling og lemmernes position. Ved hjælp af denne sans kan vi for eksempel klappe i hænderne med lukkede øjne. En kvinde der mistede denne sans, kunne ikke længere stå, gå eller sidde.