Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

’Bevar jer selv i Guds kærlighed’

 KAPITEL 1

”Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige“

”Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige“

„Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ — 1 JOHANNES 5:3.

1, 2. Hvad motiverer dig til at elske Jehova Gud?

ELSKER du Gud? Hvis du er i et indviet forhold til Jehova Gud, vil du helt sikkert svare ja — og det med rette! Det er kun naturligt at vi elsker ham. Vi elsker ham til gengæld for den kærlighed han viser os. Bibelen siger det på denne måde: „Vi elsker, fordi han [Jehova] elskede os først.“ — 1 Johannes 4:19.

2 Jehova har taget initiativet til at vise os kærlighed. Han har givet os jorden som et smukt hjem, og han dækker vores fysiske og materielle behov. (Mattæus 5:43-48) Endnu vigtigere er det at han dækker vores åndelige behov. Han har givet os sit ord, Bibelen, og han indbyder os til at bede til ham i tillid til at han vil lytte og hjælpe os ved at give os sin hellige ånd. (Salme 65:2; Lukas 11:13) Vigtigst af alt sendte han sin dyrebare søn til jorden for at vi kunne blive genløst fra synd og død. Jehova har virkelig vist os stor kærlighed! — Johannes 3:16; Romerne 5:8.

3. (a) Hvad må vi selv gøre for at forblive i Guds kærlighed? (b) Hvilket vigtigt spørgsmål bør vi overveje, og hvor kan vi finde svaret?

3 Jehova ønsker at vi skal nyde gavn af hans kærlighed i al evighed. Men om det sker, kommer an på os  selv. Guds ord giver denne tilskyndelse: ’I skal bevare jer selv i Guds kærlighed,’ med udsigt til evigt liv. (Judas 21) Ordene ’I skal bevare jer selv’ viser at vi må gøre noget aktivt for at forblive i Guds kærlighed. Vi må reagere på hans kærlighed på konkrete måder. Et vigtigt spørgsmål vi bør overveje, er: ’Hvordan kan jeg vise Gud at jeg elsker ham?’ Svaret findes i disse inspirerede ord af apostelen Johannes: „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ (1 Johannes 5:3) Lad os se nærmere på betydningen af disse ord, for vi ønsker jo at vise Gud hvor højt vi elsker ham.

 „DETTE ER HVAD KÆRLIGHEDEN TIL GUD VIL SIGE“

4, 5. Beskriv hvordan kærligheden til Jehova begyndte at spire frem i dit hjerte.

4 Hvad havde apostelen Johannes i tanke med ordene „kærligheden til Gud“? Han sigtede til de varme følelser vi som enkeltpersoner har for Jehova. Kan du huske hvornår kærligheden til ham begyndte at spire frem i dit hjerte?

Indvielse og dåb markerer begyndelsen på et liv hvor vi adlyder Jehova af kærlighed

5 Tænk et øjeblik over dengang du lærte sandheden om Jehova og hans hensigter at kende og begyndte at få tro. Du blev klar over at selvom du er født som en synder og derfor er fremmed for Jehova, har han gennem Kristus gjort det muligt for dig at opnå den fuldkommenhed som Adam havde mistet, og at få evigt liv. (Mattæus 20:28; Romerne 5:12, 18) Det gik op for dig hvor storslået et offer det var Jehova bragte da han sendte sin dyrebare søn for at han kunne dø til gavn for dig. Det rørte dit hjerte, og du begyndte at elske Gud fordi han har vist dig så stor kærlighed. — 1 Johannes 4:9, 10.

6. Hvordan kommer ægte kærlighed til udtryk, og hvad fik din kærlighed til Gud dig til at gøre?

6 Med tiden blev din kærlighed til Jehova dog endnu dybere. Kærlighed er ikke blot en følelse eller et spørgsmål om ord. Sand kærlighed til Jehova indebærer mere end at sige at man elsker ham. Ligesom med tro kendes ægte kærlighed på de gerninger den fremkalder. (Jakob 2:26) Kærlighed kommer til udtryk i handlinger der glæder den man elsker. Da kærligheden til din himmelske Far, Jehova, slog rod i dit hjerte, fik du derfor lyst til at leve på en måde der glæder ham. Er du et døbt  Jehovas vidne? Hvis du er det, er det fordi din dybe kærlighed til Jehova fik dig til at træffe den vigtigste beslutning i dit liv. Du indviede dig til ham for at gøre hans vilje, og du symboliserede din indvielse ved at lade dig døbe. (Romerne 14:7, 8) At holde dette højtidelige løfte til Jehova indebærer at man gør det som apostelen Johannes derefter nævner.

„VI HOLDER HANS BUD“

7. Hvad er nogle af Guds bud, og hvad indebærer det at holde dem?

7 Johannes forklarer hvad kærligheden til Gud vil sige: „Vi holder hans bud.“ Hvad er Guds bud? Gud giver os mange specifikke påbud gennem sit ord, Bibelen. Han forbyder for eksempel drukkenskab, utugt, afgudsdyrkelse, tyveri og løgn. (1 Korinther 5:11; 6:18; 10:14; Efeserne 4:28; Kolossenserne 3:9) At holde Guds bud indebærer at man lever i overensstemmelse med Bibelens klare moralnormer.

8, 9. Hvordan kan vi i situationer hvor der ikke er nogen udtrykkelig lov i Bibelen som siger hvad vi skal gøre, vide hvad der glæder Jehova? Giv et eksempel.

8 For at glæde Jehova må vi dog gøre mere end blot at adlyde de direkte påbud han har givet os. Jehova har ikke begrænset vores frihed ved at opstille love angående hvert eneste aspekt af vores liv. I hverdagen kan vi derfor komme ud for mange situationer som Bibelen ikke giver nogen specifik vejledning om. Hvordan kan vi i sådanne tilfælde vide hvad der glæder Jehova? Bibelen viser klart hvordan han ser på tingene. Gennem vores studium af den lærer vi hvad Jehova elsker, og hvad han hader. (Salme 97:10; Ordsprogene 6:16-19) Vi bliver klar over hvilke holdninger og handlinger han  sætter pris på. Jo mere vi lærer Jehovas personlighed og handlemåde at kende, jo mere kan vi lade hans tankegang påvirke vores beslutninger og adfærd. Så selv i de situationer hvor der ikke er nogen udtrykkelig lov i Bibelen som siger hvad vi skal gøre, kan vi ofte „forstå hvad Jehovas vilje er“. — Efeserne 5:17.

9 Bibelen indeholder for eksempel ikke nogen specifik lov om at vi ikke må se film eller tv-programmer som skildrer grov vold eller kønslig umoralitet. Men skulle det virkelig være nødvendigt? Vi kender jo Jehovas syn på den slags. Hans ord siger ligeud: „Den der elsker vold, ham hader [Jehovas] sjæl.“ (Salme 11:5) Bibelen siger også: „Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.“ (Hebræerne 13:4) Ved at tænke over disse inspirerede ord kan vi klart forstå hvad Jehovas vilje er. Derfor vælger vi ikke at se på underholdning der skildrer handlinger som Jehova hader. Vi ved at det glæder ham når vi undgår det moralske smuds verden præsenterer som harmløs underholdning. *

10, 11. Hvorfor vælger vi at være lydige mod Jehova, og hvad slags lydighed viser vi ham?

10 Hvad er den primære grund til at vi holder Guds bud? Hvorfor ønsker vi hver eneste dag at leve i overensstemmelse med det vi ved Gud synes om? Det er ikke kun for at undgå straf eller de skadelige konsekvenser som de der ignorerer Guds vilje, erfarer. (Galaterne 6:7) Nej, vi betragter dét at adlyde Jehova som en lejlighed til at vise ham vores kærlighed. Ligesom et barn er ivrigt efter at få sin fars godkendelse, sådan ønsker vi  at blive godkendt af Jehova. (Salme 5:12) Han er vores Far, og vi elsker ham. Der er intet der giver os større glæde og tilfredshed end at vide at vi lever på en måde som fører til „Jehovas godkendelse“. — Ordsprogene 12:2.

11 Det er derfor vi adlyder Jehova villigt og betingelsesløst, ikke modstræbende. * Vi er ikke kun lydige når det passer os, eller når det er let at være det, men vi er tværtimod ’lydige af hjertet’. (Romerne 6:17) Vi føler ligesom salmisten der skrev: „Jeg vil holde af dine bud, som jeg elsker.“ (Salme 119:47) Ja, vi elsker at adlyde Jehova og erkender at han fortjener — og kræver — vores fulde og ubetingede lydighed. (5 Mosebog 12:32) Vi ønsker at han kan sige det samme om os som Bibelen siger om Noa. Om denne trofaste patriark, der viste Jehova sin kærlighed ved at være lydig i mange årtier, siger Bibelen: „Noa [gjorde] ganske som Gud havde påbudt ham. Sådan gjorde han.“ — 1 Mosebog 6:22.

12. Hvornår er vores lydighed til stor glæde for Jehova?

12 Hvordan føler Jehova det når vi villigt adlyder ham? Hans ord siger at det ’fryder hans hjerte’. (Ordsprogene 27:11) Kan det virkelig passe at vores lydighed kan glæde universets suveræne Herre? Ja — og med god grund! Jehova har skabt os med en fri vilje. Det betyder at vi har frihed til selv at træffe valg; vi kan vælge om vi vil adlyde ham, eller om vi ikke vil. (5 Mosebog 30:15, 16, 19, 20) Når vi villigt vælger at adlyde vores  himmelske Far, Jehova, og gør det fordi vi af hjertet elsker ham, behager vi ham og er til stor glæde for ham. (Ordsprogene 11:20) Derved vælger vi også den bedste livsform.

„HANS BUD ER IKKE BYRDEFULDE“

13, 14. Hvorfor kan det siges at Guds ’bud ikke er byrdefulde’, og hvordan kan det illustreres?

13 Apostelen Johannes giver os denne forsikring angående Jehovas krav: „Hans bud er ikke byrdefulde.“ Det græske ord for ’byrdefuld’ i Første Johannesbrev 5:3 betyder ordret ’tung’. * En anden oversættelse lyder: „Hans Bud er ikke tyngende.“ (Seidelin) Jehovas krav er ikke urimelige eller tyngende. Det er muligt for os ufuldkomne mennesker at adlyde hans love.

14 Man kan illustrere det på følgende måde. En af dine nære venner som skal flytte, beder dig om at hjælpe ham. Der er mange kasser som skal transporteres. Nogle af dem kan let bæres af én person, mens andre er så tunge at der skal to til at løfte dem. Din ven udvælger de kasser du skal flytte. Ville han bede dig om at løfte nogle af de kasser som han ved er for tunge for dig? Nej. Han ønsker ikke at du skal komme til skade ved at prøve at løfte dem alene. Vores kærlige Gud beder os heller ikke om at holde nogle bud som er for vanskelige at følge. (5 Mosebog 30:11-14) Han ville aldrig bede os om at bære sådanne tunge byrder. Jehova kender  vores begrænsninger, for „han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv“. — Salme 103:14.

15. Hvorfor kan vi have tillid til at Jehovas bud er til bedste for os?

15 Jehovas bud er langtfra byrdefulde; de er tværtimod til bedste for os. (Esajas 48:17) Moses kunne derfor sige til israelitterne i fortiden: „Jehova [gav] os påbud om at følge alle disse forordninger, altid at frygte Jehova vor Gud til vort bedste, for at vi kunne blive i live, som vi er i dag.“ (5 Mosebog 6:24) Også vi kan have tillid til at Jehova giver os sine love fordi han har vores bedste — vores evige velfærd — på sinde. Hvordan skulle det kunne være anderledes? Jehova Gud sidder inde med ubegrænset visdom. (Romerne 11:33) Han ved derfor hvad der er bedst for os. Jehova er også den personificerede kærlighed. (1 Johannes 4:8) Alt hvad han siger og gør, er ledet af kærlighed, som er selve indbegrebet af hans natur. Det er også kærlighed som er grundlaget for alle de bud han pålægger sine tjenere.

16. Hvorfor kan vi være lydige mod Gud trods denne fordærvede verdens indflydelse og vores egne ufuldkomne tilbøjeligheder?

16 Det vil ikke sige at det altid er let at adlyde Gud. Vi må kæmpe mod påvirkningen fra denne moralsk fordærvede verden, som „ligger i den ondes magt“. (1 Johannes 5:19) Vi har også vores egen ufuldkommenhed at slås med, for på grund af den har vi tendens til at overtræde Guds love. (Romerne 7:21-25) Men vores kærlighed til Gud kan hjælpe os til at vinde denne kamp. Han velsigner dem der ønsker at vise deres kærlighed til ham ved at være lydige. Han giver sin hellige ånd til „dem der adlyder ham som deres hersker“. (Apostelgerninger 5:32) Og denne ånd frembringer god frugt hos os — smukke egenskaber som kan hjælpe os til at leve et liv der er kendetegnet af lydighed. — Galaterne 5:22, 23.

17, 18. (a) Hvad vil vi se på i denne bog, og hvad bør vi have i tanke? (b) Hvad vil blive behandlet i det næste kapitel?

 17 Ved hjælp af denne bog vil vi se på nogle af Jehovas principper og moralnormer og hvad Bibelen i øvrigt siger om hvad der er hans vilje. I den forbindelse er der nogle vigtige ting vi må have i tanke. Vi skal huske at Jehova ikke tvinger os til at adlyde hans love og principper; han vil gerne have at vi adlyder ham villigt og af hjertet. Vi må ikke glemme at Jehova beder os om at leve på en måde som er til stor gavn for os selv allerede nu, og som kan føre til at vi får evigt liv. Lad os desuden betragte vores helhjertede lydighed som det den er — en særlig mulighed for at vise Jehova hvor højt vi elsker ham.

18 Som en hjælp til at skelne mellem hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, har Jehova i sin kærlighed udstyret os med en samvittighed. Men for at vores samvittighed kan være en pålidelig vejleder, må den oplæres. Dette vil blive behandlet i det næste kapitel.

^ par. 11 Selv de onde engle kan modstræbende adlyde Gud. Da Jesus gav dæmoner ordre til at forlade nogle de havde besat, blev disse dæmoner tvunget til at anerkende hans myndighed og at adlyde, selvom det var mod deres vilje. — Markus 1:27; 5:7-13.

^ par. 13 I Mattæus 23:4 benyttes det græske ord til at beskrive de „tunge byrder“ — udførlige regler og menneskeskabte traditioner — som de skriftlærde og farisæerne pålagde det jævne folk. Det samme ord er i Apostelgerninger 20:29 gengivet med „undertrykkende“ og bruges om de hensynsløse frafaldne som vers 30 siger ville „fremføre fordrejede ting“ og søge at vildlede andre.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Hvordan kan børn lære at elske Gud?

Hvordan kan du nå dine børns hjerte med Bibelens budskab?