Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

’Bevar jer selv i Guds kærlighed’

 KAPITEL 4

Hvorfor skal vi respektere myndighed?

Hvorfor skal vi respektere myndighed?

„Ær alle slags mennesker.“ — 1 PETER 2:17.

1, 2. (a) Hvorfor må vi ofte kæmpe med os selv når det drejer sig om at respektere myndighed? (b) Hvilke spørgsmål vil vi se på?

HAR du lagt mærke til hvordan små børn ofte reagerer når de bliver bedt om at gøre noget de bestemt ikke har lyst til? Deres indre kamp står tydeligt at læse i deres ansigt. De hører godt nok hvad deres mor eller far siger, og de ved at det forventes at de respekterer forældrenes myndighed. Men de har simpelt hen ikke lyst til at adlyde. Deres kamp illustrerer meget godt det vi alle føler en gang imellem.

2 Det er ikke altid let for os at respektere myndighed. Har du nogle gange svært ved at respektere dem der har en vis myndighed over dig? I så fald er du ikke den eneste. Vi lever på en tid hvor der synes at være mindre respekt for myndighed end nogen sinde. Bibelen siger imidlertid at vi skal respektere dem der har myndighed over os. (Ordsprogene 24:21) Det er faktisk nødvendigt hvis vi ønsker at forblive i Guds kærlighed. Men det rejser naturligt nok nogle spørgsmål: Hvorfor er det så svært for os at respektere myndighed? Hvorfor kræver Jehova at vi gør det, og hvad kan hjælpe os til at følge dette krav? Og endelig, på hvilke måder kan vi vise respekt for myndighed?

HVORFOR DET ER SÅ SVÆRT

3, 4. Hvordan opstod synd og ufuldkommenhed, og hvorfor gør vores syndige natur det svært for os at respektere myndighed?

3 Lad os kort se på to grunde til at det kan være svært for os at respektere dem der sidder inde med myndighed.  Den første grund er at vi er ufuldkomne; den anden er at de der har myndighed over os, også er ufuldkomne. Synd og ufuldkommenhed hos mennesket opstod for længe siden, helt tilbage i Edens Have da Adam og Eva gjorde oprør mod Guds myndighed. Synden begyndte altså med oprør. Den dag i dag har vi alle en medfødt tendens til at være oprørske. — 1 Mosebog 2:15-17; 3:1-7; Salme 51:5; Romerne 5:12.

4 På grund af vores syndige natur stikker stolthed og hovmod let hovedet frem, mens ydmyghed er en sjælden egenskab som mange af os må arbejde hårdt på at opdyrke og bevare. Selv hvis man har tjent Gud trofast i mange år, kan man indimellem bukke under for egenrådighed og stolthed. Tag for eksempel Kora. Han havde trofast holdt sig nær til Jehovas folk gennem mange prøvelser. Men han ønskede at få større myndighed, og derfor anstiftede han skamløst et oprør mod Moses, det sagtmodigste menneske på jorden dengang. (4 Mosebog 12:3; 16:1-3) Tænk også på kong Uzzija, hvis hovmod fik ham til at gå ind i Jehovas tempel og udføre et helligt hverv som var forbeholdt præsterne. (2 Krønikebog 26:16-21) Disse mænd betalte dyrt for deres oprør. Deres dårlige eksempel er imidlertid en påmindelse til os alle. Vi må kæmpe mod den stolthed som gør det svært for os at respektere myndighed.

5. Hvordan har ufuldkomne mennesker misbrugt deres myndighed?

5 Ufuldkomne mennesker med magt og position har også været årsag til at respekten for myndighed er blevet undergravet. Mange har været grusomme, hensynsløse og tyranniske. Menneskehedens historie er stort set én lang beretning om magtmisbrug. (Prædikeren 8:9) For eksempel var Saul en god og ydmyg mand da Jehova valgte ham til konge. Men han gav efter for hovmod og misundelse og forfulgte den trofaste David. (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Senere blev David en af de bedste konger over israelitterne nogen sinde, men også han misbrugte sin magt  da han tog hetitten Urias’ hustru og dernæst sendte hendes uskyldige mand ud i forreste linje på slagmarken for at han kunne blive dræbt. (2 Samuel 11:1-17) Ja, ufuldkommenhed gør det svært for mennesker at forvalte deres magt på en god måde. Og når de der sidder inde med magt, ikke har respekt for Jehova, går det endnu værre. Efter at have beskrevet hvordan nogle katolske paver havde iværksat omfattende forfølgelse, skrev en engelsk statsmand: „Al magt korrumperer, og total magt korrumperer totalt.“ På baggrund af alt dette kan man spørge: Hvorfor skal vi respektere myndighed?

HVORFOR SKAL VI RESPEKTERE MYNDIGHED?

6, 7. (a) Hvad får vores kærlighed til Jehova os til at gøre, og hvorfor? (b) Hvad indbefatter det at være føjelig?

6 De bedste grunde til at respektere myndighed har deres udspring i kærlighed — kærligheden til Jehova, vores næste og os selv. Da vi elsker Jehova højere end alt andet, ønsker vi at fryde hans hjerte. (Ordsprogene 27:11; Markus 12:29, 30) Vi ved at der lige siden oprøret i Eden er blevet rejst tvivl om hans suverænitet, hans ret til at herske over universet, og at hovedparten af menneskeheden har stillet sig på Satans side og forkastet Jehovas styre. Vi er lykkelige for at have stillet os på Jehovas side. De majestætiske ord i Åbenbaringen 4:11 taler til vores hjerte. Det står helt klart for os at Jehova er universets retmæssige Hersker! Vi støtter hans suverænitet og viser det i den måde vi lever vores liv på.

7 En sådan respekt indebærer at vi er lydige, men ikke kun det. Vi adlyder villigt Jehova fordi vi elsker ham. Der vil dog være tider hvor det kan være meget svært for os at være lydige. I sådanne tilfælde må vi ligesom de små børn der omtales i indledningen, lære at være føjelige. Vi husker at Jesus underordnede sig sin Fars vilje selv når det var forbundet  med store vanskeligheder. „Lad ikke min men din vilje ske,“ sagde han til sin Far. — Lukas 22:42.

8. (a) Hvad indebærer det ofte at underlægge sig Jehovas myndighed, og hvad hjælper os til at forstå hvad Jehova føler i den forbindelse? (b) Hvordan kan vi blive bedre til at lytte til råd og tage imod tugt? (Se rammen „ Hør på råd og tag imod tugt“).

8 I dag taler Jehova selvfølgelig ikke direkte til os som enkeltpersoner, men gør det gennem sit ord og sine repræsentanter her på jorden. Derfor vil vores respekt for hans myndighed oftest komme til udtryk ved at vi respekterer dem han sætter over os eller tillader fortsat at have myndighed over os. Hvis vi træder op imod dem — for eksempel ved at nægte at tage imod deres bibelske vejledning og retledning — vil vi krænke Jehova. Da israelitterne knurrede og satte sig op imod Moses, betragtede Jehova deres oprør som rettet mod ham selv. — 4 Mosebog 14:26, 27.

9. Hvorfor vil kærligheden til vores næste få os til at respektere myndighed? Giv et eksempel.

9 Vores respekt for myndighed udspringer også af kærlighed til vores næste. Hvordan det? Forestil dig at du er soldat i en hær. Om en hærs indsats vil lykkes — om hæren overhovedet vil overleve — kan afhænge af hvorvidt den enkelte soldat adlyder, respekterer og samarbejder med alle dem der står over ham. Hvis du undergravede denne ledelsesstruktur ved at være ulydig, kunne du bringe alle dine medsoldater i fare. Det er sandt at hærene på jorden anretter store ødelæggelser i dag. Men Jehovas hære udretter kun noget godt. I Bibelen omtales Gud hundreder af gange som „Hærstyrkers Jehova“. (1 Samuel 1:3) Han er hærfører for flere forskellige mægtige åndeskabninger. Nogle gange sammenligner Jehova sine jordiske tjenere med en hær. (Salme 68:11; Ezekiel 37:1-10) Hvis vi sætter os op imod de personer Jehova har sat over os, risikerer vi så ikke at bringe vores åndelige medsoldater i fare? Når en kristen gør oprør mod de udnævnte ældste, kan det gå ud over andre i menigheden.  (1 Korinther 12:14, 25, 26) Og når et barn gør oprør, kan det gå ud over hele familien. Vi viser altså kærlighed til vores næste ved at være samarbejdsvillige og respektfulde.

10, 11. Hvad kunne også motivere os til at adlyde myndighed? Forklar.

10 Vi respekterer desuden myndighed fordi det er i vores egen interesse at gøre det. Når Jehova beder os om at respektere myndighed, nævner han ofte det gavnlige ved at gøre det. Til børn siger han for eksempel at de skal adlyde deres forældre for at komme til at leve længe og få et godt liv. (5 Mosebog 5:16; Efeserne 6:2, 3) Han fortæller os at vi skal respektere de ældste i menigheden fordi det vil skade os åndeligt hvis ikke vi gør det. (Hebræerne 13:7, 17) Han siger også at vi skal adlyde de verdslige myndigheder af hensyn til vores egen beskyttelse. — Romerne 13:4.

11 Er det ikke rigtigt at dét at vide hvorfor vi skal respektere  myndighed, hjælper os til at gøre det? Lad os se nærmere på hvordan vi kan vise respekt for myndighed på tre vigtige områder.

RESPEKT I FAMILIEN

12. Hvilken myndighed har Jehova givet ægtemanden og faderen i familien, og hvordan kan han leve op til sit ansvar?

12 Det er Jehova der har indstiftet familieordningen. Som den ordenens Gud han er, har han fastsat en ledelsesstruktur i familien så den kan fungere godt. (1 Korinther 14:33) Han har givet ægtemanden og faderen myndighed til at være familiens overhoved. Manden skal vise respekt for sit hoved, Kristus Jesus, ved at efterligne den måde han brugte sin myndighed på over for menigheden. (Efeserne 5:23) Ægtemanden må derfor ikke løbe fra sit ansvar som overhoved, men mandigt leve op til det på bedste måde. Han må heller ikke være tyrannisk eller hård, men derimod kærlig, rimelig og venlig. Han husker at hans myndighed er relativ; den er altid underlagt Jehovas myndighed.

En kristen far efterligner Kristi måde at bruge sin myndighed på

13. Hvordan kan en kvinde som hustru og mor udfylde sin rolle i familien på en måde der glæder Jehova?

13 En hustru og mor har fået til opgave at være ægtemandens medhjælp, eller modstykke. Også hun har fået tildelt myndighed i familien — Bibelen omtaler „din moders lov“. (Ordsprogene 1:8) Denne  myndighed er dog underlagt ægtemandens. En kristen hustru viser respekt for sin mands myndighed ved at hjælpe ham til at varetage sin opgave som familieoverhoved. Hun afholder sig fra at nedgøre ham, manipulere med ham eller tilrive sig hans stilling. Hun samarbejder derimod med ham og støtter ham. Hvis han træffer afgørelser som hun ikke er enig i, vil hun respektfuldt give udtryk for hvad hun mener, alt imens hun fortsat underordner sig ham. Hvis hendes mand ikke er et af Jehovas Vidner, vil hun måske komme ud for vanskelige situationer, men hendes føjelige måde at være på kan resultere i at han begynder at søge Jehova. — 1 Peter 3:1.

14. Hvordan kan børn glæde både deres forældre og Jehova?

14 Børn glæder Jehovas hjerte når de adlyder deres far og mor, og de er samtidig til glæde og ære for deres forældre. (Ordsprogene 10:1) I eneforsørgerfamilier må børnene følge det samme princip om lydighed og huske at deres far  eller mor kan have særlig brug for deres støtte og samarbejde. I familier hvor alle udfylder den rolle Jehova har tildelt dem hver især, vil der være stor fred og glæde. De vil desuden være til ære for Jehova, som jo er familieordningens Indstifter. — Efeserne 3:14, 15.

RESPEKT I MENIGHEDEN

15. (a) Hvordan kan vi i den kristne menighed vise at vi respekterer Jehovas myndighed? (b) Hvilke principper kan hjælpe os til at være lydige mod dem der fører an? (Se rammen „ Vær lydige mod dem der fører an“).

15 Jehova har udnævnt sin søn til at herske over den kristne menighed. (Kolossenserne 1:13) Jesus har så givet sin „trofaste og kloge træl“ den opgave at dække det åndelige behov hos Guds folk her på jorden. (Mattæus 24:45-47) Jehovas Vidners Styrende Råd repræsenterer denne trælleskare. Ligesom det var tilfældet i den kristne menighed i det første århundrede, får de ældste i dag instruktioner og vejledning fra et styrende råd, enten direkte eller gennem dets repræsentanter, som for eksempel de rejsende tilsynsmænd. Så når vi som enkeltpersoner respekterer de ældstes myndighed, adlyder vi Jehova. — Hebræerne 13:17.

16. I hvilken forstand er de ældste udnævnt af den hellige ånd?

16 De ældste og menighedstjenerne er ikke fuldkomne. De begår fejl ligesom alle andre. Ikke desto mindre omtales de ældste som „gaver i form af mennesker“ der kan hjælpe menigheden til at forblive åndeligt stærk. (Efeserne 4:8) De ældste er udnævnt af den hellige ånd. (Apostelgerninger 20:28) Hvordan det? I den forstand at de må opfylde de krav der er beskrevet i Guds ord, som er inspireret af den hellige ånd. (1 Timoteus 3:1-7, 12; Titus 1:5-9) Dertil kommer at de ældste som vurderer en broders kvalifikationer, beder inderligt om Jehovas hellige ånds ledelse.

17. Hvornår bør kristne søstre bære hovedbeklædning?

17 I menigheden kan det ske at der ikke er ældste eller menighedstjenere til at tage sig af en opgave som normalt  varetages af dem, som for eksempel dét at lede en samling. I disse tilfælde kan andre døbte brødre måske bruges. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan kvalificerede søstre tildeles sådanne opgaver. Men når en søster får en opgave som normalt tildeles en døbt broder, skal hun bære en hovedbeklædning. * (1 Korinther 11:3-10) Dette krav nedværdiger ikke kvinder, men giver dem derimod lejlighed til at vise respekt for Jehovas ledelsesordning, både i familien og i menigheden.

RESPEKT FOR DEN VERDSLIGE ØVRIGHED

18, 19. (a) Hvordan vil du forklare principperne i Romerbrevet 13:1-7? (b) Hvordan viser vi respekt for de verdslige myndigheder?

18 Sande kristne følger samvittighedsfuldt de principper der omtales i Romerbrevet 13:1-7. Når man læser denne passage, kan man se at „de højere myndigheder“ der nævnes, er den verdslige øvrighed. I den tid Jehova lader disse verdslige myndigheder eksistere, udfører de nogle vigtige funktioner; blandt andet opretholder de en vis ro og orden i samfundet og stiller nødvendige tjenesteydelser til rådighed. Vi kan vise respekt for disse myndigheder ved at være lovlydige. Vi betaler samvittighedsfuldt vores skat, er omhyggelige med at udfylde de formularer eller dokumenter myndighederne kræver af os, og vi adlyder enhver lov som angår os selv og vores familie, arbejde og ejendele. Men vi vil ikke underordne os de verdslige myndigheder hvis de beder os om at gøre noget i ulydighed mod Gud. I så fald svarer vi ligesom apostlene gjorde i fortiden: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ — Apostelgerninger 5:28, 29; se rammen „ Hvis myndighed bør jeg underlægge mig?

19 Vi viser også de verdslige myndigheder respekt ved den  måde vi opfører os på. Undertiden kommer vi måske i direkte kontakt med myndighedspersoner. Apostelen Paulus talte til herskere som kong Herodes Agrippa og landshøvdingen Festus. Selvom disse mænds livsførelse var stærkt kritisabel, var Paulus respektfuld da han henvendte sig til dem. (Apostelgerninger 26:2, 25) Uanset om den myndighedsperson vi taler med, er en magtfuld hersker eller en lokal politibetjent, bør vi efterligne Paulus’ eksempel. Unge kristne der går i skole, bestræber sig for at vise en lignende respekt over for lærerne og de andre af skolens ansatte. Vi viser selvfølgelig ikke kun respekt for dem der anerkender vores tro, men også for dem der er fjendtligt indstillet over for os. Ja, folk uden for den kristne menighed bør kunne se at vi er respektfulde. — Romerne 12:17, 18; 1 Peter 3:15.

20, 21. Hvordan kan det være til gavn for os at vise den rette respekt for myndighed?

20 Vi må ikke være tilbageholdende med at vise andre respekt. Apostelen Peter skrev: „Ær alle slags mennesker.“ (1 Peter 2:17) Når folk kan mærke at vi virkelig har respekt for dem, kan det gøre et dybt indtryk på dem. Respekt er jo ved at være en sjældenhed nu om dage, så at vise denne egenskab er en af de måder hvorpå vi kan adlyde følgende befaling af Jesus: „I [skal] lade jeres lys skinne for folk, så de kan se jeres gode gerninger og herliggøre jeres Fader som er i himlene.“ — Mattæus 5:16.

21 I denne formørkede verden bliver retsindige mennesker tiltrukket af det åndelige lys. Når vi viser respekt i familien, i menigheden og over for folk uden for den kristne menighed, kan det føre til at nogle får lyst til at vandre i lyset sammen med os. Er det ikke en dejlig tanke? Men selvom det ikke skulle ske, er én ting sikker: Når vi viser andre respekt, glæder det Jehova Gud og hjælper os til at forblive i hans kærlighed. Kan man opnå nogen bedre belønning end det?

^ par. 17 I tillægget „Hovedbeklædning — hvornår og hvorfor?“ omtales nogle få praktiske måder dette princip kan anvendes på.