Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

’Bevar jer selv i Guds kærlighed’

 KAPITEL 8

Gud elsker dem der forbliver rene

Gud elsker dem der forbliver rene

„Mod den der forbliver ren, handler du rent.“ — SALME 18:26.

1-3. (a) Hvorfor sørger mødre for at deres børn ser rene og pæne ud? (b) Hvorfor ønsker Jehova at hans tjenere er rene, og hvad motiverer os til at forblive rene?

EN MOR gør sin lille dreng klar til at tage af sted. Hun sikrer sig at han har været i bad, og at hans tøj er rent og pænt. Moderen ved at en god hygiejne har stor betydning for sønnens helbred, og hun er også klar over at hans ydre falder tilbage på forældrene.

2 Jehova, vores himmelske Far, ønsker at hans tjenere skal være rene. Bibelen siger om ham: „Mod den der forbliver ren, handler du rent.“ * (Salme 18:26) Jehova elsker os; han ved at det er til bedste for os at forblive rene. Han  forventer også at vi som hans vidner er til ære for ham. Ja, når vi har en god adfærd og et rent ydre, vil vi være til ære for Jehova og hans hellige navn. — Ezekiel 36:22; 1 Peter 2:12.

3 Bevidstheden om at Gud elsker mennesker der sætter renhed højt, motiverer os til at forblive rene. Vi elsker ham, og derfor ønsker vi at den måde vi lever vores liv på, er til ære for ham. Vi vil desuden gerne bevare os selv i hans kærlighed. Så lad os se nærmere på hvorfor vi skal forblive rene, hvad renhed indbefatter, og hvordan vi kan forblive rene. En sådan undersøgelse vil vise om der er nogle områder vi bør arbejde på.

HVORFOR SKAL VI FORBLIVE RENE?

4, 5. (a) Hvad er den vigtigste grund til at vi skal forblive rene? (b) Hvordan kommer Jehovas renhed tydeligt til udtryk i hans synlige skaberværk?

4 En af de måder Jehova leder os på, er gennem sit eget eksempel. Hans ord opfordrer os derfor til at blive hans efterlignere. (Efeserne 5:1) Den vigtigste grund til at forblive rene er at Jehova, den Gud vi tilbeder, selv er ren, ubesmittet og hellig i enhver henseende. — 3 Mosebog 11:44, 45.

5 Jehovas renhed kommer, ligesom mange af hans egenskaber og måder at gøre tingene på, tydeligt til udtryk i hans synlige skaberværk. (Romerne 1:20) Jorden blev skabt som et rent hjem til menneskene. For eksempel har Jehova iværksat økosystemer som renser luften og vandet. Der findes visse mikroorganismer som kan omdanne affald til uskadelige produkter. Forskere har faktisk udnyttet nogle af disse sultne mikroorganismer ved oprydningsarbejdet efter olieudslip og anden forurening forårsaget af menneskers selviskhed og begærlighed. Det er tydeligt at „den der frembragte jorden“ vægter renhed højt. (Jeremias 10:12) Det bør vi også gøre.

6, 7. Hvordan blev det understreget i Moseloven at de der tilbad Jehova, skulle være rene?

 6 En anden grund til at vi skal bevare os rene, er at Jehova, vores øverste Hersker, kræver det af sine tilbedere. I den lov han gav Israel, var renhed en uadskillelig del af tilbedelsen af ham. Ifølge Moseloven skulle ypperstepræsten på forsoningsdagen bade sig i vand hele to gange. (3 Mosebog 16:4, 23, 24) De der gjorde tjeneste som præster, skulle vaske deres hænder og fødder før de bragte ofre til Jehova. (2 Mosebog 30:17-21; 2 Krønikebog 4:6) Loven anførte omkring 70 årsager til fysisk urenhed og ceremoniel besmittelse. En israelit der befandt sig i en uren tilstand, måtte ikke på nogen måde tage del i tilbedelsen af Jehova — i visse tilfælde var der ligefrem dødsstraf for at gøre det. (3 Mosebog 15:31) Enhver der ikke ville gennemgå den foreskrevne renselsesceremoni, herunder det at bade sig og at vaske sine klæder, skulle „udryddes af menigheden“. — 4 Mosebog 19:17-20.

7 Selvom vi ikke er underlagt Moseloven, giver den os indsigt i hvordan Jehova ser på mange ting. Det fremgår tydeligt af Moseloven at de der tilbad ham, skulle være rene. Jehova har ikke forandret sig. (Malakias 3:6) Vores tilbedelse af ham er ikke antagelig i hans øjne medmindre den er „ren og ubesmittet“. (Jakob 1:27) Derfor er det vigtigt at vi ved hvad han forventer af os i den forbindelse.

HVAD DET INDBEFATTER AT VÆRE REN I GUDS ØJNE

8. I hvilke henseender forventer Jehova at vi forbliver rene?

8 I Bibelen sigter renhed ikke kun til fysisk renhed. At være ren i Guds øjne berører alle sider af vores liv. Jehova forventer at vi forbliver rene både i åndelig, moralsk, mental og fysisk henseende. Lad os se nærmere på hvad disse fire aspekter af renhed omfatter hver især.

9, 10. Hvad vil det sige at være åndeligt ren, og hvad undgår sande kristne?

 9 Åndelig renhed. Enkelt sagt vil dét at være åndeligt ren sige at man ikke blander sand tilbedelse med falsk. Da israelitterne forlod Babylon for at vende tilbage til Jerusalem, skulle de følge denne formaning fra Gud: „Drag ud derfra, rør ikke noget urent; . . . bevar jer rene.“ (Esajas 52:11) Israelitterne vendte først og fremmest hjem for at genoprette tilbedelsen af Jehova. Deres tilbedelse skulle være ren. Den måtte ikke være besmittet af Babylons gudvanærende religiøse lærdomme, skikke og traditioner.

10 Sande kristne i dag må vogte sig for at blive besmittet af falsk religion. (1 Korinther 10:21) De må være meget påpasselige, for den falske religions indflydelse findes overalt. I mange lande er forskellige traditioner, aktiviteter og ritualer knyttet til falske religiøse læresætninger, som for eksempel den opfattelse at der er noget inden i os der lever videre efter døden. (Prædikeren 9:5, 6, 10) Sande kristne undgår skikke der er knyttet til falske religiøse forestillinger. * Vi vil ikke lade andre presse os til at gå på akkord med Bibelens normer for ren tilbedelse. — Apostelgerninger 5:29.

11. Hvad indbefatter det at være moralsk ren, og hvorfor er det så vigtigt at vi forbliver moralsk rene?

11 Moralsk renhed. At forblive moralsk ren indbefatter at man undgår alle former for kønslig umoralitet. (Efeserne 5:5) Det er af livsvigtig betydning at vi forbliver moralsk rene. Som vi skal se i det næste kapitel, må vi ’flygte fra utugt’ hvis vi skal bevare os selv i Guds kærlighed. Utugtige som ikke ændrer sind, ’skal ikke arve Guds rige’. (1 Korinther 6:9, 10, 18) I Guds øjne hører de til dem der er „afskyelige i deres snavs“. Hvis ikke de bliver moralsk rene,  vil deres „lod“ være „den anden død“. — Åbenbaringen 21:8.

12, 13. Hvilken forbindelse er der mellem tanker og handlinger, og hvordan kan vi forblive mentalt rene?

12 Mental renhed. Tanker fører til handlinger. Hvis vi lader forkerte tanker slå rod i vores sind og hjerte, er der stor sandsynlighed for at vi før eller senere vil begå urene handlinger. (Mattæus 5:28; 15:18-20) Hvis vi derimod fylder vores sind med rene tanker, vil det motivere os til at bevare en ren adfærd. (Filipperne 4:8) Hvordan kan vi blive ved med at holde sindet rent? Det kan vi blandt andet ved at undgå enhver form for underholdning som fordærver vores tankegang. * Vi kan også fylde vores sind med rene tanker ved at studere Guds ord regelmæssigt. — Salme 19:8, 9.

13 Hvis vi skal bevare os selv i Guds kærlighed, er det meget vigtigt at vi forbliver åndeligt, moralsk og mentalt rene. Disse former for renhed omtales mere indgående i andre kapitler i denne bog. Lad os nu se nærmere på det fjerde aspekt af renhed, nemlig fysisk renhed.

HVORDAN KAN VI BEVARE VORES FYSISKE RENHED?

14. Hvorfor er fysisk renhed ikke kun en personlig sag?

14 Fysisk renhed indbefatter at vi holder os selv og vores omgivelser rene. Er renlighed en personlig sag som andre ikke skal blande sig i? Ikke hvis vi tilbeder Jehova. Som allerede nævnt har vores fysiske renhed betydning for ham, ikke blot fordi det gavner os selv, men også fordi det påvirker folks opfattelse af ham. Tænk på illustrationen i indledningen af kapitlet. Hvis man ser et barn som altid er snavset og uordentligt, kommer man uvilkårligt til at tænke på hvordan forældrene er, ikke sandt? Vi ønsker selvfølgelig ikke at vores ydre eller levevis på nogen måde skal bringe  skam over vores himmelske Far eller aflede opmærksomheden fra det budskab vi forkynder. Guds ord siger: „Vi giver ikke på nogen måde anledning til snublen og fald, for at vor tjeneste ikke skal blive dadlet; men på enhver måde anbefaler vi os som Guds tjenere.“ (2 Korinther 6:3, 4) Hvordan kan vi da bevare vores fysiske renhed?

15, 16. Hvad hører med til at have en god hygiejne, og hvordan bør vores påklædning være?

15 Vores personlige hygiejne og vores ydre. Selvom kultur og leveforhold varierer fra land til land, kan de fleste mennesker skaffe vand og sæbe nok til at holde sig selv og deres børn rene. God hygiejne indbefatter blandt andet at man vasker hænder med vand og sæbe før man spiser eller tilbereder mad, efter toiletbesøg og efter at have skiftet ble på et barn. At vaske hænder med vand og sæbe forebygger  sygdom og kan faktisk redde liv. Det kan forhindre at skadelige virus og bakterier spreder sig, så diarrésygdomme kan undgås. I lande hvor mange hjem ikke har nogen kloakering, kan afføring måske skaffes af vejen ved at man graver den ned, sådan som man gjorde i det gamle Israel. — 5 Mosebog 23:12, 13.

16 Vi må også sørge for at holde vores tøj rent og præsentabelt. En kristens tøj behøver ikke at være dyrt eller højeste mode, men det bør være pænt, ærbart og beskedent. (1 Timoteus 2:9, 10) Uanset hvor vi befinder os, ønsker vi at vores ydre skal „være en pryd for vor Frelsers, Guds, lære“. — Titus 2:10.

17. Hvorfor bør vores hjem og omgivelser være rene og præsentable?

17 Vores hjem og omgivelser. Vores hjem er måske ikke meget flot eller luksuøst, men det bør være så rent og præsentabelt som muligt. Hvis vi kører i bil når vi skal til de kristne møder eller ud i forkyndelsen, bør vi gøre hvad vi kan for at holde den rimeligt pæn og ren, både indvendig og udvendig. Vi må ikke glemme at et velordnet hjem og rene omgivelser er et godt vidnesbyrd i sig selv. Vi fortæller jo andre at Jehova er en ren og hellig Gud, at han vil „ødelægge dem der ødelægger jorden“, og at hans rige snart vil omdanne vores jordiske hjem til et paradis. (Åbenbaringen 11:18; Lukas 23:43) Vi ønsker selvfølgelig at vores hjem og ejendele skal vidne om at vi allerede nu har tillagt os vaner der afspejler den renhed der vil være i den kommende nye verden.

Fysisk renhed indbefatter at vi holder os selv og vores omgivelser rene

18. Hvordan kan vi vise at vi værdsætter vores rigssal?

18 Vores tilbedelsessted. Kærlighed til Jehova ansporer os til at vise respekt for rigssalen, som er et center for den sande tilbedelse i vores område. Når interesserede kommer hen i rigssalen, vil vi gerne have at de får et godt indtryk af den. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af rigssalen er nødvendigt for at den kan blive ved med at være  pæn og tiltalende. Vi viser værdsættelse af rigssalen ved at bestræbe os for at holde den i god stand. Det er en forret at bidrage med vores tid til rengøring og „udbedring og reparation“ af vores tilbedelsessted. (2 Krønikebog 34:10) De samme principper gør sig gældende når vi benytter stævnehaller eller andre steder hvor vi afholder kreds- eller områdestævner.

VI MÅ RENSE OS FOR URENE VANER OG HANDLINGER

19. Hvad må vi undgå for at forblive fysisk rene, og hvordan kan Bibelen hjælpe os i den forbindelse?

19 For at forblive fysisk rene må vi undgå urene vaner som rygning, alkoholmisbrug og ikkemedicinsk brug af vanedannende og euforiserende stoffer. Bibelen nævner ikke specifikt alle de urene og frastødende vaner og handlinger der er almindeligt udbredte i dag, men den indeholder principper som hjælper os til at forstå hvordan Jehovas syn må være på disse ting. Når vi kender Jehovas syn på renhed, vil vores kærlighed til ham få os til at gøre det der fører til hans godkendelse. Lad os se på fem bibelske principper.

20, 21. Hvad ønsker Jehova at vi skal holde os fra, og hvilken vægtig grund har vi til at gøre det?

20 „Da vi har disse løfter, I elskede, så lad os rense os for enhver besmittelse af kød og ånd, idet vi fuldender hellighed i gudsfrygt.“ (2 Korinther 7:1) Jehova ønsker at vi holder os fra alt hvad der kan besmitte vores kød, eller vores legeme, og skade vores ånd, eller vores sinds fremherskende tilbøjelighed. Vi må derfor undgå at blive afhængige af noget der er fysisk eller mentalt skadeligt.

21 Bibelen giver os en vægtig grund til at „rense os for enhver besmittelse“. Læg mærke til at der i begyndelsen af Andet Korintherbrev 7:1 siges: „Da vi har disse løfter.“ Hvilke løfter? I versene umiddelbart før disse ord lover Jehova: „Jeg vil tage imod jer. Og jeg vil være en fader for  jer.“ (2 Korinther 6:17, 18) Tænk engang: Jehova lover at drage os ind under sin beskyttende omsorg og elske os som en far elsker sin søn eller datter. Men Jehova vil kun opfylde disse løfter hvis vi undgår enhver besmittelse af „kød og ånd“. Hvor ville det være tåbeligt at lade frastødende vaner eller handlinger berøve os et så dyrebart og nært forhold til Jehova!

22-25. Hvilke bibelske principper kan hjælpe os til at undgå urene vaner og handlinger?

22 „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ (Mattæus 22:37) Jesus omtalte dette som det største bud af alle. (Mattæus 22:38) Jehova fortjener at vi viser ham en sådan kærlighed. For at elske ham af hele vores hjerte, sjæl og sind må vi undgå vaner og handlinger der kan forkorte vores liv eller sløve vores tænkeevne, som han har givet os.

23 [Jehova] giver selv liv og ånde og alting til alle.“ (Apostelgerninger 17:24, 25) Livet er en gave fra Gud, og da vi elsker ham, ønsker vi at vise respekt for denne gave. Vi skyr enhver vane eller handling som kunne skade vores helbred, da vi erkender at noget sådant ville være et udtryk for grov mangel på respekt for livets gave. — Salme 36:9.

24 „Du skal elske din næste som dig selv.“ (Mattæus 22:39) Ofte går en persons urene vaner og handlinger ikke kun ud over vedkommende selv, men også ud over andre. For eksempel kan det have en sundhedsskadelig virkning på ikkerygere at blive udsat for tobaksrøg. Den der skader andre omkring sig, overtræder Guds bud om at elske sin næste. Og selvom han eller hun hævder at elske Gud, fortæller vedkommendes handlinger noget helt andet. — 1 Johannes 4:20, 21.

25 Vi skal underordne [os] regeringer og myndigheder og adlyde dem som herskere“. (Titus 3:1) I mange lande er det forbudt at besidde eller indtage visse narkotiske stoffer.  Sande kristne afholder sig både fra at tage illegale stoffer og at være i besiddelse af dem. — Romerne 13:1.

26. (a) Hvad må vi gøre for at bevare os selv i Guds kærlighed? (b) Hvorfor er dét at forblive ren den bedste livsform?

26 For at bevare os selv i Guds kærlighed må vi ikke blot forblive rene på et eller to områder, men på alle områder. Det kan være svært at opgive urene vaner og handlinger og fortsat holde sig fri af dem, men det er ikke umuligt. * Der er i virkeligheden ikke nogen bedre måde at leve på, for Jehova lærer os altid hvad der er til gavn for os. (Esajas 48:17) Det vigtigste er dog at vi derved kan glæde os over at vide at vi er til ære for den Gud vi elsker, og derfor kan bevare os selv i hans kærlighed.

^ par. 2 Det hebraiske ord der gengives med „ren“, beskriver ikke blot fysisk renhed, men også moralsk og åndelig renhed.

^ par. 10 En behandling af nogle højtider og skikke som sande kristne undgår, findes i kapitel 13.

^ par. 12 Gode råd om hvordan vi kan vælge god og sund underholdning, findes i kapitel 6.

^ par. 67 Navnet er ændret.

Lær mere

GUDS RIGE HERSKER!

Renselse af moralsk art genspejler Guds hellighed

Vagtrummene og indgangen i Ezekiels tempelsyn har haft en særlig betydning for Guds folk siden 1914.