„Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ — HEBRÆERNE 13:18.

1, 2. Hvorfor glæder det Jehova når han ser vores bestræbelser for at være ærlige? Belys med et eksempel.

EN MOR og hendes lille dreng forlader en forretning. Pludselig standser barnet op med et forskrækket udtryk i ansigtet. I sin hånd har han et lille stykke legetøj fra forretningen. Han havde glemt at lægge det tilbage eller at spørge sin mor om hun ville købe det til ham. Han er meget ulykkelig og ser fortvivlet op på sin mor. Hun beroliger ham og tager ham med tilbage til forretningen så han kan aflevere legetøjet og sige undskyld. Da han gør det, svulmer moderens hjerte af glæde og stolthed. Hvorfor?

2 Det glæder altid forældre når deres børn begynder at forstå vigtigheden af at være ærlig. Og sådan forholder det sig også med vores himmelske Far, „sandhedens Gud“. (Salme 31:5) Han glæder sig over at se at vi, mens vi vokser i åndelig modenhed, bestræber os for at være ærlige. Og da vi gerne vil behage ham og forblive i hans kærlighed, siger vi ligesom apostelen Paulus: „Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ (Hebræerne 13:18) Vi vil nu fokusere på fire områder af livet hvor det indimellem kan være særlig vanskeligt for os at være ærlige. Derefter vil vi komme ind på nogle af glæderne og fordelene ved at bære sig ærligt ad.

VI MÅ VÆRE ÆRLIGE OVER FOR OS SELV

3-5. (a) Hvordan advarer Guds ord os om farerne ved at bedrage os selv? (b) Hvad kan hjælpe os til at være ærlige over for os selv?

3 Vores første udfordring er at lære at være ærlige over  for os selv. Som ufuldkomne mennesker er det meget let at føre os selv bag lyset. For eksempel sagde Jesus til de kristne i Laodikea at de havde narret sig selv til at tro at de var rige, mens de i virkeligheden var ’fattige og blinde og nøgne’ i åndelig henseende, ja, de befandt sig i en ynkværdig tilstand. (Åbenbaringen 3:17) Deres selvbedrag gjorde kun deres situation endnu mere alvorlig.

4 Vi husker måske også at disciplen Jakob advarede: „Hvis nogen mener at han har en form for tilbedelse og dog ikke tøjler sin tunge men bliver ved med at bedrage sit hjerte, hans form for tilbedelse er forgæves.“ (Jakob 1:26) Hvis vi tror at Jehova vil godkende vores tilbedelse af ham selvom vi bruger tungen på en forkert måde, bedrager vi os selv. Vores tilbedelse af ham vil være forgæves, ét stort spild. Hvad kan afholde os fra at følge en sådan kurs?

5 I samme passage sammenligner Jakob sandheden fra Guds ord med et spejl. Han råder os til at spejde ind i Guds fuldkomne lov for at finde ud af hvor vi har brug for at gøre forandringer. (Jakob 1:23-25) Bibelen kan hjælpe os til at være ærlige over for os selv og se hvor vi kan gøre forbedringer. (Klagesangene 3:40; Haggaj 1:5) Vi kan også bede Jehova om at ransage os og hjælpe os til at opdage og rette enhver alvorlig fejl vi måtte have. (Salme 139:23, 24) Uærlighed er en svaghed man kan tillægge sig uden selv at være opmærksom på det. Vi må imidlertid sørge for at have samme syn på uærlighed som vores himmelske Far. I Ordsprogene 3:32 står der: „Den der går krogveje er en vederstyggelighed for Jehova, men de retskafne har hans fortrolighed.“ Jehova kan hjælpe os til at få hans syn på tingene og til at betragte os selv som han betragter os. Husk at Paulus sagde: „Vi ønsker at bære os ærligt ad.“ Selvom vi ikke på nuværende tidspunkt kan gøre alting til  fuldkommenhed, ønsker vi at være ærlige, og vi bestræber os for at være det.

ÆRLIGHED I FAMILIEN

Ærlighed får os til at undgå en forkert adfærd som vi kunne være fristet til at skjule for andre

6. Hvorfor skal ægtefæller være ærlige over for hinanden, og hvilke farer må de undgå?

6 Ærlighed bør være et fremtrædende træk hos kristne familier. Manden og hustruen må derfor være åbne og ærlige over for hinanden. Skadelig, uren adfærd såsom at flirte med andre, at have en hemmelig kærlighedsaffære via internettet eller at beskæftige sig med pornografi må ikke forekomme i et kristent ægteskab. Nogle gifte kristne har gjort sig skyldig i noget sådant og holdt det hemmeligt for deres intetanende ægtefælle. Det er uærligt spil. Læg mærke til disse ord af den trofaste kong David: „Jeg har ikke siddet blandt usandfærdige mænd; og blandt fordægtige kommer jeg ikke.“ (Salme 26:4) Hvis du er gift, må du aldrig give dig af med en adfærd som kunne friste dig til at skjule noget for din ægtefælle!

7, 8. Hvilke bibelske eksempler kan hjælpe børn til at lære værdien af at være ærlig?

7 Når forældre underviser deres børn i værdien af at være ærlig, vil det være godt at anvende bibelske eksempler. Af dårlige eksempler kan nævnes Akan, som begik tyveri og forsøgte at dække over det; Gehazi, som  løj for materiel vindings skyld; og Judas, som stjal og handlede ondskabsfuldt og uærligt over for Jesus ved at give sig ud for at være hans ven. — Josua 6:17-19; 7:11-25; 2 Kongebog 5:14-16, 20-27; Mattæus 26:14, 15; Johannes 12:6.

8 Af gode eksempler kan nævnes Jakob, der bad sine sønner om at returnere de penge de fandt i deres paksække, da han mente at pengene var blevet lagt der ved en fejltagelse; Jefta og hans datter, hvoraf sidstnævnte opfyldte faderens løfte selvom det krævede store personlige ofre af hende; og Jesus, der modigt gav sig til kende over for en ondsindet pøbelskare for at opfylde en profeti og beskytte sine venner. (1 Mosebog 43:12; Dommerne 11:30-40; Johannes 18:3-11) Det er blot nogle få eksempler på de mange gavnlige oplysninger fra Guds ord som kan hjælpe forældre til at lære deres børn at sætte pris på ærlighed.

9. Hvad må forældre undgå hvis de vil foregå deres børn med et godt eksempel i ærlighed, og hvorfor er det vigtigt?

9 En sådan undervisning forpligter. Apostelen Paulus spurgte: „Er så du, som underviser en anden, sådan at du ikke underviser dig selv? Du som forkynder: ’Stjæl ikke,’ stjæler du?“ (Romerne 2:21) Nogle forældre forvirrer deres børn ved at undervise dem i ærlighed samtidig med at de selv er uærlige. Forældrene retfærdiggør måske deres rapserier og uærlighed med udtalelser som: „Det er helt almindeligt at folk tager sådan nogle småting med hjem,“ eller: „Det var bare en lille hvid løgn.“ Men tyveri er tyveri uanset hvor meget det stjålne er værd, og løgn er løgn uanset hvad det drejer sig om, og uanset hvor lidt eller meget man taler usandt. * (Lukas 16:10) Børn er hurtige til at opdage hykleri, og de kan tage stor skade af en sådan uærlighed. (Efeserne 6:4) Men hvis de lærer at være ærlige  ved at betragte forældrenes eksempel, er der stor chance for at deres adfærd vil blive til ære for Jehova i denne uærlige verden. — Ordsprogene 22:6.

ÆRLIGHED I MENIGHEDEN

10. Hvilke farer bør vi være opmærksomme på i forbindelse med at være ærlige når vi taler med trosfæller?

10 Når vi er sammen med vores trosfæller, har vi rig lejlighed til at opdyrke ærlighed. Som vi lærte i kapitel 12, må vi passe på med hvordan vi bruger gaven til at tale, især blandt vores åndelige brødre og søstre. Løs snak kan meget let blive til ondsindet sladder, endog bagvaskelse. Hvis vi viderebringer en historie som ikke kan bekræftes, er vi måske med til at sprede en løgn. Det er derfor vigtigt at vi ’tøjler vores læber’. (Ordsprogene 10:19) Og selvom vi har fået kendskab til noget der er sandt, er det ikke sikkert at det bør fortælles videre. Måske er det noget vi ikke bør blande os i, eller som det vil være ukærligt at tale om. (1 Thessaloniker 4:11) Nogle begrunder deres taktløshed med at de bare er ærlige, men vi bør altid tale venligt og „med ynde“. — Kolossenserne 4:6.

11, 12. (a) Hvordan forværrer nogle der har begået en alvorlig synd, deres situation? (b) Hvilke løgne om alvorlige synder står Satan bag, og hvordan kan vi modvirke dem? (c) Hvordan kan vores ærlighed over for Jehovas organisation komme til udtryk?

 11 Det er især vigtigt at vi er ærlige over for dem der fører an i menigheden. Nogle der har begået en alvorlig synd, forværrer situationen ved at prøve at skjule deres overtrædelse og lyve over for de ældste i menigheden når de bliver spurgt ud. Måske begynder de endda at føre et dobbeltliv hvor de giver det udseende af at tjene Jehova, samtidig med at de begår alvorlige synder. En sådan kurs gør hele deres liv til en løgn. (Salme 12:2) Andre fortæller de ældste noget af sandheden, men skjuler vigtige kendsgerninger. (Apostelgerninger 5:1-11) En sådan uærlighed skyldes ofte at man tror på løgne som stammer fra Satan. — Se rammen „ Sataniske løgne om alvorlige synder“.

12 Det er også vigtigt at være ærlig over for Jehovas organisation når vi giver skriftlige oplysninger. Når vi for eksempel udfylder vores tjenesterapport, må vi være omhyggelige med at angive de korrekte tal. Og hvis vi skal udfylde en ansøgning om en tjenesteforret, må vi aldrig give usande oplysninger om vores helbred eller andre aspekter af vores liv. — Ordsprogene 6:16-19.

13. Hvordan kan vi forblive ærlige i forretningsanliggender med trosfæller?

13 Vi skal også være ærlige over for trosfæller i forretningsanliggender. Kristne brødre og søstre som gør forretninger med hinanden, må sørge omhyggeligt for at holde det adskilt fra den tilbedelse der foregår i rigssalen og i forkyndelsen. Kristne arbejdsgivere der har ansat trosfæller, må behandle dem ærligt ved at udbetale hele den aftalte løn til tiden, og ved at yde dem de goder de har lovet, eller som loven kræver. (1 Timoteus 5:18; Jakob 5:1-4) Hvis man som kristen er ansat af en broder eller søster, må man yde en fuld arbejdsindsats. (2 Thessaloniker 3:10) Vi må ikke  forvente at få særbehandling på grund af vores åndelige slægtskabsforhold, som om vores arbejdsgiver har pligt til at give os ekstra fri eller andre fordele som de øvrige ansatte ikke har. — Efeserne 6:5-8.

14. Hvilken fornuftig forholdsregel bør kristne der gør forretninger med hinanden, tage og hvorfor?

14 Hvad nu hvis et forretningsanliggende med en trosfælle omfatter en investering, et lån eller at parterne indgår en slags kompagniskab? Bibelen giver os et vigtigt og praktisk råd: Skriv alt ned! Da Jeremias købte et stykke jord, fik han udfærdiget et dokument i to eksemplarer. Dokumentet blev behørigt bevidnet og opbevaret på et sikkert sted. (Jeremias 32:9-12; se også Første Mosebog 23:16-20). At man udfærdiger en detaljeret, omhyggeligt udarbejdet, underskrevet og bevidnet skriftlig aftale når man gør forretninger med trosfæller, er ikke et udtryk for at man ikke stoler på hinanden. Det er derimod med til at hindre at der opstår misforståelser, skuffelser og endda uoverensstemmelser som kan føre til splittelser. Alle kristne som gør forretninger med hinanden, bør huske at enheden og freden i menigheden er vigtigere end noget forretningsforetagende. * — 1 Korinther 6:1-8.

ÆRLIGHED UDEN FOR MENIGHEDEN

15. Hvordan betragter Jehova uærlige forretningsmetoder, og hvordan reagerer de kristne på en sådan udbredt praksis?

15 Kristne skal ikke kun være ærlige inden for menigheden. Paulus sagde: „Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ (Hebræerne 13:18) Skaberen lægger stor vægt på at vi er ærlige i ethvert forretningsanliggende. I Ordsprogenes Bog alene henvises der fire gange til vigtigheden af at bruge nøjagtige vægte. (Ordsprogene 11:1; 16:11;  20:10, 23) I oldtiden var det almindeligt at bruge vægte og lodder når man vejede de varer der skulle sælges, og de penge der skulle bruges til at betale med. Uærlige købmænd gjorde ofte brug af to slags lodder og en unøjagtig vægt for at snyde og bedrage deres kunder. * Det er noget Jehova hader! For at forblive i hans kærlighed må vi omhyggeligt undgå enhver form for uærlighed i forretningssager.

16, 17. Hvilke former for uærlighed er almindelige i verden i dag, og hvad er sande kristne besluttede på at gøre?

16 Da Satan er denne verdens hersker, kommer det slet ikke bag på os at uærlighed findes overalt. Vi udsættes dagligt for fristelsen til at være uærlig. Når folk der søger job, udarbejder et cv, en levnedsbeskrivelse af deres kvalifikationer, er det meget almindeligt at de lyver eller overdriver ved at opdigte oplysninger om uddannelsesforløb og erhvervserfaring. Folk der udfylder formularer i forbindelse med immigration, betaling af skat, forsikring og lignende, giver ofte falske oplysninger for at opnå det de vil. Mange elever snyder under eksamener; og når de skal skrive stil eller lignende i skolen, kopierer de måske andres opgaver som er lagt ud på internettet, og giver det ud for at være deres egne. Og når folk vil opnå noget hos korrupte embedsmænd, er det ikke ualmindeligt at de bruger bestikkelse. Det er kun hvad vi kan forvente i en verden hvor mange er „egenkærlige, pengekære, . . . uden kærlighed til det gode“. — 2 Timoteus 3:1-5.

17 Sande kristne er fast besluttede på at afholde sig fra sådanne handlinger. Men noget der undertiden kan gøre det svært for os at være ærlige, er at folk der bærer sig uærligt ad, tilsyneladende slipper godt fra det og klarer sig fint i  livet. (Salme 73:1-8) Omvendt får nogle kristne økonomiske problemer fordi de gerne vil være ærlige „i alle ting“. Er det virkelig omkostningerne værd at være ærlig? Ja, bestemt! Hvorfor? Hvilke glæder og fordele er der ved at være ærlig?

GLÆDER OG FORDELE VED ÆRLIGHED

18. Hvorfor har det stor værdi at være kendt for at være ærlig?

18 Der er kun få ting her i livet der er mere værd end dét at være kendt som et ærligt og pålideligt menneske. (Se rammen „ Er jeg altid ærlig?“). Og tænk — det er noget alle har mulighed for! Det afhænger ikke af ens evner, rigdom, udseende, sociale baggrund eller andre faktorer som man ikke selv er herre over. Alligevel er et godt ry en sjældenhed i dag. (Mika 7:2) Nogle vil måske gøre nar af dig fordi du er ærlig, men andre vil sætte pris på din ærlighed og vise dig tillid og respekt. Mange Jehovas Vidner har endog oplevet at deres ærlighed har gavnet dem rent økonomisk. Nogle har for eksempel kunnet beholde deres arbejde når andre ansatte er blevet fyret på grund af uærlighed. Andre igen har fået et job da der opstod et særligt behov for ærlige arbejdere.

19. Hvordan kan ærlighed i alt hvad vi gør, påvirke vores samvittighed og vores forhold til Jehova?

19 Selvom det ikke skulle ske for dig at du får eller beholder et job på grund af din ærlighed, vil du opdage at der er andre og endnu større velsignelser ved at være ærlig. En af velsignelserne er en ren samvittighed. Paulus skrev: „Vi har tillid til at vi har en god samvittighed.“ (Hebræerne 13:18) Desuden vil dit gode omdømme altid blive bemærket af vores kærlige himmelske Far, som elsker ærlige mennesker. (Salme 15:1, 2; Ordsprogene 22:1) Ja, ærlighed hjælper os til at forblive i Guds kærlighed, og nogen større belønning kan vi ikke få. Lad os nu se lidt nærmere på et beslægtet emne, nemlig Jehovas syn på arbejde.

^ par. 9 Hvis nogen i menigheden har for vane at udbrede ondsindede løgne med det klare formål at skade andre, kan der være grundlag for at de ældste nedsætter et dømmende udvalg.

^ par. 14 Hvad man kan gøre hvis der opstår problemer i et forretningsanliggende, behandles i tillægget „Hvordan man løser stridigheder i forretningsanliggender“.

^ par. 15 De øgede deres fortjeneste ved at bruge ét sæt lodder til køb, og et andet til salg. Nogle snød også deres kunder ved at bruge vægte med arme der ikke var lige lange eller lige tunge, og som derfor var unøjagtige.