Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

’Bevar jer selv i Guds kærlighed’

 KAPITEL 9

”Flygt fra utugt”

”Flygt fra utugt”

„I skal derfor gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen, som er afgudsdyrkelse.“ — KOLOSSENSERNE 3:5.

1, 2. Hvilken plan udtænkte Bileam for at skade Jehovas folk?

LYSTFISKEREN tager hen til sit yndlingssted. Det er en ganske bestemt slags fisk han gerne vil fange, så han udvælger sig nøje maddingen og kaster snøren i vandet. Kort efter strammes snøren, fiskestangen bøjer sig, og han trækker fangsten i land. Smilende glæder han sig over at han havde valgt den rigtige slags lokkemad.

2 I år 1473 f.v.t. spekulerede en mand ved navn Bileam også over hvilken slags lokkemiddel han skulle bruge. Det bytte han var ude efter, var Guds folk som lå lejret på Moabs sletter, ved grænsen til det forjættede land. Bileam gav sig ud for at være en af Jehovas profeter, men i virkeligheden var han blot en begærlig mand som var blevet hyret til at forbande Israel. Jehova sørgede imidlertid for at Bileam ikke kunne andet end velsigne Israel. Stadig opsat på at få sin belønning fik Bileam den tanke at han muligvis kunne få Gud til at forbande sit eget folk, israelitterne. Planen kunne måske lykkes ved at lokke dem til at begå en alvorlig synd. Til dette formål brugte Bileam de forførende unge kvinder fra Moab som lokkemad. — 4 Mosebog 22:1-7; 31:15, 16; Åbenbaringen 2:14.

3. I hvor høj grad lykkedes Bileams plan?

3 Virkede denne strategi? Ja, til en vis grad. Tusinder af israelitiske mænd bed så at sige på krogen ved at „bedrive  utugt med Moabs døtre“. De begyndte endda at tilbede moabitiske guder, deriblandt den afskyelige „Ba’al-Peor“, en frugtbarhedsgud, eller sexgud. Det førte til at 24.000 israelitter døde lige på tærskelen til det forjættede land. Hvilken frygtelig tragedie! — 4 Mosebog 25:1-9.

4. Hvorfor bukkede tusinder af israelitter under for umoralitet?

4 Hvordan kom det så vidt? Mange af israelitterne havde udviklet et ondt hjerte ved at trække sig bort fra Jehova, den Gud der havde befriet dem fra trældommen i Ægypten, sørget for mad til dem da de var i ørkenen, og ført dem sikkert frem til grænsen til løftets land. (Hebræerne 3:12) Med tanke på denne beretning skrev apostelen Paulus: „Lad os heller ikke øve utugt, som nogle af dem begik utugt, og på én dag faldt treogtyve tusind.“ * — 1 Korinther 10:8.

5, 6. Hvordan er beretningen om israelitternes syndige adfærd på Moabs sletter til gavn for os i dag?

5 I dag kan Guds folk, som står på tærskelen til et langt bedre forjættet land, lære meget af beretningen i  Fjerde Mosebog. (1 Korinther 10:11) For eksempel er verden i dag ekstremt optaget af sex, ligesom moabitterne i fortiden var det, bare i langt større målestok. Hvert år er der tusinder af kristne der bukker under for umoralitet — det samme ældgamle lokkemiddel der blev brugt over for israelitterne. (2 Korinther 2:11) Og i lighed med Zimri, som for alles øjne med stor frækhed førte en midjanitisk kvinde helt ind i Israels lejr og hen til sit telt, øver nogle der kommer sammen med Guds folk i dag, en moralsk nedbrydende indflydelse i den kristne menighed. — 4 Mosebog 25:6, 14; Judas 4.

6 Kan du i overført betydning se dig selv på Moabs sletter? Kan du se din belønning — den længe ventede nye verden som du snart vil få del i? I så fald må du gøre hvad du kan for at forblive i Guds kærlighed ved at følge befalingen om at ’flygte fra utugt’. — 1 Korinther 6:18.

Et blik ud over Moabs sletter

HVAD ER UTUGT?

7, 8. Hvad er „utugt“, og hvordan høster utugtige det de sår?

7 I Bibelen sigter ordet „utugt“ (græsk: porneiʹa) til al kønslig omgang uden for et bibelsk gyldigt ægteskab. Det indbefatter ægteskabsbrud, prostitution og kønslig forbindelse mellem ugifte samt oral- og analsex og seksuel manipulation af kønsorganerne hos en person man ikke er gift med. Det indbefatter også sådanne handlinger mellem personer af samme køn samt omgang med dyr. *

8 Bibelen er meget klar. Ifølge den kan de der øver utugt, ikke forblive i den kristne menighed, og de vil ikke få evigt liv. (1 Korinther 6:9; Åbenbaringen 22:15) Allerede nu mærker de konsekvenserne i form af tab af selvrespekt og andres tillid, ægteskabelige problemer, en dårlig  samvittighed, uønskede graviditeter, sygdomme og endog død. (Galaterne 6:7, 8) Hvorfor begynde på noget der fører til så meget dårligt? Sørgeligt nok tænker mange ikke så langt når de tager det første forkerte skridt — som ofte er pornografi.

PORNOGRAFI — OFTE DET FØRSTE SKRIDT

9. Er det at se på pornografi harmløst, som nogle påstår? Forklar.

9 I mange lande bliver man præsenteret for pornografi i kiosker, i musikstykker og på fjernsynet. Internettet er desuden gennemsyret af det. * Er det at se på pornografi harmløst, som nogle påstår? Nej, det er det absolut ikke! De der gør det, kan få den vane at masturbere og komme til at nære „vanærende seksuelle lidenskaber“, som kan føre til stærk afhængighed af sex samt perverse lyster, alvorlige ægteskabelige problemer og endda skilsmisse. * (Romerne 1:24-27; Efeserne 4:19) En forsker siger om det at være stærkt afhængig af sex: „Det er ligesom kræft der breder sig. Det går sjældent i sig selv, og det er meget vanskeligt at behandle og helbrede.“

Det er klogt at begrænse brugen af internettet til et fællesrum

10. Hvordan kan vi anvende princippet i Jakob 1:14, 15? (Se også rammen „ Hvordan jeg fik styrke til at blive moralsk ren“).

10 Læg mærke til følgende ord i Jakob 1:14, 15: „Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær. Når så begæret har undfanget, føder det synd; og når synden er fuldbyrdet, frembringer den død.“ Så hvis der opstår et umoralsk ønske i dit sind, må du straks gøre noget for at blive af med det! Hvis du for eksempel uforvarende  støder på erotiske billeder, så kig hurtigt væk, sluk computeren, find en anden tv-kanal — ja, gør hvad der er nødvendigt for at undgå at give efter for et umoralsk begær før det kommer ud af kontrol og overmander dig! — Mattæus 5:29, 30.

11. Hvordan kan vi vise at vi stoler på Jehova når vi kæmper mod urene tanker?

11 Det er ikke uden grund at Jehova, den der kender os bedre end vi selv gør, kommer med denne formaning: „I skal derfor gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen, som er afgudsdyrkelse.“ (Kolossenserne 3:5) Det er ganske vist ikke let. Men husk at vi har en kærlig og tålmodig Far som vi kan søge hjælp hos.  (Salme 68:19) Hold dig derfor ikke tilbage fra hurtigt at henvende dig til ham når der opstår urene tanker hos dig. Bed om at få „den kraft som er ud over det normale“, og tving dig selv til at tænke på noget andet. — 2 Korinther 4:7; 1 Korinther 9:27; se rammen „ Hvordan kan jeg bryde en dårlig vane?“.

12. Hvad er vores „hjerte“, og hvorfor må vi vogte det?

12 Den vise kong Salomon skrev: „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet.“ (Ordsprogene 4:23) Vores „hjerte“ er vores indre jeg, den person vi virkelig er i Guds øjne. Det er desuden Guds, ikke menneskers, bedømmelse af vores „hjerte“ der afgør om vi får evigt liv eller ej. Så enkelt er det — og så alvorligt er det. For ikke at se på en kvinde med et forkert motiv sluttede den trofaste Job en pagt, eller højtidelig aftale, med sine øjne. (Job 31:1) Det er et godt eksempel for os! En salmist med samme indstilling bad: „Lad mine øjne vige fra at se på det der er uden værdi.“ — Salme 119:37.

DINAS UKLOGE VALG

13. Hvem var Dina, og hvorfor var hendes valg af venner uklogt?

13 Som vi kom ind på i kapitel 3, kan ens venner øve en stærk indflydelse på én i enten god eller dårlig retning. (Ordsprogene 13:20; 1 Korinther 15:33) Det oplevede Dina, patriarken Jakobs datter. (1 Mosebog 34:1) Selvom hun havde fået en god opdragelse, var hun så uklog at blive ven med nogle kana’anæiske piger. Ligesom moabitterne var kana’anæerne berygtede for deres umoralske adfærd. (3 Mosebog 18:6-25) De kana’anæiske mænd, heriblandt Sikem — „der nød størst ære“ i sin fars husstand — betragtede Dina som et villigt offer. — 1 Mosebog 34:18, 19.

14. Hvordan førte Dinas valg af venner til en tragedie?

14 Dina havde sikkert ikke til hensigt at begå noget umoralsk  da hun så Sikem. Sikem, derimod, gjorde hvad de fleste kana’anæiske mænd ville anse for naturligt når de blev seksuelt opstemte. Uanset om Dina i sidste øjeblik gjorde modstand, hjalp det ikke, for han „tog hende“ og „krænkede hende“. Det lader til at Sikem senere „kom til at elske“ Dina, men det ændrede ikke på hvad han havde gjort ved hende. (1 Mosebog 34:1-4) Dina var desuden ikke den eneste der kom til at lide under det der var sket. Hendes valg af venner satte nogle begivenheder i gang som bragte skam over hele hendes familie. — 1 Mosebog 34:7, 25-31; Galaterne 6:7, 8.

15, 16. Hvordan kan vi få sand visdom? (Se også rammen „ Skriftsteder du kan tænke over“).

15 Hvis Dina tog ved lære af denne episode, så var det gennem bitter erfaring. De der elsker og adlyder Jehova, behøver heldigvis ikke at blive klog på livet gennem bitter erfaring. De lytter til Guds råd om at ’vandre med de vise’.  (Ordsprogene 13:20a) På den måde bliver de i stand til at forstå „ethvert spor som er godt“, og at undgå unødige problemer og lidelser. — Ordsprogene 2:6-9; Salme 1:1-3.

16 Visdommen fra Gud er tilgængelig for alle der stærkt ønsker at få den, og som gør noget for at tilegne sig den ved vedholdende at bede til ham og regelmæssigt studere hans ord og det materiale der udgives af den trofaste trælleskare.  (Mattæus 24:45; Jakob 1:5) Det er også vigtigt at være ydmyg, en egenskab som viser sig ved at man er villig til at følge Bibelens vejledning. (2 Kongebog 22:18, 19) En kristen erkender måske i princippet at hans hjerte er forræderisk og desperat. (Jeremias 17:9) Men er han, når det kommer til stykket, ydmyg nok til at tage imod specifik, kærlig vejledning og hjælp hvis det er nødvendigt?

17. Beskriv en situation som kan opstå i en familie, og vis hvordan en far kunne ræsonnere med sin datter.

17 Forestil dig følgende situation. En far siger nej til at hans datter og en ung kristen mand tager i byen sammen alene. Pigen siger: „Men far, stoler du da ikke på mig? Vi vil ikke gøre noget forkert!“ Hun elsker måske Jehova og har de bedste intentioner, men kan man sige at hun ’vandrer i visdommen’ fra Gud? Kan man sige at hun ’flygter fra utugt’? Eller er det sådan at hun ufornuftigt „stoler på sit eget hjerte“? (Ordsprogene 28:26) Måske kan du komme i tanker om flere principper som en sådan far og datter kunne drøfte sammen. — Se Ordsprogene 22:3; Mattæus 6:13; 26:41.

JOSEF FLYGTEDE FRA UTUGT

18, 19. Hvilken fristelse kom Josef ud for, og hvad hjalp ham til at modstå den?

18 En ung mand som elskede Gud og flygtede fra utugt, var Josef, Dinas halvbror. (1 Mosebog 30:20-24) Som barn så Josef med egne øjne hvad hans søsters tåbelige opførsel førte til. Det var uden tvivl denne episode, samt hans ønske om at bevare sig i Guds kærlighed, der beskyttede ham mange år senere i Ægypten da hans herres hustru „dag efter dag“ prøvede at forføre ham. Som træl kunne Josef jo ikke bare sige sin stilling op og rejse bort! Han måtte tackle situationen på en klog og frygtløs måde. Det gjorde han ved gentagne gange at afvise Potifars hustru for til sidst at flygte fra hende. — 1 Mosebog 39:7-12.

 19 Hvis nu Josef havde fantaseret om kvinden eller ladet sine tanker kredse om sex, ville han så have været i stand til at forblive loyal over for Gud? Sikkert ikke. I stedet for at dvæle ved syndige tanker satte Josef sit forhold til Jehova højt. Det fremgår af det han sagde til Potifars hustru: „Min herre . . . har ikke holdt noget tilbage fra mig, undtagen dig, fordi du er hans hustru. Så hvordan skulle jeg kunne gøre noget så slet og derved synde mod Gud?“ — 1 Mosebog 39:8, 9.

20. Hvordan ledede Jehova begivenhedernes gang til gavn for Josef?

20 Forestil dig den glæde Jehova må have følt ved at se den unge Josef, der befandt sig langt væk fra sin familie, forblive trofast dag efter dag. (Ordsprogene 27:11) Senere sørgede Jehova for at Josef ikke alene blev udfriet fra fængselet, men også fik stillingen som Ægyptens førsteminister og fødevareadministrator! (1 Mosebog 41:39-49) Det bekræfter sandheden i det der står i Salme 97:10: „I som elsker Jehova, had det onde. Han vogter sine loyales sjæle; af de ugudeliges hånd vil han udfri dem.“

21. Hvordan viste en ung broder i et afrikansk land moralsk styrke?

21 Mange af Guds tjenere i dag viser også at de ’hader det onde og elsker det gode’. (Amos 5:15) En ung broder i et afrikansk land fortæller at  en pige i hans klasse tilbød at have sex med ham hvis han ville hjælpe hende under en matematikprøve. „Jeg afviste straks hendes tilbud,“ siger han. „Ved at forblive loyal over for Jehova har jeg bevaret min værdighed og selvrespekt, som er langt mere værdifuldt end guld og sølv.“ Det er rigtigt at synd kan give en ’midlertidig nydelse’, men sådanne kortvarige fornøjelser resulterer ofte i stor sorg og smerte. (Hebræerne 11:25) De blegner også fuldstændig i sammenligning med den varige lykke det giver at adlyde Jehova. — Ordsprogene 10:22.

TAG IMOD HJÆLP FRA BARMHJERTIGHEDENS GUD

22, 23. (a) Hvorfor er en kristens situation ikke håbløs hvis han begår en alvorlig synd? (b) Hvilken hjælp er til rådighed for en overtræder?

22 Da vi er ufuldkomne, kæmper vi alle en hård kamp for at modstå kødelige lyster og gøre det der er rigtigt i Jehovas øjne. (Romerne 7:21-25) Det ved Jehova, og han „husker at vi er støv“. (Salme 103:14) Det kan dog ske at en kristen begår en alvorlig synd. Er alt håb da ude for ham? Nej, bestemt ikke. Det kan godt være at han, ligesom kong David, vil komme til at mærke nogle bitre konsekvenser af sin synd. Men Gud er altid „rede til at tilgive“ dem der angrer og ’åbent bekender’ deres synder. — Salme 86:5; Jakob 5:16; Ordsprogene 28:13.

23 Gud har desuden kærligt givet den kristne menighed „gaver i form af mennesker“ — modne, kvalificerede åndelige hyrder som er villige til at yde hjælp. (Efeserne 4:8, 12; Jakob 5:14, 15) De ønsker at hjælpe overtræderen til at genoprette sit forhold til Gud og, for at bruge vismandens ord, ’erhverve sig et forstandigt hjerte’ så han ikke begår den samme synd igen. — Ordsprogene 15:32.

 VI MÅ ’ERHVERVE OS ET FORSTANDIGT HJERTE’

24, 25. (a) Hvordan viste den unge mand der omtales i Ordsprogene 7:6-23, at han „manglede et forstandigt hjerte“? (b) Hvordan kan vi ’erhverve os et forstandigt hjerte’?

24 Bibelen taler om at ’mangle et forstandigt hjerte’ og at ’erhverve sig et forstandigt hjerte’. (Ordsprogene 7:7) På grund af åndelig umodenhed og uerfarenhed i tilbedelsen af Gud kan én ’der mangler et forstandigt hjerte’, mangle skelneevne og dømmekraft. Ligesom den unge mand der beskrives i Ordsprogene 7:6-23, kan han let bukke under for alvorlig synd. „Den der erhverver sig et forstandigt hjerte“ undersøger derimod sit indre menneske gennem bøn og regelmæssigt studium af Guds ord. Og i den udstrækning det er muligt for et ufuldkomment menneske, bringer han sine tanker, ønsker, følelser og mål i livet i harmoni med det Gud godkender. På den måde „elsker [han] sin sjæl“, altså gavner sig selv, og „vil finde lykken“. — Ordsprogene 19:8.

25 Spørg dig selv: ’Er jeg fuldstændig overbevist om at Guds normer er rigtige? Tror jeg fuldt og fast på at det giver størst lykke at overholde dem?’ (Salme 19:7-10; Esajas 48:17, 18) Hvis du er det mindste i tvivl, må du gøre noget for at komme tvivlen til livs. Grund over konsekvenserne af at ignorere Guds lov. Du må også ’smage og se at Jehova er god’ ved at leve i overensstemmelse med sandheden og ved at fylde dit sind med gode og sunde tanker — det vil sige det der er sandt, retfærdigt, rent, værd at holde af og dydigt. (Salme 34:8; Filipperne 4:8, 9) Du kan være sikker på at jo mere du gør det, desto mere vil du elske Gud og det han elsker, og hade det han hader. Josef var ikke noget overmenneske. Det der satte ham i stand til at ’flygte fra utugt’, var at han i mange år havde erhvervet sig et forstandigt hjerte ved at lade sig forme af Jehova. Måtte du gøre det samme. — Esajas 64:8.

26. Hvilket vigtigt emne vil vi nu se på?

 26 Skaberens hensigt med kønsorganerne var ikke at de skulle være legetøj; han skabte dem for at vi kunne få børn og glæde os over et intimt samliv inden for ægteskabet. (Ordsprogene 5:18) I de næste to kapitler vil vi se på Guds syn på ægteskabet.

^ par. 4 Det tal der anføres i Fjerde Mosebog, omfattede åbenbart både „folkets overhoveder“, som blev dræbt af dommerne, og dem som led døden direkte for Jehovas hånd. Der kan udmærket have været et tusind overhoveder. — 4 Mosebog 25:4, 5.

^ par. 7 En behandling af hvad urenhed og skamløshed omfatter, findes i „Spørgsmål fra læserne“ i Vagttårnet for 15. juli 2006, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 9 „Pornografi“ anvendes her om erotisk materiale i form af billeder, tekst eller lyd beregnet på at virke seksuelt ophidsende. Pornografi kan spænde fra et billede af en person i en erotisk udfordrende stilling til skildringer af de mest obskøne former for kønslig omgang mellem to eller flere personer.

^ par. 9 En nærmere behandling af masturbation findes i tillægget „Hvordan man kan vinde kampen mod masturbation“.

Lær mere

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

Vi kan bevare vores moralske renhed

Bibelen fortæller om tre ting der kan hjælpe os i kampen mod umoralske ønsker.