Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 15

Find glæde ved dit arbejde

Find glæde ved dit arbejde

„Hvert menneske bør . . . nyde godt af al sin møje.“ — PRÆDIKEREN 3:13.

1-3. (a) Hvordan betragter mange deres arbejde? (b) Hvilken indstilling til det at arbejde tilskynder Bibelen os til at have, og hvilke spørgsmål vil vi komme ind på i dette kapitel?

MANGE i dag finder slet ingen glæde ved deres arbejde. At skulle beskæftige sig i timevis med noget de ikke bryder sig særlig meget om, gør at de hver dag gruer for at tage på arbejde. Hvordan kan de der har en sådan indstilling, blive motiveret til at interessere sig for deres arbejde — og endog finde glæde ved det?

2 Bibelen tilskynder os til at have en positiv indstilling til det at arbejde. Den omtaler arbejde og det der kommer ud af det, som en gave. Salomon skrev: „Hvert menneske bør spise og drikke og nyde godt af al sin møje. Det er Guds gave.“ (Prædikeren 3:13) Jehova, som elsker os og altid har vores bedste på sinde, ønsker at vi skal finde tilfredshed ved vores arbejde og glæde os over resultaterne af det. For at forblive i hans kærlighed må vi leve i overensstemmelse med hans principper og den måde han betragter tingene på. — Prædikeren 2:24; 5:18.

3 I dette kapitel vil vi behandle fire spørgsmål: Hvordan kan vi finde glæde ved vores „møje“, vores arbejde? Hvilke former for beskæftigelse er uacceptable for sande kristne? Hvordan kan vi bevare ligevægten mellem vores arbejde og de åndelige aktiviteter? Og hvad er det vigtigste arbejde vi kan være optaget af? Lad os først betragte de to mest arbejdsomme personer i universet, nemlig Jehova Gud og Jesus Kristus.

 JEHOVA OG HANS VÆRKMESTER ARBEJDER

4, 5. Hvordan fremgår det af Bibelen at Jehova er produktiv?

4 Jehova, den Allerhøjeste, arbejder. Første Mosebog 1:1 siger: „I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.“ Da Gud havde fuldført sit skaberværk på jorden, erklærede han at det var „virkelig godt“. (1 Mosebog 1:31) Han var med andre ord fuldt ud tilfreds med sit jordiske skaberværk. Jehova, ’den lykkelige Gud’, fandt uden tvivl stor glæde ved at arbejde flittigt. — 1 Timoteus 1:11.

5 Vores produktive Gud holder aldrig op med at arbejde. Længe efter at Gud var færdig med det fysiske skaberværk, sagde Jesus: „Min Fader er blevet ved med at arbejde til nu.“ (Johannes 5:17) Hvad har Faderen været optaget af? Fra sit himmelske domæne har han ledet menneskene og taget sig af dem. Han har frembragt „en ny skabning“, det vil sige åndsavlede kristne som skal herske sammen med Jesus i himmelen. (2 Korinther 5:17) Han har arbejdet hen imod at gennemføre sin hensigt med menneskene — at de der elsker ham, skal opnå evigt liv i en ny verden. (Romerne 6:23) Jehova må være meget tilfreds med resultaterne af sit arbejde. Millioner af mennesker har reageret positivt på Rigets budskab. De er blevet draget af ham og har foretaget forandringer i deres liv for at kunne forblive i hans kærlighed. — Johannes 6:44.

6, 7. Beskriv hvordan Jesus har skabt sig et omdømme som en der arbejder flittigt.

6 Jesus har i umindelige tider været kendt som en flittig arbejder. I sin førmenneskelige tilværelse var han Guds „værkmester“ ved skabelsen af alt „i himlene og på jorden“. (Ordsprogene 8:22-31; Kolossenserne 1:15-17) Også da han var på jorden, arbejdede han ihærdigt. Tidligt i livet blev han oplært som bygningshåndværker; han  blev kendt som „tømreren“. * (Markus 6:3) Det var et fysisk hårdt arbejde som krævede mange forskellige færdigheder, især før der var noget der hed savværker, byggemarkeder og elektrisk værktøj. Kan du se Jesus for dig mens han går ud for at skaffe tømmer? Måske måtte han selv fælde træer og transportere tømmeret derhen hvor han skulle bruge det. Kan du for dit indre blik se ham opføre huse — fremstille og anbringe tagbjælkerne, lave dørene og endda nogle af møblerne? Jesus har helt sikkert personligt erfaret den tilfredshed der kommer af at gøre sit arbejde godt.

7 Jesus udførte sin forkyndelse med en bemærkelsesværdig flid. I tre og et halvt år var han stærkt optaget af dette yderst vigtige arbejde. Da han ønskede at nå ud til så mange mennesker som muligt, udnyttede han sin tid fuldt ud ved at stå tidligt op om morgenen og være i gang til langt ud på aftenen. (Lukas 21:37, 38; Johannes 3:2) Han rejste „fra by til by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige“. (Lukas 8:1) Jesus tilbagelagde flere hundrede kilometer til fods ad støvede veje for at bringe den gode nyhed om Riget ud til folk.

8, 9. Hvilken glæde fandt Jesus ved sit arbejde?

8 Fandt Jesus glæde ved at være flittig i forkyndelsesarbejdet? Ja, bestemt! Han såede sandhedens sæd og efterlod sig marker der var modne til høst. At gøre Guds gerning gav Jesus så meget styrke og åndelig næring at han var villig til at undvære mad for at fuldføre den. (Johannes 4:31-38) Forestil dig den tilfredshed han må have følt da han i slutningen af sin jordiske tjeneste  kunne sige til sin Far: „Jeg har herliggjort dig på jorden, idet jeg har fuldført den gerning du har givet mig at gøre.“ — Johannes 17:4.

9 Ja, Jehova og Jesus er de største eksempler på nogle der finder glæde ved deres arbejde. Vores kærlighed til Jehova motiverer os til at blive „Guds efterlignere“. (Efeserne 5:1) Og vores kærlighed til Jesus tilskynder os til at „følge lige i hans fodspor“. (1 Peter 2:21) Lad os nu se på hvordan vi kan finde glæde ved at arbejde flittigt.

HVORDAN VI KAN FINDE GLÆDE VED VORES ARBEJDE

At anvende Bibelens principper kan hjælpe dig til at finde glæde ved dit arbejde

10, 11. Hvad kan hjælpe os til at opdyrke en positiv indstilling til vores arbejde?

10 Verdsligt arbejde har en berettiget plads i sande kristnes liv. Vi ønsker alle at føle glæde og tilfredshed ved vores arbejde, men det er ikke let hvis vi har et job vi ikke bryder os om. Hvordan kan vi under sådanne omstændigheder finde glæde ved vores arbejde?

11 Ved at have en positiv indstilling. Det er ikke altid vi kan forandre vores omstændigheder, men vi kan forandre vores indstilling. Når vi grunder over Guds syn på dette spørgsmål, kan det hjælpe os til at se mere positivt på vores arbejde. Hvis du for eksempel er familieoverhoved, så tænk på at dit arbejde, hvor ringe det end synes at være, gør dig i stand til at dække din families materielle behov. At du på den måde tager dig af din familie, er ikke nogen lille bedrift i Guds øjne. Hans ord siger at den der ikke sørger for sin familie, „er værre end en der har fornægtet Jehova“. (1 Timoteus 5:8, fodnote) Når du erkender at dit job tjener det formål at du kan varetage det ansvar du har fået af Gud, vil det hjælpe dig til at se en mening med dit arbejde og føle en glæde og tilfredshed som dine kolleger måske ikke har.

12. Hvordan gavner det os at være flittige og ærlige i forbindelse med vores arbejde?

 12 Ved at være flittig og ærlig. Det kan føre meget godt med sig at arbejde ihærdigt og lære hvordan man kan dygtiggøre sig. Flittige og dygtige arbejdere er ofte meget værdsatte af deres arbejdsgivere. (Ordsprogene 12:24; 22:29) Vi må som sande kristne også bære os ærligt ad, for eksempel ved ikke at stjæle penge, materialer eller tid fra vores arbejdsgiver. (Efeserne 4:28) Som vi så i forrige kapitel, kan det betale sig at være ærlig. En arbejder der er kendt for at være ærlig, bliver ofte vist tillid. Men uanset om vores  arbejdsgiver lægger mærke til vores flittige indsats eller ej, kan vi opnå den tilfredshed der kommer af at have „en god samvittighed“ og vide at vi glæder den Gud vi elsker. — Hebræerne 13:18; Kolossenserne 3:22-24.

13. Hvad kan vores gode adfærd på arbejdspladsen føre til?

13 Ved at huske på at vores adfærd kan herliggøre Gud. Hvis vi på vores arbejdsplads følger de høje normer for kristen adfærd, vil det uden tvivl blive bemærket af andre. Det kan føre til at vi bliver „en pryd for vor Frelsers, Guds, lære“. (Titus 2:9, 10) Ja, vores gode adfærd kan få andre til at se det tiltalende ved den måde vi tilbeder Gud på, og give dem lyst til at undersøge vores tro nærmere. Ville det ikke være skønt hvis din gode opførsel på arbejdspladsen fik en af dine kolleger til at begynde at interessere sig for sandheden? Og hvad der er endnu vigtigere: Kan du forestille dig nogen større belønning end at vide at din gode adfærd herliggør Jehova og fryder hans hjerte? — Ordsprogene 27:11; 1 Peter 2:12.

BRUG DØMMEKRAFT NÅR DU VÆLGER ARBEJDE

14-16. Hvilke vigtige spørgsmål bør vi overveje når vi skal vælge beskæftigelse?

14 Bibelen fortæller ikke i detaljer hvilke former for arbejde der er acceptable eller uacceptable. Men det betyder ikke at vi kan tage imod et hvilket som helst arbejde uanset hvad det indebærer. Bibelen kan hjælpe os til at vælge et fornuftigt og hæderligt arbejde som glæder Gud, og at undgå arbejde som han ikke bryder sig om. (Ordsprogene 2:6) Når vi skal vælge arbejde, er der to vigtige spørgsmål vi må overveje.

15 Er det arbejde der skal udføres, i sig selv noget som Bibelen fordømmer? Guds ord fordømmer helt klart at man stjæler, lyver eller fremstiller afgudsbilleder. (2 Mosebog 20:4; Apostelgerninger 15:29; Efeserne 4:28; Åbenbaringen  21:8) Vi vil derfor ikke tage imod et arbejde som kræver at vi beskæftiger os med noget sådant. Af kærlighed til Jehova vil vi aldrig vælge et job som indebærer at vi skal gøre noget der er imod hans bud. — 1 Johannes 5:3.

16 Vil man ved at udføre dette arbejde helt klart fremme eller blive medskyldig i noget der er forkert? Lad os tage et eksempel. Der er ikke i sig selv noget forkert ved at arbejde  som receptionist. Men hvad nu hvis en kristen blev tilbudt et job som receptionist på en abortklinik? Det er sandt at arbejdet ikke vil indebære at han eller hun skal være med til at foretage selve abortindgrebene. Men bidrager vedkommendes arbejde ikke til at opretholde en sådan klinik hvor der udelukkende foretages abortindgreb — en praksis der er i modstrid med Guds ord? (2 Mosebog 21:22-24) Da vi elsker Jehova, ønsker vi ikke at have et arbejde der har en nær tilknytning til ubibelske handlinger.

17. (a) Hvilke faktorer kan vi overveje når vi skal træffe afgørelser vedrørende valg af arbejde? (Se rammen „ Skal jeg tage imod jobbet?“). (b) Hvordan kan vores samvittighed hjælpe os til at træffe afgørelser som Gud har behag i?

17 Mange spørgsmål angående valg af arbejde kan blive afklaret ved nøje at analysere svarene på de to spørgsmål der stilles i paragraf 15 og 16. Der er også andre faktorer  vi gør klogt i at overveje når vi skal vælge arbejde. * Vi kan ikke forvente at den trofaste trælleskare skal opstille regler der kan dække enhver situation der kunne opstå. Det er her vores dømmekraft kommer ind i billedet. Som vi lærte i kapitel 2, må vi oplære og skærpe samvittigheden ved at undersøge hvordan vi kan bruge Guds ord i vores liv. Når vores „opfattelsesevne“ bliver opøvet „gennem brugen“, kan samvittigheden hjælpe os til at træffe afgørelser som Gud har behag i, og at forblive i hans kærlighed. — Hebræerne 5:14.

BEVAR EN LIGEVÆGTIG INDSTILLING TIL ARBEJDE

18. Hvorfor er det ikke let at bevare vores åndelige ligevægt?

18 I disse „sidste dage“ med „kritiske tider som er vanskelige at klare“, er det ikke let at bevare vores åndelige ligevægt. (2 Timoteus 3:1) Det kan være meget svært at finde et job og at beholde det. Som sande kristne forstår vi hvor vigtigt det er at arbejde flittigt for at forsørge vores familie. Men hvis vi ikke passer på, kan presset på vores arbejdsplads samt denne verdens materialistiske tankegang som vi meget let kan blive påvirket af, hæmme os i vores tjeneste for Gud. (1 Timoteus 6:9, 10) Lad os se på hvordan vi kan bevare ligevægten og forvisse os om „de mere vigtige ting“. — Filipperne 1:10.

19. Hvorfor er Jehova værdig til vores fulde tillid, og hvad hjælper en sådan tillid os til at undgå?

19 Hav fuld tillid til Jehova. (Ordsprogene 3:5, 6) Er Jehova ikke værdig til vores fulde tillid? Han tager sig jo af os. (1 Peter 5:7) Han kender vores behov bedre end vi selv gør, og hans arm er aldrig for kort. (Salme 37:25) Derfor bør vi lytte efter når han i sit ord giver os denne påmindelse: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge,  idet I er tilfredse med det der er for hånden; for [Gud] har sagt: ’Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.’“ (Hebræerne 13:5) Mange heltidstjenere kan skrive under på at Gud dækker vores behov. Hvis vi har fuld tillid til at han vil sørge for os, vil vi ikke være overdrevent bekymrede for om vi kan forsørge vores familie.  (Mattæus 6:25-32) Vi vil ikke lade vores arbejde få os til at forsømme åndelige aktiviteter, som for eksempel at forkynde den gode nyhed og overvære møderne. — Mattæus 24:14; Hebræerne 10:24, 25.

20. Hvad vil det sige at holde øjet klart, og hvordan kan du blive ved med at gøre det?

20 Bevar dit øje klart. (Mattæus 6:22, 23) At have et øje der er klart, vil sige at man lever et ukompliceret liv. En kristen hvis øje er klart, fokuserer på én bestemt ting — at gøre Guds vilje. Hvis vores øje fokuserer på det rigtige, vil vi ikke sætte alt ind på at tjene mange penge eller få en mere luksusbetonet livsstil. Det vil også afholde os fra hele tiden at skulle have de bedste og sidste nye forbrugsgoder som reklamefolk vil have os til at tro at vi ikke kan leve uden. Hvordan kan du bevare dit øje klart? Undgå at bebyrde dig selv med unødvendig gæld. Lad være med at komplicere dit liv ved at anskaffe dig ting som lægger stort beslag på din tid og opmærksomhed. Følg Bibelens vejledning om at være tilfreds med „føde og klæder“. (1 Timoteus 6:8) Prøv at forenkle din tilværelse så meget som muligt.

21. Hvorfor er det vigtigt at prioritere, og hvad bør vi sætte først i livet?

21 Sæt dig åndelige mål, og gør noget for at nå dem. Da det er begrænset hvad vi kan nå i løbet af vores liv, må vi prioritere. Ellers kan mindre vigtige ting sluge kostbar tid og skubbe mere vigtige ting i baggrunden. Hvad bør vi prioritere højest i livet? Mange i verden lægger størst vægt på at få en høj uddannelse der åbner døren til en lukrativ karriere. Men Jesus tilskyndede sine disciple til at ’blive ved med først at søge riget’. (Mattæus 6:33) Ja, som sande kristne sætter vi Guds rige først i livet. Hele vores måde at leve på — de valg vi træffer, de mål vi sætter os, og det vi beskæftiger os med — burde vise at Rigets interesser og  Guds vilje betyder mere for os end materielle ønsker og verdslig stræben.

VÆR FLITTIG I FORKYNDELSEN

Vi kan vise Jehova kærlighed ved at lade forkyndelsesarbejdet komme først i livet

22, 23. (a) Hvad er de sande kristnes hovedopgave, og hvordan kan vi vise at dette arbejde har stor betydning for os? (Se rammen „ Min beslutning har ført til et liv med glæde og tilfredshed“). (b) Hvad er du besluttet på i forbindelse med dit arbejde?

22 Da vi ved at vi nu befinder os i den sidste del af endens tid, koncentrerer vi os om det som er de sande kristnes hovedopgave, nemlig at forkynde og gøre disciple. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Ligesom vores forbillede, Jesus, ønsker vi at være helt optaget af dette livgivende arbejde. Hvordan kan vi vise at dette arbejde har stor betydning for os? Størstedelen af Guds folk tjener helhjertet som menighedsforkyndere. Andre har tilrettelagt deres forhold sådan at de kan tjene som pionerer eller missionærer. Mange forældre der erkender vigtigheden af at sætte sig åndelige mål, har tilskyndet deres børn til at have heltidstjenesten som mål. Finder flittige forkyndere glæde ved deres arbejde i tjenesten? Ja, det gør de bestemt! En helhjertet tjeneste for Jehova er den sikreste vej til et liv fyldt med glæde, tilfredshed og utallige velsignelser. — Ordsprogene 10:22.

23 Mange af os er nødt til at arbejde mange timer hver dag for at sørge for vores familie. Vi må ikke glemme at Jehova ønsker at vi skal finde glæde ved at yde en flittig indsats. Når vi bringer vores indstilling og adfærd i harmoni med hans synspunkter og principper, kan vi finde tilfredshed ved vores arbejde. Men lad os være besluttede på ikke at lade arbejdet aflede opmærksomheden fra det der er vigtigere — forkyndelsen af den gode nyhed om Guds rige. Ved at lade forkyndelsesarbejdet komme først i livet viser vi at vi elsker Jehova og kan derved forblive i hans kærlighed.

^ par. 6 Det græske ord der er gengivet med „tømrer“, menes at være „fællesbetegnelsen for en der arbejdede med træ, enten i forbindelse med at bygge huse eller med at fremstille møbler eller andre trægenstande“.

^ par. 17 En detaljeret behandling af disse faktorer findes i Vagttårnet for 15. april 1999, side 28-30, og 15. oktober 1982, side 22.